ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dram

D R AE1 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dram-, *dram*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dram(n) หน่วยน้ำหนัก 1/8 ออน หรือ 1.77 กรัม, See also: กะรัต, Syn. carat, grain
drama(n) บทละคร, See also: ละคร, บทโทรทัศน์, บทวิทยุ, Syn. play, production
dramatic(adj) ที่เกี่ยวกับละคร, See also: ที่มีลักษณะเกี่ยวกับละคร
dramatics(n) การแสดงละคร, See also: การผลิตละคร
dramatics(n) พฤติกรรมเกินจริง
dramatics(n) ศิลปการละคร
dramatise(vt) ทำให้เกินความเป็นจริง, Syn. exaggerate, magnify, Ant. understate, minimize
dramatist(n) นักเขียนบทละคร, Syn. playwright, scriptwriter
dramatize(vt) ทำให้เกินความเป็นจริง, Syn. exaggerate, magnify, Ant. understate, minimize
dramatically(adv) เป็นอย่างละคร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dram(ดีแรม) ย่อมาจาก dynamic random access memory (แปลว่าแรมแบบพลวัต) โดยปกตินั้น คอมพิวเตอร์จะใช้ชิป 2 แบบ คือ แบบดีแรม (DRAM) และ แบบ เอสแรม (SRAM) ชิปแบบดีแรม นี้จะมีราคาถูกกว่า เพราะว่าชิปแบบนี้นั้น คอมพิวเตอร์จะต้องนำเอาข้อมูลกลับไปไว้ ณ ที่เดิมเป็น ระยะ ๆ มิฉะนั้น อาจจะลืมได้ ดู RAM ประกอบ
dramatic(ดระแมท'ทิค) adj. น่าทึ่งใจ, ตื่นเต้นเร้าใจ
dramatics(ดระแมท'ทิคซฺ) n. การแสดงละคร, พฤติกรรมที่มีลักษณะเหมือนละคร
dramatise(แดรม'มะไทซ) vt. แปลงละคร, ทำให้มีลักษณะคล้ายละคร, ทำให้เป็นเรื่องน่าทึ่ง., See also: dramatiz s able adj. dramatiz s er n., Syn. intensify
dramatist(แดรม'มะทิสทฺ) n. นักเขียนละคร
dramatize(แดรม'มะไทซ) vt. แปลงละคร, ทำให้มีลักษณะคล้ายละคร, ทำให้เป็นเรื่องน่าทึ่ง., See also: dramatiz s able adj. dramatiz s er n., Syn. intensify
melodrama(เมล'ละดรา'มะ, -แดรม'มะ) n. ละครประโลมโลก, ละครเกินความจริง, ละครยั่วยวน

