ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

butterweich

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -butterweich-, *butterweich*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา butterweich มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *butterweich*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You could spread her on bread She's so sweet tonightSie ist so butterweich und zuckersüß heut' Nacht. Gigi (1958)
I get it. You've taken me back to show me my parents, and I'm meant to go all blubbery.Ich hab's. Du bringst mich zurück, um mir meine Eltern zu zeigen und mich ganz butterweich zu kriegen. Scrooged (1988)
He hated starch. - He wanted everything just soft, soft.Alles musste immer butterweich sein. New York Stories (1989)
Half-load soft lead slugs.Butterweiche Patronen. Tango & Cash (1989)
Trust me, MacGyver, it's smooth sailing from here on out.Glauben Sie mir, MacGyver, ab jetzt läuft alles butterweichHonest Abe (1991)
And I want it to go as smooth as silk.Alles soll butterweich ablaufen. The Wasteland (1991)
The guy drops 20 stories in perfect focus, centre frame while I smoothly go from F16 to F56.Der Junge fällt über 20 Stockwerke, messerscharf, mittendrin dabei gehe ich butterweich von F-16 nach F-56. Hero (1992)
Golly, golly, golly! - The seats are like butter.- Die Sitze sind butterweichTo Wong Foo Thanks for Everything, Julie Newmar (1995)
Look at these, Ma. Look how they're soft as butter.Sieh nur, das Leder ist butterweichTipping the Velvet (2002)
- Great.- Ist butterweichSchultze Gets the Blues (2003)
Underneath I bet he's a sweetheart.Im Innern ist er sicher butterweichMy Common Enemy (2004)
"Too soon the butter-soft cries of warningDICHTERIN: "Zu früh, die butterweichen Warnschreie The Real Paul Anka (2006)
You are so lanky.. you have no muscles nor spine..Du bist so butterweich, du hast weder Mumm noch Muskeln. Bachna Ae Haseeno (2008)
Buttery finish.Butterweicher Abgang. Love Is a Many Strangled Thing (2011)
16 years old, skin like butter, Eyes as blue as daddy's Corvette.Er ist 16, butterweiche Haut, seine Augen sind so blau wie eine Corvette. Father's Day (2011)
In fact, that was my plan.Nur die kleinen butterweichen. A Turtle's Tale 2: Sammy's Escape from Paradise (2012)
You pretend to be such a badass, but you're really a pushover.Du spielst die Abgebrühte, aber in Wahrheit bist du butterweichVirtual Love (2012)

German-Thai: Longdo Dictionary
butterweich(adj) นุ่มมาก, นิ่มมาก, See also: S. sehr weich

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top