Search result for

ละคร

(102 entries)
(0.0259 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ละคร-, *ละคร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละคร[N] play, See also: stage performance, drama, theatrical performance, show, Example: ละครเรื่องนี้ไม่เป็นที่นิยมของประชาชน
ละครรำ[N] dance drama, Example: ละครดึกดำบรรพ์เป็นละครรำแบบใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 5, Thai definition: ละครร่ายรำไปตามคนพากย์ การร้องนั้นมีคนร้องต่างหาก ตัวละครจะรำไปตามบทเพลงแต่จะพูดเองเมื่อถึงบทเจรจา
ละครใน[N] play performed by all female, Syn. ละครหลวง, Ant. ละครนอก, Example: สันนิษฐานว่า ละครในมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา และรุ่งเรืองมากที่สุดในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ, Count unit: เรื่อง, Thai definition: ละครที่ใช้ผู้หญิงแสดง และเล่นเฉพาะเรื่องอิเหนา รามเกียรติ อุณรุทธ์
ละครนอก[N] play performed by all male, Ant. ละครใน, Example: ผู้แสดงละครนอกจะต้องมีความคล่องแคล่วในการรำ และร้อง, Count unit: เรื่อง, Thai definition: ละครที่ผู้แสดงเป็นชายล้วนซึ่งราษฎรเป็นผู้จัดเล่น
ละครพูด[N] dialogue play, See also: legitimate drama, Thai definition: ละครพูดเจรจา ได้แบบจากตะวันตก เป็นละครที่เล่นอย่างชีวิตจริง
ละครลิง[N] monkey show, Example: ลิงที่เล่นในละครลิงท่าทางเฉลียวฉลาด, Thai definition: ละครที่ใช้ลิงเป็นตัวแสดง
ละครทีวี[N] series on TV, See also: soap opera, Syn. ละครโทรทัศน์, ละครจอแก้ว, Example: เธอติดละครทีวีตอนเย็นมาก พอเลิกงานก็รีบกลับบ้านทันที, Count unit: เรื่อง, ตอน, Thai definition: ละครที่แสดงทางโทรทัศน์มีหลายตอนจบเป็นต้น
ละครร้อง[N] musical comedy, See also: lyric drama, Example: ละครร้องและละครพูดเป็นละครแบบใหม่ที่ปรับปรุงจากละครตะวันตก, Count unit: คณะ, โรง, Thai definition: ละครคล้ายละครพูด ดำเนินเรื่องด้วยการร้องเพลง คล้ายละครรำ แต่เรื่องแสดงมักเป็นเรื่องปัจจุบัน
ละครวิทยุ[N] radio play, Example: ปริศนาเป็นนิยายอมตะของว.ณประมวญมารคที่สร้างเป็นภาพยนต์ ละครทีวี และละครวิทยุหลายครั้ง, Count unit: เรื่อง
ละครสัตว์[N] circus, Example: การแสดงละครสัตว์คณะนี้โลดโผนมาก, Thai definition: การแสดงของคณะกายกรรมโดยมีสัตว์ต่างๆ แสดงร่วมด้วย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ละคร(-คอน) น. การแสดงประเภทหนึ่ง ผู้แสดงเรียกว่า ตัวละคร มีเวทีหรือสถานที่ใช้ในการแสดง มีบทให้ตัวละครแสดงตามเนื้อเรื่อง โดยมากมีดนตรีประกอบ มีลักษณะแตกต่างกันออกไปหลายชนิด
ละครการเล่นที่ใช้สัตว์เป็นตัวแสดง เช่น ละครลิง ละครสัตว์, โดยปริยายหมายถึงความเป็นไปของชีวิต เช่น ละครชีวิต โลกคือละครโรงใหญ่.
ละครชวนหัวน. ละครพูดประเภทขำขัน.
