ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

but

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -but-, *but*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
butterfish['บัต-เถอะ ฟิช] (n) ชื่อเรียกปลาทะเลหลายชนิดที่มีตัวเมือกลื่นเสมือนกับจับก้อนเนย ในวงศ์ปลาจะละเม็ด (Stromateidae) โดยเฉพาะในสกุล Peprilus โดยเฉพาะ American butterfish (Peprilus triacanthus) ที่ใช้เป็นอาหาร นอกจากนี้ เช่น Gulf butterfish (Peprilus burti), Shining butterfish (Peprilus ovatus), Salema butterfish (Peprilus snyderi)
butterfly pea(n) ดอกอัญชัญ
tributyltin(n, name) สารประกอบเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้ผสมในสีทาใต้ท้องเรือกันเพรียงเรือและสาหร่ายต่างๆมาเกาะ แต่สารนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
contribution(n) ผลงาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
but(conj) แต่, See also: หากว่า, แต่ทว่า, Syn. however
but(perp) ยกเว้น, See also: เว้นแต่, นอกจาก, Syn. except
but(adv) เป็นแต่เพียง, See also: เพียงแต่, Syn. only
butt(vt) ขวิด
butt(n) ด้านปลายที่ใหญ่ของที่จับ, Syn. handle
butt(n) ตัวตลก
butt(n) ถังขนาดใหญ่, See also: ถังใส่เหล้าองุ่น, Syn. cask
butt(n) ส่วนก้น, See also: สะโพก
butt(sl) ก้น, See also: สะโพก
butch(adj) (หญิง) ที่แต่งตัวเป็นชาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
but(บัท) conj. แต่, หากว่า, แต่ทว่า, ถ้าไม่, ถ้าไม่ได้ -adv. เพียง, เพียงแต่. -pron. ที่ไม่ -prep. เว้นแต่, นอกจาก
butanen. แก๊สติดไฟที่ไร้สีชนิดหนึ่ง
butch(บูช) n. คนร่วมเพศเดียวกันและมีบทบาทมากกว่า, ผู้กระทำlesbianism
butcher(บูช'เชอะ) { butchered, butchering, butchers } n. คนขายเนื้อ, คนฆ่าสัตว์ขาย, คนที่ฆ่าคนตายอย่างทารุณ, คนขายเร่, การทำลาย, การแล่เนื้อ, คนที่มีนิสัยโหดร้าย vt. ฆ่าสัตว์ขาย, ฆ่าอย่างทารุณโหดเหี้ยม, ทำให้เสีย, ทำเสีย, See also: butcherer n.
butchery(บุช'เชอรี) n. โรงฆ่าสัตว์, การฆ่าสัตว์ขาย, คนฆ่าคนตายอย่างทารุณโหดร้าย, การฆาตกรรม, การทำลาย, ความยุ่งเหยิง
butler(บัท'เลอะ) n. หัวหน้าคนใช้, พ่อบ้าน
buts(บัทซ) n., pl. ความขัดข้อง, การปฏิเสธ
butsu(บุท'ชุ) n. พระพุทธเจ้า
butt(บัท) { butted, butting, butts } n. ปลาย, ส่วนปลาย, ส่วนก้น, ตะโพก, บุหรี่, ตอไม้ , คนที่ถูกดูถูก, เป้ายิง, สนามยิงปืน, เป้าหมาย, การเอาหัวชน, ถังขนาด ใหญ่ -v. ประชิดใกล้กับ, พุ่งออกชน, ขวิด -Id. (butt in เสือก, ยุ่ง), Syn. end
butt jointn. หัวต่อโลหะหรือไม้โดยไม่มีรอยทาบ

