Search result for

widow

(94 entries)
(0.0229 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -widow-, *widow*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
widow[N] แม่ม่าย, See also: หญิงม่าย, หญิงที่สามีตาย, Syn. surviving wife, relict, grass widow
widow[VT] เป็นม่าย, See also: ทำให้เป็นม่าย
widower[N] พ่อม่าย, See also: ชายที่ภรรยาตาย (โดยเฉพาะคนที่ไม่แต่งงานใหม่)
widow-maker[SL] สิ่งอันตราย (เช่น ปืน, เหล้าแรง)
widowerhood[N] ความเป็นพ่อม่าย
widowerhood[N] ความเป็นแม่ม่าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
widow(วิด'โด) n. หญิงม่าย,แม่ม่าย vt. ทำให้เป็นม่าย,กลายเป็นแม่ม่าย, See also: widowhood n.
black widown. แมงมุมพิษสีดำจำพวกหนึ่ง มันกินตัวผู้
grass widowหญิงที่แยกอยู่กับสามี,หญิงที่หย่ากับสามี., See also: grasswidowhood n.
grass widowerชายที่แยกอยู่กับภรรยา,ชายที่หย่ากับภรรยา

English-Thai: Nontri Dictionary
widow(n) แม่ม่าย,หญิงม่าย
widower(n) พ่อม่าย
widowhood(n) ความเป็นม่าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
widowแม่ม่าย (ผัวตาย) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
widowหญิงม่าย, แม่ม่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
widowบรรทัดค้างท้ายย่อหน้า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
widow's allowanceเงินสงเคราะห์หญิงม่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
widow's annuityเงินรายปีหญิงม่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
widow's annuityเงินรายปีหญิงม่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
widow's benefitผลประโยชน์หญิงม่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
widow's benefitsผลประโยชน์หญิงม่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
widow's electionสิทธิของหญิงม่ายที่จะเลือก (รับมรดกตามพินัยกรรมของสามีหรือตามกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
widow's life incomeเงินได้หญิงม่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Widowsสตรีม่าย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Get the widow to say yes.ให้แม่หม้ายคนนั้นตอบตกลงซะ Not Cancer (2008)
"A widow's lust in spring" Look what they're up to'ความกำหนัดของหญิงม่าย' ดูนั่นสิ มันทำอะไรกันน่ะ Portrait of a Beauty (2008)
A widow watching dog copulation? Utterly outrageous!หญิงม่ายนั่งมองสุนัขผสมพันธ์ น่าบัดสีเป็นที่สุด Portrait of a Beauty (2008)
A widow watching mating of dogs and her servant pinching her thyหญิงม่ายนั่งมองสุนัขผสมพันธ์ สาวใช้จึงหยิกขาผู้เป็นนาย Portrait of a Beauty (2008)
Usually elderly widows.โดยเฉพาะกับแม่มายแก่ ๆ The Bank Job (2008)
Terry, anything for the widows and auctions funds?เทอร์รี่ มีอะไรให้พวกแม่ม่าย หรือกองทุนประมูลของบ้างมั้ย The Bank Job (2008)
My husband, he's a widower ... was a widower.สามีฉัน เป็นพ่อม่าย ... เป็นพ่อม่าย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
You are a widower.คุณเป็นพ่อหม้าย The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I have to tell his widow that even though Miles changed his own fate, he didn't change ours.ฉันต้องบอกกับภรรยาม่ายของเขาว่า ถึงแม้ ไมลส์ ได้เปลี่ยนชะตาเขาเอง แต่ไม่ได้เปลี่ยนชะตาเรา Pilot (2008)
- Hit on rich widows?-จิ๊กคนรวยรึไง? Taken (2008)
If you're wondering what happened to Mrs. Purcell, take a look at the grieving widower.ถ้าคุณกำลังสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับคริสติน ก็ดูที่คนเป็นหม้ายสิ I Knew You Were a Pig (2009)
No, I'm a widower.ไม่มีครับผมเป็นพ่อหม้าย Harry Brown (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
widowA man whose wife is dead is called a widower.
widowAt the funeral, the widow looked very dignified, with her black suit, hat and gloves.
widowA woman whose husband has died is a widow.
widowA woman whose husband is dead is called a widow.
widowHe leaves a widow and a daughter.
widowMy brother's widow has married again.
widowShe is what is called a baseball widow.
widowShe's a widow, a pensioner and has many hardships.
widowThe widowed mother had to go through a lot of hardships.
widowThe widow had to get through a lot of hardships.
widowThe widow suffered from stomach cancer.
widowThe widow was dressed in black.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พ่อม่าย[N] widower, Syn. พ่อหม้าย, Ant. แม่ม่าย, Example: พวกที่มีสถิติการฆ่าตัวตายสูงสุดคือพวกหย่าร้างรองลงมาคือพวกพ่อม่ายแม่ม่าย, Count unit: คน, Thai definition: ชายที่เมียตายหรือหย่ากัน
พ่อหม้าย[N] widower, Syn. พ่อม่าย, Ant. แม่หม้าย, Example: เขาใช้ชีวิตเป็นพ่อหม้ายได้เพียงไม่กี่เดือน เขาก็แต่งงานใหม่, Count unit: คน, Thai definition: ชายที่เมียตายหรือหย่ากัน
แม่ม่าย[N] widow, Syn. แม่หม้าย, หญิงม่าย, แม่ร้าง, Example: แม่เป็นแม่ม่ายเรือพ่วงถึง 5 ลำ, Thai definition: หญิงที่มีสามีแล้ว แต่สามีตายหรือเลิกร้างกันไป
แม่หม้าย[N] widow, Syn. แม่ม่าย, หญิงม่าย, หญิงหม้าย, แม่ร้าง, Example: เธอเป็นแม่หม้ายเพราะสามีเสียชีวิต, Thai definition: หญิงที่มีสามีแล้ว แต่สามีตายหรือเลิกร้างกันไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แม่ม่าย[n.] (maēmāi) EN: widow   FR: veuve [f]
แม่ม่ายทรงเครื่อง[n. exp.] (maēmāi songkhreūang) EN: wealthy widow ; rich widow ; dowager   FR: riche veuve [f]
ม่าย[n.] (māi) EN: widow   FR: veuve [f]
หม้าย[n.] (māi) EN: widow ; widower   FR: veuve [f] ; veuf [m]
พ่อม่าย[n.] (phømāi) EN: widower   FR: veuf [m]
พุ่มม่าย[n.] (phummāi) EN: widowhood   FR: veuvage [m]
ตกพุ่มม่าย[v. exp.] (tok phummāi) EN: become widowed ; be a widow ; be a widower ; fall into widowhood   