ละครชาตรีน. ละครต้นแบบของละครรำ เดิมเล่นกันเป็นพื้นบ้านทั่วไปในภาคใต้ มีทำนองเพลงร้องเป็นการเฉพาะ ใช้ตัวละครน้อย เดิมเป็นชายล้วน ตัวนายโรงจะแต่งตัวยืนเครื่องเสมอ ตัวละครที่ไม่สำคัญไม่แต่งตัวยืนเครื่อง กระบวนรำไม่สู้ประณีตนัก.
ละครดึกดำบรรพ์น. ละครแบบหนึ่ง ดำเนินเรื่องรวดเร็ว มีการตกแต่งฉากที่คล้ายของจริง ไม่มีบทบรรยายฉาก บรรยายกิริยาอาการของตัวละคร ตัวละครร้องและเจรจาบทของตนเอง และใช้ดนตรีที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ เรียกว่า วงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ เรื่องที่แสดง เช่น อิเหนา คาวี สังข์ศิลป์ชัย, ชื่อดึกดำบรรพ์มาจากชื่อโรงละครของเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ (ม.ร.ว.หลาน กุญชร).
ละครนอกน. ละครรำแบบหนึ่ง วิวัฒนาการมาจากละครชาตรี ในชั้นต้นตัวละครเป็นชายล้วน ภายหลังหญิงชายแสดงปนกัน มีบทเจรจา การแสดงพลิกแพลงนอกเรื่องได้ไม่ต้องรักษาระเบียบแบบแผนนัก แสดงได้ทุกเรื่อง ยกเว้นเรื่องที่กำหนดให้แสดงในละครใน.
ละครพันทางน. ละครแบบหนึ่ง ดัดแปลงมาจากละครรำของเก่า ตัวละครพูดบทของตนเอง มักแสดงเรื่องแต่งจากพงศาวดารชาติต่าง ๆ มีท่ารำ สำเนียงเจรจา และทำนองเพลงตามชาตินั้น ๆ เช่น เรื่องสามก๊ก ราชาธิราช พระลอ.
ละครพูดน. ละครแบบหนึ่ง รับอิทธิพลจากละครแบบยุโรป ตัวละครพูดบทของตนในการดำเนินเรื่อง อาจพูดเป็นถ้อยคำธรรมดา คำกลอน คำฉันท์ มีการจัดฉากและแต่งกายตามสมัยที่ปรากฏในเรื่อง เช่น ละครพูดเรื่องหัวใจนักรบ ละครพูดคำกลอนเรื่องพระร่วง ละครพูดคำฉันท์เรื่องมัทนะพาธา.
ละครพูดสลับลำน. ละครที่มีบทสำหรับร้องแทรก ส่วนที่ร้องเป็นการย้ำเนื้อหาที่พูดด้วยบทไว้แล้ว ถ้าตัดการร้องเหลือแต่การพูดก็ยังเป็นละครพูดได้.
ละครยกน. เครื่องสังเวยพระภูมิหรือแก้บน ทำเป็นแท่นยกขนาดเล็ก มีเสา ๔ มุม ดาดเพดานด้วยกระดาษ มีตุ๊กตาดินปั้นทาฝุ่นเขียนสีสมมุติเป็นตัวละคร ๓–๕ ตัวเสียบไว้บนแท่นนั้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
commedia dell'arteละครกลอนสด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
kitchen-sink dramaละครก้นครัว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
pageantละครขบวนแห่ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
kabukiละครคะบุกิ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Cavalier dramaละครคาวาเลียร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
bourgeois dramaละครชนชั้นกลาง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
fate dramaละครชะตากรรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
folk dramaละครชาวบ้าน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
farceละครตลก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
slapstickละครตลกโปกฮา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amateur theaterละครสมัครเล่น [TU Subject Heading]
Bunrakuละครบุนราคุ [TU Subject Heading]
