Search result for

casuals

(252 entries)
(0.0462 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -casuals-, *casuals*, casual
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา casuals มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *casuals*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
casual[ADJ] โดยบังเอิญ, See also: โดยไม่ตั้งใจ, Syn. accidental, fortuitous
casual[ADJ] ที่ไม่ค่อยสนใจ, See also: ที่ไม่สนใจ, ที่ทำไปเรื่อยๆ, Syn. apathetic, indifferent
casual[ADJ] เป็นบางครั้งบางคราว, Syn. irregular, occasional
casual[ADJ] ไม่เป็นทางการ, See also: ลำลอง, Syn. informal
casually[ADV] โดยบังเอิญ, Syn. accidentally
casually[ADV] อย่างเป็นบางครั้งบางคราว, Syn. irregularly, occasionally
casually[ADV] อย่างไม่เป็นทางการ, Syn. informally
casually[ADV] อย่างเรื่อยๆ, See also: อย่างไม่สนใจ, Syn. apathetically, indifferently
casualty[N] จำนวนคนตายหรือได้รับบาดเจ็บ, Syn. victims, killed, losses
casualness[N] ความเป็นบางครั้งบางคราว
casualness[N] ความไม่เป็นทางการ, Syn. informality, familiarity
casualness[N] ความเรื่อยๆ, See also: ความไม่สนใจ, ความเฉยๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
casual(แคส' ชวล) adj. โดยบังเอิญ,จร,ประจวบเหมาะ,ไม่แน่นอน,ตามอารมณ์,ไม่เป็นทางการ,ธรรมดา ๆ (ชุดแต่งกาย) -n. คนทำงานที่ให้มาทำงานในเวลาที่ไม่แน่นอน, Syn. haphazard
casualism(แคซ'ซวลลิสซึม) n. ความเชื่อหรือลัทธิที่เชื่อว่าสิ่งต่าง ๆ เป็นไปโดยบังเอิญ, See also: casualist n.
casualty(แคซ'ชวลที) n. จำนวนคนตาย,คนที่ได้รับบาดเจ็บหรือตายในอุบัติเหตุ,อุบัติเหตุร้ายแรง (โดยเฉพาะที่มีคนตาย)

English-Thai: Nontri Dictionary
casual(adj) ประจวบเหมาะ,บังเอิญ,ตามอารมณ์,ธรรมดาๆ,ไม่เป็นทางการ
casualty(n) ความเสียหาย,อุบัติเหตุ,ผู้บาดเจ็บ,จำนวนผู้เสียชีวิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
one disaster or casualty clauseข้อกำหนดความเสียหายต่อครั้ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
casualty lossความสูญเสียจากวินาศภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
C.P.C.U. (Chartered Property and Casualty Underwriter)วุฒิบัตรซีพีซียู [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contingent loss; casualtyวินาศภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Chartered Property and Casualty Underwriter (C.P.C.U.)วุฒิบัตรซีพีซียู [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
casualโดยบังเอิญ, เป็นครั้งคราว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
casual delegationความรับผิดโดยปริยาย (ของเจ้าของทรัพย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
casual employmentการจ้างงานชั่วคราว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
casualty๑. อุบัติเหตุ๒. การต้องอุบัติเหตุ๓. ผู้ต้องอุบัติเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
casualty; contingent lossวินาศภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
casualty insuranceการประกันภัยเบ็ดเตล็ด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
casualty insuranceการประกันวินาศภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unavoidable casualtyวินาศภัยที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Casual workerคนงานชั่วคราว [เศรษฐศาสตร์]
Casualties[No_Thai_Sh] [TU Subject Heading]
Insurance, Casualtyประกันภัยเบ็ดเตล็ด [TU Subject Heading]
Casualtiesผู้ประสบภัย [TU Subject Heading]
casualชุดลำลอง ชุดสุภาพไม่ผูกผ้าผูกคอ (necktie) [การทูต]
maritime casualitiesความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยพิบัติทางทะเล [การทูต]
Casualสภาพธรรมดา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's right. Minimal casualties, maximum effectiveness. That's us.ถูกต้องครับ เสียหายต่ำ ทำลายสูง นั่นล่ะ คำขวัญของเรา Shadow of Malevolence (2008)
Even so, minimal casualties may be enough to prevent you from breaking Grievous' defenses.ถึงอย่างนั้นก็เถอะ \ เอาแค่ให้เสียหายต่ำก็น่าจะพอ ที่จะให้พวกเจ้ารอดจากแนวป้องกันของกรีวัส Shadow of Malevolence (2008)