CMU English Pronouncing Dictionary
WIDOW    W IH1 D OW0
WIDOWS    W IH1 D OW0 Z
WIDOW'S    W IH1 D OW0 Z
WIDOWED    W IH1 D OW0 D
WIDOWER    W IH1 D OW0 ER0
WIDOWERS    W IH1 D OW0 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
widow    (n) (w i1 d ou)
widows    (n) (w i1 d ou z)
widowed    (j) (w i1 d ou d)
widower    (n) (w i1 d ou @ r)
widowers    (n) (w i1 d ou @ z)
widowhood    (n) (w i1 d ou h u d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Witwe {f} | Witwen {pl}widow | widows [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
やもめ暮らし;寡婦暮らし;寡暮らし;寡暮し;鰥暮らし;鰥暮し[やもめぐらし, yamomegurashi] (n) widowhood; widowerhood; viduity [Add to Longdo]
ウィドー;ウイドー;ウィドウ;ウイドウ[, uido-; uido-; uidou ; uidou] (n) widow [Add to Longdo]
ウィドウア[, uidoua] (n) widower [Add to Longdo]
ゴルフウイドー[, gorufuuido-] (n) golf widow [Add to Longdo]
寡居[かきょ, kakyo] (n,vs) widowhood [Add to Longdo]
寡男;鰥夫;鰥[やもお, yamoo] (n) widower [Add to Longdo]
寡夫[かふ, kafu] (n) widower [Add to Longdo]
寡婦(P);寡;孀;鰥;鰥夫[かふ(寡婦)(P);やもめ, kafu ( kafu )(P); yamome] (n) widow; (P) [Add to Longdo]
後家[ごけ, goke] (n) widow [Add to Longdo]
後家蜘蛛[ごけぐも, gokegumo] (n) (uk) widow spider (of genus Latrodectus) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lí, ㄌㄧˊ, ] widow [Add to Longdo]
[shuāng, ㄕㄨㄤ, ] widow [Add to Longdo]
寡妇[guǎ fu, ㄍㄨㄚˇ ㄈㄨ˙, / ] widow [Add to Longdo]
断弦[duàn xián, ㄉㄨㄢˋ ㄒㄧㄢˊ, / ] widowed; lit. one string short, cf. 琴瑟 qin and se, two instruments epitomizing marital harmony [Add to Longdo]
遗妻[yí qī, ㄧˊ ㄑㄧ, / ] widow; the deceased's widow [Add to Longdo]
遗孀[yí shuāng, ㄧˊ ㄕㄨㄤ, / ] widow [Add to Longdo]
[guān, ㄍㄨㄢ, / ] widower [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
分断後部[ぶんだんこうぶ, bundankoubu] widow [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Widow \Wid"ow\ (w[i^]d"[-o]), n. [OE. widewe, widwe, AS.
   weoduwe, widuwe, wuduwe; akin to OFries. widwe, OS. widowa,
   D. weduwe, G. wittwe, witwe, OHG. wituwa, witawa, Goth.
   widuw[=o], Russ. udova, OIr. fedb, W. gweddw, L. vidua, Skr.
   vidhav[=a]; and probably to Skr. vidh to be empty, to lack;
   cf. Gr. "hi`qeos a bachelor. [root]248. Cf. {Vidual}.]
   A woman who has lost her husband by death, and has not
   married again; one living bereaved of a husband. "A poor
   widow." --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
   2. (Card Playing) In various games (such as "hearts"), any
    extra hand or part of a hand, as one dealt to the table.
    It may be taken by one of the players under certain
    circumstances.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Grass widow}. See under {Grass}.
 