Children's theaterละครสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
Comedyละครชวนหัว [TU Subject Heading]
Drama in educationละครเพื่อการศึกษา [TU Subject Heading]
Lakhon chatriละครชาตรี [TU Subject Heading]
Lakhon deuk dum ban (Opera oriented dance drama)ละครดึกดำบรรพ์ [TU Subject Heading]
Lakhon nokละครนอก [TU Subject Heading]
Mimeละครไมม์ [TU Subject Heading]
Puppet theaterละครหุ่น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
For tonight, this is her.คืนนี้อยู่ละก็ เธอนี่แหละครับ. There Might be Blood (2008)
Start talking, or the biography of Clark Kent comes to a sudden, tragic end!พูดได้แล้ว หรือจะให้เรื่องราวของคล๊ากกลายเป็นเรื่องจบของละครเสร้าง Odyssey (2008)
Where they go around the room And cry about who's dead.ที่ซึ่งพวกเขาเดินไปรอบๆห้อง และครำ่ครวญว่าใครตาย Not Cancer (2008)
But not the vitamin deficiency or the ectopic pregnancy.แต่ไม่ใช่ขาดวิตามินและครรภ์เป็นพิษ Dying Changes Everything (2008)
Especially with only ten minutes till your favorite soap.โดยเฉพาะมีเวลาอีก 10 นาทีจะถึงเวลาละครของคุณ Dying Changes Everything (2008)
Soap time.ได้เวลาของละครแล้ว Dying Changes Everything (2008)
And next time, I'm not gonna use a.357 as a "get well" present.ละครั้งต่อไป ฉันคงจะไม่ต้อง ใช้.357แม๊กนั่มเป็นของขวัญปลอบใจหรอกนะ Pilot (2008)
Once a week?สัปดาห์ละครั้ง? And How Does That Make You Kill? (2008)
My character, Sylar, was so evilตัวละครของผม ไซล่าร์ ร้ายมาก Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Actor Joong-young Kim's video is...ด้านหนึง นักแสดงชาย และ ตัวละครหลักในคลิ๊ปฉาว คิม จุน ... Scandal Makers (2008)
And your name, my lord?แล้วนายท่่านละครับ? Iljimae (2008)
We will be sticking to the original repertoire.เรากำลังกลับไปที่จุดเริ่มต้นของละครบทเดิมๆ อีกแล้ว Beethoven Virus (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละคร[n.] (lakhøn) EN: theater ; play ; drama ; theatrical performance ; stage performance ; show ; ldance drama ; lakorn   FR: théâtre [m] ; pièce de théâtre [f] ; comédie [f] ; drame [m] ; représentation théâtrale [f] ; spectacle de théâtre [m]
ละครขบขัน[n.] (lakhøn khopkhan) EN: comedy   FR: comédie [f]
ละครตลก[n. exp.] (lakhøn talok) EN: farce   FR: comédie [f] ; pièce comique [f]
ละครพูด[n. exp.] (lakhøn phūt) EN: legitimate drama   FR: théâtre sérieux [m]
ละครยก[n.] (lakhøn yok) EN: toy theater   FR: théâtre miniature
ละครย่อย[n. exp.] (lakhøn yøi) EN: short stage performance ; sketch ; sideshow   FR: sketch [m] ; saynète [f] ; petite pièce de théâtre [f]
ละครร้อง[n. exp.] (lakhøn røng) EN: musical comedy   FR: comédie musicale [f]
