ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kiosk

K IY1 AO2 S K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kiosk-, *kiosk*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
kiosk(n) แผงขายหนังสือพิมพ์, ตู้โทรศัพท์, ปะรำ, ศาลาพักร้อน, เวทีดนตรี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
kioskศาลาเล็ก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Damn kiosk owner!ไอ้ลูกเจ้าของร้านชำนี่ไงกันวะ! The Breath (2009)
Their kiosk placement blows.ตู้ตอบรับอัตโนมัติของพวกเขาแย่มาก Up in the Air (2009)
Subway has officially ended its agreement with Greendale, and the restaurant I've chosen to occupy the cafeteria kiosk is...Subway ได้ถอนสัญญากับกรีนเดลอย่างเป็นทางการ และร้านอาหารที่ฉันเลือก ที่จะมาแทนช่องขายในโรงอาหารคือ... Introduction to Finality (2012)
Why don't you walk out that door and find something more your speed, like... running a hair extension kiosk at the mall?ทำไมเธอไม่เดินออกจากประตูไป แล้วไปหาอะไรที่ตรงกับตัวเธอ เช่น... ไปรับจ้างต่อผมตามร้านในห้าง The Safe (2012)
SYNTAGMA SQUARE KIOSK 1 HOURแผงสินค้าที่จัตุรัสซินแทกมา ใน 1 ชั่วโมง Jason Bourne (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แผง[phaēng] (n) EN: stand ; booth ; stall ; kiosk  FR: étalage [ m ]
ป้อม[pǿm] (n) EN: box ; kiosk  FR: guérite [ f ] ; poste [ m ]
ป้อมตำรวจ[pǿm tamrūat] (n, exp) EN: police booth ; police kiosk ; police box  FR: guérite de police [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
KIOSK K IY1 AO2 S K
KIOSKS K IY1 AO2 S K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kiosk (n) kˈiːɒsk (k ii1 o s k)
kiosks (n) kˈiːɒsks (k ii1 o s k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小卖部[xiǎo mài bù, ㄒㄧㄠˇ ㄇㄞˋ ㄅㄨˋ, / ] kiosk; snack counter; retail department or section inside a larger business, #26,708 [Add to Longdo]
亭阁[tíng gé, ㄊㄧㄥˊ ㄍㄜˊ, / ] kiosk [Add to Longdo]
报亭[bào tíng, ㄅㄠˋ ㄊㄧㄥˊ, / ] kiosk; newsstand [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インフォメーションセンター[infome-shonsenta-] (n) information kiosk; information centre [Add to Longdo]
キオスク(P);キヨスク(P)[kiosuku (P); kiyosuku (P)] (n) kiosk; (P) [Add to Longdo]
キオスクモード[kiosukumo-do] (n) { comp } KIOSK mode [Add to Longdo]
公衆ブース[こうしゅうブース, koushuu bu-su] (n) public booth; public kiosk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kiosk \Ki*osk"\, n. [Turk. kiushk, ki["o]shk, Per. k?shk.]
   A Turkish open summer house or pavilion, supported by
   pillars.
 
   2. A light ornamental structure used as a news stand, band
    stand, etc.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. A small roofed structure, typically located on a sidewalk
    and sometimes in a parking lot, with one or more open
    sides, used to vend merchandise, such as newspapers or
    beverages, or services, such as key duplication or film
    developing. --(MW10 s. 2)
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 kiosk
   n 1: small area set off by walls for special use [syn: {booth},
      {cubicle}, {stall}, {kiosk}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top