Search result for

*wager*

(143 entries)
(0.0269 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: wager, -wager-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wager[N] การพนัน, Syn. bet
wager[VT] พนัน, See also: วางเดิมพัน, Syn. bet, gamble
dowager[N] ภรรยาหม้ายของสามีสูงศักดิ์ที่ล่วงลับไปแล้ว, Syn. widow, dame, matron
dowager[N] หญิงสูงศักดิ์, See also: หญิงที่ได้รับความเคารพนับถือ
wagerer[N] ผู้วางเดิมพัน, See also: ผู้ท้าพนัน
wager on[PHRV] พนัน, See also: วางเดิมพัน (กับ), Syn. bet on, gamble on
wager on[PHRV] มั่นใจกับ, See also: ไว้ใจกับ, Syn. depend on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dowager(เดา'อะเจอะ) n.หญิงที่ได้รับทรัพย์สินจากสามีที่ตาย,หญิงสูงอายุที่มียศฐาบรรดาศักดิ์
queen dowagern. มเหสีหม้ายของกษัตริย์,พระพันปีหลวง,พระราชชนนี
wager(เว'เจอะ) n. สิ่งที่เสี่ยง,สิ่งที่พนัน,การพนันขันต่อ,การวางเดิมพัน vt. พนัน,พนันขันต่อ, See also: wagerer n., Syn. gamble,bet,stake