English-Thai: Nontri Dictionary
but(adv) เท่านั้น, เพียงแต่
but(con) แต่, นอกจาก, เว้นแต่, หากแต่, เพียงแต่
but(pre) หากแต่, เว้นแต่, เพียงแต่, นอกจาก
butcher(n) คนฆ่าสัตว์, คนขายเนื้อ
butcher(vt) ฆ่าสัตว์
butchery(n) การฆ่าสัตว์, โรงฆ่าสัตว์
butler(n) หัวหน้าคนใช้, พ่อบ้าน
butt(n) ด้าม, ก้นบุหรี่, ตอไม้, เป้า, ไหสุรา, ถังเหล้า
butt(vt) ขวิด
butte(n) ภูเขาชัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
butaneบิวเทน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
buttต่อชน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
butt jointรอยต่อชน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
butt jointข้อต่อชน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
butt weldรอยเชื่อมชน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
butt-seam weldingการเชื่อมตะเข็บชน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
butteเนินยอดป้าน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
butte cleatแนวแตกแยกรอง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
butterfly fractureกระดูกหักรูปผีเสื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
butterfly valve; throttle; throttle plate; throttle valveลิ้นปีกผีเสื้อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Butacarbบิวต้าคาร์บ [การแพทย์]
Butacoteบิวตาโคท [การแพทย์]
Butadieneบิวทาไดอีน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Butadiene rubber or Polybutadieneยางบีอาร์เป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่ง ที่ผลิตจากบิวทาไดอีนมอนอเมอร์ มีความยืดหยุ่นและสมบัติการกระเด้งกระดอนสูง มีสมบัติเด่น คือ ทนต่อการสึกกร่อนสูงมาก นอกจากนี้ยังมีสมบัติการหักงอที่อุณหภูมิต่ำดี ความร้อนสะสมขณะใช้งานต่ำจึงนิยมใช้ผสมกับยางธรรมชาติหรือยางเอสบีอาร์ในการ ผลิตดอกยางรถยนต์หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ต้องการความทนต่อการสึกกร่อนสูง เช่น ยางพื้นรองเท้า ยางกันกระแทก เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Butadienesบิวตะไดอีน, บิวทะไดอีน [การแพทย์]
Butambenบิวแทมเบน [การแพทย์]
Butaneไฮโดรคาร์บอนที่ประกอบด้วยคาร์บอน 4 อะตอม และไฮโดรเจน 10 อะตอม, Example: ปรกติอยู่ในสภาพก๊าซ แต่ทำให้เหลวได้ง่ายเพื่อการขนส่งและจัดเก็บ ใช้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือน รถยนต์ และอุตสาหกรรมบางประเภท [ปิโตรเลี่ยม]
Butanesบิวเทน, ก๊าซบิวเทน [การแพทย์]
butanoic acidกรดบิวทาโนอิก, กรดอินทรีย์ชนิดหนึ่ง สูตรเคมีคือ C3H7COOH เป็นของเหลว มีจุดเดือด 163.3 °C ใช้ในการเตรียมกลิ่นสังเคราะห์ เช่น เมื่อรวมกับเมทิลแอลกอฮอล์จะได้สารมีกลิ่นเหมือนมะละกอสุก เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Butanolบิวทานอล [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
but oneถัดไปอีกหนึ่ง เช่น next door but one ประตูที่อยู่ถัดจากประตูหน้าไป ถัดขึ้นไปอีกหนึ่ง เช่น last door but one ประตูที่อยู่ถัดขึ้นมาจากประตูสุดท้าย
butane(เคมี) เป็นสารประกอบอินทรีย์
butt out(vi, slang) ยุงกับคนอื่น, Syn. leave others alone: to keep out of other people's business or conversation
butt out(vi, slang) เลิกยุ่งกับคนอื่น, Syn. leave others alone: to keep out of other people's business or conversation

