Search result for

stall

(136 entries)
(0.0048 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stall-, *stall*
English-Thai: Longdo Dictionary
installment(n) เงินผ่อน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stall[N] แผงขายของ, See also: แผงลอย, ร้านเล็กๆ, Syn. booth, kiosk
stall[N] คอก, See also: คอกสัตว์, Syn. cage, coop
stall[N] การหยุดกลางคันของเครื่องยนต์
stall[N] ห้องเล็กๆ, Syn. booth
stall[N] การสูญเสียการทรงตัวของเครื่องบิน
stall[N] ที่นั่งแถวยาวในโบสถ์ฝรั่ง
stall[N] ช่องจอดรถยนต์ในที่จอดรถ, Syn. parking lot
stall[N] ปลอกนิ้ว, Syn. sheath for finger
stall[N] ที่นั่งแถวหน้าในโรงละคร
stall[VT] ทำให้เครื่องยนต์หยุดกลางคัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stall(สทอล) n. คอก,คอกสัตว์,แผงลอย,ที่นั่งยกพื้นของพระในโบสถ์ฝรั่ง,ที่นั่งแถวยาวในโบสถ์หรือโรงละคร,ข้ออ้าง,หน้าม้า,การหน่วงเหนี่ยว vt. ใส่คอก,ทำให้หยุด vi. หยุดกลางคัน,หยุด,ติดขัด,อยู่ในคอก vi.,vt. หน่วงเหนี่ยว,ล่อ,ถ่วงเวลา, See also: stalls n. ที่นั่ง
stallion(สแทล'เยิน) n. ม้าตัวผู้โตเต็มที่ (โดยเฉพาะสำหรับผสมพันธุ์)
bookstall(บุค'สทอล) n. ที่สำหรับตั้งหนังสืออ่าน
crystalline(คริส'ทะลิน,-ทะไลนฺ') adj. เกี่ยวกับผลึก,โปร่งแสง,ใสแจ๋ว,เกิดจากการตกผลึก,ประกอบด้วยผลึก,เกี่ยวกับการเกิดผลึก, See also: crystalility n. ดูcrystalline
crystalline lensn. เลนส์ตา,กระจกตา
crystallise(คริส'ทะไลซ) vt.,vi. ตกผลึก, See also: crystallisation n. การตกผลึก crystallisation n. การตกผลึก
crystallization(คริสทะไลเซ'เชิน) n. การตกผลึก,ผลึก,ก้อนผลึก, Syn. crystallisation
crystallize(คริส'ทะไลซ) vt.,vi. ตกผลึก, See also: crystallisation n. การตกผลึก crystallisation n. การตกผลึก
forestall(ฟอร์สทอล') vt. ป้องกัน,ขัดขวาง,ยับยั้ง,ชิงทำก่อน,ดักหน้า, See also: forestaller n. forestallment n., Syn. predict,
headstalln. ส่วนของบังเหียนม้าที่หุ้มศีรษะม้า