English-Thai: Nontri Dictionary
dowager(n) สตรีหม้ายสูงศักดิ์
wager(vi,vt) พนันกัน,ท้าพนัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wagerการพนันหรือขันต่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wagering contractสัญญาการพนันขันต่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wagering contractสัญญาการพนันหรือขันต่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wagering gainสิ่งที่ได้จากการพนันหรือขันต่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wagering policyกรมธรรม์ประกันภัยที่เป็นการพนันหรือขันต่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Treasure enough to impress even your princess, I'd wager.เพียงสมบัติไม่เพียงพอที่จะทำให้องค์หญิงประทับใจแน่ ข้าพนันได้ Aladdin (1992)
I can't wager Helen in a card game.ถึงไงเธอก็ถูกส่งไปเอาซวิตซ์ Schindler's List (1993)
Well, nobody gets near the Dowager Empress without convincing Sophie first.เอ่อ ไม่มีใครเข้าเฝ้าราชินีหม้ายโดยปราศจาก ความเชื่อถือของโซฟีก่อน Anastasia (1997)
Now, Sophie, my bright diamond, surely you can think of some way to arrange a brief interview with the Dowager?โซฟี อัญมณีของผม คุณคิดหาหนทางที่จะจัดการ การสัมภาษณ์สั้นๆกับราชินีได้ไหม Anastasia (1997)
The Dowager Empress and I love the Russian Ballet.องค์ราชินีและฉันรักบัลเล่ย์รัสเซียมาก Anastasia (1997)
Please inform Her Majesty, the Dowager Empress, that I have found her granddaughter, the Grand Duchess Anastasia.ได้โปรดแจ้งให้องค์ราชินี ว่ากระหม่อมพบองค์หญิงอนาสเตเชีย พระนัดดาของพระองค์แล้ว Anastasia (1997)
I'm very sorry, young man, but the Dowager Empress, she will see no one.ฉันขอโทษด้วย พ่อหนุ่ม ราชินีจะไม่พบใครอีก Anastasia (1997)
Care to wager a kilo of food on that?พนันของกินซักกิโลมั๊ยล่ะ Seven Years in Tibet (1997)
A good one, I'd wager, once you're trained up.พนันได้ว่าเธอน่ะชั้นหนึ่ง ถ้าได้ฝึกหัดซะหน่อย Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
A wager. 10,000 pounds.มาพนันกัน 10,000 ปอนด์ Around the World in 80 Days (2004)
- I'll-I'll take your wager.ผมรับคำท้า Around the World in 80 Days (2004)
I'll take your wager!ผมรับคำท้า! Around the World in 80 Days (2004)
I've quite a penny wagered on you. The wife's none too happy about it.ผมพนันข้างคุณไว้เยอะ เมียผมไม่พอใจหรอก Around the World in 80 Days (2004)
I will not lose this wager! He is not to reach the top step.ฉันไม่ยอมแพ้พนัน มันไม่มีทางมาถึงได้ Around the World in 80 Days (2004)
Besides which, by the time you get out of jail, you'll have lost the wager.กว่าแกจะออกจากคุก แกก็แพ้พนันไปแล้ว Around the World in 80 Days (2004)
Who cares if I lost a wager?ถ้าผมแพ้ ใครจะสนล่ะ ฉันสน! Around the World in 80 Days (2004)
-I trust you agree, I have won the wager. Sayuri's made history, no misuage has ever been sold for more.ซายูริสร้างตำนานแล้ว ไม่มีเคยครั้งไหนที่ราคาสูงเท่านี้มาก่อน Memoirs of a Geisha (2005)
Is the dowager at the dowager residence?พระพันปีอยู่ในตำหนักของพระองค์รึเปล่า? Episode #1.3 (2006)
I wager ten years.ฉันพนัน 10 ปี Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
- What are they wagering?- แล้วเดิมพันกันด้วยอะไร Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
- I'm in. Matching his wager.- ฉันเล่นด้วย เดิมพันเหมือนเขา Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
- You racked up 95 grand in online wagers.-คุณจ่ายมัน 95,000 เหรียญ ในพนันออนไลน์เหรอ Firewall (2006)