Good, we will maximize our casualties with this attack.ดีมาก ด้วยการโจมตีครั้งนี้ พวกมันจะต้องไม่เหลือ Shadow of Malevolence (2008)
Multiple casualties, I repeat, multiple casualties.มีคนบาดเจ็บเยอะ,ขอย้ำ มีคนบาดเจ็บเยอะ Vantage Point (2008)
Didn't you think there might be casualties?คุณไม่คิดว่าจะมีผู้คนล้มตายเหรอ The Dark Knight (2008)
Two, three casualties max.มีผู้บาดเจ็บมากสุด 2-3 คน The Dark Knight (2008)
Kowalski, casualty report.โควาลสกี้ รายงาน Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
The exact number of casualties is not yet known as emergency crews are still pulling victims from the rubble.ยังไม่ทราบจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่แน่นอน หน่วยกู้ภัยกำลังทยอยดึงร่างผู้เคราะห์ร้าย ออกมาจากเศษซาก Body of Lies (2008)
They'll be our so-called casualties.พวกเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย Body of Lies (2008)
...of the list of casualties since some of the men killed may have been stationed at Incirlik on classified missions.ถึงรายชื่อของเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย เพราะว่าบางคน มาประจำการในตุรกีเพื่อปฏิบัติภารกิจลับ Body of Lies (2008)
From casual writing to evening wear. Gorgeous.จาก การขีดเขียน มาสูชุดตอนเย็น สวยจริง Made of Honor (2008)
a record kept of every verbal agreement, no matter how off the cuff or casual.แล้วก็เป็นส่วนหนึ่ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ได้มีการบันทึกทุกๆคำพูดเอาไว้ ไม่ว่าจะประชุมเป็นทางการ หรือเป็นกันเอง Frost/Nixon (2008)
You might even say that I was the last casualty of the Vietnam War.คุณคงพูดได้ว่า ผมนี่แหล่ะคือบาดเจ็บ คนสุดท้ายจากสงครามเวียดนาม Frost/Nixon (2008)
And if you're asking the question do I regret the casualties on both sides in the war, yeah, sure, of course I do.ผมไม่ไ้ด้หมายถึง... . แล้วถ้าคุณกำลังตั้งคำถาม Frost/Nixon (2008)
We can only hope that there will be no casualties.เราแต่ได้แต่หวังว่า จะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บครับ Cyborg Girl (2008)
Just act casual.ทำตัวให้ปกติ Under & Out (2008)
Like, casual.แน่ใจ แบบสบายๆไง 500 Days of Summer (2009)
She wants to keep it casual, which is why she's in my bed right now.เธออยากให้มันเป็นไปแบบสบายๆ นั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมเธอถึง มาอยู่บนเตียงเราตอนนี้ 500 Days of Summer (2009)
But that's casual. That's what casual people do.แต่มันไม่ใช่เรื่องซีเรียสอะไร แบบสบายๆ ใครๆก็ทำกัน 500 Days of Summer (2009)
That wall Summer so often hid behind- the wall of distance, of space, of casual-กำแพงกั้นที่ซัมเมอร์ ใช้หลบซ่อนตัวเองไว้ กำแพงของความห่างเหิน ของช่องว่าง ของทุกสิ่ง- 500 Days of Summer (2009)
How many more casualties are we gonna take before you get it?ผมคิดว่าได้บอกคุณไปแล้วให้หยุดก่อน Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
Worldwide casualties are in the neighbourhood of 7,000, but that number could implode.ยอดประมาณการผู้เสียชีวิตทั่วโลก ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 7,000คน, ซึ่งอากจะเพิ่มมากกว่านี้. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
We'd be looking at massive casualties on the Starkwood base, with no guarantee of destroying the bioweapons.เรากำลังค้นหา อาวุธทำลายล้างสูง ในฐานสตาร์ควูด โดยไม่สามารถการันตี ได้ว่าจะสามารถทำลายอาวุธชีวภาพได้มั้ย Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Your casualty estimates are holding up?คูณได้ประเมินจำนวนผู้เสียชีวิต หรือยัง? Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
- Where do you want us? Oh, just casual, on the couch.แค่ดูสบายๆ บนโซฟา London. Of Course (2009)
It's hard to be casual.ดูสบายๆ นี่ทำยากจัง ดูดียัง เราทำดีไหม London. Of Course (2009)
