Search result for

นาฏกรรม

(24 entries)
(0.0482 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นาฏกรรม-, *นาฏกรรม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นาฏกรรม[N] dramatic works, Syn. การละคร, การฟ้อนรำ, Example: เดือนนี้มีการจัดแสดงนาฏกรรมที่ท้องสนามหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว, Thai definition: งานเกี่ยวกับการรำ การเต้น การทำท่า หรือการแสดงที่ประกอบขึ้นเป็นเรื่องราว และหมายความรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ด้วย, Notes: (สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นาฏกรรม(นาดตะกำ) น. การละครหรือการฟ้อนรำ
นาฏกรรมงานเกี่ยวกับการรำ การเต้น การทำท่า หรือการแสดงที่ประกอบขึ้นเป็นเรื่องราว และหมายความรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ด้วย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
heroic dramaนาฏกรรมวีรบุรุษ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Musicalsนาฏกรรมเพลง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What happened was a tragedy,มันเป็นโศกนาฏกรรม New Haven Can Wait (2008)
Because it consisted of a tragically sentimental story.เพราะมันเป็นเรื่องของโศกนาฏกรรมที่น่าเศร้า Iljimae (2008)
It is a tragedy to think that even defenseless women... who made the choice to withdraw from society... and lead a life of purity... should suffer the attacks of terrorists... who have absolutely no respect for the lives of decent, God-fearing people.มันเป็นโศกนาฏกรรมที่ชวนให้คิดว่า แม้แต่ผู้หญิงไร้ที่พึ่ง... ผู้ซึ่งเลือกเส้นทางถอนตัวจากสังคม เข้ามาสู่ดินแดนบริสุทธิ์... Babylon A.D. (2008)
And this war will be tragic too.และสงครามนี้จะกลายเป็นโศกนาฏกรรมด้วย 24: Redemption (2008)
Is life a tragedy,ชีวิตก็คือโศกนาฏกรรม Eagles and Angels (2008)
A little skinnier, which is definitely no tragedy.ผอมไปหน่อย ซึ่งหมายถึงแน่นอนไม่มีโศกนาฏกรรม Peekaboo (2009)
WHAT WE'RE GOING TO NEED MOST IS YOUR HELP. IT'S A HORRIBLE TRAGEDY, AND IT'S GONNA TAKEมันเป็นโศกนาฏกรรมที่เลวร้าย และผมหวังว่ามันจะทำให้ทุกคนร่วมมือกันเพื่อต่อสู้กับคนที่ทำเรื่องนี้ House on Fire (2009)
BUT EVERYBODY LOVED HIM.โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นทำให้พวกเขาไม่อยากรออีกต่อไป House on Fire (2009)
That's not a solution. That's a tragedy.นั้นไม่ใช่ทางแก้ มันคือโศกนาฏกรรม The Twilight Saga: New Moon (2009)
You know how he loves a good tragedy. Yes. Where is mr.ลูกก็รู้ว่าเขาชอบโศกนาฏกรรม ว่าแต่ ชัคอยู่ไหนล่ะ You've Got Yale! (2009)
Let's hope it's not a tragedy.หวังว่าคงจะไม่ใช่โศกนาฏกรรมนะ The Age of Dissonance (2009)
The way the law works in Japan, they can keep you in jail with no charges for 28 days.ญี่ปุ่นมีประวัติศาสตร์ว่าด้วยเรื่อง โศกนาฏกรรมของเมืองมินามาตะ ซึ่งรู้จัดกันว่า โรคมินามาตะ The Cove (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นาฏกรรม[n.] (nāttakam) EN: dramatic works   
นาฏกรรมไทย[n. exp.] (nāttakam Thai) EN: Thai dance   FR: danse thaïe [f]

English-Thai: Nontri Dictionary
comedy(n) เรื่องตลก,สุขนาฏกรรม,ละครชวนหัว,ละครตลก,เรื่องน่าขัน
farce(n) หัสนาฏกรรม,เรื่องตลก,ละครตลก,เรื่องชวนหัว,เรื่องขบขัน
tragedian(n) ผู้แสดงโศกนาฏกรรม,ผู้เขียนโศกนาฏกรรม
tragedy(n) โศกนาฏกรรม,เรื่องเศร้า,ละครโศก

German-Thai: Longdo Dictionary
Unglück(n) |das, nur Sg.| ความโชคร้าย หรือ ไม่มีดวง, อุบัติเหตุ, โศกนาฏกรรม ตัวอย่างการใช้คำ 1° Bei diesem Unglück sind 13 Schüler aus Stuttgart gestorben. = ในโศกนาฏกรรม ครั้งนี้ ทำให้นักเรียนจากเมืองชตุ๊ดการ์ด,เยอรมนี ได้เสียชีวิตลง 13 คน 2° Busunglück = อุบัติเหตุโดยรถโดยสารประจำทาง ( ร้ายแรงกว่า Autounfall หน่อย เพราะจำนวนผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตมีจำนวนมากกว่า ) 3° Das bringt mir Unglück! = ผม ช่างโชคร้าย อะไรเช่นนี้ ( Unglück นิยมพูด โดยละ Artikel, das ) 4° Unglücklicherweise, daß ich deine Geschichte erfahren habe! = ช่างโชคร้าย อะไรเช่นนี้ ที่ผมต้องมารับรู้ เรื่องราวของคุณอย่างนี้นะ! ), See also: S. der Unfall, die Katastrophe, das Pech

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top