English-Thai: Nontri Dictionary
dram(n) น้ำหนักหนึ่งแดรม
drama(n) ละคร, เรื่องน่าทึ่ง, เรื่องเร้าใจ
dramatic(adj) เกี่ยวกับละคร, น่าทึ่ง, เร้าอารมณ์, เร้าใจ, เหมือนละคร
dramatics(n) การละคร, การแสดงละคร, การสร้างบทละคร, เรื่องละคร
DRAMATIS dramatis personae(n) รายชื่อตัวละคร, ตัวละคร
dramatist(n) ผู้เขียนบทละคร, นักแต่งบทละคร
dramatize(vt) ทำเป็นละคร, แปลงเป็นละคร, ทำให้เป็นเรื่องน่าทึ่ง
dramshop(n) ร้านขายเหล้า, ร้านจำหน่ายสุรา, บาร์
melodrama(n) ละครเร้าอารมณ์, เรื่องประโลมโลก
melodramatic(adj) เหมือนตัวละคร, ที่ดูดดื่ม, ที่ยั่วยวนใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
DRAM (dynamic RAM)ดีแรม (แรมพลวัต) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
DRAM (dynamic RAM)ดีแรม (แรมพลวัต) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
drama๑. บทละคร๒. ละคร, นาฏกรรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
dramatic ironyการแฝงนัยเชิงละคร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
dramatic monologueบทพูดเดี่ยวเชิงละคร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
dramatis personaeรายชื่อตัวละคร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
dramatizationการแปลงเป็นบทละคร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dramแดรม, หน่วยการวัดของเหลว [การแพทย์]
Dramaบทละคร [TU Subject Heading]
Drama in educationละครเพื่อการศึกษา [TU Subject Heading]
Dramamineดรามามีน [การแพทย์]
Dramatic criticismการวิจารณ์ละคร [TU Subject Heading]
Dramatic musicดนตรีประกอบละคร [TU Subject Heading]
Dramatic productionการผลิตเป็นละคร [TU Subject Heading]
Dramatic Skitการแสดงละครสมมติ [การแพทย์]
Dramatists, Thaiนักเขียนบทละครไทย [TU Subject Heading]
Dramatizeแสดงออกทางสีหน้าและท่าทางมากเกินไป [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
dramatically(adv) อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wondered if you wouldn't mind representing us at the am drams tonight.ช่วยไปเป็นตัวแทนเราที่โรงละครหน่อยสิ Hot Fuzz (2007)
The drams of this week have made me realize, if I don't have many Asian sex symbols to look up to, ที่ผ่านมาอาทิตย์นี้ ทำให้ฉันคิดได้ ในเมื่อไม่มีไอดอลผิวเหลืองเซ็กซี่ มากมายให้ดูเป็นแบบ Born This Way (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dramA drama where you can enjoy the delicate workings of a woman's mind.
dramAll the characters in this drama are fictitious.
dramBob is in the drama club.
dramBy the end of the century, the earth will have experienced a dramatic increase in temperature.
dramEach episode of that TV drama ends with somebody delivering a profound line.
dram"From the north country" is a TV drama produced by Fuji TV and set in Furano in Hokkaido.
dramHe had the role of narrating the television drama.
dramHe is a dramatist.
dramHe majored in drama at college.
dramHe watched the drama holding his breath.
dramHe won a dramatic success.
dramHis life was full of drama.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละครกึ่งสารคดี(n) docudrama, See also: drama-documentary, dramadoc, Example: ล่าสุดเนชั่นเทเลวิชั่นเริ่มผลิตละครกึ่งสารคดีเรื่องใหม่อีก 2 เรื่อง, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: ภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์ที่อ้างอิงจากเหตุการณ์
ละครกึ่งสารคดี(n) docudrama, See also: drama-documentary, drama-doc, dramadoc, Thai Definition: ภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์ที่อ้างอิงจากเหตุการณ์
นาฎกรรม(n) drama, See also: dramatic performance, dramatics, theatricals, histrionics, Syn. การละคร, การฟ้อนรำ, Example: สังคมแต่ละสังคมมีงานศิลปะและนันทนาการของตนไว้หลายรูปแบบ เช่น วรรณกรรม นาฏกรรม สถาปัตยกรรม เป็นต้น, Notes: (สันสกฤต)
เป็นคุ้งเป็นแคว(adv) dramatically, See also: vividly, Syn. ยืดยาว, ต่างๆ นาๆ, Example: เขาสามารถอธิบายได้เป็นคุ้งเป็นแควว่าควรจะแก้ปัญหาอย่างไร
นาฏกรรม(n) dramatic works, Syn. การละคร, การฟ้อนรำ, Example: เดือนนี้มีการจัดแสดงนาฏกรรมที่ท้องสนามหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว, Thai Definition: งานเกี่ยวกับการรำ การเต้น การทำท่า หรือการแสดงที่ประกอบขึ้นเป็นเรื่องราว และหมายความรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ด้วย, Notes: (สันสกฤต)
บทละคร(n) play, See also: drama, dramatic composition, script, Example: ผู้ที่เรียนวรรณกรรมตะวันตกย่อมต้องรู้จักบทละครโรเมโอ-จูเลียตของเชคสเปียร์เป็นอย่างดี, Count Unit: บท, เรื่อง, Thai Definition: คำประพันธ์ที่เขียนขึ้นสำหรับแสดงละคร
การละคร(n) drama, See also: play, stage, performance, Syn. การแสดง, Example: นักแสดงละครเวทีควรมีพื้นฐานทางด้านการละครด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันเทิงเริงรมย์[banthoēng roēng-rom] (adj) EN: melodramatic
บทละคร[bot lakhøn] (n) EN: play ; drama ; dramatic composition ; script  FR: pièce de théâtre [ f ]
คณะละคร[khana lakhøn] (n, exp) EN: drama troupe
โขน[khōn] (n) EN: Thai classical masked ballet ; Thai classic masked drama (enacting scenes from the Ramayana) ; masked play  FR: ballet traditionnel masqué [ m ]
ละคร[lakhøn] (n) EN: theater ; play ; drama ; theatrical performance ; stage performance ; show ; ldance drama ; lakorn  FR: théâtre [ m ] ; pièce de théâtre [ f ] ; comédie [ f ] ; drame [ m ] ; représentation théâtrale [ f ] ; spectacle de théâtre [ m ]
ละครพูด[lakhøn phūt] (n, exp) EN: legitimate drama  FR: théâtre sérieux [ m ]
ละครรำ[lakhøn ram] (n, exp) EN: dance drama  FR: drame classique thaï [ m ]
ลิเก[likē] (n) EN: Thai traditional dramatic performance ; musical folk drama  FR: drame musical populaire [ m ]
นาฏกรรม[nāttakam] (n) EN: dramatic works
เป็นคุ้งเป็นแคว[pen khung pen khwaē] (adv) EN: dramatically ; vividly