We're going after them, and if daniel purcell is a casualty, so be it.เราจะตามพวกเขาต่อ และถ้าแดเนี่ยล เพอร์เซลจะถูกฆ่า ก็ปล่อยให้มันเป็นไป I Agree, It Wasn't Funny (2009)
Start with casual acquaintances, friends of friends, folks around the office.เริ่มด้วย คนรู้จักทั่วไป เพื่อนของเพื่อน คนที่คุณทำงานด้วย Up in the Air (2009)
Well, you know...casual.เอ่อ ก็ แบบคนคุ้นเคยกันน่ะ Up in the Air (2009)
And now, this woman comes along and somehow runs the gauntlet of your ridiculous life choice, and comes out on the other end smiling just so you can call her "casual"?พอมีผู้หญิงคนนี้บังเอิญบุกฝ่าอันตรายเข้ามา อยู่ในทางเลือกชีวิตที่น่าตลกของคุณ และเธอก็ยิ้มรับให้กับมันได้ คุณกลับเรียกเธอแค่ว่า "คนคุ้นเคย" เหรอ Up in the Air (2009)
What, you don't even get casual Saturday?อะไร วันเสาร์คุณไม่แต่งตัวให้สบายๆล่ะ Better Call Saul (2009)
We're casual around here.น้าเคยได้ยินเรื่องเธอมาแล้ว Dare (2009)
Come on. It was a casual thing, and it was a million years ago.เหอะน่า แค่ชั่วคราวเท่านั้นและมันผ่านมานานหลายปีและด้วย The Story of Lucy and Jessie (2009)
In a more casual setting.ในแบบง่ายๆสบายๆ Gone with the Will (2009)
Some people don't put stock in them and they can be casually cruel with them.บางคนไม่ได้ใส่หุ้นในพวกเขา. และพวกเขาไม่ได้ตั้งใจเลือดเย็น\\ กับพวกเขา. Pilot (2009)
But can I just remind you, in a casual, non-locked-on way, that we're late?เราสายแล้ว เราสายแล้ว เราสายแล้ว! เจเจ! Everyone (2009)
No. What about casualties?ไม่ มีคนได้รับบาดเจ็บกี่คน? Air: Part 1 (2009)
Right, we've got to prioritise the casualties.ใช่ เราต้องจัดลำดับความสูญเสีย Episode #3.3 (2009)
Well, if it's casuald like you were sayingอืม ถ้ามันสบายๆแบบที่เธอบอก Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
And in the process, Ben's daughter alex Became a casualty.และในระหว่างนั้น อเล็กซ์ ลูกสาวของเบ็นต้องกลายเป็นศพ Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
- ah, it's just a casual thanksgivingเอ่อ มันก้แค่ วันขอบคุณพระเจ้าง่ายๆ Hungry Man (2009)
And so, though there was much confusion nationwide, thankfully there were no casualties.และแม้ว่าจะมีความโกลาหลเกิดขึ้นอย่างหนักทั่วประเทศ ก็เคราะห์ดีนะคะที่ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต Summer Wars (2009)
Though thankfully there were no casualties, it is clear that the organizations responsible for this incident will have to take responsibility for their actions.แม้ว่าจะโชคดีที่ไม่ได้มีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้น แต่ก็เป็นที่แน่ชัดว่า องค์กรที่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ครั้งนี้ จะต้องแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทำของพวกเขาค่ะ Summer Wars (2009)
To get jeffrey out of class as casually as possible.พาเจฟฟรีย์ ออกจากชั้นเรียน อย่างปกติ เท่าที่จะเป็นไปได้ Faceless, Nameless (2009)
How many casualties resulted in this battle?มีจำนวนคนเสียชีวิตเท่าไรในสงครามครั้งนี้? Pilot (2009)
Stefan: there were 346 casualties,สเตฟาน: มีคนเสียชีวิตทั้งหมด 346 คน Pilot (2009)
Except, of course, there were no civilian casualtiesเว้นแต่ว่า แน่นอนไม่มีประชาชนพื้นเมืองเสียชีวิต Pilot (2009)
Just be casual but firm. He likes you. Go.ทำตัวไม่เป็นทางการ แต่มั่นคง เขาชอบคุณ ไปเร็ว I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
We were slammed with a mass casualty,a hotel fire-- half a dozen burn victims,a penetrating chest wound, a firefighter with multiple traumas.เรากำลังอยู่ยุ่งอยู่กับอุบัติเหตุหมู่ เกิดไฟไหม้ที่โรงแรม มีเหยื่อถูกเผา 6 คน แผลฉกรรจ์ที่หน้าอก เจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่มีแผลหลายที่ I Saw What I Saw (2009)
it's the E.R. Mass casualty.ห้องฉุกเฉิน, อุบัติเหตุขนานใหญ่ I Saw What I Saw (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
casualA casual remark can hurt someone.