ละครรำ[n. exp.] (lakhøn ram) EN: dance drama   FR: drame classique thaï [m]
ละครลิง[n. exp.] (lakhøn ling) EN: monkey show ; imitating human performers   FR: spectacle avec des singes [m]
ละครวัยรุ่น[n. exp.] (lakhøn wairun) EN: teen soap   FR: série télévisée pour les ados [f] ; comédie à l'eau de rose [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
doraemon(n) ชื่อตัวละครของการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องหนึ่ง เป็นหุ่นยนต์มาจากโลกอนาคต มีกระเป๋าสารพัดประโยชน์ คอยใช้ของวิเศษเพื่อช่วยเหลือโนบิตะ การ์ตูนเรื่องนี้เป็นที่นิยมอย่างมากประมาณในช่วงทศวรรษที่ 80

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comedy[N] ละครตลก, See also: ละครชวนหัว, เรื่องตลก, หัสนาฏกรรม, สุขนาฏกรรม, Syn. pleasantry, burlesque, parody, satire, travestry, fun
drama[N] บทละคร, See also: ละคร, บทโทรทัศน์, บทวิทยุ, Syn. play, production
farce[N] ละครตลก, See also: การแสดงตลก, Syn. burlesque, travesty
low comedy[N] ละครชวนหัว
masque[N] ละครสวมหน้ากาก
mime[N] การแสดงโดยไม่ใช้คำพูด, See also: ละครใบ้, Syn. pantomime
miniseries[N] ละครชุด, Syn. mini-series
mini-series[N] ละครชุด, Syn. miniseries
miracle play[N] ละครยุคกลางเนื้อหาเกี่ยวกับพระคัมภีร์, Syn. mystery play
musical[N] ละครเพลง, See also: ภาพยนตร์เพลง, ละครชวนหัวประกอบดนตรี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
act(แอคทฺ) n.,vt.,vi. การกระทำ, พฤติการณ์, ฉาก, องก์ (ละคร) , การเล่นละคร, ฤทธิ์, อำนาจ, การดำเนินคดี, การปฏิบัติหน้าที่, การบังเกิดผล, การแกล้งทำ, เหตุการณ์ในละครหรือหนังสือ, เครื่องจักร, การเคลื่อนไหว, การรบ, Syn. perform, do, pl abbr. activated clotting enzyme
aladinเป็นชื่อตัวละครซึ่งเป็นพระเอกในเรื่องยักษ์ในตะเกียงวิเศษอะลาดิน
alternate(ออล' เทอเนท) vt.,vi.,n.,adj. สลับกัน, ผลัดกัน, หมุนเวียนกัน, หนึ่งเว้นหนึ่ง, คนละครั้ง, ตัวแทน, แผนเปรียบเทียบ. -alternateness n., Syn. interchange,)
amphitheater(แอม' ฟิเธียเทอะ) n. อาคารรูปครึ่งวงกลม, โรงละครหรือมหรสพรูปครึ่งวงกลม, ห้องใหญ่ที่มีที่นั่งจัดเป็นรูปครึ่งวงกลม, ที่ดินเว้ารูปโค้ง.อัฒจันทร์, ที่มีเขาล้อมรอบ. -amphitheatric (al) adj.
antimasque(แอน' ทิมาสคฺ) n. การแสดงที่ตลกหรือแปลกประหลาด (ก่อนหรือระหว่างฉากละครระหว่างฉากละครปลอมหน้า. -antimasquer, antimasker n.
arena theatreโรงละครที่มีเวทีและมีอย่างน้อยสามด้านที่ล้อมเวที
basket(บาส'คิท) n. ตะกร้า,กระจาด,กระเช้า,เข่ง,สิ่งที่อยู่ในตะกร้า,คะแนนของบาสเกตบอล (ที่หย่อนเข้าแต่ละครั้ง), Syn. pannier
batch(แบทชฺ) n. ชุด,หมู่,พวก,ยุก,ปริมาณวัตถุที่ทำแต่ละครั้ง