   {Widow bewitched}, a woman separated from her husband; a
    grass widow. [Colloq.]
 
   {Widow-in-mourning} (Zool.), the macavahu.
 
   {Widow monkey} (Zool.), a small South American monkey
    ({Callithrix lugens}); -- so called on account of its
    color, which is black except the dull whitish arms, neck,
    and face, and a ring of pure white around the face.
 
   {Widow's chamber} (Eng. Law), in London, the apparel and
    furniture of the bedchamber of the widow of a freeman, to
    which she was formerly entitled.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Widow \Wid"ow\, a.
   Widowed. "A widow woman." --1 Kings xvii. 9. "This widow
   lady." --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Widow \Wid"ow\, v. t. [imp. & p. p. {Widowed}; p. pr. & vb. n.
   {Widowing}.]
   [1913 Webster]
   1. To reduce to the condition of a widow; to bereave of a
    husband; -- rarely used except in the past participle.
    [1913 Webster]
 
       Though in thus city he
       Hath widowed and unchilded many a one,
       Which to this hour bewail the injury. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To deprive of one who is loved; to strip of anything
    beloved or highly esteemed; to make desolate or bare; to
    bereave.
    [1913 Webster]
 
       The widowed isle, in mourning,
       Dries up her tears.          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Tress of their shriveled fruits
       Are widowed, dreary storms o'er all prevail. --J.
                          Philips.
    [1913 Webster]
 
       Mourn, widowed queen; forgotten Sion, mourn.
                          --Heber.
    [1913 Webster]
 
   3. To endow with a widow's right. [R.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To become, or survive as, the widow of. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Let me be married to three kings in a forenoon, and
       widow
       them all.               --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 widow
   n 1: a woman whose husband is dead especially one who has not
      remarried [syn: {widow}, {widow woman}]
   v 1: cause to be without a spouse; "The war widowed many women
      in the former Yugoslavia"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top