casualAnywho, I'm relieved the test is over. [Casual]
casualCasualties are said to total up to 1,000.
casualHe picked up the newspaper and glanced casually over the front page.
casualHer coat was too casual for the occasion.
casualI took a casual look at the magazine.
casualIt was a casual look meeting.
casualIt was a casual meeting.
casualPolite language, in a sense, spoils a casual atmosphere.
casualShe took a casual glance at her watch.
casualShe took a casual glance at the book.
casualThat topic is too intimate to share with casual acquaintances.
casualThe announcement exaggerated the number of casualties.
casualThe fact is apparent to the most casual observer.
casualThe verb 'help' takes to-infinitives and bare infinitives but bare infinitives are said to be the most common in casual text; as also used in this example sentence.
casualThey are collecting information by casual methods.
casualUp to now we've been taking a casual relaxed attitude toward our relationship but I want to start looking at us more critically.
casualWe had a casual meeting on the crowded street.
casualWe ought to expect some casual visitors.
casualYou wouldn't be so casual about it if you were directly involved.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไปรเวต[ADJ] private, See also: casual, Syn. เป็นส่วนตัว, ลำลอง, Ant. ทางการ, Example: ผู้เข้าสัมนาสามารถแต่งกายในชุดไปรเวตเพื่อเข้าฟังการสัมนาได้, Thai definition: ไม่เป็นทางการ
ทำลวกๆ[V] do casually, See also: do carelessly, Ant. รอบคอบ, Example: ประตูบานนี้พ่อทำลวกๆ ไว้เพียงเพื่อกันลม, Thai definition: ทำอย่างไม่ละเอียด ไม่รอบคอบ
ลูกจ้างชั่วคราว[N] casual worker, Example: ถึงแม้เขาจะได้เข้าไปทำงานในบริษัทแล้ว แต่ก็เป็นเพียงลูกจ้างชั่วคราว, Thai definition: ลูกจ้างซึ่งได้รับการจ้างเพราะเกิดมีความต้องการแรงงานกระทันหันในช่วงสั้น
โดยไม่ตั้งใจ[ADV] unintentionally, See also: involuntarily, inadvertently, casually, accidentally, Syn. โดยไม่เจตนา, Example: เพื่อนของเราอาจส่งไวรัสมาให้เราทางอินเตอร์เน็ตโดยไม่ตั้งใจก็ได้, Thai definition: อย่างไม่ได้จงใจหรือมุ่งหมายให้เป็นไป
ผู้รับเคราะห์[N] victim, See also: casualty, Example: ถ้ารัฐบาลทำอะไรแล้วขาดทุน ประชาชนก็จะเป็นผู้รับเคราะห์แทนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ได้รับผลร้ายหรือเรื่องไม่ดีโดยไม่ได้คาดหมายหรือไม่ได้เป็นผู้ก่อเรื่องนั้นขึ้น
ผู้ประสบภัย[N] victim, See also: casualty, sufferer, Example: เจ้าหน้าที่กำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างสุดกำลังความสามารถ, Count unit: คน, กลุ่ม, Thai definition: บุคคลที่พบเจอหรืออยู่ในเหตุการณ์ที่น่ากลัวและมี อันตราย เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม เป็นต้น
ขาจร[N] irregular customer, See also: casual customer, Ant. ขาประจำ, ลูกค้าประจำ, Example: รสชาติแบบนี้ขายได้แต่ขาจรเท่านั้นแหละ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ไม่ได้มาติดต่อเป็นประจำ
เผินๆ[ADV] superficially, See also: casually, carelessly, Syn. คร่าวๆ, ผ่านๆ, ผิว, ลวกๆ, Example: นกคุ่มตัวค่อนข้างเล็ก ชอบวิ่งอยู่กับดิน มองดูเผินๆ คล้ายลูกไก่แต่แข็งแรงกว่า, Thai definition: อย่างผิวๆ, ผาดๆ, ตื้นๆ
