Search result for

knob

N AA1 B   
88 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -knob-, *knob*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
knob[N] ลูกบิด, See also: ตุ้ม, หัวเม็ด, ลูกบิดประตู
knob[SL] อวัยวะเพศชาย
knob[SL] คนงี่เง่า
knob[SL] มีเพศสัมพันธ์
knobby[ADJ] เป็นปุ่มกลม
knobbed[ADJ] ที่มีปุ่ม
knob-end[SL] หัวอวัยวะเพศ
knob-head[SL] คนงี่เง่า
knob-shiner[SL] คนที่น่ารังเกียจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
knob(นอบ) n. ลูกบิด,หัวกลม,ตุ่ม,ปุ่ม,ส่วนยื่น,หัวกลม,ก้อนหัวกลม,เขาหรือ,เนินเขาหัวกลม., See also: knobbed adj., Syn. lump

English-Thai: Nontri Dictionary
knob(n) ลูกบิด,ปุ่ม,ตุ่ม,ก้อน,รอยโปน,เขา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
knobby; tuberous-ปุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Knobsตุ่ม, เข่าชิดกันมากกว่าปกติ, ปุ่มกด, ปุ่ม, เป็นตะปุ่มตะป่ำ [การแพทย์]
Knobs, Alignmentปรับปุ่ม [การแพทย์]
Knobs, Controlปุ่มควบคุม [การแพทย์]
Knobs, Level Adjusting2 ปุ่มปรับ, ปุ่มปรับระดับ [การแพทย์]
Knobs, Smallปุ่มเล็ก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm coming after you civil reservists to see if you can remember about rifles and thumbs down the seams of your slacks, into your pink civvy thoughts with my big black boots, bearing a big, black, knobbly stick.ฉันมาหลังจากที่คุณกองหนุน พลเรือน เพื่อดูว่าคุณสามารถจำเกี่ยวกับ ปืน และนิ้วหัวแม่มือลงตะเข็บ กางเกงทรงหลวมของคุณ How I Won the War (1967)
Fastest knobs in the west.หันไปทางนั้นเลย. Toy Story (1995)
Have we got anything to wedge against the door knob?มีอะไรมาดันลูกบิดไว้มั้ย Signs (2002)
- If she spins your knobs, I'm happy for ya.- ตราบใดที่เธอทำแกสยิวได้ฉันก็ดีใจด้วย Bringing Down the House (2003)
And he's got a big knobและเขาพกไฟฉายมาอันโต๊โต Love Actually (2003)
I just turn the knob and the door opened like magicฉันแค่บิดประตู แล้วประตู ก็เปิดออก เหมือนใช้เวทย์มนต์เลยล่ะ Rice Rhapsody (2004)
"Pull this knob"?"ดึงปุ่มนี้สิ" Saving Face (2004)
He's a tit. - Walk away. - He's a knobhead.มันเป็นไอ้หัวโปก อย่าไปใส่ใจเลย Goal! The Dream Begins (2005)
Laughing at you. Mate. - He's a knobhead.ช่างหัวมันเถอะ Goal! The Dream Begins (2005)
- Knobhead? Knobhead?ไอ้หัวโปกเหรอ Goal! The Dream Begins (2005)
My boy, for that, you get a bonus as big as my knob.โอ้โห ไอ้น้อง สิ้นปีเอาโบนัสไปเลยเจ๋งๆ Imagine Me & You (2005)
Those knob-slobbers started it.ไอ่เหี้ยบ้าน้ำลายนี่มันเริ่มก่อนนะเฟ้ย American Pie Presents: Band Camp (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
knobThe lighting was set up to have the intensity controlled by one knob so you could produce the brightness as you want.
knobTurn the knob and open the door.
knobMove the knob at the side of the seat forwards, collapse the seat.
knobYou can adjust the color on the TV by turning this knob.
knobTwist that knob to the right and the box will open.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปุ่มป่ำ[ADJ] knotty, See also: knobby, gnarled, Syn. ปุ่มๆ ป่ำๆ, ตระปุ่มตระป่ำ, ขรุขระ, นูน, Ant. เรียบ, เกลี้ยงเกลา, สม่ำเสมอ, Example: คางคกมีผิวหนังปุ่มป่ำ
ปุ่ม[N] button, See also: knob, lump, knot, protuberance, swelling, node, Example: เครื่องโทรศัพท์ในปัจจุบันมีทั้งแบบที่เป็นแบบหมุนกับแบบกดปุ่ม, Count unit: ปุ่ม
ปุ่มๆป่ำๆ[ADJ] knotty, See also: knobby, gnarled, Syn. ปุ่มป่ำ, ตะปุ่มตะป่ำ, ขรุขระ, Ant. เรียบ, เกลี้ยงเกลา, สม่ำเสมอ, Example: ลูกยอมีผิวปุ่มๆ ป่ำๆ เหมือนผิวมะกรูด, Thai definition: นูนขึ้นเป็นปมๆ, เป็นปุ่มเป็นปมขรุขระ
ตะปุ่มตะป่ำ[ADJ] knotty, See also: knobby, gnarled, Syn. ปุ่มๆ ป่ำๆ, ปุ่มป่ำ, ขรุขระ, Ant. เรียบ, เกลี้ยงเกลา, สม่ำเสมอ, Example: เขาขี่จักรยานไปตามทางตะปุ่มตะป่ำด้วยหลุมบ่ออย่างชำนาญ, Thai definition: นูนขึ้นเป็นปมๆ, เป็นปุ่มเป็นปมขรุขระ
ลูกบิด[N] knob, See also: doorknob, Example: ขโมยมันทุบลูกบิดประตูหลังบ้านจนพังเสียหายหมด, Count unit: ลูก, อัน, Thai definition: อุปกรณ์สำหรับจับบิดเพื่อปิดเปิดประตูหน้าต่าง ทำเป็นลูกกลมๆ
ตะปุ่มตะป่ำ[ADJ] knobby, See also: jagged, ragged, gnarled, knotted, bumpy, Syn. ปุ่มป่ำ, ขรุขระ, นูน, Ant. เรียบ, เนียน, Example: มะกรูดมีผิวตะปุ่มตะป่ำไม่เรียบลื่นเหมือนมะนาว, Thai definition: นูนขึ้นเป็นปมๆ, เป็นปุ่มเป็นปมขรุขระอย่างผิวมะกรูด