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, but it does.โอ... Reckoner (2009)
But you are.แต่เธอชอบ Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
Yeah, but I was.- แต่ผมชอบ The Last Days of Disco Stick (2009)
But sir...แต่ .. The King (2017)
But hold, a lovely maid I see.แต่ถือเป็นแม่บ้านที่น่ารักที่ฉัน เห็น Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
One song I have but one songเพลงหนึ่ง ฉันมี แต่เพลงหนึ่ง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
But to make doubly sure you do not fail, แต่เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นทวีคูณ คุณไม่ได้ล้มเหลว Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
One song, I have but one songเพลงหนึ่งที่ฉันมี แต่เพลงหนึ่ง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-But, but who?แต่ แต่ใคร? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
But you don't know what I've been through.แต่คุณไม่ได้รู้ว่าสิ่งที่ฉันเคย ผ่าน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
But I do need a place to sleep at night.แต่ฉันต้องการที่จะนอนในเวลา กลางคืน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I don't know. But I'm agin 'em.ฉันไม่รู้ แต่ฉันต่อว่าพวกเขา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
but4. Heat the sesame oil in the wok and melt the butter.
butA bat flying in the sky looks like a butterfly.
butA bat hunts food and eats at night, but sleeps during the day.
butA bat is not a bird, but a mammal.
butAbout 27, 000 people live in and around Deal, but it has a small town center and it feels very like a small town.
butA brewery we finance have made a new sweet sake and so brought it to us asking that we try it but ...
butA building with high ceilings and huge rooms may be less practical than the colorless block of offices that takes its place, but it often fits in well with its surroundings.
butA burglar broke into the convenience store last month, but I heard the police caught him yesterday.
butA butcher deals in meat.
butA butterfly is a mature caterpillar.
butA button came off my coat.
butA button came off when I was playing baseball.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยัง(adv) also, See also: but also, as well, too, Syn. อีกทั้ง, อีกต่างหาก, Example: สุนัขเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ใกล้ชิดกับคนแถมยังมีประโยชน์เฝ้าบ้านได้เวลาไม่มีใครอยู่
ล้ม(v) slaughter, See also: butcher, kill, Syn. ฆ่า, Example: ชาวชนบทมักล้มวัวเพื่อเป็นอาหารสำหรับแขกที่มาเยือน
ลูกกระดุม(n) button, Syn. กระดุม, ลูกดุม, Example: เขาแกะลูกกระดุมเสื้อสีขาว ใช้ฝ่ามือพัดลมไปมาตรงหน้าอก, Count Unit: เม็ด, Thai Definition: เครื่องกลัดกับส่วนต่างๆ ของเสื้อผ้าไม่ให้แยกออกจากกัน ทำเป็นรูปต่างๆ มักมีรังดุมสำหรับขัด
ออดอ้อนออเซาะ(v) talk sweetly, See also: butter up, wheedle, flatter, plead with sweet words, Syn. ฉอเลาะ, ประจบประแจง, Example: เธอออดอ้อนออเซาะแฟนให้พาเธอไปเต้นรำ
แต่ว่า(conj) but, See also: however, Example: เขาได้แต่งงานกับคนที่เขารัก แต่ว่าเขาไม่มีความสุขเพราะผู้หญิงคนนั้นไม่ได้รักเขา, Thai Definition: เป็นคำเชื่อมทำให้ความกลับกันหรือขัดแย้งกัน
กลัดกระดุม(v) button up one's coat, Syn. ติดกระดุม, Example: ขอทานสวมเสื้อสีคล้ำแถมยังกลัดกระดุมไม่ตรงรัง
พุทธองค์(n) Buddha, See also: Butsu, Gautama, Gautama Buddha, Example: ให้พวกเราระลึกถึงคุณของพุทธองค์ทุกคืนก่อนที่เราจะล้มตัวลงนอน, Thai Definition: องค์พระพุทธเจ้า
ปุ่ม(n) button, See also: knob, lump, knot, protuberance, swelling, node, Example: เครื่องโทรศัพท์ในปัจจุบันมีทั้งแบบที่เป็นแบบหมุนกับแบบกดปุ่ม, Count Unit: ปุ่ม
เป้าหมาย(n) target, See also: butt, Syn. เป้า, จุดเล็ง, จุดกำหนด, Example: เครื่องบินทิ้งระเบิดได้ตรงเป้าหมายตามจุดยุทธศาสตร์
เว้นแต่(conj) unless, See also: but, if not, only if, except, Syn. เว้นแต่ว่า, นอกจาก, ยกเว้น, Example: ข้าพเจ้าก็ไม่เคยไปพบท่านจอมพลเลย เว้นแต่จะมีหน้าที่ราชการเท่านั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญชัน[anchan] (n) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Blue vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings
อัญชันม่วงเข้ม[anchan muang khem] (n, exp) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings
แบ่ง[baeng] (v) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion  FR: diviser ; séparer ; allouer ; partager ; répartir ; assigner
แบ่งเฉลี่ยเท่า ๆ กัน[baeng chalīa thao-thao kan] (v, exp) EN: distribute evenly
แบ่งเงินปันผล[baeng ngoenpanphon] (v, exp) EN: pay out a dividend ; distribute a dividend
แบ่งออก[baeng øk] (v, exp) EN: distribute  FR: scinder ; sectionner
แบ่งปัน[baengpan] (v) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide  FR: répartir ; partager
แบ่งปัน[baengpan] (v) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide
แบ่งสรร[baengsan] (v) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide
แบ่งสันปันส่วน[baengsanpansuan] (v) EN: apportion ; share between/among ; share ; portion; allot ; distribute