English-Thai: Nontri Dictionary
stall(n) แผงลอย,คอก,ที่นั่งตอนหน้าในโรงละคร
stall(vt) ขัดขวาง,กั้นคอก,ทำให้หยุด
stallion(n) ม้าตัวผู้
bookstall(n) แผงขายหนังสือ
BOX box stall(n) คอกม้า,คอกสัตว์
crystalline(adj) ใสเหมือนผลึก,เกี่ยวกับผลึก,โปร่งแสง
crystallize(vi,vt) ใสเหมือนผลึก,ตกผลึก,เป็นเกล็ด,เป็นก้อน,กลายรูป
forestall(vt) เป็นต่อ,ขึ้นหน้า,ดักหน้า,ขัดขวาง,ยับยั้ง
install(vt) เอาเข้าประจำตำแหน่ง,สถาปนา,ติดตั้ง,นำไปไว้,ประกอบ
installation(n) การเข้าประจำตำแหน่ง,การสถาปนา,การติดตั้ง,ที่ทำการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stallเครื่องยนต์สะดุดดับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stall testการทดสอบขณะหยุดหมุน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stallment planการขายผ่อนชำระ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stall her, we need two minutes.ถ่างเวลาเธอไว้ เราต้องการสองนาที คุณครับ ผมคิดว่าเราเจอต้นเหตุของปัญหาแล้ว Breaking and Entering (2008)
We can stall no further once we show a sign of weaknessเราคงต้านได้อีกไม่นาน เมื่อเราแสดงความอ่อนแอ Three Kingdoms (2008)
Let's hope we can stall the enemy until our rescue force arriveหวังว่าเราจะต้านได้นาน พอที่กำลังหนุนจะมาถึง Three Kingdoms (2008)
- Stalled again?-เครื่องตาย Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
So the shitbox stall again?รถเสียอีกหรือเปล่า? Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Oh, we have a stall! It's stuck, it's stuck.โอ้ คอกมันติด ประตูคอกมันติด Blow Out (2008)
I think you're just stalling?ฉันคิดว่าแกกำลังถ่วงเวลา Five the Hard Way (2008)
Look, my source managed to stall their surveillance team for a while, but you need to get to the airfield immediately.ฟังนะ สายของผมจัดการ ถ่วงเวลาพวกทีมไล่ล่า คงได้สักพักนึง แต่คุณต้องไปที่ลานบินโดยด่วนเลย Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Good stall here.14 The Girlfriend Experience (2009)
'Cause I'm not stalling for them while they get their act together.เพราะฉันจะไม่เปิดช่องว่าง ให้หายใจหายคอเลยล่ะ Duplicity (2009)
But we could still stall a little bit if we need to tighten things up.แต่เราต้องเพิ่มเติมอะไรหน่อย เพื่อความรัดกุม Duplicity (2009)
No. no, no, no, no. We're not stalling anymore.ไม่ต้องแล้ว เอาตามนี้แหละ Duplicity (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stallCan I have a seat in the stalls?
stallGoods at the food and clothing stalls were very cheap.
stallHe pushed the stalled car with all his might.
stallHe stalled the engine three times.
stallI bought this old clock at an antique stall in the market.
stallI, Stallone, am not such as to be scared simply of being the guinea pig for some test.
stallStallone has come by a great reputation through films.
stallThere was a row of about 20 stalls at the fair.
stallThis stable contains twelve stalls.
