ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

knot

N AA1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -knot-, *knot*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
knot(n) กระจุก, See also: หย่อม, หมู่, กลุ่ม, Syn. cluster, group
knot(n) เงื่อนงำ, See also: ข้อยุ่งยาก, ปัญหา
knot(vt) ทำเรื่องยุ่ง, See also: สร้างปัญหา
knot(n) นอต, See also: ความเร็วในการเดินเรือ6080ฟุต ต่อชั่วโมง
knot(n) ปม, See also: เงื่อน, ปม, ชนัก, เปลาะ
knot(vt) ผูกเงื่อน, See also: ผูก, ผูกโบ, ขมวด
knotty(adj) ยุ่งยาก, See also: ซับซ้อน
knotted(adj) ซึ่งเป็นตะปุ่มตะป่ำ, See also: กระปุ่มกระป่ำ, ปุ่มป่ำ
knothole(n) รูในแผ่นไม้กระดาน, See also: เกิดจากการเอาตาไม้ออกไป
knot together(phrv) ผูกเป็นปม, See also: ทำเป็นปม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
knot(นอท) n. ปม, เงื่อน, โบว์, ปัญหา, เงื่อนงำ, ความผูกพัน, กลุ่มเล็ก, กระจุก, ตาไม้, หน่วยความเร็วหนึ่งไมล์ทะเลหรือ6080ฟุตต่อชั่วโมง, ไมล์ทะเล (6080ฟุต) vt., vi. ผูกปม, ผูกเงื่อน, ทำให้เกี่ยวดองกัน, ทำให้เป็นทองแผ่น, เดียวกัน, Syn. tie, bond, tangle
bowknot(โบ'นอท) n. ส่วนโค้ง
hackamore knotเงื่อนแบบหนึ่ง
hangman's knotปมแขวนคอ., Syn. agnail
slipknotn. ปมเป็น, ปมที่แก้ให้หลุดได้, เงื่อนกระทก., Syn. slip knot