Nobody made you use other people's money for wager.ไม่มีใครบังคับให้คุณเอาเงินคนอื่นมาเล่นการพนัน The City of Violence (2006)
The dowager and the Queen is very worried.สมเด็จย่าและพระราชินี ทรงเป็นห่วงมาก Princess Hours (2006)
The late king gave me permission to punish all those involved in father's death, including the Dowager queen.อดีตพระราชาให้พระราชานุญาตเราลงโทษ ทุกๆคนที่เกี่ยวข้องกับความตายของเสด็จพ่อเรา รวมทั้งพระมเหสี ดอวาเจอ Lee San, Wind of the Palace (2007)
I have serviced no kings, yet I wager I can shave a cheek...ผมไม่เคยบริการพระราชา แต่ผมว่าผมสามารถโกนเครา... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Because you entered into our little wager on false pretenses, my friend...เพราะคุณท้าพนันผมด้วยด้วยร่างทรง เพื่อนเอ๋ย... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
You know what this wager was about?รู้มั๊ยครับว่าเดิมพันนี่มันเกี่ยวกับอะไร? Raging Cannibal (2008)
Placing a wager on the takedown of lonely boy's b.F.F.วางพนันกันกับการทำลายเพื่อนสนิทของหนุ่มขี้เหงา Chuck in Real Life (2008)
Care to wager some gold on him? .สนใจพนันทองข้างเขามั้ยล่ะ? Outlander (2008)
I receive regular reports from the dowager queen.ข้าได้รับรายงานเป็นประจำ จากพระราชินีหม้าย The Other Boleyn Girl (2008)
Your $500 wager has been accepted.** ได้รับเงินเดิมพัน 500 ** WarGames: The Dead Code (2008)
Current wager, $5000.** เงินเดิมพัน 5000 ** WarGames: The Dead Code (2008)
Your smart friend used funds provided by a terrorist cell in Syria and wagered it against government computers, and displayed insider knowledge of biological and chemical weapons.เพื่อนฉลาดของคุณ ถูกจ้างโดยพวกก่อการร้ายในซีเรีย เข้าไปเล่นพนันกับคอมพ์ของรัฐบาล และเผยตัวว่ามีความรู้ เรื่องอาวุธเคมีและชีวะภาพ WarGames: The Dead Code (2008)
- Not a wager. A prize.- หมายถึงรางวัล ไม่ใช่เงินเดิมพัน WarGames: The Dead Code (2008)
Perhaps we should make a little wager.วางเดิมพันกันเล็กน้อยมั้ย? Invictus (2009)
I kept it to remind me never to wager with anythingฉันเก็บมันไว้เตือนสติเรื่องการพนัน The No-Brainer (2009)
What will the wager be?จะเดิมพันด้วยอะไรคะ Summer Wars (2009)
My wager will be... my family!เดิมพันของฉันก็คือ... ครอบครัวของฉัน! Summer Wars (2009)
Isn't that a bit small of a wager?เดิมพันจะไม่น้อยเกินไปเหรอ? Summer Wars (2009)
The wager will be transferred.เดินพันจะถูกโอนค่ะ Summer Wars (2009)
You do not have enough wager to continue play.เหลือเดินพันไม่พอที่จะเล่นต่อค่ะ Summer Wars (2009)
You do not have enough wager to continue play.เหลือเดินพันไม่พอที่จะเล่นต่อค่ะ Summer Wars (2009)
All right, you have a wager.ตกลง ฉันยินดีเดิมพัน The Jiminy Conjecture (2009)
I lost this to Wolowitz in an ill-considered cricket wager.ผมเสียมันให้วอลโลวิทซ์ เพราะประมาท ที่ไปรับพนันทายพันธจิ้งหรีด The Jiminy Conjecture (2009)
But I'm willing to wager it's because national security issues will be discussed.แต่ผมก็ยินดี จะวางเดิมพัน ว่าประเด็นความมั่นคง แห่งชาติจะถูกถกเถียง กันแน่นอน Gimme Some Truth (2009)
You want to wager the fate of millions of people on the outcome of a poker game?นายต้องการเล่น กำหนดโชคชะตา เอาชีวิตผู้คนนับล้านๆ ไปเสี่ยงกับการเล่นพนันนั่นรึ? Playing Cards with Coyote (2009)
I'd wager, there is some deformity that would be scientifically significant.คุณจะได้ตายเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า Sherlock Holmes (2009)