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
but
bute
buth
buts
butt
butz
but's
butan
butch
butka

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
but
butt
butch
butts
butane
butler
butted
butter
button
butcher

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dàn, ㄉㄢˋ, ] but; yet; however; only; merely; still #48 [Add to Longdo]
[què, ㄑㄩㄝˋ, / ] but; yet; however; while; to go back; to decline; to retreat; nevertheless #125 [Add to Longdo]
[zhǐ, ㄓˇ, / ] but; only #136 [Add to Longdo]
但是[dàn shì, ㄉㄢˋ ㄕˋ,  ] but; however #152 [Add to Longdo]
可是[kě shì, ㄎㄜˇ ㄕˋ,  ] but; however #512 [Add to Longdo]
[kòu, ㄎㄡˋ, / ] button #2,399 [Add to Longdo]
屁股[pì gu, ㄆㄧˋ ㄍㄨ˙,  ] buttocks; bottom; arse; end; butt #5,595 [Add to Longdo]
蝴蝶[hú dié, ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ,  ] butterfly #8,180 [Add to Longdo]
[dié, ㄉㄧㄝˊ, ] butterfly #8,210 [Add to Longdo]
[tún, ㄊㄨㄣˊ, ] butt; buttocks #8,569 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
仏歴[ぶつれき, butsureki] (n) พุทธศักราช
物理学[ぶつりがく, butsurigaku] (n) ฟิสิกส์

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
ぶつける[ぶつける, butsukeru] TH: ชน  EN: to hit
ぶつける[ぶつける, butsukeru] TH: ตีให้ล้มไป  EN: to knock
ぶつける[ぶつける, butsukeru] TH: กระแทกถูก  EN: to run into

German-Thai: Longdo Dictionary
Butter(n) |die| เนย
butterweich(adj) นุ่มมาก, นิ่มมาก, Syn. sehr weich