stallYou may not set up a roadside stall without prior notice.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แผง[N] stall, See also: stand, Example: แถวนี้ไม่ว่าตรอกซอกซอยใดจะต้องเห็นแผงพระเครื่องตั้งเรียงรายไปทั่ว, Count unit: แผง, Thai definition: ของที่วางแผ่เรียงรายกัน
คอก[N] stable, See also: stall, pen, fold (sheep), coop (duck, cock), sty (pig), corral (elephant, horse, cattle), Syn. เล้า, Example: เด็กชายกำลังมองฝูงเป็ด ฝูงวัวซึ่งกำลังเดินกลับเข้าคอกเป็นทิวแถว, Count unit: คอก, Thai definition: ที่ล้อมขังสัตว์บางชนิด
เล้า[N] stable, See also: stall, pen, fold (sheep), coop (duck, cock), sty (pig), corral (elephant, horse, cattle), Syn. คอก, Ant. เล้า, Example: เสียงไอ้โต้งโก่งคอขันขันเจื้อยแจ้วอยู่ในเล้า, Thai definition: คอกสำหรับให้สัตว์เช่นเป็ดและหมูอยู่
คูหา[N] stand, See also: stall, booth, Example: เราต้องลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง, Count unit: คูหา, Thai definition: ช่องที่กั้นไว้สำหรับลงคะแนนเสียงตามหน่วยเลือกตั้ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แผงลอย[N] stall, See also: stand, booth, Syn. ร้านค้าเคลื่อนที่, หาบเร่, Example: เขามักจะไปหาอะไรกินที่แผงลอยในตลาดเสมอเวลาที่ไม่มีใครอยู่บ้านทำกับข้าวให้, Count unit: แผง, Thai definition: ที่ขายของเคลื่อนที่ได้ที่จัดไว้ในถนนหรือที่สาธารณะ สําหรับขายอาหารหรือสิ่งของอย่างอื่น
แผงลอย[N] stall, See also: booth, stand, Syn. ร้านค้าเคลื่อนที่, หาบเร่, Example: เขาชองเดินไปกินข้าวที่แผงลอยในตลาดเสมอ เวลาไม่มีใครทำกับข้าวให้, Count unit: แผง, Thai definition: ที่ขายของเคลื่อนที่ได้ที่จัดไว้ในถนนหรือที่สาธารณะ สําหรับขายอาหารหรือสิ่งของอย่างอื่น
ถ่วงเวลา[V] delay, See also: stall for time, Example: ผู้เล่นตีลูกออกนอกเส้นเพื่อถ่วงเวลา, Thai definition: ทำให้เสร็จช้าเพื่อให้พอดีกับอีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งกำลังจะเกิดขึ้น
ซอง[N] stall, See also: stable, pen, shed, Example: เมื่อม้าซ้อมได้ที่แล้วเจ้าหน้าที่ก็นำม้าเข้าซอง, Thai definition: ซอกหรือช่องแคบที่ทำขึ้นสำหรับเอาช้างม้าวัวควายเข้าไปไว้ในที่บังคับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญเชิญ[v.] (anchoēn) EN: install   
แบ่งชำระเป็นงวด[v. exp.] (baeng chamra pen ngūat) EN: pay by instalments/installments (Am.)   
ชั้น [n.] (chan) EN: shelf ; stand ; stall ; rack   FR: étagère [f]
ช่างติดตั้ง[n. exp.] (chang tittang) FR: installateur [m]
ช่างติดตั้งแอร์[n. exp.] (chang tittang aē) FR: installateur d'air conditionné [m]
ช่างติดตั้งผนังห้องเย็น[n. exp.] (phanang hǿng yen) FR: installateur de panneaux frigorifiques [m]
ช่วงชิง[v.] (chūangching) EN: forestall ; steal a march on   
ดักหน้า[v. exp.] (dak nā) EN: forestall   
หิ้ง[n.] (hing) EN: shelf ; stand ; stall ; rack   FR: étagère [f] ; rayon [m] ; tablette [f]
แจ๋ว[adj.] (jaeo) EN: clear ; transparent ; limpid ; crystalline ; lucid ; translucent ; glass-like   FR: clair ; cristallin ; limpide

