Search result for

หิ้ง

(46 entries)
(0.0189 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หิ้ง-, *หิ้ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หิ้ง[N] shelf, See also: stand, stall, rack, Example: เครื่องตักบาตรวางอยู่บนหิ้งหลังตู้, Count unit: หิ้ง, Thai definition: ที่วางของซึ่งแขวนหรือติดไว้ข้างฝา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หิ้งน. ที่วางของซึ่งแขวนหรือติดไว้ข้างฝา เช่น หิ้งพระหิ้งหนังสือ.
หิ่งห้อยน. ชื่อแมลงพวกด้วงหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Lampyridae ลำตัวเป็นรูปทรงกระบอก ด้านปลายของส่วนท้องมีปล้องทำแสง ๒ ปล้องในเพศผู้ และ ๑ ปล้องในเพศเมีย โดยแสงเกิดจากสารลูซิเฟอรินทำปฏิกิริยากับออกซิเจน ความถี่และช่วงของแสงนั้นแตกต่างกันแล้วแต่ชนิด บางชนิดตัวเมียไม่มีปีก ที่พบมากตามแหล่งน้ำจืด เช่น ชนิด Luciola aquatilis Thaneharoen ที่พบตามป่าชายเลน เช่น ชนิด Pteroptyx malaccae (Gorham), ทิ้งถ่วง แมลงแสง หรือ แมลงไฟ ก็เรียก.
หิ่งหายน. ชื่อไม้พุ่มหลายชนิดในสกุล Crotalaria วงศ์ Leguminosae ส่วนใหญ่ดอกสีเหลือง มีบางชนิดดอกสีม่วง ฝักกลมพอง, กิ่งหาย หรือ ติ่งหาย ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
buccal shelfหิ้งขากรรไกร(ล่าง) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- yeah - and we did it. we did it, we put that shelf up- จ้ะ \ n การและเรามัน. we did it, we put that shelf up เรามันเราใส่ที่ขึ้นหิ้ง Gas Pills (2008)
Antique first editions on the bookshelves.วัตถุโบราณรุ่นแรก ๆ บนหิ้งหนังสือ Pleasure Is My Business (2009)
So Katherine has a picture that I painted for Mike hanging over her mantelpiece.คือแคทเทอรีนมีรูปวาดที่ฉันวาดให้กับไมค์ แขวนอยู่บนหิ้ง Crime Doesn't Pay (2009)
Katherine hung one of Mike's paintings over the mantel till she found out Susan painted it.แคทเทอรีนแขวนรูปวาดของไมค์ไว้บนหิ้ง จนเมื่อเธอพบว่าซูซานเป็นคนวาด Crime Doesn't Pay (2009)
I just wanted a clean mantelpiece.ฉันแค่อยากจะทำความสะอาดหิ้งเท่านั้น Crime Doesn't Pay (2009)
You know that shelf where I keep my knickknacks?เธอเห็นหิ้งที่ฉันวางของกระจุกกระจิกตกแต่งมั้ย Rose's Turn (2009)
I, uh, took some of my silver off the mantle, and it threw off the balance.ก็เอาพวกเครื่องเงินบางชิ้นออกจากหิ้งบนเตาผิง แล้วมันดูไม่สมดุลกันเลย Marry Me a Little (2009)
I mean, a telepath's gotta be a real trophy for a vampire.ฉันหมายถึง นักโทรจิตคงเป็นของขึ้นหิ้งสำหรับแวมไพร์ Release Me (2009)
no, I need him to put up the shelves in my room.ไม่ละ,ชั้นต้องการเค้ามาวางบนหิ้งที่ห้องชั้น. Slack Tide (2009)
As to some of your classmates well, let's just say they're unlikely to make the shelf.ที่จริง เพื่อนร่วมห้องเรียนเธอบางคน... . อืม จะบอกว่า พวกเค้าไม่ใกล้เคียง เหมาะจะมาประดับ หิ้งฉันเลยหละ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
