ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยืดยาว

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยืดยาว-, *ยืดยาว*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยืดยาวว. ยาวมาก เช่น พูดเสียยืดยาว พรรณนาสรรพคุณเสียยืดยาว.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, I guess saying I'm Kei's boyfriend might be stretching it a bit.เออ.. ฉันเดาว่าฉันกำลังพูดว่าเป็น แฟนเคย์ อาจจะยืดยาวสักเล็กน้อย Akira (1988)
It's the longest damn stretch I ever heard of.มันยืดยาวที่สุดยี้ผมเคยได้ยิน The Shawshank Redemption (1994)
This sound like a long term case to me, the way you described it.ดูท่าจะยืดยาวตามที่คุณอธิบาย Don Juan DeMarco (1994)
I would rather share one lifetime with you than face all the Ages of this world alone.ข้าขอใช้ชีวิตชาติเดียวร่วมกับท่าน... ...เเทนการเผชิญโลกยืดยาวเพียงลำพัง The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Soon as I finished my dissertation, he hired me.หลังจากที่ฉันอ้อนวอนอะไรซะยืดยาว เขาถึงยอมจ้างฉัน Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
Twenty. Twenty credit extensions. Who on earth gets 20?20 20 สินเชื่อที่ยืดยาวออกไป ใครลำดับ 20 รู้มั้ย The Astronaut Farmer (2006)
This is the best quality of yours.นี่เป็นคุณสมบัติที่ดีของคุณ ผมอ่ะ พูดซ่ะยืดยาว และ... Om Shanti Om (2007)
Each finger has to be pulled until it gets long.นิ้วทุกนิ้วต้องถูกดึงจนมันยืดยาว Like Stars on Earth (2007)
Department's not a massive fan of office romance. The policy seminar was endless, wasn't it? I kept finding myself staring at you.นายเราไม่นิยมรักในที่ทำงานด้วย งานสัมมนาก็ยืดยาวไม่รู้จบ Pilot (2008)
There will be a series of tests from tomorrow.ตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจะมีการทดลองยืดยาวเป็นขบวน Death Note: L Change the World (2008)
It's not too big a stretch.เรื่องจะได้ ไม่ยืดยาวมากไป Lost Girls (2009)
Extend it by a lifetime.ให้ชีวิตมันยืดยาวไป Shadow Games (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยืดยาว[v.] (yeūtyāo) EN: last long   
ยืดยาว[adj.] (yeūtyāo) FR: prolixe

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diffuse[ADJ] (พูดหรือเขียน) เยิ่นเย้อ, See also: ยืดยาว, อ้อมค้อม, พูดน้ำท่วมทุ่ง, Syn. discursive, prolix, wordy
long[ADJ] ยืดยาว (รายการต่างๆ)
long-drawn-out[ADJ] ยืดยาว, See also: ยืดเยื้อ, Syn. prolonged, long, overlong, Ant. shortened, truncated
long-winded[ADJ] พูดหรือเขียนยืดยาว, See also: ยืดยาวจนน่าเบื่อ, Syn. wordy, diffuse, verbose, Ant. shortened, truncated
porlix[N] ยืดยาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
copious(โค'เพียส) adj. มากมาย,จำนวนมาก,อุดมสมบูรณ์,ยืดยาว,น้ำท่วมทุ่ง (ลักษณะคำพูด), See also: copiousness n. ดูcopious copiosity n. ดูcopious
descant(เดส'เคินทฺ) n. เสียงสูง,ท่วงทำนองเพลง,ความผันแปร adj. มีเสียงสูง vi. (เดสแคนทฺ') ร้องเพลง,วิจารณ์หรือพูดเสียยืดยาว, Syn. discant
dilate(ไดเลท') vt. ทำให้กว้างออก,พูดหรือบรรยายเสียยืดยาว. vi. ขยายออก,ถ่างออก
jobation(โอเบ'เชิน) n. คำสั่งยืดยาว,คำติ
laundry listรายการอันยืดยาว
lengthy(เลง'ธี) adj. ยาวมาก, (คำพูด) ยืดยาวเกินไป,น้ำท่วมทุ่ง., See also: lengthily adv. lengthiness n. ดูlengthy, Syn. interminable
longing(ลอง'กิง) adj. ยืดยาว,ไม่หยุดหย่อน,เฝ้าปรารถนา. n. ความต้องการ,ความปรารถนา., See also: longingness n. ดูlonging
monolog(มอน'นะลอก,-ลอก) n. การพูดเสียยืดยาวโดยคน ๆ เดียว,บทประพันธ์ที่ใช้คน ๆ เดียวพูด
monologue(มอน'นะลอก,-ลอก) n. การพูดเสียยืดยาวโดยคน ๆ เดียว,บทประพันธ์ที่ใช้คน ๆ เดียวพูด
perorate(เพอ'ระเรท) vi. พูดเสียยืดยาว,กล่าวคำปราศรัย,กล่าวคำสรุป., See also: perorator n.

English-Thai: Nontri Dictionary
descant(vi) พูดยืดยาว,ร้องเพลง
expatiate(vi) พูดยืดยาว,สาธก,พูดขยายความ
lengthy(adj) ยาว,ยืดยาว
LONG-long-winded(adj) ทนทาน,เยิ่นเย้อ,ยืดยาว
prolix(adj) ยืดยาว
prolixity(n) ความยืดยาว
tirade(n) คำด่าว่า,คำพูดยืดยาว
voluminous(adj) ใหญ่โต,มโหฬาร,มากมาย,ยืดยาว

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
長々[ながなが, naganaga] Thai: ยืดยาว English: long

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top