Search result for

butt

(171 entries)
(0.0346 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -butt-, *butt*
English-Thai: Longdo Dictionary
butterfly pea(n) ดอกอัญชัญ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
butt[VT] ขวิด
butt[N] ด้านปลายที่ใหญ่ของที่จับ, Syn. handle
butt[N] ตัวตลก
butt[N] ถังขนาดใหญ่, See also: ถังใส่เหล้าองุ่น, Syn. cask
butt[N] ส่วนก้น, See also: สะโพก
butt[SL] ก้น, See also: สะโพก
butty[N] แซนด์วิช
butter[N] เนย
button[N] กระดุม, See also: ดุม, ลูกดุม, Syn. frog
button[N] ปุ่ม, See also: สวิตช์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
butt(บัท) {butted,butting,butts} n. ปลาย,ส่วนปลาย,ส่วนก้น,ตะโพก,บุหรี่,ตอไม้ ,คนที่ถูกดูถูก,เป้ายิง,สนามยิงปืน,เป้าหมาย,การเอาหัวชน,ถังขนาด ใหญ่ -v. ประชิดใกล้กับ,พุ่งออกชน,ขวิด -Id. (butt in เสือก,ยุ่ง), Syn. end
butt jointn. หัวต่อโลหะหรือไม้โดยไม่มีรอยทาบ
butt platen. แผ่นโลหะคลุมท้ายปืน
butt shaftลูกธนูหัวทู่
butter(บัท'เทอะ) {buttered,buttering,butters} n. เนยเหลว,เนย,คำสอพลอ vt. ทาเนยบน,สอพลอ -Id. (butter up สอพลอ)
butterballn. คนอ้วนจ้ำม่ำ
butterfingersn. คนงุ่มง่าม,คนส่งต่อลูกบอล
butterfishn. ปลาจาละเม็ด
butterflyn. ผีเสื้อ,คนที่มีใจคอไม่แน่นอน,การว่ายน้ำแบบผีเสื้อ
butterfly netn. ที่จับผีเสื้อ

