ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stakes

S T EY1 K S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stakes-, *stakes*, stake
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stakes(n) เงินรางวัลในการแข่งม้า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We thought we could bankrupt you by raising the stakes in the arms race.เราคิดว่าเราอาจล้มละลายคุณโดยการเพิ่มเงินเดิมพันในการแข่งขันด้านอาวุธ The Russia House (1990)
Now the stakes had been raised.ตอนนี้ค่าปรับได้สูงขึ้นเรื่อยๆแล้ว The Dreamers (2003)
At least I'd like to think so, given the stakes of what we're dealing with here.อย่างน้อย ฉันก็อยากจะคิดแบบนั้น เมื่อดูจากเดิมพันของฝ่ายเรา Allen (2005)
If he stakes out a house for an hour he's called a stalker.ถ้ามีใครแอบดูคนอื่น 1 ชั่วโมง คน ๆ นั้นเรียกว่าถ้ำมอง A Millionaire's First Love (2006)
I thought stakes were supposed to kill vampires.ฉันนึกว่าไม้แหลมจะฆ่าแวมไพร์ได้ Dr. Feelgood (2007)
After last time, what with the incinerator and the stakes in the heart, หลังจากครั้งที่แล้ว เรื่องเตาเผาศพกับตอกลิ่มที่หัวใจ Fever (2007)
It doesn't hurt to be reminded That we're dealing With real stakes here.มันไม่มีอาการเจ็บหลงเหลือ จนเราวางใจ 97 Seconds (2007)
The stakes could not be higher in this Spanish capital.อัตราต่อรองของสเปนตอนนี้ยังไม่สูงเท่าไหร่ Goal II: Living the Dream (2007)
But the stakes were enormous.แต่เดิมพันมันสูงมาก Cassandra's Dream (2007)
You're a small stakes player.ก็แค่ปลาตัวเล็กๆ Cassandra's Dream (2007)
We both have stakes in it.เราคงต้องเดิมพันกับมัน แต่... Eiga: Kurosagi (2008)
These are the highest stakes we've ever played for.นี่เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญของเรา Episode #2.5 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stakesAfter a streak of bad luck a persistent gambler will be forced to play for high stakes.
stakesThe site of the condominium is enclosed with stakes.
stakesYou have a large family to support; don't play for high stakes.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำพรางความผิด[amphrāng khwāmphit] (v, exp) EN: gloss over one's mistakes ; cover up one's mistakes ; extenuate one's faults
เอาเป็นอารมณ์[ao pen ārom] (v, exp) EN: burden one's head with details ; take such trifling mistakes into consideration
ฟื้นฝอยหาตะเข็บ[feūnføi hā takep] (v, exp) EN: find fault with ; resuscitate past misdeeds ; pick a quarrel with ; rake up quarrelsome matters or past mistakes  FR: chercher des poux à qqn
หวย[hūay] (n) EN: lottery ; sweepstakes  FR: loterie [ f ] ; sweepstake [ m ]
หลีกเลี่ยงการทำผิด[līklīeng kān tham phit] (v, exp) EN: avoid making mistakes  FR: éviter de commettre des erreurs
ผิดเป็นครู[phit pen khrū] (v, exp) EN: learn from one's mistakes
ผิด ๆ พลาด ๆ[phit-phit phlāt-phlāt] (v, exp) EN: do sth badly ; mess sth up ; keep making mistakes ; bungle
ปิดบังความผิด[pitbang khwāmphit] (v, exp) EN: gloss over one's mistakes ; conceal one's mistakes  FR: dissimuler ses erreurs ; cacher ses erreurs
โป๊ะ[po] (n) EN: stake trap ; fishing stake ; slat trap ; fish stakes (sunk into the sea) ; bamboo stake trap  FR: piège à poissons [ m ]
ซี่[sī] (n) EN: [ classifier : teeth ; ribs ; stakes, pickets, palings of a fence ]  FR: [ classificateur : petits objets allongés ; dents ; côtes ; pieux, piquets, bornes ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STAKES S T EY1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stakes (v) stˈɛɪks (s t ei1 k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赌注[dǔ zhù, ㄉㄨˇ ㄓㄨˋ,   /  ] stakes; (what is at) stake #21,773 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ステークス[sute-kusu] (n) stakes #5,027 [Add to Longdo]
だらけ[darake] (n-suf) (1) implying (negatively) that something is full of (e.g. mistakes); (2) covered all over (e.g. with blood); (P) #7,673 [Add to Longdo]
けじめを付ける[けじめをつける, kejimewotsukeru] (exp, v1) (1) (See けじめ) to draw the line (between two situations); to make a clear distinction; (2) to take clear responsibility for (mistakes, etc.) [Add to Longdo]
一か八か[いちかばちか, ichikabachika] (exp, adj-no) (uk) sink or swim; high-stakes; desperate [Add to Longdo]
君子豹変[くんしひょうへん, kunshihyouhen] (n) (1) the wise readily adapt themselves to changed circumstances; the wise are quick to acknowledge their mistakes and correct them; (2) (in colloquial usage, ironically or as an excuse) the wise make no scruple in suddenly changing their demeanor [Add to Longdo]
自業自得[じごうじとく, jigoujitoku] (exp, adj-na, n, adj-no) paying for one's mistakes; getting one's just deserts; suffering the consequences (of one's own actions); reap what you sow [Add to Longdo]
重賞レース[じゅうしょうレース, juushou re-su] (n) graded race (in horse-racing); high-stakes race [Add to Longdo]
尻隠し[しりかくし, shirikakushi] (n) (1) hiding one's mistakes (or wrongdoings, etc.); (2) back pocket [Add to Longdo]
身から出た錆[みからでたさび, mikaradetasabi] (exp) paying for one's mistakes; getting one's just deserts; suffering the consequences (of one's own actions); reap what you sow [Add to Longdo]
人気度[にんきど, ninkido] (n) popularity stakes; rating [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  stakes
      n 1: the money risked on a gamble [syn: {stake}, {stakes},
           {bet}, {wager}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top