English-Thai: Nontri Dictionary
knot(n) ปม, เงื่อน, ปัญหา, มวยผม, จุก, ตาไม้
knot(vt) ผูกเงื่อน, ขมวดปม, ผูกโบ, ทำจุก, มวยผม
knotty(adj) มีปมมาก, ยุ่งยาก
topknot(n) ผมจุก, มวยผม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
knot๑. นอต๒. เงื่อน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
knotปม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
knot theoryทฤษฎีเงื่อน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
knotknot, นอต [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Knot, Falseติ่งข้างสายสะดือ [การแพทย์]
Knot, Trueปมจริง, ผูกเป็นปม [การแพทย์]
Knots and splicesการผูกเงื่อน [TU Subject Heading]
Knott's Techniqueการปั่นให้ตกตะกอน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What the hell kind of a knot was that?- ก็ผูกเงื่อนประสาอะไรส่ะ Jaws (1975)
Really? I got a knot in my hair.แม่ ผมหนูเป็นสังกะตัง Punchline (1988)
I always had a knot there, and now it's gone.ท้องฉันมีปัญหาเสมอและตอนนี้ไม่มีแล้ว Léon: The Professional (1994)
If he makes his move, we'll tie the knot and we'll hang him.แล้วเมื่อเขาเริ่มงาน เราก็รัดบ่วงและก็แขวนคอเขา The Jackal (1997)
The bow section planes away, landing about a half a mile away... going 20, 30 knots when it hits the ocean floor.ส่วนหัวร่อนออกไป จมลงอีกครึ่งไมล์ห่างจากนั้น ความเร็ว 20-30 นอตตอนโหม่งพื้น Titanic (1997)
Saving China gives me knots you wouldn't believe.การกอบกู้แผ่นดิน ทำให้ข้าปวดเมื่อยมาก เจ้าคงไม่เชื่อล่ะสิ Mulan 2: The Final War (2004)
Reconnaissance picked up something on radar traveling at over 500 knots and coming straight for us.หน่วยลาดตระเวณพบอะไรบางอย่างบนจอเรด้าร์ เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 500 น็อต และมันกำลังมุ่งหน้ามาหาเราครับ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
On the wake of the last march, let's promise to meet for next season to dance again, maybe tie the knot for another winter.ในการเดินทางครั้งต่อไป สํญญากันนะ ว่า เราจะพบกัน ในฤดูต่อไป เพื่อร่ายรำกัน บางที ได้แต่งงานกัน March of the Penguins (2005)
There are not many knots that can't be unravelledมีไม่กี่ปมหรอก ที่จะไม่สามารถแก้ไขได้ Fearless (2006)
Tie a knot there!มัดให้ดี Faith Like Potatoes (2006)
Tie it in a knot and shove it straight up... chuck, i want you to go to your car, lock the doors, and wait for me.จับนายมัดแล้วแซะออก รอในรถ อย่าให้ใครเข้าไป รอฉันก่อน Chuck Versus the Sandworm (2007)
Better keep that knot tight.ทำเงื่อนให้มันแน่นไว้ดีกว่า Surf's Up (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
knotAnother thing to consider is the quality of the materials, knots, and dyes in the carpet.
knotBill was single until he tied the knot last week.
knotCheck all the loose knots and fasten them tight.
knotExperience the sickening knotting of the stomach.
knotI can't tie a very good knot.
knotSince they didn't tie the knot following a grand love affair, it wasn't a matter of blind love.
knotSolve a knotty problem readily.
knotThis knot will not hold.
