ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

国母

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -国母-, *国母*
Japanese-English: EDICT Dictionary
国母[こくぼ, kokubo] (n) empress; empress dowager [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Eight maids a-milking and three French hens.[CN] 8个挤奶的侍女 还有3只法国母 Scoop (2006)
Bro .. - .. u mother down! 100 euros.[CN] 对 向祖国母亲致敬 一百欧 PK (2014)
Gets her home to Mother Russia, she's as soft as you are.[CN] 回到她祖国母亲的怀抱 她就和你们一样软弱 Gregory (2013)
You embody the homeland.[CN] 你表现的是祖国母 The Maiden and the Wolves (2008)
OPEC, Pinochet, the fucking Food Stamp Act, then the motherland sang her mating call.[CN] 祖国母亲发出的 交配时候的鸣叫 Chapter 2 (2013)
Min Ja-young.[CN] 我是朝鲜的国母闵紫英 The Sword with No Name (2009)
If just 10% of the mothers in America decide that football is too dangerous for their son's to play...[CN] 如果有10%的美国母亲认为 橄榄球太过危险而不让孩子们去玩... Concussion (2015)
Now, I'm a brumby man, but his fancy English filly, Capricornia, has really caught my eye.[CN] 我钟情于野马 他爱的是英国母马 摩羯座... 真是太诱人了 Australia (2008)
We will not lower, in the face of threats, a head raised to its mother.[CN] 面对威胁绝不屈服, 仰头向祖国母 Rang De Basanti (2006)
...now you've become a British cow![CN] ...你已经变成了一头英国母牛! Mere Brother Ki Dulhan (2011)
My only son is now on the way to mother Serbia, where he will be buried.[CN] 我唯一的儿子正在回祖国母亲的路上 他会被埋葬在赛比亚 Kraftidioten (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top