ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*rosa*

R OW1 Z AH0   
283 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rosa, -rosa-
Possible hiragana form: *ろさ*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rosary[N] พิธีสวดมนต์นับลูกประคำของคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
rosary[N] สายลูกประคำ, Syn. beads
prosaic[ADJ] ธรรมดาๆ, See also: จืดชืด, น่าเบื่อ, Syn. common, trite
rosaceous[ADJ] เกี่ยวกับต้นกุหลาบ
sacrosanct[ADJ] ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูง, See also: ศักดิ์สิทธิ์มาก, Syn. reverent, sacred
sacrosanctity[N] การเคารพสักการะอย่างสูง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prosaic(โพรเซ'อิค,-เคิล) adj. ธรรมดา,จืดชืด,น่า-เบื่อ,คล้ายร้อยแก้ว, See also: prosaically adv. prosaicalness n., Syn. vapid
prosaical(โพรเซ'อิค,-เคิล) adj. ธรรมดา,จืดชืด,น่า-เบื่อ,คล้ายร้อยแก้ว, See also: prosaically adv. prosaicalness n., Syn. vapid
rosary(โร'ซารี) n. การชักลูกประคำ,สายลูกประคำดังกล่าว
sacrosanct(แซค'โรแซงทฺ) adj. ศักดิ์สิทธิ์,ล่วงเกินไม่ได้,ล่วงละเมิดไม่ได้., See also: sacrosanctity n. sacrosanctness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
prosaic(adj) ธรรมดา,น่าเบื่อ,จืดชืด
rosary(n) สายลูกประคำ,การภาวนา,การอธิษฐาน,การสวดมนตร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perioothecosalpingitis; perioophorosalpingitisเยื่อหุ้มรังไข่และท่อนำไข่อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perioophorosalpingitis; perioothecosalpingitisเยื่อหุ้มรังไข่และท่อนำไข่อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leprosarium; leprosaryนิคมโรคเรื้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leprosary; leprosariumนิคมโรคเรื้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salpingo-oothectomy; oophorosalpingectomy; ovariosalpingectomy; salpingo-oophorectomy; salpingo-ovariectomyการตัดท่อนำไข่และรังไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salpingo-ovariectomy; oophorosalpingectomy; ovariosalpingectomy; salpingo-oophorectomy; salpingo-oothectomyการตัดท่อนำไข่และรังไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sclerous; sclerosalแข็ง, กระด้าง [มีความหมายเหมือนกับ sclerotic ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sclerosal; sclerousแข็ง, กระด้าง [มีความหมายเหมือนกับ sclerotic ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subserosaชั้นใต้เยื่อเลื่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serosa๑. เยื่อเลื่อม๒. ชั้นเยื่อเลื่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serosanguineous-น้ำเหลืองปนเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salpingo-oophorectomy; oophorosalpingectomy; ovariosalpingectomy; salpingo-oothectomy; salpingo-ovariectomyการตัดท่อนำไข่และรังไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ovariosalpingectomy; oophorosalpingectomy; salpingo-oophorectomy; salpingo-oothectomy; salpingo-ovariectomyการตัดท่อนำไข่และรังไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oophorosalpingectomy; ovariosalpingectomy; salpingo-oophorectomy; salpingo-oothectomy; salpingo-ovariectomyการตัดท่อนำไข่และรังไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oophorosalpingitisรังไข่และท่อนำไข่อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fibrosarcomaมะเร็งเส้นใย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tinea circinata; tinea corporis; tinea glabrosaขี้กลากลำตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tinea corporis; tinea circinata; tinea glabrosaขี้กลากลำตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tinea glabrosa; tinea circinata; tinea corporisขี้กลากลำตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hysterosalpingectomyการตัดมดลูกและท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hysterosalpingographyการถ่ายภาพรังสีมดลูกและท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hydrosalpinxภาวะมีน้ำในท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Microsatellite repeatsไมโครแซทเทลไลท์ รีพีทส์ [TU Subject Heading]