CMU English Pronouncing Dictionary
STALL    S T AO1 L
STALLS    S T AO1 L Z
STALLED    S T AO1 L D
STALLER    S T AO1 L ER0
STALLION    S T AE1 L Y AH0 N
STALLONE    S T AH0 L OW1 N
STALLING    S T AO1 L IH0 NG
STALLMAN    S T AO1 L M AH0 N
STALLCUP    S T AO1 L K AH2 P
STALLARD    S T AE1 L ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stall    (v) (s t oo1 l)
stalls    (v) (s t oo1 l z)
stalled    (v) (s t oo1 l d)
Stallone    (n) (s t @ l ou1 n)
stalling    (v) (s t oo1 l i ng)
stallion    (n) (s t a1 l i@ n)
stall-fed    (j) - (s t oo1 l - f e d)
stallions    (n) (s t a1 l i@ n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Stall(n) |der, Ställe| คอกสัตว์ (วัว, แพะ, แกะ, หมู)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abreißgebiet {n}stall range [Add to Longdo]
Bude {f} | Buden {pl}stall | stalls [Add to Longdo]
Stall {m}barnstable [Add to Longdo]
Stall {m}stable [Add to Longdo]
Stallarbeiter {m} | Stallarbeiter {pl}yardman | yardmen [Add to Longdo]
Stallgefährte {m} | Stallgefährten {pl}stable mate | stable mates [Add to Longdo]
Stallgeld {n}stallage [Add to Longdo]
Stallknecht {m} | Stallknechte {pl}groom | grooms [Add to Longdo]
Stallknecht {m} | Stallknechte {pl}hostler | hostlers [Add to Longdo]
Stallmeister {m} | Stallmeister {pl}equerry | equerries [Add to Longdo]
Stallung {f}mews [Add to Longdo]
Stallung {f} | Stallungen {pl}stabling | stables [Add to Longdo]
Standgeld {n}stall money [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
FTTH[エフティーティーエッチ, efutei-tei-ecchi] (n) (See FTTx) fiber to the home (fibre); FTTH; home fiber optic cable installation [Add to Longdo]
して遣られる[してやられる, shiteyarareru] (exp,v1) (uk) (See して遣る) to be forestalled; to be taken in; to be cheated; to be outwitted [Add to Longdo]
アイスプラント[, aisupuranto] (n) ice plant (Mesembryanthemum crystallinum) [Add to Longdo]
アンインストール[, an'insuto-ru] (n,vs) {comp} uninstall [Add to Longdo]
インスコ[, insuko] (n,vs) (sl) {comp} install [Add to Longdo]
インスタレーション[, insutare-shon] (n) installation [Add to Longdo]
インスト[, insuto] (n) (abbr) instant; installation; instructions (e.g. briefings for market researchers) [Add to Longdo]
インストーラ[, insuto-ra] (n) {comp} installer [Add to Longdo]
インストーラー[, insuto-ra-] (n) {comp} installer [Add to Longdo]
インストール[, insuto-ru] (n,vs) install [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摊贩[tān fàn, ㄊㄢ ㄈㄢˋ, / ] stall-keeper; pedlar, #22,827 [Add to Longdo]
种马[zhǒng mǎ, ㄓㄨㄥˇ ㄇㄚˇ, / ] stallion; stud horse, #63,235 [Add to Longdo]
杂货摊[zá huò tān, ㄗㄚˊ ㄏㄨㄛˋ ㄊㄢ, / ] stall selling various goods, #186,295 [Add to Longdo]
摊商[tān shāng, ㄊㄢ ㄕㄤ, / ] stall-keeper; street pedlar [Add to Longdo]
陈列台[chén liè tái, ㄔㄣˊ ㄌㄧㄝˋ ㄊㄞˊ, / ] stall [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インストーラ[いんすとーら, insuto-ra] installer (installation program) [Add to Longdo]
インストールプログラム[いんすとーるぷろぐらむ, insuto-rupuroguramu] installation program [Add to Longdo]
インストレーション[いんすとれーしょん, insutore-shon] installation (vs) [Add to Longdo]
インストレーションプログラム[いんすとれーしょんぷろぐらむ, insutore-shonpuroguramu] installation program [Add to Longdo]
プリインストール[ぷりいんすとーる, puriinsuto-ru] preinstall (vs) [Add to Longdo]
プリインストールソフトウェア[ぷりいんすとーるそふとうえあ, puriinsuto-rusofutouea] preinstalled software [Add to Longdo]
外す[はずす, hazusu] to deinstall, to undo, to take off [Add to Longdo]
工事費[こうじひ, koujihi] installation cost [Add to Longdo]
取り除く[とりのぞく, torinozoku] to deinstall, to remove, to take away, to set apart [Add to Longdo]
取り付け[とりつけ, toritsuke] installation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stall \Stall\ (st[add]l), n. [OE. stal, AS. steall, stall, a
   place, seat, or station, a stable; akin to D. & OHG. stal, G.
   & Sw. stall, Icel. stallr, Dan. stald, originally, a standing
   place; akin also to G. stelle a place, stellen to place, Gr.
   ste`llein to set, place, send, and E. stand. [root]163. See
   {Stand}, and cf. {Apostle}, {Epistle}, {Forestall},
   {Install}, {Stale}, a. & v. i., 1st {Stalk}, {Stallion},
   {Still}.]
   1. A stand; a station; a fixed spot; hence, the stand or
    place where a horse or an ox is kept and fed; the division
    of a stable, or the compartment, for one horse, ox, or
    other animal. "In an oxes stall." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. A stable; a place for cattle.
    [1913 Webster]
 