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buttermilch { f }buttermilk [Add to Longdo]
Buttersäure { f }butyric acid [Add to Longdo]
Butterteig { m }puff paste [Add to Longdo]
Butangas { n }butane gas [Add to Longdo]
Butler { m }; Diener { m }butler [Add to Longdo]
Butter { f } | mit Butter bestreichen | ohne Butterbutter | to butter | unbuttered [Add to Longdo]
Butterblume { f }buttercup [Add to Longdo]
Butterbonbon { n }butterscotch [Add to Longdo]
Butterbrot { n } | Butterbrote { pl }bread and butter | sandwiches [Add to Longdo]
Butterbrot { n } | Butterbrote { pl } | Butterbrot { n } | für ein Butterbrot zu haben seinslice of bread of butter | slices of bread and butter | sandwich | to go for a song [Add to Longdo]
Butterbrotpapier { n }sandwich paper; grease-proof paper [Add to Longdo]
Butterdose { f } | Butterdosen { pl }butter dish | butter dishes [Add to Longdo]
Buttereinwickelpapier { n }butter wrapping paper [Add to Longdo]
Butterfass { n } | Butterfässer { pl }butter tub | butter tubs [Add to Longdo]
Butterfass { n }; große Milchkanne { f } [ Br. ]churn [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt, conj) (3) but; however; still; and; (P) #6 [Add to Longdo]
投稿[とうこう, toukou] (n, vs) contribution; submission; posting (e.g. to a newsgroup or mailing list); (P) #66 [Add to Longdo]
人物[じんぶつ, jinbutsu] (n) character; personality; person; man; personage; talented man; (P) #86 [Add to Longdo]
より[yori] (adv, prt) (1) from; out of; since; at; (2) than; (3) other than; except; but; (4) more; (P) #105 [Add to Longdo]
のみ[nomi] (suf, prt) (literary equiv. of だけ) only; nothing but; (P) #209 [Add to Longdo]
担当[たんとう, tantou] (n, vs) (in) charge (of an area of responsibility, but not necessarily supervision of staff); (P) #406 [Add to Longdo]
でも[demo] (conj) (1) but; however; though; nevertheless; still; yet; even so; (prt) (2) even; (3) however; no matter how; even if; even though; (4) ... or something; (5) (as 〜でも〜でも) either ... or ...; neither ... nor ...; (pref) (6) (before an occupation, etc.) pseudo-; quack; in-name-only; (7) (before an occupation, etc.) (See でもしか) for lack of anything better to do; (P) #474 [Add to Longdo]
配信[はいしん, haishin] (n, vs) distribution; delivery; transmission; provision; (P) #699 [Add to Longdo]
しか[shika] (prt) only (used with a negative verb); nothing but; (P) #736 [Add to Longdo]
舞台[ぶたい, butai] (n) (1) stage (theatre, theater); (2) scene or setting (e.g. of novel, play, etc.); (P) #740 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクティビティ属性[アクティビティぞくせい, akuteibitei zokusei] activity attributes [Add to Longdo]
アトリビュート[あとりびゅーと, atoribyu-to] attribute [Add to Longdo]
オンライン配布[オンラインはいふ, onrain haifu] online distribution [Add to Longdo]
クロック分配[クロックぶんぱい, kurokku bunpai] clock (signal) distribution [Add to Longdo]
サブタイプ[さぶたいぷ, sabutaipu] subtype [Add to Longdo]
スタートボタン[すたーとぼたん, suta-tobotan] start button (in Windows 95) [Add to Longdo]
セグメント属性[せぐめんとぞくせい, segumentozokusei] segment attributes [Add to Longdo]
タブ停止位置[たぶていしいち, tabuteishiichi] tabulation stop [Add to Longdo]
データ属性[データぞくせい, de-ta zokusei] data attribute [Add to Longdo]
ドライブタイプ[どらいぶたいぷ, doraibutaipu] drive type [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
仏像[ぶつぞう, butsuzou] Buddhastatue, Buddhabild [Add to Longdo]
舞台[ぶたい, butai] Buehne [Add to Longdo]
舞踏会[ぶとうかい, butoukai] -Ball, Tanzveranstaltung [Add to Longdo]
[ぶた, buta] -Schwein [Add to Longdo]
豚小屋[ぶたごや, butagoya] Schweinestall [Add to Longdo]
豚箱[ぶたばこ, butabako] Polizeizelle, Knast [Add to Longdo]
豚肉[ぶたにく, butaniku] Schweinefleisch [Add to Longdo]
部隊[ぶたい, butai] (militaer.) Einheit, Truppe, Abteilung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 But \But\ (b[u^]t), prep., adv. & conj. [OE. bute, buten, AS.
   b[=u]tan, without, on the outside, except, besides; pref. be-
   + [=u]tan outward, without, fr. [=u]t out. Primarily,
   b[=u]tan, as well as [=u]t, is an adverb. [root]198. See
   {By}, {Out}; cf. {About}.]
   1. Except with; unless with; without. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       So insolent that he could not go but either spurning
       equals or trampling on his inferiors. --Fuller.
    [1913 Webster]
 
       Touch not the cat but a glove.    --Motto of the
                          Mackintoshes.
    [1913 Webster]
 
   2. Except; besides; save.
    [1913 Webster]
 
       Who can it be, ye gods! but perjured Lycon? --E.
                          Smith.
    [1913 Webster]
 
   Note: In this sense, but is often used with other particles;
      as, but for, without, had it not been for. "Uncreated
      but for love divine." --Young.
      [1913 Webster]
 
   3. Excepting or excluding the fact that; save that; were it
    not that; unless; -- elliptical, for but that.
    [1913 Webster]
 