English-Thai: Nontri Dictionary
butt(n) ด้าม,ก้นบุหรี่,ตอไม้,เป้า,ไหสุรา,ถังเหล้า
butt(vt) ขวิด
butte(n) ภูเขาชัน
butter(n) เนยเหลว
butterfat(n) เนยเหลว
butterfly(n) ผีเสื้อ
buttermilk(n) นมเปรี้ยว
buttery(adj) เหมือนเนย,ทำด้วยเนย
buttocks(n) สะโพก,ก้น,ส่วนท้าย
button(n) กระดุม,ปุ่ม,กระดิ่งไฟฟ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
buttต่อชน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
butt jointรอยต่อชน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
butt jointข้อต่อชน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
butt weldรอยเชื่อมชน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
butt-seam weldingการเชื่อมตะเข็บชน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
butteเนินยอดป้าน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
butte cleatแนวแตกแยกรอง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
butterfly fractureกระดูกหักรูปผีเสื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
butterfly valve; throttle; throttle plate; throttle valveลิ้นปีกผีเสื้อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
buttocks; clunes; nates; rumpsแก้มก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Butterเนยเหลว [TU Subject Heading]
Butterเนย,เนยเหลว [การแพทย์]
Butter Fatมันเนย [การแพทย์]
Butter Fatมันเนย,ไขมันเนย [การแพทย์]
Butter Yellowสีเหลือง [การแพทย์]
Butter, Peanutเนยถั่วลิสง [การแพทย์]
Butter, Rancidเนยเน่า [การแพทย์]
Butterfliesผีเสื้อ [TU Subject Heading]
Butterfliesผื่นแดงตรงโหนกแก้มและจมูก [การแพทย์]
Butterfliesผีเสื้อกลางวัน,ผีเสื้อ,ผีเสื้อกระพือปีก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
butt out (vi slang) ยุงกับคนอื่น
See also: S. leave others alone: to keep out of other people's business or conversation,
butt out (vi slang) เลิกยุ่งกับคนอื่น
See also: S. leave others alone: to keep out of other people's business or conversation,
butterfish['บัต-เถอะ ฟิช] (n ) ชื่อเรียกปลาทะเลหลายชนิดที่มีตัวเมือกลื่นเสมือนกับจับก้อนเนย ในวงศ์ปลาจะละเม็ด (Stromateidae) โดยเฉพาะในสกุล Peprilus โดยเฉพาะ American butterfish (Peprilus triacanthus) ที่ใช้เป็นอาหาร นอกจากนี้ เช่น Gulf butterfish (Peprilus burti), Shining butterfish (Peprilus ovatus), Salema butterfish (Peprilus snyderi)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Butt out.Butt out. A Vision's Just a Vision (2008)
Butterfly!ผีเสื้อ! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I'm guessing these particular monks are bilking the faithful by pushing a magnet up Buddha's butt.ผมแปลกใจที่พระทำเรื่อง\ หลอกลวงที่ไม่ธรรมดานี้\ \\โดยติดตั้งแม่เหล็กไว้ที่ฐานพระพุทธรูป Birthmarks (2008)
Keep pushing the whack job's buttonsที่ยังต้องการทำงานอย่างหนัก Last Resort (2008)
Of course you were. Ah. All this stuff with Abel's... pushin' some old buttons, huh?แน่นอนเธอต้องทำ ข้างของเครื่องใช้ทุกอย่างของเอเบิล Pilot (2008)
It's not my buttons I'm worried about.ไม่ใช่อดีตของฉันหรอกค่ะNฉันกำลังกังวลเรื่อง Pilot (2008)
- Pass me the peanut butter. - What's the magic word?ส่งเนยถั่วมาดิ / พูดดีๆ ดิ Episode #1.5 (2008)
- The shutters! Look for the button. - Shutters, shutters.ประตูเหล็ก หาปุ่มแล้วปิดซะ ประตูๆ Episode #1.5 (2008)
Space, it says 'D-Room'! The button!space ปุ่มบอกว่า D-room เร็วเข้า ปุ่ม Episode #1.5 (2008)
Lookee. Here's a button that's still working.ดูซี่ ปุ่มนี่ยังทำงานได้อยู่ Bombad Jedi (2008)
Where's the alarm button?ปุ่มเตือนภัยอยู่ไหนนะ? Bombad Jedi (2008)
New suit, two buttons, 9 inch pump flaps.สูทใหม่ กระดุม 2 เม็ด ชายเสื้อ 9 นิ้วด้านหลัง The Bank Job (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
buttThen they played Hide Seek among the buttercups and daisies, until the little white rabbit wanted to play Find The Acorn.