ผ้าขาวม้า[N] loincloth, See also: bathing wearing casually, bathing cloth, Syn. ผ้าผลัดอาบน้ำ, ผ้าเคียนพุง, Example: ชายชราหากางเกงขาสั้นหลวมๆ มานุ่งเสื้อกล้ามมาใส่แล้วหาผ้าขาวม้ามาคาดที่เอว, Count unit: ผืน, Thai definition: ผ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้ประจำตัวคนไทยแต่ก่อนใช้ผลัดอาบน้ำหรือเคียนพุง
ชุดลำลอง[N] casual wear, See also: informal attire, Syn. ชุดอยู่บ้าน, Example: เขาอยู่ในชุดลำลองสวมเสื้อยืดแขนยาวมีสีสันกางเกงยีนรองเท้าบูต
กรมธรรม์ประกันภัย[N] casualty insurance policy, See also: property insurance policy, insurance policy, insurance, Count unit: ฉบับ, Thai definition: ตราสารที่มีรายชื่อของผู้รับประกันภัยและมีรายการแสดงวัตถุที่เอาประกันภัย จำนวนเงินเอาประกันภัย ชื่อผู้เอาประกันภัย ชื่อผู้รับประกันภัย วันที่สัญญาเริ่มต้นและสิ้น และอื่นๆ ตามที่กฎหมายบังคับตลอดจนเงื่อนไขอื่นๆ เกี่ยวกับประโยชน์สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกัน
ความมักง่าย[N] rough-and-readiness, See also: carelessness, casualness, cursoriness, thoughtlessness, makeshift, Example: มลพิษของสิ่งแวดล้อมรอบๆ เมืองชายทะเลเกิดจากความมักง่ายทิ้งขยะไม่เลือกที่, Thai definition: นิสัยชอบเอาแต่ความสะดวกเข้าว่า
ลวก[ADV] carelessly, See also: roughly, casually, Syn. หยาบ, มักง่าย, ลวกๆ, Example: พ่อทำประตูไว้ลวกๆ ด้วยฟากมัดติดกรอบประตูไม้ไผ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉาบฉวย[v.] (chāpchūay) EN: treat lightly ; be casual ; make shift   FR: agir avec désinvolture
ชุ่ย[adj.] (chui) EN: slipshod ; careless ; sloppy ; slovenly ; casual   FR: bâclé ; négligé ; peu soigné ; qui manque de rigueur
กิ๊ก[n.] (kik) EN: partner for casual sex ; fuck-buddy ; playmate   
กรมธรรม์ประกันภัย[n. exp.] (krommathan prakanphai) EN: casualty insurance policy ; insurance policy   
ลำลอง[X] (lamløng) EN: informal ; unencumbered ; light ; unofficial ; casual   FR: simplement ; sans façon ; informel
ลวก[adj.] (lūak) EN: careless ; slovenly ; casual ; cursory ; slipshod ; perfunctory ; rough   FR: négligé ; désinvolte ; superficiel ; peu soigné ; grossier
ลวก[adv.] (lūak) EN: carelessly ; roughly ; casually   FR: négligemment ; grossièrement
ลวก ๆ[adj.] (lūak-lūak) EN: careless ; slovenly ; casual ; cursory ; slipshod ; perfunctory ; rough   FR: négligé ; désinvolte ; superficiel ; peu soigné ; grossier
ลูกจ้างชั่วคราว[n. exp.] (lūkjāng chūakhrāo) EN: casual worker ; temporary worker ; temp   
ลูกค้าขาจร[n. exp.] (lūkkhā khājøn) EN: casual customers ; passing trade   
ง่าย ๆ[adj.] (ngāi-ngāi) EN: easy ; simple ; casual ; easy-going   FR: élémentaire ; rudimentaire ; pas compliqué
งานจร[n. exp.] (ngān jøn) EN: odd job ; casual work ; small job   FR: petit boulot [m] ; travail occasionnel [m]
ผู้ประสบภัย[n. exp.] (phū prasop phai) EN: victim ; casualty ; sufferer   
ผู้รับเคราะห์[n.] (phūrapkhrǿ) EN: victim ; casualty   FR: victime [f]
ประกันภัย[n. exp.] (prakanphai) EN: casualty insurance ; risk insurance   FR: assurance accidents [f]
วินาศภัย[n.] (winātsaphai = winātphai) EN: casualty ; loss ; disaster   

CMU English Pronouncing Dictionary
CASUAL    K AE1 ZH AH0 W AH0 L
CASUAL    K AE1 ZH W AH0 L
CASUALS    K AE1 ZH AH0 W AH0 L Z
