ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dramatizes

D R AE1 M AH0 T AY2 Z IH0 Z   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dramatizes-, *dramatizes*, dramatize
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dramatizes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dramatizes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dramatize[VT] ทำให้เกินความเป็นจริง, Syn. exaggerate, magnify, Ant. understate, minimize
dramatization[N] การทำให้เกินความเป็นจริง, See also: การแสดงเกินจริง, Syn. melodrama

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dramatize(แดรม'มะไทซ) vt. แปลงละคร,ทำให้มีลักษณะคล้ายละคร,ทำให้เป็นเรื่องน่าทึ่ง., See also: dramatiz (s) able adj. dramatiz (s) er n., Syn. intensify

English-Thai: Nontri Dictionary
dramatize(vt) ทำเป็นละคร,แปลงเป็นละคร,ทำให้เป็นเรื่องน่าทึ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dramatizationการแปลงเป็นบทละคร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dramatizeแสดงออกทางสีหน้าและท่าทางมากเกินไป [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This film is a dramatization of events that occurred October 1st through the 9th of 2000, in the northern Alaskan town of Nome.หนังเรื่องนี้ดัดแปลงจากเหตุการณ์จริง ที่เกิดขึ้นในวันที่ 1 ถึง 9 ตุลาคม ปี 2000 ในภาคเหนือของอลาสก้า เมืองที่ชื่อว่า โนม The Fourth Kind (2009)
Every dramatized scene in this movie is supported by either archived audio, video, or as it was related by Dr. Tyler during extensive interviews with the director.ในทุก ๆ ฉากที่หนังดำเนิน เสียง หรือภาพวิดีโอ เท่าที่มันเกี่ยวโยงกับ ดร. The Fourth Kind (2009)
I'm not trying to dramatize my claim,ผมพยายามที่จะไม่เศร้า Demolition (2015)
NATIONWIDE AUDITIONS FOR THE DRAMATIZATION OF WORLD THEORY !(คัดเลือกนักแสดงทั่วประเทศ สำหรับ "ทฤษฎีโลก") Emotions (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
DRAMATIZE D R AA1 M AH0 T AY2 Z
DRAMATIZE D R AE1 M AH0 T AY2 Z
DRAMATIZED D R AE1 M AH0 T AY2 Z D
DRAMATIZES D R AE1 M AH0 T AY2 Z IH0 Z
DRAMATIZING D R AE1 M AH0 T AY2 Z IH0 NG
DRAMATIZATION D R AE2 M AH0 T AH0 Z EY1 SH AH0 N
DRAMATIZATIONS D R AE2 M AH0 T AH0 Z EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dramatize (v) drˈæmətaɪz (d r a1 m @ t ai z)
dramatized (v) drˈæmətaɪzd (d r a1 m @ t ai z d)
dramatizes (v) drˈæmətaɪzɪz (d r a1 m @ t ai z i z)
dramatizing (v) drˈæmətaɪzɪŋ (d r a1 m @ t ai z i ng)
dramatization (n) drˌæmətaɪzˈɛɪʃən (d r a2 m @ t ai z ei1 sh @ n)
dramatizations (n) drˌæmətaɪzˈɛɪʃənz (d r a2 m @ t ai z ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
演义[yǎn yì, ㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] to dramatize historical events; novel or play on historical theme, #31,329 [Add to Longdo]
历朝通俗演义[lì cháo tōng sú yǎn yì, ㄌㄧˋ ㄔㄠˊ ㄊㄨㄥ ㄙㄨˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] Dramatized history of successive dynasties (from Han to Republican China) by Cai Dongfan 蔡東藩|蔡东藩 [Add to Longdo]
民国通俗演义[Mín guó tōng sú yǎn yì, ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄛˊ ㄊㄨㄥ ㄙㄨˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] Dramatized history of Republican China until 1927 by Cai Dongfan 蔡東藩|蔡东藩, and later chapters by Xu Qinfu 許廑父|许廑父 [Add to Longdo]
褚人获[Chǔ Rén huò, ㄔㄨˇ ㄖㄣˊ ㄏㄨㄛˋ, / ] Chu Renhuo (17th century), author of historical novel Dramatized History of Sui and Tang 隋唐演義|隋唐演义 [Add to Longdo]
隋唐演义[Suí Táng yǎn yì, ㄙㄨㄟˊ ㄊㄤˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] Dramatized History of Sui and Tang, novel by Qing dynasty author Chu Renhuo 褚人獲|褚人获 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bühnenbearbeitung {f}dramatization [Add to Longdo]
dramatisierento dramatize; to dramatise [Br.] [Add to Longdo]
dramatisierenddramatizing; dramatising [Br.] [Add to Longdo]
dramatisiertdramatized; dramatised [Br.] [Add to Longdo]
nicht dramatisiertundramatized; undramatised [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドラマCD[ドラマシーディー, doramashi-dei-] (n) voice dramatization on CD (usu. based on manga, anime, etc.) (wasei [Add to Longdo]
脚色[きゃくしょく, kyakushoku] (n,vs) dramatization (e.g. film); dramatisation; (P) [Add to Longdo]
脚色者[きゃくしょくしゃ, kyakushokusha] (n) movie adapter; dramatizer; dramatiser [Add to Longdo]
劇化[げきか, gekika] (n,vs) dramatization; dramatisation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top