boohoo(บูฮู') {boohooed,boohooing,boohoos} vi. ร้องสะอึกสะอื้น -n. เสียงร้องสะอึกสะอื้น book (บุค) n. หนังสือ,ตำรา,หนังสืออ้างอิง,คัมภีร์,ภาค,เล่ม,แบบ,สมุดบัญชี,เนื้อเพลง,บทละคร,ถ้อยคำ,สมุดเช็ค,สมุดแสตมป์,สมุดรายชื่อ,สมุดบันทึก,บัญชี,บันทึก,บัญชีพนัน vt. ลงบัญช
brew(บรู) v. ทำเบียร์,ทำเหล้า,ตั้งเค้า,ทำให้เกิด n. ปริมาณที่กลั่น (เหล้า,เบียร์) ได้แต่ละครั้ง, See also: brewer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
act(n) การกระทำ,พฤติการณ์,พระราชบัญญัติ,กฎหมาย,องก์(ละคร)
act(vi,vt) ปฏิบัติ,แสดง,กระทำ,แกล้งทำ,เล่นละคร
actor(n) นักแสดงชาย,ตัวละครชาย,ผู้กระทำ
actress(n) ตัวละครหญิง,นักแสดงหญิง
burlesque(n) ภาพล้อ,ละครตลก,ละครชวนหัว
cast(n) รูปหล่อ,การขว้าง,การเลือกตัวละคร,การทอดลูกเต๋า,การคำนวณ
character(n) ความประพฤติ,ลักษณะ,อุปนิสัย,ตัวอักษร,เครื่องหมาย,ตัวละคร
characterization(n) การบรรยายอุปนิสัย,การอธิบายลักษณะ,การวางนิสัยตัวละคร
characterize(vt) บรรยายอุปนิสัย,วางนิสัย(ตัวละคร),แสดงลักษณะ
circus(n) ละครสัตว์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
芝居[しばい, shibai] ละคร
悲劇[ひげき, higeki] ละครเศร้า เรื่องเศร้า

German-Thai: Longdo Dictionary
Theater(n) |das, pl. Theater| โรงละคร, โรงโอเปร่า
Folge(n) |die, pl. Folgen| ลำดับ, ตอนหนังละคร เช่น Die nächste Folge dieser Sendung kommt am kommenden Sonntag. ตอนถัดไปของรายการนี้ติดตามได้วันจันทร์ที่จะถึง , See also: die Reihenfolge
schweigen(vi) |schwieg, hat geschwiegen| นิ่งเงียบ และ ไม่แสดงความคิดเห็น หรือ ไม่เปิดเผยในสิ่งที่รู้ หรือ ไม่ตอบ ก็เป็นได้ นะเนี่ย ตัวอย่างการใช้ คำ 1° Du solltest auf all seine Fragen schweigen! = เธออย่าได้ตอบคำถามของเขาเชียวนะ แม้จะคำถามเดียวก็เหอะ (นั่น เป็นงั้นไปได้, ยังกะในละคร แนะ ) 2° Darüber sollten wir lieber schweigen. = ผมเห็นว่า พวกเราน่าจะนิ่งเฉยกับเรื่องนี้เอาไว้ดีกว่านะ ( เพิ่มเติม, ผู้พูดแนะนำให้ทำ ดังนั้นเขาจึง ใช้กริยาเป็น sollten เช่น solltest ในตัวอย่างที่ 1 ด้วยเหมือนกัน ) 3° Sebastian, er steht schweigend vor seinen Eltern. = เซบาสเทียน, เขายืนนิ่ง ไม่พูดอะไรสักคำต่อหน้าพ่อแม่ของเขา ( กริยา Infinitiv เติมด้วย d จะทำหน้าที่เป็น Adjektiv หรือ Adverb เช่นคำว่า schweigend ในประโยค ตัวอย่าง ), See also: S. still sein, verheimlichen, A. verraten, antworten, sagen
mit einem Aufwand von etw.(phrase) ด้วยมูลค่าลงทุนของหรือเป็นจำนวน เช่น Mit einem Aufwand von mehreren Millionen Euro baute die Stadt ein neues Theater. = ด้วยเงินลงทุนจำนวนหลายล้านยูโร เมืองได้สร้างโรงละครแห่งหนึ่งขึ้นใหม่
Staatstheater(n) |das, pl. Staatstheater| โรงละครของรัฐ

French-Thai: Longdo Dictionary
faire du théâtre(vt) เล่นละครเวที
louer(vt) เช่า หรือ จองเอาไว้ล่วงหน้า เช่น Louer une maison = เช่าบ้าน , Louer une place de théâtre = จองที่นั่งชมการแสดงละคร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top