       At last he found a stall where oxen stood. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. A small apartment or shed in which merchandise is exposed
    for sale; as, a butcher's stall; a bookstall.
    [1913 Webster]
 
   4. A bench or table on which small articles of merchandise
    are exposed for sale.
    [1913 Webster]
 
       How peddlers' stalls with glittering toys are laid.
                          --Gay.
    [1913 Webster]
 
   5. A seat in the choir of a church, for one of the
    officiating clergy. It is inclosed, either wholly or
    partially, at the back and sides. The stalls are
    frequently very rich, with canopies and elaborate carving.
    [1913 Webster]
 
       The dignified clergy, out of humility, have called
       their thrones by the names of stalls. --Bp.
                          Warburton.
    [1913 Webster]
 
       Loud the monks sang in their stalls. --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   6. In the theater, a seat with arms or otherwise partly
    inclosed, as distinguished from the benches, sofas, etc.
    [1913 Webster]
 
   7. (Mining) The space left by excavation between pillars. See
    {Post and stall}, under {Post}.
    [1913 Webster]
 
   8. A covering or sheath, as of leather, horn, of iron, for a
    finger or thumb; a cot; as, a thumb stall; a finger stall.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Stall reader}, one who reads books at a stall where they are
    exposed for sale.
    [1913 Webster]
 
       Cries the stall reader, "Bless us! what a word on
       A titlepage is this!"         --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stall \Stall\, v. i. [AS. steallian to have room. See {Stall},
   n.]
   1. To live in, or as in, a stall; to dwell. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       We could not stall together
       In the whole world.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To kennel, as dogs. --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   3. To be set, as in mire or snow; to stick fast.
    [1913 Webster]
 
   4. To be tired of eating, as cattle. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stall \Stall\, v. t. [imp. & p. p. {Stalled} (st[add]ld); p. pr.
   & vb. n. {Stalling}.] [Cf. Sw. stalla, Dan. stalde.]
   1. To put into a stall or stable; to keep in a stall or
    stalls; as, to stall an ox.
    [1913 Webster]
 
       Where King Latinus then his oxen stalled. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To fatten; as, to stall cattle. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   3. To place in an office with the customary formalities; to
    install. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To plunge into mire or snow so as not to be able to get
    on; to set; to fix; as, to stall a cart. --Burton.
    [1913 Webster]
 
       His horses had been stalled in the snow. --E. E.
                          Hale.
    [1913 Webster]
 
   5. To forestall; to anticipate. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       This is not to be stall'd by my report. --Massinger.
    [1913 Webster]
 
   6. To keep close; to keep secret. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Stall this in your bosom.       --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stall
   n 1: a compartment in a stable where a single animal is confined
      and fed
   2: small area set off by walls for special use [syn: {booth},
     {cubicle}, {stall}, {kiosk}]
   3: a booth where articles are displayed for sale [syn: {stall},
     {stand}, {sales booth}]
   4: a malfunction in the flight of an aircraft in which there is
     a sudden loss of lift that results in a downward plunge; "the
     plane went into a stall and I couldn't control it"
   5: seating in the forward part of the main level of a theater
   6: small individual study area in a library [syn: {carrel},
     {carrell}, {cubicle}, {stall}]
   7: a tactic used to mislead or delay [syn: {stall}, {stalling}]
   v 1: postpone doing what one should be doing; "He did not want
      to write the letter and procrastinated for days" [syn:
      {procrastinate}, {stall}, {drag one's feet}, {drag one's
      heels}, {shillyshally}, {dilly-dally}, {dillydally}]
   2: come to a stop; "The car stalled in the driveway" [syn:
     {stall}, {conk}]
   3: deliberately delay an event or action; "she doesn't want to
     write the report, so she is stalling"
   4: put into, or keep in, a stall; "Stall the horse"
   5: experience a stall in flight, of airplanes
   6: cause an airplane to go into a stall
   7: cause an engine to stop; "The inexperienced driver kept
     stalling the car"

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Stall /ʃtal/ 
  barnstable; stable

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top