       And but my noble Moor is true of mind . . . it were
       enough to put him to ill thinking.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Otherwise than that; that not; -- commonly, after a
    negative, with that.
    [1913 Webster]
 
       It cannot be but nature hath some director, of
       infinite power, to guide her in all her ways.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       There is no question but the king of Spain will
       reform most of the abuses.      --Addison.
    [1913 Webster]
 
   5. Only; solely; merely.
    [1913 Webster]
 
       Observe but how their own principles combat one
       another.               --Milton.
    [1913 Webster]
 
       If they kill us, we shall but die.  --2 Kings vii.
                          4.
    [1913 Webster]
 
       A formidable man but to his friends. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   6. On the contrary; on the other hand; only; yet; still;
    however; nevertheless; more; further; -- as connective of
    sentences or clauses of a sentence, in a sense more or
    less exceptive or adversative; as, the House of
    Representatives passed the bill, but the Senate dissented;
    our wants are many, but quite of another kind.
    [1913 Webster]
 
       Now abideth faith hope, charity, these three; but
       the greatest of these is charity.   --1 Cor. xiii.
                          13.
    [1913 Webster]
 
       When pride cometh, then cometh shame; but with the
       lowly is wisdom.           --Prov. xi. 2.
    [1913 Webster]
 
   {All but}. See under {All}.
 
   {But and if}, but if; an attempt on the part of King James's
    translators of the Bible to express the conjunctive and
    adversative force of the Greek ?.
    [1913 Webster]
 
       But and if that servant say in his heart, My lord
       delayeth his coming; . . . the lord of that servant
       will come in a day when he looketh not for him.
                          --Luke xii.
                          45, 46.
    [1913 Webster]
 
   {But if}, unless. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       But this I read, that but if remedy
       Thou her afford, full shortly I her dead shall see.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {But}, {However}, {Still}.
 
   Usage: These conjunctions mark opposition in passing from one
      thought or topic to another. But marks the opposition
      with a medium degree of strength; as, this is not
      winter, but it is almost as cold; he requested my
      assistance, but I shall not aid him at present.
      However is weaker, and throws the opposition (as it
      were) into the background; as, this is not winter; it
      is, however, almost as cold; he required my
      assistance; at present, however, I shall not afford
      him aid. The plan, however, is still under
      consideration, and may yet be adopted. Still is
      stronger than but, and marks the opposition more
      emphatically; as, your arguments are weighty; still
      they do not convince me. See {Except}, {However}.
      [1913 Webster]
 
   Note: "The chief error with but is to use it where and is
      enough; an error springing from the tendency to use
      strong words without sufficient occasion." --Bain.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 But \But\, n. [Cf. {But}, prep., adv. & conj.]
   The outer apartment or kitchen of a two-roomed house; --
   opposed to {ben}, the inner room. [Scot.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 But \But\, n. [See 1st {But}.]
   1. A limit; a boundary.
    [1913 Webster]
 
   2. The end; esp. the larger or thicker end, or the blunt, in
    distinction from the sharp, end. Now disused in this
    sense, being replaced by {butt}[2]. See 1st {Butt}.
    [1913 Webster +PJC]
 
   {But end}, the larger or thicker end; as, the but end of a
    log; the but end of a musket. See {Butt}, n.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 But \But\, v. i. [imp. & p. p. {Butted}; p. pr. & vb. n.
   {Butting}.]
   See {Butt}, v., and {Abut}, v.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Butt \Butt\, But \But\, n. [F. but butt, aim (cf. butte knoll),
   or bout, OF. bot, end, extremity, fr. boter, buter, to push,
   butt, strike, F. bouter; of German origin; cf. OHG. b[=o]zan,
   akin to E. beat. See {Beat}, v. t.]
   1. A limit; a bound; a goal; the extreme bound; the end.
    [1913 Webster]
 
       Here is my journey's end, here my butt
       And very sea mark of my utmost sail. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: As applied to land, the word is nearly synonymous with
      mete, and signifies properly the end line or boundary;
      the abuttal.
      [1913 Webster]
 
   2. The larger or thicker end of anything; the blunt end, in
    distinction from the sharp end; as, the butt of a rifle.
    Formerly also spelled {but}. See 2nd {but}, n. sense 2.
    [1913 Webster +PJC]
 