Consider it a wager that you will.งั้นคิดซะว่าเป็น ค่าจ้างก็แล้วกัน Sherlock Holmes (2009)
I'll wager, he'll have our man in the next 24 hours.เขาต้องได้ตัวมาให้เรา ภายใน 24 ชั่วโมง Sherlock Holmes (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wagerI wagered him a dollar that I'd sell more magazines than he would.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขันต่อ[V] gamble, See also: wager, bet, bargain, Syn. ต่อรอง, พนันขันต่อ, Example: ชายกลุ่มนั้นกำลังตั้งหน้าตั้งตาค้นหาเรื่องมาขันต่อ โดยไม่สนใจว่าในอีกไม่ช้าเวลาพิจารณาคดีก็จะมาถึง, Thai definition: การต่อรองซึ่งได้เสียกันโดยอาศัยเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่แน่นอนเป็นข้อแพ้ชนะ, Notes: (กฎหมาย)
วางเดิมพัน[V] bet, See also: stake, wager, Example: เขาวางเดิมพันไว้ร้อยกว่าบาท, Thai definition: นำเงินที่กำหนดพนันของทั้ง 2 ฝ่ายมารวมกันไว้ เพื่อมอบให้ผู้ชนะเมื่อรู้ผลการแข่งขันแล้ว
ท้าพนัน[V] bet, See also: wager, stake, Syn. พนัน, Example: เราท้าพนันกันแต่ในระหว่างญาติมิตร
แทง[V] bet, See also: gamble, wager, stake, Example: งวดนี้คนนิยมแทงเลข 13 เพื่อให้ตรงกับ 13 เมษายน, Thai definition: เล่นการพนันบางชนิด
พนัน[V] bet, See also: gamble, wager, Example: ผู้เสพยาอาจมีแรงผลักดันให้กระทำไปในรูปที่ผิด ปกติเหลือวิสัยที่คนปกติจะกระทำ เช่น เล่นพนันทุกอย่างโดยไม่ยั้งคิดเพื่อให้ได้ยามา, Thai definition: เล่นเอาเงินหรือสิ่งอื่นด้วยการเสี่ยงโชคหรือฝีมือ
เดิมพัน[V] bet, See also: stake, gamble, wager, Syn. พนัน, Example: เขาหน้ามืดถึงขั้นเดิมพันด้วยทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่
เดิมพัน[N] wager, See also: gambling, stake, bet, Syn. การพนัน, Example: การแข่งขันครั้งนี้มีเดิมพันไว้สูงมาก, Thai definition: จำนวนเงินหรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่วางไว้เป็นประกันในการได้เสียหรือแพ้ชนะก่อนเล่นการพนัน
ต่อรอง[V] bargain, See also: bet, wager, negotiate, haggle, Thai definition: เจรจาเพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ทั้งสองฝ่ายพอใจ
การพนัน[N] gamble, See also: bet, wager, game, Syn. การเสี่ยงโชค, การเดิมพัน, Example: ตำรวจจับคนเล่นการพนันในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง, Thai definition: การเล่นเอาเงินหรือสิ่งอื่นด้วยการเสี่ยงโชคหรือฝีมือ
ท้าว[N] dame, See also: title of authority for woman in ancient times, dowager, matron, Example: ท้าวศรีสุดาจันทร์เป็นชายาของสมเด็จพระไชยราชา, Thai definition: ตำแหน่งบรรดาศักดิ์ข้าราชการฝ่ายใน.
แม่ม่ายทรงเครื่อง[N] wealthy widow, See also: rich widow, dowager, Syn. แม่หม้ายทรงเครื่อง, Example: เธอเป็นแม่ม่ายทรงเครื่องทั้งสวยทั้งรวย, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดิมพัน[n.] (doēmphan) EN: wager ; gambling ; stake ; bet   FR: mise [f] ; enjeu [m]
เดิมพัน[v.] (doēmphan) EN: bet ; stake ; gamble ; wager   
ขันต่อ[v.] (khantø) EN: gamble ; wager ; bet ; bargain   FR: parier ; jouer
แม่ม่ายทรงเครื่อง[n. exp.] (maēmāi songkhreūang) EN: wealthy widow ; rich widow ; dowager   FR: riche veuve [f]
พันปี[n.] (phanpī) EN: queen dowager   
พันปีหลวง[n. exp.] (phanpī lūang) EN: queen dowager   
แทง[v.] (thaēng) EN: wager ; stake ; gamble ; bet ; make a bet   FR: parier ; miser
แทงม้าเสีย[xp] (thaēng mā sīa) EN: wager on a wrong horse   FR: miser sur le mauvais cheval
ต่อรอง[v.] (tørøng) EN: bargain ; bet ; wager ; negotiate ; haggle   FR: marchander ; négocier
วางเดิมพัน[v. exp.] (wāng doēmphan) EN: stake ; place a bet (of) ; make a wager (of) ; put up   

