ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คูหา

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คูหา-, *คูหา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คูหา[N] arched space, See also: space between pillar, arched entrance, Example: เขาถ่ายภาพคูหาผนังพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร 3 ช่อง, Thai definition: ช่องเวิ้งเข้าไป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
คูหา[N] cave, See also: cavern, grotto, Syn. ถ้ำ, Example: ทรพีเมื่อเติบโตขึ้นก็เที่ยวนอกคูหา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
คูหา[N] stand, See also: stall, booth, Example: เราต้องลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง, Count unit: คูหา, Thai definition: ช่องที่กั้นไว้สำหรับลงคะแนนเสียงตามหน่วยเลือกตั้ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คูหาน. ถํ้า
คูหาสิ่งก่อสร้างเป็นห้อง ๆ อย่างตึกแถว แต่ละห้องเรียกว่า คูหา, ลักษณนามเรียกสิ่งก่อสร้างเช่นนั้น เช่น ตึกแถวนี้มี ๑๐ คูหา
คูหาโดยอนุโลมใช้เรียกช่องที่กั้นไว้เป็นสัดส่วนสำหรับใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น คูหาลงคะแนนในที่เลือกตั้งสำหรับใช้ในการกาบัตรออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hypogeumคูหาใต้ดิน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're making a tuna sandwich.จะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะพาลูกชาย เข้าไปในคูหาลงคะแนนด้วย? Chapter Twenty-One 'The Hard Part' (2007)
He went to the dragon of Kiso Mountain and asked the dragon to teach him the secrets of the sword.ยินดีต้อนรับ, คุณเบเกอร์ จะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะพาลูกชาย เข้าไปในคูหาลงคะแนนด้วย? Chapter Twenty-Two 'Landslide' (2007)
They set my cousin Shinelle's car on fire, just 'cause she went down to the voting station.พวกเขาจุดไฟเผารถของไชเนลล์ ลูกพี่ลูกน้องฉัน แค่เพราะเธอไปที่คูหาลงคะแนนเสียง The Help (2011)
Nor-Nor that is not the lark, whose notes do beat the vaulty heaven so high above our heads.และว่า นั่นมิใช่นกลาร์ค ซึ่งส่งเสียงลั่น ในห้องคูหาสวรรค์ เหนือศีรษะของเราไซร้ I Am Unicorn (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คูหา[n.] (khūhā) EN: cave ; cavern ; grotto   FR: caverne [f] ; grotte [f]
คูหา[n.] (khūhā) EN: stand ; stall ; booth ; compartment ; cubicle ; polling booth ; voting booth ; room   FR: cabine [f] ; isoloir [m]
คูหา[n.] (khūhā) EN: arched space ; space between pillar ; arched entrance   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cavern[N] ถ้ำ, See also: คูหา, Syn. cave, hollow, hole

English-Thai: Nontri Dictionary
cave(n) ถ้ำ,อุโมงค์,คูหา,โพรง
cavern(n) ถ้ำ,อุโมงค์,คูหา,โพรง
grotto(n) ถ้ำ,คูหา,อุโมงค์

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top