Search result for

ท้าว

(32 entries)
(0.0366 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ท้าว-, *ท้าว*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
แป้งท้าวยายม่อมArrowroot flour

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท้าว[N] title of authority for king, prince, lady ruler, sovereign, Syn. ผู้เป็นใหญ่, พระเจ้าแผ่นดิน, Example: พระราชนิพนธ์เรื่องท้าวแสนปมเป็นวรรณกรรมที่สำคัญของชาติ, Count unit: พระองค์
ท้าว[N] dame, See also: title of authority for woman in ancient times, dowager, matron, Example: ท้าวศรีสุดาจันทร์เป็นชายาของสมเด็จพระไชยราชา, Thai definition: ตำแหน่งบรรดาศักดิ์ข้าราชการฝ่ายใน.
ท้าวคาง[V] rest one's chin on one's hands, Thai definition: นั่งเอามือยันไว้กับคาง
ท้าวเอว[ADV] akimbo, See also: (with) arms akimbo, Syn. เท้าสะเอว, Thai definition: เอามือค้ำยันไว้ที่เอว
ท้าวมหาพรหม[N] Brahma, See also: the Creator, Example: ท้าวมหาพรหมเป็นที่เคารพสักการะของชาวไทย และชาวต่างประเทศ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ท้าวน. ผู้เป็นใหญ่, พระเจ้าแผ่นดิน, (โดยมากใช้ในบทกลอน), เช่น ท้าวยศวิมล
ท้าวตำแหน่งหญิงอาวุโส ซึ่งเป็นเจ้าจอม เจ้าจอมมารดาในรัชกาลก่อนหรือหญิงราชนิกุล ซึ่งพระเจ้าแผ่นดินโปรดเกล้าฯ ตั้งไว้ในตำแหน่งสำหรับดูแลราชกิจฝ่ายในพระราชวัง เช่น ท้าวทรงกันดาล ท้าวสมศักดิ์, (ปาก) คุณท้าว นางท้าว
ท้าวคำประกอบชื่อผู้ชายที่เป็นเชื้อสายเจ้าหรือขุนนาง.
ท่าว ๑, ทะท่าวก. ล้ม, ทบ, ยอบลง, เช่น ก็กรลับกรลอกแทง ทีเดียวก็ท่าวล้มในกลางแปลง (อนิรุทธ์), ซ้ำ เช่น ก้มเกล้าท่าวทวน ทำนูญบำบวงสรวลเสร (อนิรุทธ์)
ท่าว ๑, ทะท่าวเดิน
ท่าว ๑, ทะท่าวทอดทิ้ง.
ท่าว ๒ว. เท่า,ราวกับ, เช่น กูเปนใหญ่บังคับ ให้เขาจับทำโพย โดยพลการเขาหลาย ผิดเชิงนายกับบ่าว ท่าวจักทอดธุระ กะว่าฝันเป็นแน่ (นิทราชาคริต).
ท้าวว. อาการสั่นรัว ๆ เช่น ความกลัวตัวสั่นอยู่ท้าวท้าว (สังข์ทอง).
ท่าวกำลังก. เดินพล.
ท่าวทบระนับก. ล้มหกคะเมนทับกัน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I dare you to shoot me, you ass.ฉันท้าว่าแกไม่กล้ายิงฉัน, ไอ้... . Episode #1.8 (2008)
I like how you burritoed me in the sofa cushions.ฉันชอบวิธีที่คุณม้วนตัวฉันบนท้าวแขนโซฟานะ Up in the Air (2009)
The second thing?คงต้องท้าวความกัน Definitions (2009)
Myrtle.- ใต้ท้าวครับ - หากกระหม่อมรู้ว่าฝ่าบาทต้องการให้ช่วยเรื่องนี้ The King's Speech (2010)
Not "malm" as in "palm."ท่านใต้ท้าวครับ ตอนนี้เราขออนุญาตใช้สถานที่นี้ก่อน The King's Speech (2010)
I dare say nina would agree.ผมกล้าท้าว่าคุณจะต้องเห็นด้วยกับผมแน่นอน นีน่า Over There: Part 1 (2010)
Fine. I'll take him for shoes next Saturday.ก็ได้ ผมจะพาเขาไปซื้อรองเท้าวันเสาร์หน้า The Spaghetti Catalyst (2010)
You want to talk brave, how about Captain America's undocumented Mexican gardener?อยากท้าว่าใครกล้ากว่ากันเหรอ ชาวสวนเม็กซิกันผู้ลี้ภัยผิดกฎหมาย ของกัปตันอเมริกาไงล่ะ The Boyfriend Complexity (2010)
Tao Liท้าวลี่ Love in Disguise (2010)
And you don't let me put my feet on that table.แล้วคุณมาห้ามผมเอาเท้าวางบนโต๊ะเนี่ยนะ You Must Meet My Wife (2010)
I found out how I ended up in that radish basket.ข้าได้พบ วิธีจบเรื่องของตะกร้าหัวไชท้าว Kung Fu Panda 2 (2011)
Royal Highnessใต้ท้าว 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ท้าว[n.] (thāo) EN: king ; sovereign   FR: roi [m]
ท้าว[n.] (thāo) EN: matron of the palace ; dame ; maid attendants in a palace   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rhea(รี'อะ) n. นกจำพวกหนึ่งคล้ายนกกระจอกเทศแต่มีขนาดเล็กกว่าและมี3นิ้วท้าวของเท้าแต่ละข้าง

English-Thai: Nontri Dictionary
dame(n) สตรีสูงศักดิ์,คุณผู้หญิง,คุณนาย,คุณท้าว,นาง,แม่บ้าน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top