CMU English Pronouncing Dictionary
WAGER    W EY1 JH ER0
SWAGER    S W EY1 G ER0
WAGERS    W EY1 JH ER0 Z
DOWAGER    D AW1 AH0 JH ER0
WAGERED    W EY1 JH ER0 D
SCHWAGER    SH W EY1 G ER0
SWAGERTY    S W AE1 JH ER0 T IY0
WAGERING    W EY1 JH ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wager    (v) (w ei1 jh @ r)
wagers    (v) (w ei1 jh @ z)
dowager    (n) (d au1 @ jh @ r)
wagered    (v) (w ei1 jh @ d)
dowagers    (n) (d au1 @ jh @ z)
wagering    (v) (w ei1 jh @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Königinwitwe {f}queen dowager [Add to Longdo]
Schwager {m} | Schwager {pl}brother-in-law | brothers-in-law [Add to Longdo]
Wette {f} | Wetten {pl}wager | wagers [Add to Longdo]
Witwe {f} | Witwen {pl}dowager | dowagers [Add to Longdo]
gewettetwagered [Add to Longdo]
wettendwagering [Add to Longdo]
wettetwagers [Add to Longdo]
wettetewagered [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
儀宸[ぎしん, gishin] (n) empress dowager's home [Add to Longdo]
後室[こうしつ, koushitsu] (n) dowager; widow [Add to Longdo]
皇太后[こうたいごう(P);こうたいこう, koutaigou (P); koutaikou] (n) Queen Mother; Empress Dowager; (P) [Add to Longdo]
国母[こくぼ, kokubo] (n) empress; empress dowager [Add to Longdo]
三宮[さんぐう, sanguu] (n) (obsc) (See 三后) Grand Empress Dowager, the Empress Dowager and the Empress Consort [Add to Longdo]
三后[さんこう, sankou] (n) Grand Empress Dowager, the Empress Dowager and the Empress Consort [Add to Longdo]
三皇后[さんこうごう, sankougou] (n) (obsc) (See 三后) Grand Empress Dowager, the Empress Dowager and the Empress Consort [Add to Longdo]
川螻蛄[かわげら;カワゲラ, kawagera ; kawagera] (n) (uk) stonefly (any insect of order Plecoptera, esp. those of family Perlidae) [Add to Longdo]
太后[たいこう, taikou] (n) empress dowager; queen mother [Add to Longdo]
太皇太后[たいこうたいごう, taikoutaigou] (n) (See 三后) Grand Empress Dowager [Add to Longdo]
大宮[おおみや, oomiya] (n) (1) (hon) imperial palace; shrine; (2) Grand Empress Dowager; Empress Dowager; (3) woman of imperial lineage who has borne a child; (4) elderly woman of imperial lineage [Add to Longdo]
大宮御所[おおみやごしょ, oomiyagosho] (n) Empress Dowager's palace [Add to Longdo]
中宮[ちゅうぐう, chuuguu] (n) (1) (See 三后) the empress, the empress dowager and the grand empress dowager; (2) emperor's second consort; (3) empress; palace of the empress; (4) building of a Shinto shrine built on middle ground; (5) (See 皇居) demesne of the imperial palace [Add to Longdo]
賭ける[かける, kakeru] (v1,vt) (also written 懸ける or 掛ける) to wager; to bet; to risk; to stake; to gamble; (P) [Add to Longdo]
賭す[とす, tosu] (v5s,vt) (See 賭する) to stake; to risk; to bet; to wager [Add to Longdo]
賭する[とする, tosuru] (vs-s) to stake; to risk; to bet; to wager [Add to Longdo]
母后[ぼこう, bokou] (n) empress dowager [Add to Longdo]
門院[もんいん, mon'in] (n) empress dowager [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
太后[tài hòu, ㄊㄞˋ ㄏㄡˋ, ] Empress Dowager, #9,051 [Add to Longdo]
慈禧[Cí Xǐ, ㄘˊ ㄒㄧˇ, ] Empress Dowager Cixi or Ts'u Hsi (reigned 1861-1908), #17,955 [Add to Longdo]
董卓[Dǒng Zhuó, ㄉㄨㄥˇ ㄓㄨㄛˊ, ] Dong Zhuo (-192), top general of late Han, usurped power in 189, murdered empress dowager and child emperor, killed in 192 by Lü Bu 呂布|吕布, #23,685 [Add to Longdo]
打赌[dǎ dǔ, ㄉㄚˇ ㄉㄨˇ, / ] to bet; to make a bet; a wager, #25,812 [Add to Longdo]
皇太后[huáng tài hòu, ㄏㄨㄤˊ ㄊㄞˋ ㄏㄡˋ, / ] Empress Dowager, #26,231 [Add to Longdo]
临朝[lín cháo, ㄌㄧㄣˊ ㄔㄠˊ, / ] to hold a court audience; to govern from the imperial throne (applies esp. to Empress Dowager or Regent), #80,307 [Add to Longdo]
安德海[Ān Dé hǎi, ㄢ ㄉㄜˊ ㄏㄞˇ, ] An Dehai (-1869), the Qing equivalent of Rasputin, all-powerful court eunuch with the dowager empress Cixi 慈禧太后, executed in 1869 by her rival Empress Mother Empress Dowager Ci'an 慈安皇太后, #83,836 [Add to Longdo]
慈禧太后[Cí Xǐ tài hòu, ㄘˊ ㄒㄧˇ ㄊㄞˋ ㄏㄡˋ, ] Empress Dowager Cixi or Ts'u Hsi (reigned 1861-1908) [Add to Longdo]
王太后[Wáng tài hòu, ㄨㄤˊ ㄊㄞˋ ㄏㄡˋ, ] Queen Dowager (in Europe); widowed queen; Queen mother [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
義兄[ぎけい, gikei] Schwager [Add to Longdo]
義弟[ぎてい, gitei] Schwager [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 wager \wa"ger\ (w[=a]"j[~e]r), n. [OE. wager, wajour, OF.
   wagiere, or wageure, F. gageure. See {Wage}, v. t.]
   [1913 Webster]
   1. Something deposited, laid, or hazarded on the event of a
    contest or an unsettled question; a bet; a stake; a
    pledge.
    [1913 Webster]
 