knotTo record something, they used knotted cords made of the wool of the llama or alpaca.
knotWhen are you planning to tie the knot?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มวย(n) knot, See also: bun, chignon, Example: เธอเกล้าผมเป็นมวยไว้บนศีรษะราวกับแขก, Count Unit: มวย, ลูก, Thai Definition: ผมที่มุ่นขมวดให้เป็นกลุ่มเป็นกระจุก
เงื่อน(n) knot, See also: hitch, gnarl, Syn. ปม, Example: ลูกเสือต้องหัดเรียนรู้วิธีการผูกเงื่อน, Count Unit: เงื่อน, Thai Definition: เชือกหรือเส้นด้ายเป็นต้นที่ผูกกันเป็นปม เช่น เงื่อนกระทกหรือเงื่อนกระตุก คือเงื่อนที่ผูกแล้วกระตุกออกได้ง่าย เงื่อนตาย คือ เงื่อนที่ผูกแล้วแก้ยาก เงื่อนเป็น คือเงื่อนที่ผูกแล้วแก้ง่าย
ปุ่มป่ำ(adj) knotty, See also: knobby, gnarled, Syn. ปุ่มๆ ป่ำๆ, ตระปุ่มตระป่ำ, ขรุขระ, นูน, Ant. เรียบ, เกลี้ยงเกลา, สม่ำเสมอ, Example: คางคกมีผิวหนังปุ่มป่ำ
มุ่น(v) knot, See also: twist up, roll one's hair, tie up one's hair in a bun, Syn. ขมวด, Example: หญิงชราจัดแจงมุ่นผมขาวสีดอกเลาให้เรียบร้อย แล้วโพกผ้าไว้ตามเดิม, Thai Definition: ขมวดผมเป็นมวย
ปุ่มๆป่ำๆ(adj) knotty, See also: knobby, gnarled, Syn. ปุ่มป่ำ, ตะปุ่มตะป่ำ, ขรุขระ, Ant. เรียบ, เกลี้ยงเกลา, สม่ำเสมอ, Example: ลูกยอมีผิวปุ่มๆ ป่ำๆ เหมือนผิวมะกรูด, Thai Definition: นูนขึ้นเป็นปมๆ, เป็นปุ่มเป็นปมขรุขระ
ตะปุ่มตะป่ำ(adj) knotty, See also: knobby, gnarled, Syn. ปุ่มๆ ป่ำๆ, ปุ่มป่ำ, ขรุขระ, Ant. เรียบ, เกลี้ยงเกลา, สม่ำเสมอ, Example: เขาขี่จักรยานไปตามทางตะปุ่มตะป่ำด้วยหลุมบ่ออย่างชำนาญ, Thai Definition: นูนขึ้นเป็นปมๆ, เป็นปุ่มเป็นปมขรุขระ
หมุด(n) knot, Syn. ตะปู, เดือย, นอต, Example: เขาเจาะรูที่แผ่นเหล็ก เพื่อตอกหมุดลงไป, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เครื่องสำหรับตรึงหรืออุดรู
ตา(n) knot, See also: bud, Syn. ตาไม้, Example: ตาของต้นไม้ มีตากิ่งและตาดอก, Thai Definition: ส่วนหนึ่งของต้นไม้ตรงที่แตกกิ่ง, รอยของต้นไม้ตรงที่เคยแตกกิ่ง
ตา(n) knot, See also: bud, Syn. ตาไม้, Example: ตาของต้นไม้ มีตากิ่งและตาดอก, Thai Definition: ส่วนหนึ่งของต้นไม้ตรงที่แตกกิ่ง, รอยของต้นไม้ตรงที่เคยแตกกิ่ง
ปม(n) crux, See also: knot, hitch, catch, clue, Syn. ข้อยุ่งยาก, ข้อปัญหา, เงื่อน, Example: ตำรวจกำลังสืบหาปมฆาตกรรมเจ้าพ่อชื่อดัง, Thai Definition: ข้อยุ่งที่แก้ยาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบงก์[baeng] (n) EN: banknote ; bank note  FR: billet de banque [ m ]
หัวจุก[hūajuk] (n) EN: topknot
จุก[juk] (x) EN: topknot  FR: toupet [ m ] ; houppe [ f ] ; petit chignon [ m ]
จุดต่อ[jut tø] (n, exp) EN: joint ; connection ; juncture ; junction ; knot ; link  FR: point de contact [ m ]
ขมวด[khamūat] (v) EN: knot ; hitch ; twist  FR: nouer ; resserrer
ขมวดจุก[khamūat juk] (v, exp) EN: plait one's hair ; braid one's hair ; tie a cord in a knot  FR: nouer un chignon
เกี้ยว[kīo] (n) EN: ornament for the head ; kind of topknot ornament
มวย[mūay] (n) EN: bun ; knot ; chignon  FR: chignon [ m ]
หมุด[mut] (n) EN: peg ; drawing pin ; cotter pin ; tin tack ; knot  FR: cheville [ f ] ; clavette [ f ]
แนวต่อ[naēo tø] (n, exp) EN: knot