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DRAM D R AE1 M
DRAM D IY1 R AE2 M
DRAMA D R AA1 M AH0
DRAMS D R AE1 M Z
DRAMS D IY1 R AE2 M Z
DRAMAS D R AA1 M AH0 Z
DRAMATIC D R AH0 M AE1 T IH0 K
DRAMAMINE D R AE1 M AH0 M IY2 N
DRAMATICS D R AH0 M AE1 T IH0 K S
DRAMATIST D R AA1 M AH0 T IH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dram (n) drˈæm (d r a1 m)
drama (n) drˈaːmə (d r aa1 m @)
drams (n) drˈæmz (d r a1 m z)
dramas (n) drˈaːməz (d r aa1 m @ z)
dramatic (j) drˈəmˈætɪk (d r @1 m a1 t i k)
dramatics (n) drˈəmˈætɪks (d r @1 m a1 t i k s)
dramatist (n) drˈæmətɪst (d r a1 m @ t i s t)
dramatize (v) drˈæmətaɪz (d r a1 m @ t ai z)
dramatists (n) drˈæmətɪsts (d r a1 m @ t i s t s)
dramatized (v) drˈæmətaɪzd (d r a1 m @ t ai z d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jù, ㄐㄩˋ, / ] drama; play; show; severe #1,715 [Add to Longdo]
戏剧[xì jù, ㄒㄧˋ ㄐㄩˋ,   /  ] drama; play; theater #6,373 [Add to Longdo]
戏剧性[xì jù xìng, ㄒㄧˋ ㄐㄩˋ ㄒㄧㄥˋ,    /   ] dramatic #18,046 [Add to Longdo]
剧增[jù zēng, ㄐㄩˋ ㄗㄥ,   /  ] dramatic increase #28,472 [Add to Longdo]
樟木[Zhāng mù, ㄓㄤ ㄇㄨˋ,  ] Dram (Chinese Zhangmu), town at Tibet-Nepal border #48,873 [Add to Longdo]
德拉门[Dé lā mén, ㄉㄜˊ ㄌㄚ ㄇㄣˊ,    /   ] Drammen (city in Buskerud, Norway) [Add to Longdo]
戏剧家[xì jù jiā, ㄒㄧˋ ㄐㄩˋ ㄐㄧㄚ,    /   ] dramatist; playwright [Add to Longdo]
戏说[xì shuō, ㄒㄧˋ ㄕㄨㄛ,   /  ] dramatic form consisting of historical narration; history as jocular narrative; to stretch history for a joking story; amusing story with strained interpretations of history; to make an unreasonable comparison in jest [Add to Longdo]
历朝通俗演义[lì cháo tōng sú yǎn yì, ㄌㄧˋ ㄔㄠˊ ㄊㄨㄥ ㄙㄨˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ,       /      ] Dramatized history of successive dynasties (from Han to Republican China) by Cai Dongfan 蔡東藩|蔡东藩 [Add to Longdo]
民国通俗演义[Mín guó tōng sú yǎn yì, ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄛˊ ㄊㄨㄥ ㄙㄨˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ,       /      ] Dramatized history of Republican China until 1927 by Cai Dongfan 蔡東藩|蔡东藩, and later chapters by Xu Qinfu 許廑父|许廑父 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drama { n } | Dramen { pl }drama | dramas [Add to Longdo]
Dramatik { f }dramatic art [Add to Longdo]
Dramatiker { m }playwright [Add to Longdo]
Dramaturg { m }dramatic adviser [Add to Longdo]
Dramaturgie { f }dramaturgy; dramatic composition [Add to Longdo]
Dramaturgie { f }script department [Add to Longdo]
dramatisch { adv }dramatically [Add to Longdo]
dramatischdramatic [Add to Longdo]
dramatisierento dramatize; to dramatise [ Br. ] [Add to Longdo]
dramatisierenddramatizing; dramatising [ Br. ] [Add to Longdo]
dramatisiertdramatized; dramatised [ Br. ] [Add to Longdo]
dramaturgisch { adj }dramaturgic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドラマ[dorama] (n) (1) drama; (2) (abbr) (See テレビドラマ) TV drama; teledrama; play; (P) #274 [Add to Longdo]
[げき, geki] (n) (1) drama; play; (2) (abbr) (abbr of 劇薬) powerful drug; (P) #1,428 [Add to Longdo]
演劇[えんげき, engeki] (n, adj-no) drama; theatre; theater; play; (P) #2,875 [Add to Longdo]
ドラム[doramu] (n) (1) drum; (2) (See ダラム) dram; drachm; (P) #3,587 [Add to Longdo]
大河ドラマ[たいがドラマ, taiga dorama] (n) (See 大河小説) long-running historical drama series on NHK TV #5,634 [Add to Longdo]
歌舞伎(P);歌舞妓[かぶき, kabuki] (n) kabuki; Japanese classical drama; (P) #5,903 [Add to Longdo]
戯曲[ぎきょく, gikyoku] (n, adj-no) play; drama; (P) #7,170 [Add to Longdo]
芝居[しばい, shibai] (n) play; drama; (P) #7,631 [Add to Longdo]
子役[こやく, koyaku] (n) dramatic role for child; child actor; (P) #8,052 [Add to Longdo]
ラジオドラマ[rajiodorama] (n) radio drama #10,686 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ディーラム[でいーらむ, dei-ramu] DRAM [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
劇的[げきてき, gekiteki] dramatisch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dram \Dram\, v. i. & t.
   To drink drams; to ply with drams. [Low] --Johnson.
   --Thackeray.
   [1913 Webster] DRAM