Thimerosalไธเมอโรซาล [TU Subject Heading]
Pararosaniline ระบบพาราโรซานิลีน
การวัดค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โดยการดูดอากาศผ่านสารละลายโปตัสเซียม เตตราคลอโรเมอคิวเรต (Potassium Tetrachloromercurate) เกิดเป็นสารไดคลอโรซัลไฟโตเมอคิวเรตคอมเพลกซ์ (Dichlorosulfito Mercurate Complex) ทำปฎิกิริยากับ สารพาราโซนิลีนและฟอร์มาลดีไฮด์ (Pararosaniline and Formaldehyde) เกิดเป็นสีของพาราโรซานิลีนเมธิล ซัลฟอนิก แอซิด (Pararosaniline Methyl Sulfonic Acid) ซึ่งถูกวัดความสามารถในการดูดซึมแสง ณ ที่ช่วงคลื่น 548 นาโนมิเตอร์ ( Nanometer) [สิ่งแวดล้อม]
Acne Rosaceaโรคผิวหนังของใบหน้า, แอคเนโรซาเชีย [การแพทย์]
Adiposis Dolorosaอะดิโพซิส โดโลโรซา, โรค; อะดิโปซิส โดโลโรซา [การแพทย์]
Chondrosarcomaคอนโดรซาร์โคมา,มะเร็ง;คอนโครซาร์โคมา;ซาร์โคมาของกระดูกอ่อน;คอนโดรซาร์โคมา [การแพทย์]
Chondrosarcoma, Mesenchymalเมเซนคัยมัลคอนโดรซาร์โคมา [การแพทย์]
Dimethylnitrosamineไดเมธิลไนโตรซามีน [การแพทย์]
Fibrosaพังผืดเหนียว [การแพทย์]
Fibrosarcomaไฟโบรซาร์โคมา,มะเร็ง,ไฟโบรซาร์โคมา,ซาร์โคมาของเนื้อเยื่อยึดต่อ,มะเร็งของเยื่อเหนียว,ไฟโบรซาร์โคมา [การแพทย์]
Giant Cell Fibrosarcomaไจแอนท์เซลล์ไฟโบรซาร์โคมา [การแพทย์]
Hibiscus Rosa Sinensisชบา [การแพทย์]
Lamina Cribrosaลามินาไครโบรซา, กระดูกด้านนอกมีลักษณะโค้ง [การแพทย์]
Membranes, Serosaแผ่นเยื่อบางที่หุ้มอวัยวะ [การแพทย์]
Microsample Tubesหลอดเก็บตัวอย่างขนาดเล็ก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Rosa.โรซ่า Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Hey, Rosalie!He, Rosalie! Montparnasse 19 (1958)
Open!Rosa, mach auf! Mach auf! Hotel Fear (1978)
Rosa.Zu RosaThe Sea Inside (2004)
- Pink?- RosaRaised by Another (2004)
Rosa!RosaThe Condemned (2007)
Rosa!RosaIdealisten (2012)
Hey, Rosa.Hey, RosaMonarch Douglas Bank (No. 112) (2014)
Rosa?RosaDay One (2017)
Rosa.RosaDay Three (2017)
#We found her rosary on the ground #เราเจอสร้อยประคำของเธอบนพื้น An American Tail (1986)
Miss Rosa Palminteri.นางสาวโรซ่า พาล์มินเทอรี่ In the Mouth of Madness (1994)
well, RosaIind disguises herself as a man, and then she escapes into the forest.รอสซาลินด์ปลอมตัวเป็นผู้ชาย แล้วหนีเข้าไปในป่า Never Been Kissed (1999)
We´re RosaIind and orlando.เราคือรอสซาลินด์กับออร์แลนโด้ Never Been Kissed (1999)
This morning, I'm having coffee with Rosalie from personnel and I ask her.This morning, l'm having coffee with Rosalie from personnel... ...and l ask her. Maid in Manhattan (2002)
Rosalie from personnel called.Rosalie from personnel called. Maid in Manhattan (2002)
I don't need to tell you, everything on our individual shelves is sacrosanct.คงไม่ต้องบอกนะ ชั้นของใครก็ของมัน Mona Lisa Smile (2003)
I probably would have said a road trip to Rosarito or Rush Week at SC meeting college boys...ฉันคงตอบว่าขับรถเล่นไปโรซาริโต้ หรือไปเหล่หนุ่มมหาวิทยาลัยซักอาทิตย์ The O.C. (2003)
A rosary is not a necklace. It's for prayers!สายประคำไม่ใช่สร้อยคอนะ มันเอาไว้ใช้สวดมนต์ภาวนา ! Love So Divine (2004)
Why aren't you wearing your rosary?ทำไมเธอไม่ใส่โรซารี่ Loving Annabelle (2006)
