ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แบ่งสรร

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แบ่งสรร-, *แบ่งสรร*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แบ่งสรร(v) portion out, See also: distribute, allot, apportion, parcel out, share out, divide, Syn. แบ่งสันปันส่วน, แบ่งส่วน, Example: ที่ดินแบ่งสรรไปโดยยุติธรรม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The old man has finally lost it!คุณภาพการแบ่งสรรก็ดี Big (1988)
I'll organize that. Who's gonna organize electronics? You?ซึ่งผมจะจัดการเอง ใครจะดูแล เครื่องใช้ไฟฟ้า คุณแบ่งสรรอาหารได้มั้ย Tabula Rasa (2004)
And ask the respondent to stipulate that the articles of incorporation state the ownership as follows:ร้องขอให้จำเลยกำหนดเงื่อนไข การแบ่งสรรปันส่วนของบริษัท The Social Network (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่งสรร[baengsan] (v) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide

English-Thai: Longdo Dictionary
pork-barrel(n) การแบ่งสรรปันส่วน(ผลประโยชน์)ในรัฐบาลด้วยเหตุผลทางการเมือง เช่น The pork barrel was to become as central to our national political culture.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allow(vt) แบ่งสรร, Syn. allot
apportion among(phrv) แบ่งปัน, See also: แบ่งสรรปันส่วนในหมู่, จัดสรร
ration(vt) ปันส่วน, See also: แบ่งสรร, Syn. allot, apportion
share(vt) แบ่งส่วน, See also: แบ่งสรรปันส่วน, แบ่งผลกำไร, แบ่งเท่าๆ กัน, Syn. allot, divide, distribute, portion, Ant. combine

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allocate(แอล' โลเคท) vt. จัดสรร, แบ่งสรร, หาตำแหน่ง, กำหนด, บรรจุ, ลงบัญชี.
allocation(แอลโลเค' เชิน) n. การจัดสรร, การแบ่งสรร, การบรรจุ, ภาวะที่ถูกจัดสรรหรือแบ่งสรร, ส่วนแบ่ง, การลงบัญชี, Syn. allotment
apportion(อะพอร์'เชิน) vt. แบ่งปัน, แบ่งสรร -apportioner n., Syn. dispense, allot
apportionment(อะพอร์'เชินเมินทฺ) n. การแบ่งปัน, การแบ่งสรร
distribute(ดิสทริบ'บิวทฺ) vt. แจก, แบ่งสรรปันส่วน, แพร่, กระจาย, จำหน่าย, จำแนก, รื้อแม่พิมพ์, Syn. dispense, assign, Ant. collect
distribution(ดิสทริบิว'เชิน) n. การแจก, การแบ่งสรร, การแพร่, การกระจาย, การจำหน่าย, การจำแนก, การรื้อแม่พิมพ์
distributive(ดิสทริบ'บิวทิฟว) adj. เกี่ยวกับการแบ่งสรรปันส่วน, เกี่ยวกับการจำหน่าย, เกี่ยวกับการกระจาย, ซึ่งจำแนก., See also: distributiveness n. ดูdistributive, Syn. assigning
distributor(ดิสทริบ'บิวเทอะ) n. ผู้แทนจำหน่าย, ผู้แจกจ่าย, ผู้แบ่งสรร, เครื่องจ่ายไฟ., Syn. distributer
divide(ดิไวดฺ') { divided, dividing, divides } vt., vi. แบ่ง, แบ่งแยก, แตกกิ่งก้านสาขา, หาร n. ทางแยก, การแบ่งสรรปันส่วน, เส้นแบ่งเขต, ภาวะวิกฤติ, Syn. separate, part
division(ดิวิส'เชิน) n. การแบ่งแยก, การแบ่งสรร, การปันส่วน, ความแตกแยก, สิ่งที่แบ่งแยก, เส้นแบ่งเขต, การหาร, แผนก, ฝ่าย, ส่วน, หน่วย, See also: divisional adj. ดูdivision divisionary adj. ดูdivision, Syn. seperation, part, section, discord

English-Thai: Nontri Dictionary
allocate(vt) จัดสรร, แจกจ่าย, แบ่งสรร
allocation(n) การจัดสรร, การแจกจ่าย, การแบ่งสรร
apportion(vt) แบ่งปัน, แบ่งสรร
apportionment(n) การแบ่งปัน, การแบ่งสรร
disbursement(n) การชำระเงิน, การจัดสรร, การแบ่งสรร
dispensation(n) การจ่ายยา, การจัดการ, การแบ่งสรร, การให้
mete(vt) แบ่งส่วน, แบ่งสรร, วัด, จ่ายแจก
share(vt) แบ่งสรร, แบ่ง, แบ่งกำไร, แบ่งส่วน

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top