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 DRAM \DRAM\, D-RAM \D-RAM\n. (Computers)
   same as {dynamic RAM}. [acron.]
 
   Syn: dynamic RAM.
     [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dram \Dram\ (dr[a^]m), n. [OF. drame, F. drachme, L. drachma,
   drachm, drachma, fr. Gr. drachmh`, prop., a handful, fr.
   dra`ssesqai to grasp. Cf. {Drachm}, {Drachma}.]
   1. A weight; in Apothecaries' weight, one eighth part of an
    ounce, or sixty grains; in Avoirdupois weight, one
    sixteenth part of an ounce, or 27.34375 grains.
    [1913 Webster]
 
   2. A minute quantity; a mite.
    [1913 Webster]
 
       Were I the chooser, a dram of well-doing should be
       preferred before many times as mush the forcible
       hindrance of evildoing.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. As much spirituous liquor as is usually drunk at once; as,
    a dram of brandy; hence, a potation or potion; as, a dram
    of poison. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Numis.) A Persian daric. --Ezra ii. 69.
    [1913 Webster]
 
   {Fluid dram}, or {Fluid drachm}. See under {Fluid}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dram
   n 1: a unit of apothecary weight equal to an eighth of an ounce
      or to 60 grains [syn: {dram}, {drachm}, {drachma}]
   2: 1/16 ounce or 1.771 grams
   3: the basic unit of money in Armenia

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 DRAM
     Dynamic Random Access Memory (RAM, IC)
     

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 dram
  drama

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top