Aringarosa.อริงกาโรซา The Da Vinci Code (2006)
Bishop Aringarosa has been kind to me.บิชอป อริงกาโรซา ให้ความกรุณาแด่พ่อ The Da Vinci Code (2006)
Our saviour, Bishop Aringarosa.ผู้กอบกู้ของเรา ท่านบิชอป อริงกาโรซา The Da Vinci Code (2006)
Aringarosa.อริงกาโรซา The Da Vinci Code (2006)
In Latin, sub rosa. Literal translation..ภาษาละติน ซัป โรซา ความหมายตรงตัวแปลได้ว่า... The Da Vinci Code (2006)
De Rosa! Where's Johnny?เดอ โรซ่า จอห์นนี่อยู่ไหน Alpha Dog (2006)
- Rosa. - Rosa.โรซ่า Golden Door (2006)
MAN: Moving on. Miss Rosa Napolitano, please stand up.คุณโรซ่า โปลิตาโน่ Golden Door (2006)
Miss Rosa Napolitano, please stand up.คุณโรซ่า โปลิตาโน่ ยืนแสดงตัวด้วยค่ะ Golden Door (2006)
AS I REMEMBER, IT WAS TO PROTECT ROSA FROM ONE OF YOUR BEATINGS.เท่าที่ฉันจำได้ มันเป็นการปกป้องโรซ่า จากการโดนนายทำร้าย Betty's Wait Problem (2007)
AND ROSA WOULD-- WOULD HIDE YOU IN THE KITCHENแล้วโรซ่า ซ่อนแกไว้ในครัว Betty's Wait Problem (2007)
ROSA CARED FOR YOU AS IF YOU WERE HER OWN,โรซ่าห่วงใยเธอ เหมือนเธอเป็นลูก Betty's Wait Problem (2007)
It has to be where the Santa Rosa went down.ต้องเป็นที่ที่เรือซานต้า โรซ่าจมแน่ It's Alive! (2007)
Ask the station chief from Rabat to confirm the deaths and do a sub-rosa collection of the bodies.ถามหัวหน้าตำรวจจากแรบบาท ยืนยันการตาย แล้วก็กำจัดหลักฐานจากศพทิ้งด้วย The Bourne Ultimatum (2007)
It's a good line, but I wonder whether they're really about reassuring platitudes, a prosaic sense of the familiar.มันก็เป็นสิ่งที่ดี แต่ผมสงสัยว่า ไม่ว่าพวกเขาจะ พูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อยืนยันถึง สัมผัสที่คุ้นเคย 1408 (2007)
Look at this. See? Rosa Parks.ดูนี่สิ เห็นมั๊ย โรซ่า ปาร์ค Enchanted (2007)
There's that git, upsetting my lovely Rosalind.แกนี่เองที่ทำให้โรซาลีนที่น่ารักของฉันโกรธ Goal II: Living the Dream (2007)
- Rosa. Rosa!- โรซ่า โรซ่า! Goal II: Living the Dream (2007)
Is Rosa here?โรซ่าอยู่รึเปล่าครับ? Goal II: Living the Dream (2007)
Rosa.โรซ่า Goal II: Living the Dream (2007)
Rosa, come out for a minute please.โรซ่า ออกมาตรงนี้เดี๋ยวซิ Goal II: Living the Dream (2007)
The faithful would emerge from their homes in their sunday best... with their family bibles... and their rosary beads... and they would head off to their various houses of worship, passing by a certain nonbeliever who had never taken an interest in their ritual.ผู้ที่ศรัทธาจะออกจากบ้าน ในวันอาทิตย์ กับไบเบิลประจำตระกูล Sunday (2008)
The blonde girl, that's Rosalie, and the big dark-haired guy, Emmett, they're, like, a thing.สาวผมบลอนด์ นั่นโรซาลี และคนที่ตัวใหญ่ๆ ผมเข้มๆ นั่น เอ็มเม็ท Twilight (2008)
ROSALIE: fifteen kids that saw what happened.ประสาทเสียไปแล้วมั้ง Twilight (2008)
Can I talk to you for a minute? Rosalie.ฉันขอคุยด้วยหน่อยได้ไหม? Twilight (2008)
ROSALIE: (SIGHS) Get a whiff of that.ฉันว่าเธอต้องชอบ ถึงแม้จะไม่ใช่อิตาเลี่ยนก็เถอะ Twilight (2008)
Just ignore Rosalie. I do.ใช่จ้ะ หนูเอาใจใส่มากๆเลย Twilight (2008)
ROSALIE: Yeah. Let's just keep pretending like this isn't dangerous for all of us.อย่าไปสนใจโรซาลี่เลย ฉันก็ไม่สน ใช่ Twilight (2008)
Come home, Rosalie!ไม่เอาน่า ฉันเป็นตัวตลกสำหรับคุณ Twilight (2008)
Rosalie, Esme, could you put these on so the tracker will pick up Bella's scent?โรซาลี่ เอสเม่ ช่วยใส่นี่หน่อยได้มั้ย... Twilight (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rosaPerhaps having realized it was impossible to persuade her, Ms. Kurosaki sighed and sat down in her seat.
