ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พุทธองค์

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พุทธองค์-, *พุทธองค์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พุทธองค์[N] Buddha, See also: Butsu, Gautama, Gautama Buddha, Example: ให้พวกเราระลึกถึงคุณของพุทธองค์ทุกคืนก่อนที่เราจะล้มตัวลงนอน, Thai definition: องค์พระพุทธเจ้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พุทธองค์ส. หมายถึงองค์พระพุทธเจ้า ใช้ว่า พระพุทธ-องค์.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lord Buddha, forgive me.พระพุทธองค์ ยกโทษให้ลูกด้วย The Joy Luck Club (1993)
Says the Buddha:พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ Infernal Affairs (2002)
Oh, my God, you guys, that was amazing.โอ พระพุทธองค์ พวกนายทำให้ฉันประหลาดใจมาก American Pie Presents: Band Camp (2005)
You are an insult to the name of Buddha. Blasphemy!เจ้ากำลังดูหมิ่นพระพุทธองค์นะ เจ้าคนไม่มีศาสนา The Forbidden Kingdom (2008)
That's right, Buddha done did us a 180, he did.พระพุทธองค์ทรงทำไว้! 9 Crimes (2010)
The Buddha teach:พระพุทธองค์สอนว่า The Hangover Part II (2011)
Pray that Buddha would look over youให้พระพุทธองค์ช่วยคุ้มครองท่าน The Lost Bladesman (2011)
Amitabha...พุทธองค์ทรงเมตตา The Sorcerer and the White Snake (2011)

English-Thai: Nontri Dictionary
Buddha(n) พระพุทธเจ้า,สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,พระพุทธองค์

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top