ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

裂纹

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -裂纹-, *裂纹*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
裂纹[liè wén, ㄌㄧㄝˋ ㄨㄣˊ, / ] crack; flaw, #18,175 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The crack work, this fine network of cracks, left, ah.[CN] 这些裂纹 精密的网络结构的... 都是左向的裂纹 The Final Problem (1985)
Got hairline cracks all over his tyres... he's got no fire extinguisher, no safety chute.[CN] 轮胎满是裂纹 也没灭火器 没减速伞 The World's Fastest Indian (2005)
Look, you could brand the inside of my crack.[CN] 你看,你 可能我的品牌裂纹的内部。 Senseless (1998)
Look at these hairline cracks, these tyres have got to be 25 years old.[CN] 看看这些裂纹 估计用了二十五年了 The World's Fastest Indian (2005)
Fat Crack Ho, or somethin' like that.[CN] 脂肪裂纹Ho或事端这样。 Senseless (1998)
Newborn crack baby... six hours old... screaming its heart out... because it's going through withdrawal?[CN] 新生儿裂纹, 6小时的生活, 与所有的力量喊,\ n因为他是禁欲? Deep Cover (1992)
Probably one of those crack-tagging gangers or something.[CN] 也许那些裂纹标记工头或东西之一。 Trojan War (1997)
One crack in the ice.[CN] 一个裂纹在冰。 The Mighty Ducks (1992)
The cuts are like cracks in ancient statues.[CN] 刀痕跟石像上的裂纹如出一辙 Empire of the Wolves (2005)
By noon, I'm smoking a crack pipe, you hear me?[CN] 到了中午,我在抽烟 裂纹管,你听见了吗? God Visits (2003)
CRACK IS FOR OUR AFRICAN-AMERICAN BRETHREN.[CN] 裂纹是我们 非洲裔美国人的弟兄。 Return to Paradise (1998)
They get this black from your gardening.[CN] 修整园子让你的手满是裂纹和伤痕 Through a Glass Darkly (1961)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top