ตุ้ม[N] bob, See also: knob, pendant, Syn. ลูกตุ้ม, Example: ก่อนจะตกปลาเราต้องเลือกตุ้มให้เหมาะกับสายเบ็ดด้วย, Count unit: ลูก, Thai definition: ของที่มีลักษณะกลมๆ ห้อยลงมา
กระปมกระเปา[ADJ] knobbed, See also: knotty, gnarled, knobby, warty, pimpled, Syn. กระปุ่มกระป่ำ, ขรุขระ, ปุ่มป่ำ, Ant. เรียบ
กระปุ่มกระป่ำ[ADJ] knobby, See also: knotty, gnarled, Syn. ขรุขระ, Ant. เรียบ, Example: ไม้ชิ้นนี้ไม่สวยมีลายกระปุมกระป่ำเต็มไปหมดเลย, Thai definition: ที่มีลักษณะเป็นปุ่มปม
ก้อนขี้หมา[N] knob on the crocodile's mouth, See also: lump at the end of a crocodile's mouth, Syn. ขี้หมา, หัวขี้หมา, Example: จระเข้อ้าปากกว้างจนมองเห็นก้อนขี้หมาตรงปลายปากชัดเจน, Thai definition: ปุ่มเหนือปลายปากบนของจระเข้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก้อนขี้หมา[n. exp.] (køn khīmā) EN: knob on the crocodile's mouth ; lump at the end of a crocodile's mouth   
ลูกบิด[n.] (lūk bit) EN: knob ; doorknob   FR: poignée (de porte) [f]
ปม[n.] (pom) EN: blotch ; node ; knob ; protuberance ; bump   FR: tache [f] ; bouton [m] ; grosseur [f] ; tumeur [f]
ปุ่ม[n.] (pum) EN: knob ; button   FR: bouton [m] ; poussoir [m] ; touche [f]
ปุ่มประตู[n. exp.] (pum pratū) EN: doorknob   FR: poignée de porte [f]
ตุ้ม[n.] (tum) EN: bob ; knob ; pendant ; hanging ball   FR: pendentif [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
KNOB    N AA1 B
KNOBS    N AA1 B Z
KNOBBE    N AA1 B
KNOBBY    N AA1 B IY0
KNOBEL    N OW1 B AH0 L
KNOBLE    N OW1 B AH0 L
KNOBLOCH    N AA1 B L AH0 K
KNOBLOCK    N AA1 B L AA0 K
KNOBLAUCH    N AA1 B L AW0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
knob    (n) nˈɒb (n o1 b)
knobs    (n) nˈɒbz (n o1 b z)
knobble    (n) nˈɒbl (n o1 b l)
knobbly    (j) nˈɒbliː (n o1 b l ii)
knobbles    (n) nˈɒblz (n o1 b l z)
knobblier    (j) nˈɒblɪəʴr (n o1 b l i@ r)
knobbliest    (j) nˈɒblɪɪst (n o1 b l i i s t)
knobkerrie    (n) nˈɒbkɛriː (n o1 b k e r ii)
knobkerries    (n) nˈɒbkɛrɪz (n o1 b k e r i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
旋钮[xuán niǔ, ㄒㄩㄢˊ ㄋㄧㄡˇ, / ] knob (e.g. handle or radio button), #47,520 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Knoblauch {m} [bot.] [cook.]garlic [Add to Longdo]
Knoblauchpresse {f}garlic press [Add to Longdo]
Knoblauchzehe {f}garlic clove; clove of garlic [Add to Longdo]
Knopf {m} | Knöpfe {pl}knob | knobs [Add to Longdo]
knobeln | knobelnd | knobeltto toss | tossing | tosses [Add to Longdo]
knoblauchähnlich {adj}garlicky [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぷつぷつ[, putsuputsu] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) bumpy (e.g. of a rash); knobbly; pimply; (2) (on-mim) (See ぷつん) easily cut [Add to Longdo]
ドアノブ[, doanobu] (n) doorknob [Add to Longdo]
ノブ(P);ノッブ[, nobu (P); nobbu] (n) (1) knob; (2) (abbr) (See ドアノブ) doorknob; (P) [Add to Longdo]
ボリューム[, boryu-mu] (n) (1) volume; (2) any kind of adjustment knob, not necessarily for sound; (P) [Add to Longdo]
引き手;引手[ひきて, hikite] (n) knob; handle; catch; patron [Add to Longdo]
擬宝珠[ぎぼし;ぎぼうし;ぎぼうしゅ;ギボウシ;ギボシ, giboshi ; giboushi ; giboushu ; giboushi ; giboshi] (n) (1) ornamental railing top; bridge railing-post knob; (2) Welsh onion flower; leek flower; (3) (uk) hosta; plantain lily [Add to Longdo]
取っ手(P);把っ手;把手;取手[とって(P);はしゅ(把手), totte (P); hashu ( hashu )] (n) handle; grip; knob; (P) [Add to Longdo]
小塊[しょうかい, shoukai] (n) small lump; knob; nut; blob [Add to Longdo]
摘み(P);摘まみ;撮み;抓み[つまみ, tsumami] (n) (1) (uk) knob; handle; button; (2) {comp} (file) handle; (3) snack (to have with a drink); side dish; (suf) (4) a pinch (e.g. of salt); (n,n-suf) (5) picking; harvesting; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Knob \Knob\, v. i.
   To grow into knobs or bunches; to become knobbed. [Obs.]
   --Drant.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Knob \Knob\, n. [A modification of knop. Cf. {Nob}.]
   1. A hard protuberance; a hard swelling or rising; a bunch; a
    lump; as, a knob in the flesh, or on a bone.
    [1913 Webster]
 