   3. A mark to be shot at; a target. --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
       The groom his fellow groom at butts defies,
       And bends his bow, and levels with his eyes.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. A person at whom ridicule, jest, or contempt is directed;
    as, the butt of the company.
    [1913 Webster]
 
       I played a sentence or two at my butt, which I
       thought very smart.          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   5. A push, thrust, or sudden blow, given by the head of an
    animal; as, the butt of a ram.
    [1913 Webster]
 
   6. A thrust in fencing.
    [1913 Webster]
 
       To prove who gave the fairer butt,
       John shows the chalk on Robert's coat. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   7. A piece of land left unplowed at the end of a field.
    [1913 Webster]
 
       The hay was growing upon headlands and butts in
       cornfields.              --Burrill.
    [1913 Webster]
 
   8. (Mech.)
    (a) A joint where the ends of two objects come squarely
      together without scarfing or chamfering; -- also
      called {butt joint}.
    (b) The end of a connecting rod or other like piece, to
      which the boxing is attached by the strap, cotter, and
      gib.
    (c) The portion of a half-coupling fastened to the end of
      a hose.
      [1913 Webster]
 
   9. (Shipbuilding) The joint where two planks in a strake
    meet.
    [1913 Webster]
 
   10. (Carp.) A kind of hinge used in hanging doors, etc.; --
     so named because fastened on the edge of the door, which
     butts against the casing, instead of on its face, like
     the strap hinge; also called {butt hinge}.
     [1913 Webster]
 
   11. (Leather Trade) The thickest and stoutest part of tanned
     oxhides, used for soles of boots, harness, trunks.
     [1913 Webster]
 
   12. The hut or shelter of the person who attends to the
     targets in rifle practice.
     [1913 Webster]
 
   13. The buttocks; as, get up off your butt and get to work;
     -- used as a euphemism, less objectionable than {ass}.
     [slang]
 
   Syn: ass, rear end, derriere, behind, rump, heinie.
     [PJC]
 
   {Butt chain} (Saddlery), a short chain attached to the end of
    a tug.
 
   {Butt end}. The thicker end of anything. See {But end}, under
    2d {But}.
    [1913 Webster]
 
       Amen; and make me die a good old man!
       That's the butt end of a mother's blessing. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {A butt's length}, the ordinary distance from the place of
    shooting to the butt, or mark.
 
   {Butts and bounds} (Conveyancing), abuttals and boundaries.
    In lands of the ordinary rectangular shape, butts are the
    lines at the ends (F. bouts), and bounds are those on the
    sides, or sidings, as they were formerly termed.
    --Burrill.
 
   {Bead and butt}. See under {Bead}.
 
   {Butt and butt}, joining end to end without overlapping, as
    planks.
 
   {Butt weld} (Mech.), a butt joint, made by welding together
    the flat ends, or edges, of a piece of iron or steel, or
    of separate pieces, without having them overlap. See
    {Weld}.
 
   {Full butt}, headfirst with full force. [Colloq.] "The
    corporal . . . ran full butt at the lieutenant."
    --Marryat.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Butt \Butt\, v. i. [imp. & p. p. {Butted}; p. pr. & vb. n.
   {Butting}.] [OE. butten, OF. boter to push, F. bouter. See
   {Butt} an end, and cf. {Boutade}.]
   1. To join at the butt, end, or outward extremity; to
    terminate; to be bounded; to abut. [Written also {but}.]
    [1913 Webster]
 
       And Barnsdale there doth butt on Don's well-watered
       ground.                --Drayton.
    [1913 Webster]
 
   2. To thrust the head forward; to strike by thrusting the
    head forward, as an ox or a ram. [See {Butt}, n.]
    [1913 Webster]
 
       A snow-white steer before thine altar led,
       Butts with his threatening brows.   --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 but
   adv 1: and nothing more; "I was merely asking"; "it is simply a
       matter of time"; "just a scratch"; "he was only a child";
       "hopes that last but a moment" [syn: {merely}, {simply},
       {just}, {only}, {but}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 but /byt/ 
  aim; goal; purpose; target

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top