buttThere's no need for you to butt in. Just let him do this on his own.
buttBlend butter and flour before adding the other ingredients of the cake.
buttWe are using a new process to make butter.
buttHe likes bread and butter.
buttIs it a butterfly or a moth?
buttThere isn't much butter left in the refrigerator.
buttHe knows a lot about butterflies.
buttHe pressed the button and waited.
buttA button came off when I was playing baseball.
buttIf you press this button the machine will start.
buttI found the button loose.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกกระดุม[N] button, Syn. กระดุม, ลูกดุม, Example: เขาแกะลูกกระดุมเสื้อสีขาว ใช้ฝ่ามือพัดลมไปมาตรงหน้าอก, Count unit: เม็ด, Thai definition: เครื่องกลัดกับส่วนต่างๆ ของเสื้อผ้าไม่ให้แยกออกจากกัน ทำเป็นรูปต่างๆ มักมีรังดุมสำหรับขัด
ออดอ้อนออเซาะ[V] talk sweetly, See also: butter up, wheedle, flatter, plead with sweet words, Syn. ฉอเลาะ, ประจบประแจง, Example: เธอออดอ้อนออเซาะแฟนให้พาเธอไปเต้นรำ
กลัดกระดุม[V] button up one's coat, Syn. ติดกระดุม, Example: ขอทานสวมเสื้อสีคล้ำแถมยังกลัดกระดุมไม่ตรงรัง
ปุ่ม[N] button, See also: knob, lump, knot, protuberance, swelling, node, Example: เครื่องโทรศัพท์ในปัจจุบันมีทั้งแบบที่เป็นแบบหมุนกับแบบกดปุ่ม, Count unit: ปุ่ม
เป้าหมาย[N] target, See also: butt, Syn. เป้า, จุดเล็ง, จุดกำหนด, Example: เครื่องบินทิ้งระเบิดได้ตรงเป้าหมายตามจุดยุทธศาสตร์
ส้น[N] butt, Example: เขาฆ่างูเสียด้วยส้นปืนของเขา, Thai definition: ส่วนท้ายของบางสิ่งบางอย่าง
ตาหวาน[N] Priacanthus, See also: butter-fish, the most highly esteemed fish in Siamese water, Syn. ปลาตาหวาน, ตาโต, ตาพอง, Example: ตาหวานเป็นชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งของปลาตาพอง, Count unit: ตัว, ชนิด, Thai definition: ชื่อปลาทะเลทุกชนิดในสกุล Priacanthus วงศ์ Priacanthidae ลำตัวป้อม แบนข้าง ปากเชิดขึ้น คางยื่น ตาโตคลุมด้วยเยื่อใส เกล็ดเล็กสากมือ ลำตัวและครีบสีแดงสด อาศัยอยู่ใกล้พื้นท้องน้ำหรือในระดับน้ำลึก ที่ชุกชุม
ติดกระดุม[V] button up, See also: fasten with buttons, fasten the buttons, Syn. กลัดกระดุม, Ant. ปลดลูกกระดุม, Example: ช่างติดกระดุมเสื้อเป็นขั้นตอนสุดท้าย ก่อนส่งเสื้อให้ลูกค้า, Thai definition: เย็บลูกกระดุมติดกับเสื้อผ้า, กลัดลูกกระดุม
ตูด[N] anus, See also: buttocks, bottom, rump, Syn. รูก้น, ก้นกอย, Example: ท่านจังความได้จากเด็กว่า ก้นมีไว้สำหรับนั่ง ส่วนตูดมีไว้สำหรับขี้, Thai definition: ช่องขับอุจาระจากร่างกาย
รังดุม[N] buttonhole, Count unit: รัง, Thai definition: ช่องสำหรับขัดลูกดุม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญชัน[n.] (anchan) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Blue vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings   
อัญชันม่วงเข้ม[n. exp.] (anchan muang khem) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings   
บานไม่รู้โรย[n.] (bānmairūrōi) EN: Globe amaranth ; Pearly everlasting ; Bachelor's button ; Button agaga   FR: immortelle [f]
ชงโค[n.] (chongkhō) EN: Orchid Tree ; Butterfly Tree ; Purple Bauhinia   
ดุม[n.] (dum) EN: button   FR: bouton (de vêtement) [m]
เห็ดแชมปิญอง [n. exp.] (het chaēm pī yøng) EN: table mushroom ; portobello mushroom ; cultivated mushroom ; button mushroom,   
หัวล้านชนช้าง[n. exp.] (hūalān chonchāng) EN: old game in which two bald men butt each other with their heads   
แก้กระดุม[v. exp.] (kaē kradum) EN: undo a button ; unbutton   FR: défaire un bouton ; déboutonner
การโต้แย้งข้อกล่าวหา[n. exp.] (kān tōyaēng khøklāohā) EN: rebuttal   
ฆ่า[v.] (khā) EN: assassinate ; kill ; murder ; slay ; slaughter ; butcher ; get rid of   FR: tuer ; assassiner ; abattre ; trucider (fam.) ; occire (litt.) ; descendre (fam.) ; zigouiller (fam.) ; liquider (fam.) ; se débarrasser de ; bousiller (fam.) ; butter (arg.)