CASUALLY    K AE1 ZH W AH0 L IY0
CASUALTY    K AE1 ZH W AH0 L T IY0
CASUALTY    K AE1 ZH AH0 W AH0 L T IY0
CASUALTY    K AE1 ZH AH0 L T IY0
CASUALLY    K AE1 ZH AH0 W AH0 L IY0
CASUALTIES    K AE1 ZH AH0 W AH0 L T IY0 Z
CASUALTIES    K AE1 ZH AH0 L T IY0 Z
CASUALNESS    K AE1 ZH W AH0 L N AH0 S
CASUALNESS    K AE1 ZH AH0 W AH0 L N AH0 S
CASUALTIES    K AE1 ZH W AH0 L T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
casual    (j) (k a1 zh u@ l)
casuals    (n) (k a1 zh u@ l z)
casually    (a) (k a1 zh u@ l ii)
casualty    (n) (k a1 zh u@ l t ii)
casualties    (n) (k a1 zh u@ l t i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freizeithemd {n}casual shirt [Add to Longdo]
Gelegenheitsarbeit {f}casual work [Add to Longdo]
Gelegenheitsarbeiter {m}; Gelegenheitsarbeiterin {f}casual worker; casual labourer [Add to Longdo]
Gleichgültigkeit {f}casualness [Add to Longdo]
Laufkundschaft {f}casual customers [Add to Longdo]
Notaufnahme {f}; Notaufnahmestelle {f}; Unfallstation {f} (im Krankenhaus)casualty (department) [Add to Longdo]
Sachversicherung {f} | Sach- und Unfallversicherungproperty insurance | property and casualty insurance; P&C insurance [Add to Longdo]
Seeamt {n}maritime casualty investigation board [Add to Longdo]
Seeunfall {m}maritime casualty [Add to Longdo]
Seeunfalluntersuchung {f}maritime casualty investigation [Add to Longdo]
Slipper {pl}slip-on shoes; casuals [Add to Longdo]
Todesopfer {n}; Opfer {n}casualty [Add to Longdo]
Unfall {m} | Unfälle {pl}casualty | casualties [Add to Longdo]
Unfallchirurgie {f}casualty surgery [Add to Longdo]
Unfalliste {f}list of casualties [Add to Longdo]
Unfallverluste {pl}casualties [Add to Longdo]
Unfallversicherung {f}casualty insurance [Am.] [Add to Longdo]
Unfallziffer {f}casualty figures [Add to Longdo]
Verkehrsopfer {n}road casualty [Add to Longdo]
Verkehrstote {m,f}road casualty; person killed on the roads [Add to Longdo]
Verletzte {m,f}; Verletzter | Verletzten {pl}; Verletztecasualty | casualties [Add to Longdo]
Verlust {m}; Verluste {pl} [mil.]casualties [Add to Longdo]
Verlustliste {f}list of casualities [Add to Longdo]
Verwundete {m,f}; Verwundeter | Verwundeten {pl}; Verwundetecasualty | casualties [Add to Longdo]
beiläufig; zufällig; gelegentlichcasual [Add to Longdo]
gelegentlichcasual [Add to Longdo]
gelegentlich {adv}casually [Add to Longdo]
lässig; sportlich (Kleidung) {adj} | lässiger | am lässigstencasual | more casual | most casual [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
そんだけ[, sondake] (n,adv) only that; that's all (used in casual speech); (P) [Add to Longdo]
って(P);て(P)[, tte (P); te (P)] (prt) (abbr for というのは and other similar combinations) casual quoting particle; (P) [Add to Longdo]
ではまた;じゃまた[, dehamata ; jamata] (exp) (abbr) see you later (used in casual correspondence and conversation); goodbye; sincerely [Add to Longdo]
ひょいひょい[, hyoihyoi] (adv,adv-to) (1) (See ひょいと) with agility; (2) casually [Add to Longdo]