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
KNOT N AA1 T
KNOTH N AA1 TH
KNOTS N AA1 T S
KNOTT N AA1 T
KNOTEK N OW1 T IH0 K
KNOTTS N AA1 T S
KNOTTY N AA1 T IY0
KNOTT'S N AA1 T S
KNOTTED N AA1 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
knot (v) nˈɒt (n o1 t)
knots (v) nˈɒts (n o1 t s)
knotty (j) nˈɒtiː (n o1 t ii)
knotted (v) nˈɒtɪd (n o1 t i d)
knothole (n) nˈɒthoul (n o1 t h ou l)
knottier (j) nˈɒtɪəʳr (n o1 t i@ r)
knotting (v) nˈɒtɪŋ (n o1 t i ng)
knotholes (n) nˈɒthoulz (n o1 t h ou l z)
knottiest (j) nˈɒtɪɪst (n o1 t i i s t)
Knottingley (n) nˈɒtɪŋliː (n o1 t i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jié, ㄐㄧㄝˊ, / ] knot; sturdy; bond; to tie; to bind; to check out (of a hotel) #2,442 [Add to Longdo]
[xié, ㄒㄧㄝˊ, / ] knot; tie a knot #32,266 [Add to Longdo]
伤脑筋[shāng nǎo jīn, ㄕㄤ ㄋㄠˇ ㄐㄧㄣ, / ] knotty; troublesome; bothersome #33,463 [Add to Longdo]
[gē, ㄍㄜ, / ] knot #77,745 [Add to Longdo]
结脉[jié mài, ㄐㄧㄝˊ ㄇㄞˋ, / ] knotted or slow pulse in traditional Chinese medicine #316,522 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ast { m } (im Holz) | gesunder, verwachsener Ast (im Holz)knot | sound knot [Add to Longdo]
Knoten { m } | Knoten { pl } | einen Knoten machenknot | knots | to knot [Add to Longdo]
Knoten { m }; Stek { m } [ naut. ]knot [Add to Longdo]
Knoten { m }burl [Add to Longdo]
Knoten { m }hitch [Add to Longdo]
Knoten { m } | Knoten { pl }kink | kinks [Add to Longdo]
Knoten { m } [ naut. ]knot (measure of speed) [Add to Longdo]
Knoten { m } | Knoten { pl }knurl | knurls [Add to Longdo]
Knoten { m } | Knoten { pl }node | nodes [Add to Longdo]
Knoten...nodal [Add to Longdo]
Knoten { m } [ math. ]knot; node [Add to Longdo]
Knotenamt { n } (Telefon)gateway exchange; nodal switching center [Add to Longdo]
Knotenpunkt { m }; Anschluss { m } (Verkehr)junction [Add to Longdo]
Knotenpunkt { m }nodal point [Add to Longdo]
Knotenpunktverfahren { n }method of joints [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[よ, yo] (n) (1) joint; knuckle; (2) tune; melody; (3) knot (in wood); node in a bamboo stem; (4) (See 思い当たるふしがある) part; notable characteristic; (P) #501 [Add to Longdo]
節;浬[のっと;ノット, notto ; notto] (n) (uk) knot (nautical mile per hour) #501 [Add to Longdo]
ノット[notto] (n) (1) knot; (2) { comp } NOT; (pref) (3) not; (P) #6,749 [Add to Longdo]
節目(P);フシ目[ふしめ(節目)(P);フシめ(フシ目), fushime ( fushime )(P); fushi me ( fushi me )] (n) (1) turning point; critical juncture; (2) (節目 only) knot (in a tree, etc.); (P) #15,917 [Add to Longdo]
団子[だんご, dango] (n) (1) dango; dumpling (usu. sweet); doughboy; (2) ball-shaped object; something round; (3) lump; group; bunch; knot; tight crowd #19,126 [Add to Longdo]
つなぎ合わせる;繋ぎ合わせる;繋ぎあわせる[つなぎあわせる, tsunagiawaseru] (v1) to connect; to join; to join or tie or knot together [Add to Longdo]
ぴん札;ピン札[ぴんさつ(ぴん札);ピンさつ(ピン札), pinsatsu ( pin satsu ); pin satsu ( pin satsu )] (n) (col) crisp, unwrinkled banknote [Add to Longdo]
スリップノット[surippunotto] (n) { comp } SlipKnot [Add to Longdo]
タデ科[タデか, tade ka] (n) Polygonaceae (plant family); knotweed family; smartweed family [Add to Longdo]
ノットステッチ[nottosutecchi] (n) knot stitch [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
節点ベクトル[せつてんべくとる, setsutenbekutoru] knot vector [Add to Longdo]
スリップノット[すりっぷのっと, surippunotto] SlipKnot [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Node \Node\ (n[=o]d), n. [L. nodus; perh. akin to E. knot. Cf.
   {Noose}, {Nowed}.]
   1. A knot, a knob; a protuberance; a swelling.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically:
    (a) (Astron.) One of the two points where the orbit of a
      planet, or comet, intersects the ecliptic, or the
      orbit of a satellite intersects the plane of the orbit
      of its primary.
    (b) (Bot.) The joint of a stem, or the part where a leaf
      or several leaves are inserted.
    (c) (Dialing) A hole in the gnomon of a dial, through
      which passes the ray of light which marks the hour of
      the day, the parallels of the sun's declination, his
      place in the ecliptic, etc.
    (d) (Geom.) The point at which a curve crosses itself,
      being a double point of the curve. See {Crunode}, and
      {Acnode}.
    (e) (Mech.) The point at which the lines of a funicular
      machine meet from different angular directions; --
      called also {knot}. --W. R. Johnson.
    (f) (Poet.) The knot, intrigue, or plot of a piece.
    (g) (Med.) A hard concretion or incrustation which forms
      upon bones attacked with rheumatism, gout, or
      syphilis; sometimes also, a swelling in the
      neighborhood of a joint. --Dunglison.
    (h) (Mus) One of the fixed points of a sonorous string,
      when it vibrates by aliquot parts, and produces the
      harmonic tones; nodal line or point.
    (i) (Zool.) A swelling.
      [1913 Webster]
 