CMU English Pronouncing Dictionary
BUTT    B AH1 T
BUTTS    B AH1 T S
BUTTE    B Y UW1 T
BUTTRY    B AH1 T R IY0
BUTTER    B AH1 T ER0
BUTTKE    B AH1 T K IY0
BUTTON    B AH1 T AH0 N
BUTTLER    B AH1 T L ER0
BUTTARS    B AH1 T ER0 Z
BUTTING    B AH1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
butt    (v) (b uh1 t)
butts    (v) (b uh1 t s)
butted    (v) (b uh1 t i d)
butter    (v) (b uh1 t @ r)
button    (v) (b uh1 t n)
butters    (v) (b uh1 t @ z)
buttery    (n) (b uh1 t @ r ii)
butting    (v) (b uh1 t i ng)
buttock    (n) (b uh1 t @ k)
buttons    (v) (b uh1 t n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Butter(n) |die| เนย
butterweich(adj) นุ่มมาก, นิ่มมาก, See also: S. sehr weich

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buttermilch {f}buttermilk [Add to Longdo]
Buttersäure {f}butyric acid [Add to Longdo]
Butterteig {m}puff paste [Add to Longdo]
Butter {f} | mit Butter bestreichen | ohne Butterbutter | to butter | unbuttered [Add to Longdo]
Butterblume {f}buttercup [Add to Longdo]
Butterbonbon {n}butterscotch [Add to Longdo]
Butterbrot {n} | Butterbrote {pl}bread and butter | sandwiches [Add to Longdo]
Butterbrot {n} | Butterbrote {pl} | Butterbrot {n} | für ein Butterbrot zu haben seinslice of bread of butter | slices of bread and butter | sandwich | to go for a song [Add to Longdo]
Butterbrotpapier {n}sandwich paper; grease-proof paper [Add to Longdo]
Butterdose {f} | Butterdosen {pl}butter dish | butter dishes [Add to Longdo]
Buttereinwickelpapier {n}butter wrapping paper [Add to Longdo]
Butterfass {n} | Butterfässer {pl}butter tub | butter tubs [Add to Longdo]
Butterfass {n}; große Milchkanne {f} [Br.]churn [Add to Longdo]
Stumpfschweißen {n}butt welding [Add to Longdo]
butterhaltigbutyraceous [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おちょぼ口[おちょぼぐち, ochoboguchi] (n) puckered-up mouth; button of a mouth [Add to Longdo]
お腰;御腰[おこし, okoshi] (n) (1) (hon) (See 腰・1) buttocks; lower back; waist; hips; (2) (fem) (See 腰巻) kimono underskirt [Add to Longdo]
お邪魔虫;御邪魔虫[おじゃまむし, ojamamushi] (n) someone who gets in the way without serving any useful purpose; fly in the ointment; buttinsky; third wheel [Add to Longdo]
お尻[おしり, oshiri] (n) arse; ass; bottom; buttocks [Add to Longdo]
お神輿(P);お御輿;御神輿;お神興(iK)[おみこし, omikoshi] (n) (1) (pol) (See 御輿・1) portable shrine (carried in festivals); (2) (uk) (See 腰・こし・1) buttocks; lower back; waist; hips; (P) [Add to Longdo]
しけもく[, shikemoku] (n) (sl) smokeable cigarette end (butt) [Add to Longdo]
しゃしゃり出る[しゃしゃりでる, shasharideru] (v1) to come uninvited; to crash (a party); to butt in [Add to Longdo]
せせり蝶;挵蝶(oK)[せせりちょう;セセリチョウ, seserichou ; seserichou] (n) (uk) skipper butterfly [Add to Longdo]
でぶっちょ[, debuccho] (n,adj-na,adj-no) (derog) fatty; butterball [Add to Longdo]
ふっつり;ぷっつり;ぶっつり;ふつり[, futtsuri ; puttsuri ; buttsuri ; futsuri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) breaking off; snapping off; (2) (ふっつり, ぷっつり, ふつり only) (on-mim) suddenly stopping [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
太古洋行[Tài gǔ yáng háng, ㄊㄞˋ ㄍㄨˇ ㄧㄤˊ ㄏㄤˊ, ] Butterfield and Swire (Hong Kong banking giant) [Add to Longdo]
对襟[duì jīn, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄣ, / ] buttoned Chinese jacket [Add to Longdo]
屁股[pì gu, ㄆㄧˋ ㄍㄨ˙, ] buttocks; bottom; arse; end; butt [Add to Longdo]
扣式电池[kòu shì diàn chí, ㄎㄡˋ ㄕˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, / ] button cell; watch battery [Add to Longdo]
枪把儿[qiāng bà r, ㄑㄧㄤ ㄅㄚˋ ㄖ˙, / ] butt of a gun [Add to Longdo]
毛茛[máo gèn, ㄇㄠˊ ㄍㄣˋ, ] buttercup [Add to Longdo]
牛油[niú yóu, ㄋㄧㄡˊ ㄧㄡˊ, ] butter [Add to Longdo]
纽扣[niǔ kòu, ㄋㄧㄡˇ ㄎㄡˋ, / ] button [Add to Longdo]
[tún, ㄊㄨㄣˊ, ] butt; buttocks [Add to Longdo]
臀部[tún bù, ㄊㄨㄣˊ ㄅㄨˋ, ] butt; buttocks [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スタートボタン[すたーとぼたん, suta-tobotan] start button (in Windows 95) [Add to Longdo]
ボタン[ぼたん, botan] button [Add to Longdo]
ボタンバー[ぼたんばー, botanba-] button bar [Add to Longdo]
マウスの左ボタン[マウスのひだりボタン, mausu nohidari botan] left mouse button [Add to Longdo]
マウスボタン[まうすぼたん, mausubotan] mouse button [Add to Longdo]
ライトボタン[らいとぼたん, raitobotan] virtual push button, light button [Add to Longdo]
ラジオボタン[らじおぼたん, rajiobotan] radio button [Add to Longdo]
リセットボタン[りせっとぼたん, risettobotan] reset button [Add to Longdo]
リロードボタン[りろーどぼたん, riro-dobotan] reload button (on a browser) [Add to Longdo]
押しボタン[おしボタン, oshi botan] pushbutton [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Butt \Butt\, But \But\, n. [F. but butt, aim (cf. butte knoll),
   or bout, OF. bot, end, extremity, fr. boter, buter, to push,
   butt, strike, F. bouter; of German origin; cf. OHG. b[=o]zan,
   akin to E. beat. See {Beat}, v. t.]
   1. A limit; a bound; a goal; the extreme bound; the end.
    [1913 Webster]
 
