ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แต่ทว่า

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แต่ทว่า-, *แต่ทว่า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แต่ทว่า[CONJ] but, See also: however, Syn. แต่, ทว่า, แต่ถ้าว่า, ถ้าว่า, Example: น้องอยากไปเที่ยวแต่ทว่ายังทำการบ้านไม่เสร็จ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แต่ทว่าสัน. แต่ว่า เช่น เขาขยันเรียนหนังสือ แต่ทว่าสอบตก, บางทีพูดสั้น ๆ ว่า ทว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But after nine years of fighting, the Afghan Forces are now getting their Stinger missiles, and are now beginning to hold their own against the Air-Strikes.แต่ทว่าหลังจาก 9 ปีของการต่อสู้ ตอนนี้กองทัพอัฟกันกำลังจะมีจรวดมิซซายสตริงเจอร์ และเริ่มที่จะตอบโต้ทางอากาศ Rambo III (1988)
But in my opinion... there's nothing as beautiful as our traditional music.แต่ทว่าในความเห็นของข้าพเจ้า... ไม่มีอะไรงดงามเท่าดนตรีพื้นบ้านเรา The Red Violin (1998)
And yet, she herself is still in silent agony, in faraway East Africa.นั่นทำให้พ่อเธอหมดความเชื่อถือในตัวเธอ แต่ทว่าเธอก็ยังยอมปวดร้าวตามลำพัง เศร้าโศกกับหลุมศพของทหารออกรบ... Malèna (2000)
But the hearts of Men are easily corrupted.แต่ทว่าจิตใจมนุษย์ ลุ่มหลงมัวเมาโดยง่าย The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
But something happened then the Ring did not intend.แต่ทว่าผลลัพธ์ไม่ได้เป็นอย่างที่มันตั้งใจ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
But alas, eleventh-one years is far too short a time to live among such excellent and admirable Hobbits.แต่ทว่า 111 ปีเป็นเวลาที่สั้นมาก เมื่อได้อยู่ท่ามกลาง ผองเพื่อนฮ้อบบิทส์ผู้แสนดี The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
But the program was scrapped, almost overnight.แต่ทว่าตัวโปรแกรมยังทำงาน อย่างกระท่อนกระแท่นตลอดทั้งคืน Hollow Man II (2006)
-Okay, but the radiation...-ค่ะ แต่ทว่าตัวรังสี... Hollow Man II (2006)
But we were already too late.แต่ทว่าเรามาถึงช้าเกินไป Transformers (2007)
Even so, better than no heart at all.แต่ทว่าก็ยังดีกว่าไม่ได้ใจมาครองเสียเลย Stardust (2007)
It was like musical drugs, and when the music stopped, I couldn't get a chair.อย่างกับเป็นมหกรรมดนตรีบรรเลงเพลงยา แต่ทว่าพอเพลงจบ ผมก็นั่งไม่ติดเก้าอี้ Numb (2007)
Anything. But so far the remedy is beyond what I can achieve.ลุงก็หวังว่าจะช่วยอะไรได้บ้างเหมือนกัน แต่ทว่าลุงยังหาหนทางที่จะรักษาไม่ได้เลย The Mark of Nimueh (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
whereas[CONJ] ในทางตรงกันข้าม (ใช้เปรียบเทียบ), See also: แต่ทว่า, แต่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
but(บัท) conj. แต่,หากว่า,แต่ทว่า,ถ้าไม่,ถ้าไม่ได้ -adv. เพียง,เพียงแต่. -pron. ที่ไม่ -prep. เว้นแต่,นอกจาก
nevertheless(เนฟ'เวอธีเลส) adv.,conj. ถึงแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นก็ตาม,แต่ทว่า,ยังคง,แม้ว่า,ถึงแม้, Syn. nonetheless
only(โอน'ลี) adv.,adj. เท่านั้น,เพียงแต่,สิ่งเดียว conj. เพียงแต่,ยกเว้นว่า,แต่ทว่า -Phr. (only too ความจริงแล้ว,อย่างยิ่ง,มาก ๆ), Syn. solely,alone
whereas(แวร์แอซ') conj. ในทางตรงกันข้าม,ในกรณีที่เหตุ,ด้วยเหตุที่,อย่างไรก็ตาม,แต่ทว่า
withal(วิธ'เธิล) adv. นอกจากนี้,อนึ่ง,อีกประการหนึ่ง,อย่างไรก็ตาม,ถึงกระนั้นก็ดี,ไม่เท่านั้น,แต่ทว่า, Syn. nevertheless,still

English-Thai: Nontri Dictionary
only(con) เพียงแต่,เว้นเสียแต่ว่า,แต่ทว่า
whereas(con) ด้วยเหตุที่,แต่ทว่า,ในกรณีที่,ในทางตรงกันข้าม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top