rosaRosa Parks was arrested, and the black community of Montgomery was shocked and angry.
rosaI've seen a couple of Kurosawa's films.
rosaI saw Rosalie O'Connor recently.
rosaOne day, a black woman, Rosa Parks, was returning home after a hard day's work.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวด[V] pray, See also: recite the rosary, chant, say one's prayers, offer a prayer, Syn. สวดมนตร์, Example: ชาวบ้านนิมนต์พระจากวัดที่อยู่ใกล้ๆ มาสวดเพื่อทำพิธีไล่ผีที่วัด, Thai definition: ว่าเป็นทำนองอย่างพระสวดมนต์
ประคำ[N] rosary, See also: string of beads, Syn. ลูกประคำ, Example: บาทหลวงนับลูกประคำในเวลาสวดมนต์, Count unit: เม็ด, Thai definition: ลูกกลมๆ ที่ร้อยเป็นพวงสำหรับเป็นเครื่องหมายการนับในเวลาบริกรรมภาวนาหรือสำหรับใช้เป็นเครื่องราง, เรียกเครื่องประดับที่ทำด้วยทองคำเป็นต้นมีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น
ชบา[N] Chinese rose, See also: Hibiscus Rosa sinensis

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกประคำ[n.] (lūk prakham) EN: rosary ; necklace of sacred beads ; large beads   FR: chapelet [m] ; rosaire [m] ; collier de perles sacrées [m]
หน้าต่างกุหลาบ[n. exp.] (nātāng kulāp) EN: rose window   FR: rosace [f]
ประคำ[X] (prakham) EN: string of beads ; rosary ; string of beads ; chaplet   FR: grain de chapelet [m] ; chapelet [m]
สายยาง[n.] (sāiyāng) EN: hose ; rubber tube   FR: tuyau (d'arrosage) [m]
ศักดิ์สิทธิ์[adj.] (saksit) EN: sacred ; holy ; hallowed ;revered ; sacrosanct ; numinous   FR: sacré ; saint
สีกุหลาบ[adj.] (sī kulāp) EN: rose   FR: rose ; rosâtre
สวด[v.] (sūat) EN: recite ; chant ; pray ; recite the rosary ; chant ; say one's prayers ; offer a prayer ; singsong ; intone   FR: réciter
เทโรซอร์[n.] (thērōsø) EN: pterosaur   FR: ptérosaurien
ท่อยาง[n. exp.] (thø yāng) EN: garden hose ; ubber hose   FR: tuyau d'arrosage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ROSA    R OW1 Z AH0
ROSAN    R OW1 Z AH0 N
ROSAS    R OW1 Z AH0 Z
ROSATO    R OW0 Z AA1 T OW0
ROSA'S    R OW1 Z AH0 Z
ROSADO    R AH0 S AA1 D OW0
LAROSA    L AA0 R OW1 S AH0
ROSANO    R OW0 Z AA1 N OW0
ROSARY    R OW1 Z ER0 IY0
DIROSA    D IH0 R OW1 S AH0
DEROSA    D IH0 R OW1 S AH0
DAROSA    D AA0 R OW1 S AH0
ROSATI    R OW0 Z AA1 T IY0
ROSARIA    R OW0 Z AA1 R IY0 AH0
ROSALES    R OW1 S EY0 L Z
ROSALEZ    R OW0 S AA1 L EH0 Z
ROSALIA    R OW0 Z AH0 L IY1 AH0
ROSALIE    R OW1 Z AH0 L IY0
ROSALYN    R AA1 Z AH0 L AH0 N
ROSASCO    R OW0 Z AA1 S K OW0
ROSANNA    R OW0 Z AE1 N AH0
ROSANNE    R OW0 Z AE1 N