ぴょこぴょこ[, pyokopyoko] (adv-to) (1) (on-mim) up and down; lightly; nimbly; moving in small leaps as a frog or rabbit; (2) (on-mim) (See ひょいひょい・2) casually; (strolling about) without a care [Add to Longdo]
ふとした[, futoshita] (adj-pn) impulsive; unexpected; accidental; casual; inadvertent; on a whim [Add to Longdo]
ふらっと[, furatto] (adv) (on-mim) aimlessly; by chance; accidentally; casually; suddenly; unexpectantly [Add to Longdo]
ぶらり[, burari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) dangling; (2) (on-mim) aimlessly; casually; idly; (3) (on-mim) unexpectedly [Add to Longdo]
アメカジ[, amekaji] (n) (abbr) (See アメリカンカジュアル) American casual (fashion style) [Add to Longdo]
アメリカンカジュアル[, amerikankajuaru] (n) American casual (fashion style) [Add to Longdo]
イタカジ[, itakaji] (n) (abbr) Italian casual [Add to Longdo]
カジュアル[, kajuaru] (adj-na,n) casual; (P) [Add to Longdo]
カジュアルウエア[, kajuaruuea] (n) casual wear [Add to Longdo]
カジュアルウォーター[, kajuaruuo-ta-] (n) casual water [Add to Longdo]
カジュアルルック[, kajuarurukku] (n) casual look [Add to Longdo]
クールビズ[, ku-rubizu] (n) (See ウォームビズ) cool biz; cool business; business casual (Japanese Ministry of the Environment (MOE) campaign encouraging people to wear lighter clothes and for companies to set their air conditioners to 28C, etc.) [Add to Longdo]
サンダル履き[サンダルばき, sandaru baki] (n) (1) wearing sandals; (adj-no) (2) informal; casual [Add to Longdo]
タメ語[タメご, tame go] (n) casual language [Add to Longdo]
タメ口;ため口[タメぐち(タメ口);ためぐち(ため口), tame guchi ( tame kuchi ); tameguchi ( tame kuchi )] (n) casual talk; frank, unreserved speech; peer language [Add to Longdo]
バイト[, baito] (n,vs) (1) (abbr) (See アルバイト・1) work (esp. part time or casual) (ger [Add to Longdo]
ミルキーハット[, miruki-hatto] (n) (1) casual felt hat (originally white) (wasei [Add to Longdo]
ヨーロピアンカジュアル[, yo-ropiankajuaru] (n) European casual (fashion style) [Add to Longdo]
一時的ユーザ[いちじてきユーザ, ichijiteki yu-za] (n) {comp} casual user [Add to Longdo]
何か無しに[なんかなしに, nankanashini] (adv) casually [Add to Longdo]
何の気なし;何の気無し[なんのきなし, nannokinashi] (exp) unintentional; with calmness; casually [Add to Longdo]
何気ない(P);何気無い[なにげない, nanigenai] (adj-i) casual; unconcerned; nonchalant; (P) [Add to Longdo]
何心無い;何心ない[なにごころない, nanigokoronai] (adj-i) (See 何心無く) casual; unconcerned [Add to Longdo]
緊急救命室[きんきゅうきゅうめいしつ, kinkyuukyuumeishitsu] (n) emergency room; ER; casualty department [Add to Longdo]
偶々(P);偶偶;偶;適[たまたま, tamatama] (adv) casually; unexpectedly; accidentally; by chance; (P) [Add to Longdo]
偶然論[ぐうぜんろん, guuzenron] (n) (philosophical) casualism [Add to Longdo]
偶発的[ぐうはつてき, guuhatsuteki] (adj-na) accidental; incidental; occasional; casual [Add to Longdo]
軽い気持ち[かるいきもち, karuikimochi] (exp) casual; doing something without taking it too seriously [Add to Longdo]
軽快[けいかい, keikai] (adj-na) (1) casual (e.g. dress); light; nimble; jaunty; rhythmical (e.g. melody); (n,vs) (2) taking a turn for the better; receding of symptoms; (P) [Add to Longdo]
行きずり;行き摺り[ゆきずり, yukizuri] (n,adj-no) passing; casual [Add to Longdo]
砕けた会話[くだけたかいわ, kudaketakaiwa] (n) casual conversation [Add to Longdo]
殺傷[さっしょう, sasshou] (n,vs) killing and wounding; casualties; bloodshed; (P) [Add to Longdo]