       Besides these plates for horse races, the wagers may
       be as the persons please.       --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
       If any atheist can stake his soul for a wager
       against such an inexhaustible disproportion, let him
       never hereafter accuse others of credulity.
                          --Bentley.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) A contract by which two parties or more agree that a
    certain sum of money, or other thing, shall be paid or
    delivered to one of them, on the happening or not
    happening of an uncertain event. --Bouvier.
    [1913 Webster]
 
   Note: At common law a wager is considered as a legal contract
      which the courts must enforce unless it be on a subject
      contrary to public policy, or immoral, or tending to
      the detriment of the public, or affecting the interest,
      feelings, or character of a third person. In many of
      the United States an action can not be sustained upon
      any wager or bet. --Chitty. --Bouvier.
      [1913 Webster]
 
   3. That on which bets are laid; the subject of a bet.
    [1913 Webster]
 
   {Wager of battel}, or {Wager of battle} (O. Eng. Law), the
    giving of gage, or pledge, for trying a cause by single
    combat, formerly allowed in military, criminal, and civil
    causes. In writs of right, where the trial was by
    champions, the tenant produced his champion, who, by
    throwing down his glove as a gage, thus waged, or
    stipulated, battle with the champion of the demandant,
    who, by taking up the glove, accepted the challenge. The
    wager of battel, which has been long in disuse, was
    abolished in England in 1819, by a statute passed in
    consequence of a defendant's having waged his battle in a
    case which arose about that period. See {Battel}.
 
   {Wager of law} (Law), the giving of gage, or sureties, by a
    defendant in an action of debt, that at a certain day
    assigned he would take a law, or oath, in open court, that
    he did not owe the debt, and at the same time bring with
    him eleven neighbors (called compurgators), who should
    avow upon their oaths that they believed in their
    consciences that he spoke the truth.
 
   {Wager policy}. (Insurance Law) See under {Policy}.
 
   {Wagering contract} or {gambling contract}. A contract which
    is of the nature of wager. Contracts of this nature
    include various common forms of valid commercial
    contracts, as contracts of insurance, contracts dealing in
    futures, options, etc. Other wagering contracts and bets
    are now generally made illegal by statute against betting
    and gambling, and wagering has in many cases been made a
    criminal offence. [Webster 1913 Suppl.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 wager \wa"ger\, v. t. [imp. & p. p. {wagered} (w[=a]"j[~e]rd);
   p. pr. & vb. n. {wagering}.]
   To hazard on the issue of a contest, or on some question that
   is to be decided, or on some eventuality; to lay; to stake;
   to bet.
   [1913 Webster]
 
      And wagered with him
      Pieces of gold 'gainst this which he wore. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wager \Wa"ger\, v. i.
   To make a bet; to lay a wager.
   [1913 Webster]
 
      'T was merry when
      You wagered on your angling.       --Shak.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top