ROSALEE    R OW2 S AH0 L IY1
PETROSA    P EH0 T R OW1 Z AH0
ROSABEL    R OW1 Z AH0 B EH2 L
PROSAIC    P R OW0 Z EY1 IH0 K
PEDROSA    P EY0 D R OW1 S AH0
ROSARIO    R OW0 Z AA1 R IY0 OW0
ROSAMOND    R OW1 Z AH0 M AH0 N D
ROSAMUND    R OW0 Z AH0 M UH1 N D
ROSANDER    R OW0 Z AE1 N D ER0
ROSARIES    R OW1 Z ER0 IY0 Z
BOROSAGE    B AO1 R AH0 S IH0 JH
ROSALYNN    R OW1 Z AH0 L IH2 N
ROSALYND    R AA1 Z AH0 L AH0 N D
DELAROSA    D EH0 L AA0 R OW1 S AH0
ROSALIND    R AA1 Z AH0 L AH0 N D
KUROSAWA    K UH2 R OW0 S AA1 W AH0
VERDEROSA    V ER0 D ER0 OW1 S AH0
ROSARIA'S    R OW0 Z AA1 R IY0 AH0 Z
ROSALYN'S    R AA1 Z AH0 L AH0 N Z
ROSALINDA    R OW0 S AA0 L IY1 N D AH0
ROSABELLE    R AA1 S AH0 B AH0 L
ROSAMILIA    R OW0 Z AA0 M IY1 L IY0 AH0
PONDEROSA    P AA2 N D ER0 OW1 S AH0
DELROSARIO    D EH0 L R OW0 S AA1 R IY0 OW0
SACROSANCT    S AE1 K R OW0 S AE0 NG K T
ENVIROSAFE    EH0 N V AY1 R OW0 S EY2 F
HIROSAKIMA    HH IH2 R AH0 S AH0 K IY1 M AH0
PONDEROSA'S    P AA2 N D ER0 OW1 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rosary    (n) rˈouzəriː (r ou1 z @ r ii)
Rosalie    (n) rˈouzəliː (r ou1 z @ l ii)
Rosario    (n) rˈəzˈaːrɪəʴə (r @1 z aa1 r i@ @)
prosaic    (j) prˈəzˈɛɪɪk (p r @1 z ei1 i k)
Rosalind    (n) rˈɒzəlɪnd (r o1 z @ l i n d)
Rosamund    (n) rˈɒzəmənd (r o1 z @ m @ n d)
rosaries    (n) rˈouzərɪz (r ou1 z @ r i z)
sub rosa    (a) sˌʌb-rˈouzə (s uh2 b - r ou1 z @)
sacrosanct    (j) sˈækrousæŋkt (s a1 k r ou s a ng k t)
prosaically    (a) prˈəzˈɛɪɪkliː (p r @1 z ei1 i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lì, ㄌㄧˋ, / ] Drabanemerosa hebecarpa, #49,114 [Add to Longdo]
[tíng, ㄊㄧㄥˊ, ] Draba nemerosa bebe carpa, #78,441 [Add to Longdo]
黑泽明[Hēi zé Míng, ㄏㄟ ㄗㄜˊ ㄇㄧㄥˊ, / ] Kurosawa Akira (1910-1998) Japanese movie director, #96,657 [Add to Longdo]
鹅喉羚[é hóu líng, ㄜˊ ㄏㄡˊ ㄌㄧㄥˊ, / ] goitered gazelle (Gazella subgutturosa) of Xinjiang, #175,407 [Add to Longdo]
准噶尔翼龙[Zhǔn gá ěr yì lóng, ㄓㄨㄣˇ ㄍㄚˊ ㄦˇ ㄧˋ ㄌㄨㄥˊ, / ] Dsungaripterus (genus of pterosaur) [Add to Longdo]
无齿翼龙[Wú chǐ yì lóng, ˊ ㄔˇ ㄧˋ ㄌㄨㄥˊ, 齿 / ] Pteranodon (genus of pterosaur) [Add to Longdo]
窃蛋龙[qiè dàn lóng, ㄑㄧㄝˋ ㄉㄢˋ ㄌㄨㄥˊ, / ] oviraptorosaurus (egg-stealing dinosaur) [Add to Longdo]
赫伯斯翼龙[Hè bó sī yì lóng, ㄏㄜˋ ㄅㄛˊ ㄙ ㄧˋ ㄌㄨㄥˊ, / ] Herbstosaurus (genus of pterosaur) [Add to Longdo]
惊恐翼龙[Jīn kǒng yì lóng, ㄐㄧㄣ ㄎㄨㄥˇ ㄧˋ ㄌㄨㄥˊ, / ] Phobetor (genus of pterodactyloid pterosaur) [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