       Here is my journey's end, here my butt
       And very sea mark of my utmost sail. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: As applied to land, the word is nearly synonymous with
      mete, and signifies properly the end line or boundary;
      the abuttal.
      [1913 Webster]
 
   2. The larger or thicker end of anything; the blunt end, in
    distinction from the sharp end; as, the butt of a rifle.
    Formerly also spelled {but}. See 2nd {but}, n. sense 2.
    [1913 Webster +PJC]
 
   3. A mark to be shot at; a target. --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
       The groom his fellow groom at butts defies,
       And bends his bow, and levels with his eyes.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. A person at whom ridicule, jest, or contempt is directed;
    as, the butt of the company.
    [1913 Webster]
 
       I played a sentence or two at my butt, which I
       thought very smart.          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   5. A push, thrust, or sudden blow, given by the head of an
    animal; as, the butt of a ram.
    [1913 Webster]
 
   6. A thrust in fencing.
    [1913 Webster]
 
       To prove who gave the fairer butt,
       John shows the chalk on Robert's coat. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   7. A piece of land left unplowed at the end of a field.
    [1913 Webster]
 
       The hay was growing upon headlands and butts in
       cornfields.              --Burrill.
    [1913 Webster]
 
   8. (Mech.)
    (a) A joint where the ends of two objects come squarely
      together without scarfing or chamfering; -- also
      called {butt joint}.
    (b) The end of a connecting rod or other like piece, to
      which the boxing is attached by the strap, cotter, and
      gib.
    (c) The portion of a half-coupling fastened to the end of
      a hose.
      [1913 Webster]
 
   9. (Shipbuilding) The joint where two planks in a strake
    meet.
    [1913 Webster]
 
   10. (Carp.) A kind of hinge used in hanging doors, etc.; --
     so named because fastened on the edge of the door, which
     butts against the casing, instead of on its face, like
     the strap hinge; also called {butt hinge}.
     [1913 Webster]
 
   11. (Leather Trade) The thickest and stoutest part of tanned
     oxhides, used for soles of boots, harness, trunks.
     [1913 Webster]
 
   12. The hut or shelter of the person who attends to the
     targets in rifle practice.
     [1913 Webster]
 
   13. The buttocks; as, get up off your butt and get to work;
     -- used as a euphemism, less objectionable than {ass}.
     [slang]
 
   Syn: ass, rear end, derriere, behind, rump, heinie.
     [PJC]
 
   {Butt chain} (Saddlery), a short chain attached to the end of
    a tug.
 