   3. (Math., Computers) A special point in a graph or diagram
    which is attached to other points by {links}. It is often
    labeled and represented graphically as a box or circle. A
    node may represent any object which is related to other
    objects in a conceptual structure that can be represented
    as a graph, the relations being represented as links
    between the nodes.
    [PJC]
 
   4. (Anat.) A small mass of tissue differing from other tissue
    in its immediate vicinity; as, a lymph node.
    [PJC]
 
   {Ascending node} (Astron.), the node at which the body is
    passing northerly, marked with the symbol [astascending],
    called the Dragon's head. Called also {northern node}.
 
   {Descending node}, the node at which the body is moving
    southwardly, marked thus [astdescending], called Dragon's
    tail.
 
   {Line of nodes}, a straight line joining the two nodes of an
    orbit.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Knot \Knot\ (n[o^]t), n. [OE. knot, knotte, AS. cnotta; akin to
   D. knot, OHG. chnodo, chnoto, G. knoten, Icel. kn[=u]tr, Sw.
   knut, Dan. knude, and perh. to L. nodus. Cf. {Knout},
   {Knit}.]
   1.
    (a) A fastening together of the parts or ends of one or
      more threads, cords, ropes, etc., by any one of
      various ways of tying or entangling.
    (b) A lump or loop formed in a thread, cord, rope. etc.,
      as at the end, by tying or interweaving it upon
      itself.
    (c) An ornamental tie, as of a ribbon.
      [1913 Webster]
 
   Note: The names of knots vary according to the manner of
      their making, or the use for which they are intended;
      as, dowknot, reef knot, stopper knot, diamond knot,
      etc.
      [1913 Webster]
 
   2. A bond of union; a connection; a tie. "With nuptial knot."
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Ere we knit the knot that can never be loosed. --Bp.
                          Hall.
    [1913 Webster]
 
   3. Something not easily solved; an intricacy; a difficulty; a
    perplexity; a problem.
    [1913 Webster]
 
       Knots worthy of solution.       --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       A man shall be perplexed with knots, and problems of
       business, and contrary affairs.    --South.
    [1913 Webster]
 
   4. A figure the lines of which are interlaced or intricately
    interwoven, as in embroidery, gardening, etc. "Garden
    knots." --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Flowers worthy of paradise, which, not nice art
       In beds and curious knots, but nature boon
       Poured forth profuse on hill, and dale, and plain.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. A cluster of persons or things; a collection; a group; a
    hand; a clique; as, a knot of politicians. "Knots of
    talk." --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       His ancient knot of dangerous adversaries. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Palms in cluster, knots of Paradise. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       As they sat together in small, separate knots, they
       discussed doctrinal and metaphysical points of
       belief.                --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   6. A portion of a branch of a tree that forms a mass of woody
    fiber running at an angle with the grain of the main stock
    and making a hard place in the timber. A loose knot is
    generally the remains of a dead branch of a tree covered
    by later woody growth.
    [1913 Webster]
 