散らし髪[ちらしがみ, chirashigami] (n) casual hairstyle [Add to Longdo]
思いがけない(P);思い掛けない;思い掛け無い[おもいがけない, omoigakenai] (adj-i) unexpected; contrary to expectations; by chance; casual; (P) [Add to Longdo]
死者[ししゃ, shisha] (n) casualty; deceased; (P) [Add to Longdo]
死傷[ししょう, shishou] (n,vs) casualties; injuries and deaths [Add to Longdo]
死傷者[ししょうしゃ, shishousha] (n) casualties; killed and wounded; (P) [Add to Longdo]
自由労働者[じゆうろうどうしゃ, jiyuuroudousha] (n) casual laborer (labourer); day laborer (labourer) [Add to Longdo]
収容作業[しゅうようさぎょう, shuuyousagyou] (n) collecting bodies (of casualties, etc.); recovering bodies [Add to Longdo]
傷害[しょうがい, shougai] (n,vs,adj-no) (1) wound; injury; accident; casualty; (2) assault; (P) [Add to Longdo]
傷者[しょうしゃ, shousha] (n) wounded person; casualty; injured person; (P) [Add to Longdo]
小料理[こりょうり, koryouri] (n) (See 小料理屋) Japanese casual dish [Add to Longdo]
身軽[みがる, migaru] (adj-na,n) light; agile; nimble; casual; carefree; (P) [Add to Longdo]
人見[ひとみ, hitomi] (n) (1) (obsc) hole in the curtains to allow someone backstage to see the audience (in kabuki theatre); (2) (obsc) (See 人目) public observation; feel of being watched; casual observers [Add to Longdo]
人死に[ひとじに, hitojini] (n) accidental death; casualty [Add to Longdo]
戦闘犠牲者[せんとうぎせいしゃ, sentougiseisha] (n) casualty [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不苟[bù gǒu, ㄅㄨˋ ㄍㄡˇ, ] not lax; not casual; careful; conscientious [Add to Longdo]
偶犯[ǒu fàn, ㄡˇ ㄈㄢˋ, ] casual offender; casual offence [Add to Longdo]
伤亡[shāng wáng, ㄕㄤ ㄨㄤˊ, / ] casualties; injuries and deaths [Add to Longdo]
伤者[shāng zhě, ㄕㄤ ㄓㄜˇ, / ] casualty; victim (of an accident); wounded person [Add to Longdo]
伤号[shāng hào, ㄕㄤ ㄏㄠˋ, / ] casualties; wounded soldiers [Add to Longdo]
凶事[xiōng shì, ㄒㄩㄥ ㄕˋ, ] fateful accident; inauspicious matter (involving death or casualties) [Add to Longdo]
受害者[shòu hài zhě, ㄕㄡˋ ㄏㄞˋ ㄓㄜˇ, ] person who suffers damage, injury etc; a casualty; a victim; those injured and wounded [Add to Longdo]
唾余[tuò yú, ㄊㄨㄛˋ ㄩˊ, / ] crumbs from the table of one's master; castoffs; bits of rubbish; idle talk; casual remarks [Add to Longdo]
工夫[gōng fū, ㄍㄨㄥ ㄈㄨ, ] casual labor [Add to Longdo]
打短儿[dǎ duǎn r, ㄉㄚˇ ㄉㄨㄢˇ ㄖ˙, / ] casual labor; to work for a bit [Add to Longdo]
[chě, ㄔㄜˇ, ] pull; tear; to talk casually [Add to Longdo]
死伤[sǐ shāng, ㄙˇ ㄕㄤ, / ] casualties; dead and injured [Add to Longdo]
死伤者[sǐ shāng zhě, ㄙˇ ㄕㄤ ㄓㄜˇ, / ] casualty (of an accident); dead and wounded [Add to Longdo]
死难者[sǐ nán zhě, ㄙˇ ㄋㄢˊ ㄓㄜˇ, / ] victim; casualty; martyr for one's country [Add to Longdo]
玩狎[wán xiá, ㄨㄢˊ ㄒㄧㄚˊ, ] to trifle; to dally with; to treat casually; to jest [Add to Longdo]
随便[suí biàn, ㄙㄨㄟˊ ㄅㄧㄢˋ, 便 / 便] as one wishes; as one pleases; willful; at random; casual [Add to Longdo]
马马虎虎[mǎ ma hū hu, ㄇㄚˇ ㄇㄚ˙ ㄏㄨ ㄏㄨ˙, / ] careless; casual; vague; not so bad; so-so; tolerable [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
一時的ユーザ[いちじてきユーザ, ichijiteki yu-za] casual user [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top