   2. A knoblike ornament or handle; as, the knob of a lock,
    door, or drawer. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. A rounded hill or mountain; as, the Pilot Knob. [U. S.]
    --Bartlett.
    [1913 Webster]
 
   4. (Arch.) See {Knop}.
    [1913 Webster]
 
   {Knob latch}, a latch which can be operated by turning a
    knob, without using a key.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Knop \Knop\ (n[o^]p), n. [OE. knop, knoppe; cf. D. knop, knoop,
   G. knopf, Dan. knap, knop, Sw. knapp, knopp, button, bud,
   Icel. knappr, and E. knap, n. Cf. {Knap}, {Knob}.]
   1. A knob; a bud; a bunch; a button.
    [1913 Webster]
 
       Four bowls made like unto almonds, with their knops
       and their flowers.          --Ex. xxv. 21.
    [1913 Webster]
 
   2. (Arch.) Any boldly projecting sculptured ornament; esp.,
    the ornamental termination of a pinnacle, and then
    synonymous with {finial}; -- called also {knob}, and
    {knosp}.
    [1913 Webster]
 
   {Knop sedge} (Bot.), the bur reed ({Sparganium}); -- so
    called from its globular clusters of seed vessels.
    --Prior.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 knob
   n 1: a circular rounded projection or protuberance [syn: {knob},
      {boss}]
   2: a round handle
   3: any thickened enlargement [syn: {node}, {knob}, {thickening}]
   4: an ornament in the shape of a ball on the hilt of a sword or
     dagger [syn: {knob}, {pommel}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top