The shelf, sir?หิ้งเหรอครับ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Sadly, that technology was kept out of reach. That's not fair.น่าเศร้าที่วิทยาการนั้นถูกขึ้นหิ้ง Iron Man 2 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หิ้ง[n.] (hing) EN: shelf ; stand ; stall ; rack   FR: étagère [f] ; rayon [m] ; tablette [f]
หิ้งติดฝา[n. exp.] (hing tit fā) EN: wall shelf   FR: étagère murale [f]
หิ้งพระ[n. exp.] (hing phra) EN: Buddhist altar ; pedestal   FR: autel bouddhique [m]
หิ่งห้อย[n.] (hinghøi) EN: firefly   FR: luciole [f] ; ver luisant [m] ; lampyre [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
etagere[N] หิ้งหลายชั้นที่เปิดโล่งใช้วางของชิ้นเล็กๆ
hack[N] หิ้งตากอาหาร
mantel[N] หิ้งที่อยู่เหนือเตาผิง, Syn. fireboard
rack[N] ชั้น, See also: หิ้ง, ราง, Syn. framework, shelf
shelf[N] หิ้ง, See also: ชั้น, Syn. ledge
shrine[N] แท่นบูชา, See also: หิ้งบูชา
whatnot[N] หิ้งหรือชั้นแสดงโชว์สินค้าโดยเฉพาะเครื่องประดับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
armoire(อาร์มวา') n. ตู้ใหญ่ที่มีประตูและหิ้ง
barrow(แบร์'โร) n. รถสาลี่,รถเข็น,หิ้งหาบ
bookshelf(บุค'เชลฟฺ) n. หิ้งหนังสือ,ที่ตั้งหนังสือ
bookstandร้านขายหนังสือเล็ก,แผงหนังสือ,หิ้งหนังสือ
call numbern. หมายเลขหิ้งหนังสือ
cellaretn. ตู้ใส่เหล้า,หิ้งใส่เหล้า
cellaretten. ตู้ใส่เหล้า,หิ้งใส่เหล้า
chimney piecen. หิ้งเตาไฟฝาผนัง,สิ่งประดับตกแต่งเหนือเตาไฟ
console(คันโซล') {consoled,consoling,consoles} vt. ปลอบโยน,ปลอบขวัญ,ทำให้สบายใจ n. ส่วนที่เป็นแป้นที่ประกอบด้วยก้านเปียโนแถวก้านอักษรพิมพ์ดีดหรืออื่น ๆ ,ตู้วิทยุ โทรทัศน์ที่ตั้งอยู่บนพื้น,หิ้งที่ทำยื่นออกจากกำแพง,หอควบคุมระบบไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ คำที่มีความ
hack(แฮค) v. ฟัน,ตัด,สับ,คราด,ทำให้เสียหาย,ทำให้ได้รับบาดเจ็บ,ทำให้เสียรูปร่าง,ไอครอก ๆ ,เตะแข้ง,ไปเรื่อยเปื่อย,เที่ยวเตร่ n. การฟัน,การตัด,การสับ,การไอครอก ๆ ,นักเขียนรับจ้าง,ม้าแก่, ม้าที่ให้เช่า , แท็กซี่,หิ้งตากอาหาร, Syn. chop,cut

English-Thai: Nontri Dictionary
bookstand(n) แผงหนังสือ,ร้านขายหนังสือ,หิ้งหนังสือ
ledge(n) ชั้น,หิ้ง,คิ้ว,เชิงผา
mantel(n) หิ้ง,แท่นเหนือเตาผิง
mantelpiece(n) หิ้ง,แท่นเหนือเตาผิง
shelf(n) ชั้น,หิ้ง,โครง,สันดอน,โขดหิน,สันปันน้ำ
shelve(vt) วางบนหิ้ง,วางบนชั้น,ปลดประจำการ,เลื่อนการพิจารณา
shrine(n) เจดีย์,สถูป,ศาลเจ้า,อาราม,หิ้งบูชา,ปูชนียสถาน

German-Thai: Longdo Dictionary
Schrein(n) |der, pl. Schreine| ศาลเจ้า, อาราม, สถานที่บูชา, สถูป, เจดีย์ปูชนียสถาน, แท่นบูชา,หิ้งบูชา เช่น Laos bereitet sein Nationalsymbol, den Thatluang-Schrein, für des Treffen der Asean-Staaten vor.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top