   {Butt end}. The thicker end of anything. See {But end}, under
    2d {But}.
    [1913 Webster]
 
       Amen; and make me die a good old man!
       That's the butt end of a mother's blessing. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {A butt's length}, the ordinary distance from the place of
    shooting to the butt, or mark.
 
   {Butts and bounds} (Conveyancing), abuttals and boundaries.
    In lands of the ordinary rectangular shape, butts are the
    lines at the ends (F. bouts), and bounds are those on the
    sides, or sidings, as they were formerly termed.
    --Burrill.
 
   {Bead and butt}. See under {Bead}.
 
   {Butt and butt}, joining end to end without overlapping, as
    planks.
 
   {Butt weld} (Mech.), a butt joint, made by welding together
    the flat ends, or edges, of a piece of iron or steel, or
    of separate pieces, without having them overlap. See
    {Weld}.
 
   {Full butt}, headfirst with full force. [Colloq.] "The
    corporal . . . ran full butt at the lieutenant."
    --Marryat.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Butt \Butt\, v. t.
   To strike by thrusting the head against; to strike with the
   head.
   [1913 Webster]
 
      Two harmless lambs are butting one the other. --Sir H.
                          Wotton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Butt \Butt\, v. i. [imp. & p. p. {Butted}; p. pr. & vb. n.
   {Butting}.] [OE. butten, OF. boter to push, F. bouter. See
   {Butt} an end, and cf. {Boutade}.]
   1. To join at the butt, end, or outward extremity; to
    terminate; to be bounded; to abut. [Written also {but}.]
    [1913 Webster]
 
       And Barnsdale there doth butt on Don's well-watered
       ground.                --Drayton.
    [1913 Webster]
 
   2. To thrust the head forward; to strike by thrusting the
    head forward, as an ox or a ram. [See {Butt}, n.]
    [1913 Webster]
 
       A snow-white steer before thine altar led,
       Butts with his threatening brows.   --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Butt \Butt\, n. [F. botte, boute, LL. butta. Cf. {Bottle} a
   hollow vessel.]
   A large cask or vessel for wine or beer. It contains two
   hogsheads.
   [1913 Webster]
 
   Note: A wine butt contains 126 wine gallons (= 105 imperial
      gallons, nearly); a beer butt 108 ale gallons (= about
      110 imperial gallons).
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Butt \Butt\, n. (Zool.)
   The common English flounder.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 butt
   n 1: thick end of the handle [syn: {butt}, {butt end}]
   2: the part of a plant from which the roots spring or the part
     of a stalk or trunk nearest the roots
   3: a victim of ridicule or pranks [syn: {butt}, {goat},
     {laughingstock}, {stooge}]
   4: the fleshy part of the human body that you sit on; "he
     deserves a good kick in the butt"; "are you going to sit on
     your fanny and do nothing?" [syn: {buttocks}, {nates},
     {arse}, {butt}, {backside}, {bum}, {buns}, {can},
     {fundament}, {hindquarters}, {hind end}, {keister},
     {posterior}, {prat}, {rear}, {rear end}, {rump}, {stern},
     {seat}, {tail}, {tail end}, {tooshie}, {tush}, {bottom},
     {behind}, {derriere}, {fanny}, {ass}]
   5: sports equipment consisting of an object set up for a
     marksman or archer to aim at [syn: {target}, {butt}]
   6: finely ground tobacco wrapped in paper; for smoking [syn:
     {cigarette}, {cigaret}, {coffin nail}, {butt}, {fag}]
   7: a joint made by fastening ends together without overlapping
     [syn: {butt joint}, {butt}]
   8: a large cask (especially one holding a volume equivalent to 2
     hogsheads or 126 gallons)
   9: the small unused part of something (especially the end of a
     cigarette that is left after smoking) [syn: {butt}, {stub}]
   v 1: lie adjacent to another or share a boundary; "Canada
      adjoins the U.S."; "England marches with Scotland" [syn:
      {border}, {adjoin}, {edge}, {abut}, {march}, {butt}, {butt
      against}, {butt on}]
   2: to strike, thrust or shove against; "He butted his sister out
     of the way"; "The goat butted the hiker with his horns" [syn:
     {butt}, {bunt}]
   3: place end to end without overlapping; "The frames must be
     butted at the joints"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top