ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

太后

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -太后-, *太后*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
太后[tài hòu, ㄊㄞˋ ㄏㄡˋ, ] Empress Dowager, #9,051 [Add to Longdo]
太后[huáng tài hòu, ㄏㄨㄤˊ ㄊㄞˋ ㄏㄡˋ, / ] Empress Dowager, #26,231 [Add to Longdo]
慈禧太后[Cí Xǐ tài hòu, ㄘˊ ㄒㄧˇ ㄊㄞˋ ㄏㄡˋ, ] Empress Dowager Cixi or Ts'u Hsi (reigned 1861-1908) [Add to Longdo]
提摩太后[Tí mó tài hòu shū, ㄊㄧˊ ㄇㄛˊ ㄊㄞˋ ㄏㄡˋ ㄕㄨ, / ] Second epistle of St Paul to Timothy [Add to Longdo]
太后[Wáng tài hòu, ㄨㄤˊ ㄊㄞˋ ㄏㄡˋ, ] Queen Dowager (in Europe); widowed queen; Queen mother [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
太后[たいこう, taikou] (n) empress dowager; queen mother [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Her Majesty![CN] 太后娘娘~ The King and the Clown (2005)
The Empress Hamida Banu Begum, mother of the Emperor![CN] 这是Hamida Banu Begum皇太后,皇帝陛下的母亲! Jodhaa Akbar (2008)
Your servant Pei Hong bows before the Empress Dowager[CN] 臣幽州节度使裴洪 叩见皇太后 The Banquet (2006)
I'm here on urgent business for the queen mother.[JA] 私は太后に緊急の用事があるのだ Unbowed, Unbent, Unbroken (2015)
Cersei is Queen Mother, a title whose importance wanes with each passing day.[JA] サーシーは王太后だ 権力は日に日に衰える High Sparrow (2015)
If it is good enough for the Dowager, Empress of China then it's good enough for the Ascots.[JA] 中国の皇太后様相手 ならね... ハーミッシュ向きよ Alice Through the Looking Glass (2016)
They would not dare with the Queen mum watching.[CN] 镇定点,有太皇太后在这里不会有事的 The King and the Clown (2005)
But what can a queen mother do?[JA] しかし、王太后に何ができる? Unbowed, Unbent, Unbroken (2015)
According to our ancestral customs the Emperor kneels to the Empress Dowager as a son to his mother[CN] 祖宗礼制 皇帝应跪见皇太后,是为以孝治国 The Banquet (2006)
Lord Pang, the Empress is concerned.[CN] 庞大人 这太后不放心 The Warlords (2007)
The celebrated Anna Pavlovna Scherer, most intimate lady-in-waiting of the Empress Maria Fedorovna, gave at her home the receptions which she alone had a gift for organizing.[JA] 皇太后のお気に入りアンナ• パーブロヴナ•シェーレル その屋敷で開かれた夜会には ペテルブルクを代表する 名士たちが集った War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
The emperor mother![CN] -啊 太后 Lissi und der wilde Kaiser (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top