ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

王太后

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -王太后-, *王太后*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
王太后[Wáng tài hòu, ㄨㄤˊ ㄊㄞˋ ㄏㄡˋ, ] Queen Dowager (in Europe); widowed queen; Queen mother [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She thinks she is the Queen Mother and Queen Father to boot.[CN] 她觉得自己是太王太后 Strangers in the Night (1944)
Cersei is Queen Mother, a title whose importance wanes with each passing day.[JA] サーシーは王太后だ 権力は日に日に衰える High Sparrow (2015)
But what can a queen mother do?[JA] しかし、王太后に何ができる? Unbowed, Unbent, Unbroken (2015)
Where is the queen mother?[CN] 王太后在哪里 The Plague (2014)
If you received word in the night from the Queen Mother, it does make me question our new alliance.[JA] 今夜あなたが王太后から便りを受け取れば、 我々の新たな同盟に疑義が生じる High Sparrow (2015)
Queen Mother or Dowager Queen?[JA] 王太后でしょうか? High Sparrow (2015)
Queen Mother or Dowager Queen?[CN] 母后还是王太后 High Sparrow (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top