   7. A knob, lump, swelling, or protuberance.
    [1913 Webster]
 
       With lips serenely placid, felt the knot
       Climb in her throat.         --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   8. A protuberant joint in a plant.
    [1913 Webster]
 
   9. The point on which the action of a story depends; the gist
    of a matter. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I shoulde to the knotte condescend,
       And maken of her walking soon an end. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   10. (Mech.) See {Node}.
     [1913 Webster]
 
   11. (Naut.)
     (a) A division of the log line, serving to measure the
       rate of the vessel's motion. Each knot on the line
       bears the same proportion to a mile that thirty
       seconds do to an hour. The number of knots which run
       off from the reel in half a minute, therefore, shows
       the number of miles the vessel sails in an hour.
       Hence:
     (b) A nautical mile, or 6080.27 feet; as, when a ship
       goes nautical eight miles an hour, her speed is said
       to be eight knots.
       [1913 Webster]
 
   12. A kind of epaulet. See {Shoulder knot}.
     [1913 Webster]
 
   13. (Zool.) A sandpiper ({Tringa canutus}), found in the
     northern parts of all the continents, in summer. It is
     grayish or ashy above, with the rump and upper tail
     coverts white, barred with dusky. The lower parts are
     pale brown, with the flanks and under tail coverts white.
     When fat it is prized by epicures. Called also {dunne}.
     [1913 Webster]
 
   Note: The name is said to be derived from King Canute, this
      bird being a favorite article of food with him.
      [1913 Webster]
 
         The knot that called was Canutus' bird of old,
         Of that great king of Danes his name that still
         doth hold,
         His appetite to please that far and near was
         sought.              --Drayton.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Knot \Knot\, v. t. [imp. & p. p. {Knotted}; p. pr. & vb. n.
   {Knotting}.]
   1. To tie in or with, or form into, a knot or knots; to form
    a knot on, as a rope; to entangle. "Knotted curls."
    --Drayton.
    [1913 Webster]
 
       As tight as I could knot the noose.  --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. To unite closely; to knit together. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. To entangle or perplex; to puzzle. [Obs. or R.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Knot \Knot\, v. i.
   1. To form knots or joints, as in a cord, a plant, etc.; to
    become entangled.
    [1913 Webster]
 
       Cut hay when it begins to knot.    --Mortimer.
    [1913 Webster]
 
   2. To knit knots for fringe or trimming.
    [1913 Webster]
 
   3. To copulate; -- said of toads. [R.] --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 knot
   n 1: a tight cluster of people or things; "a small knot of women
      listened to his sermon"; "the bird had a knot of feathers
      forming a crest"
   2: any of various fastenings formed by looping and tying a rope
     (or cord) upon itself or to another rope or to another object
   3: a hard cross-grained round piece of wood in a board where a
     branch emerged; "the saw buckled when it hit a knot"
   4: something twisted and tight and swollen; "their muscles stood
     out in knots"; "the old man's fists were two great gnarls";
     "his stomach was in knots" [syn: {knot}, {gnarl}]
   5: a unit of length used in navigation; exactly 1,852 meters;
     historically based on the distance spanned by one minute of
     arc in latitude [syn: {nautical mile}, {mile}, {mi}, {naut
     mi}, {knot}, {international nautical mile}, {air mile}]
   6: soft lump or unevenness in a yarn; either an imperfection or
     created by design [syn: {slub}, {knot}, {burl}]
   7: a sandpiper that breeds in the Arctic and winters in the
     southern hemisphere [syn: {knot}, {greyback}, {grayback},
     {Calidris canutus}]
   v 1: make into knots; make knots out of; "She knotted her
      fingers"
   2: tie or fasten into a knot; "knot the shoelaces"
   3: tangle or complicate; "a ravelled story" [syn: {ravel},
     {tangle}, {knot}] [ant: {ravel}, {ravel out}, {unknot},
     {unpick}, {unravel}, {unscramble}, {untangle}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top