クロサイ[くろさい, kurosai] (n ) กระู่ซู่,แรดที่มี2นอ
クロサイ[くろさい, kurosai] (n ) แรดดำ
面白さ[おもしろさ, omoshirosa] (n ) (ฟัน) n. ความสนุกสนาน,ความขบขัน,เรื่องขบขัน,การหยอกล้อ -Phr. (make fun of,poke fun at หยอกล้อ,หัวเราะเยาะ) vt.,vi. เล่นตลก,ล้อเล่น. adj. เกี่ยวกับการหยอกล้อ,เกี่ยวกับการล้อเล่น,เพ้อฝัน,ร่าเริง, S. amusement

German-Thai: Longdo Dictionary
großartig(adj adv) ดีมาก, ยิ่งใหญ่ เช่น ein großartiger Junge ชายหนุ่มที่ดีมาก, ein großartiges Bauwerk สิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ตระการ, See also: S. klasse,
rosa(adj) ที่มีสีชมพู เช่น ein rosa Hemd เสื้อเชิ้ตสีชมพู (สังเกตว่าคำคุณศัพท์ rosa ไม่ผันรูปตามคำนาม เป็นข้อยกเว้น)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alltäglichkeit {f}prosaicness [Add to Longdo]
Brille {f} | durch eine rosa Brille sehen [übtr.]glasses; eyeglasses | to see things through rose-colored glasses [Add to Longdo]
Lachsrosa {n}salmon pink [Add to Longdo]
Nitrosamine {pl} [chem.]nitrosamines [Add to Longdo]
Prosa {f}prose [Add to Longdo]
Rosa {n}pink [Add to Longdo]
Rosengarten {m}rose garden; rosary [Add to Longdo]
Rosengewächs {n} [bot.]rose; rosaceous plant [Add to Longdo]
Rosenkranz {m} | Rosenkränze {pl}rosary | rosaries [Add to Longdo]
Siechenhaus {n}; Leprosenhaus {n}leprosarium [Add to Longdo]
altrosa {adj}old rose [Add to Longdo]
blassrosa {adj}pinkish [Add to Longdo]
geheiligtsacrosanct [Add to Longdo]
prosaisch {adj}prosaic [Add to Longdo]
prosaisch; nüchternmundane [Add to Longdo]
prosaisch {adv}prosaically [Add to Longdo]
rosa {adj}pink [Add to Longdo]
rosarot {adj}rose; pink [Add to Longdo]
sakrosankt {adj} [relig.]sacrosanct [Add to Longdo]
unantastbar {adj}sacrosanct [Add to Longdo]
Rosaflamingo {m} [ornith.]Greater Flamingo (Phoenicopterus roseus) [Add to Longdo]
Rosapelikan {m} [ornith.]Great White Pelican (Pelecanus onocrotalus) [Add to Longdo]
Rosafuß-Sturmtaucher {m} [ornith.]Pink-footed Shearwater [Add to Longdo]
Rosalöffler {m} [ornith.]Roseate Spoonbill [Add to Longdo]
Rosakakadu {m} [ornith.]Galah [Add to Longdo]
Ponderosaeule {f} [ornith.]Flammulated Owl [Add to Longdo]
Chamicurosameisen-vogel {m} [ornith.]Plumbepus Antbird [Add to Longdo]
Rosa Anemonenfisch {m}; Halsband-Anemonenfisch {m} (Amphiprion perideraion) [zool.]pink skunk (anemone) clown [Add to Longdo]
Rosa Falterfisch {m} (Hemitaurichthys thompsoni) [zool.]Thompson's zoster [Add to Longdo]
Rosastreifen-Partnergrundel {f} (Amblyeleotris aurora) [zool.]pinkbar watchman goby [Add to Longdo]
Amazonas-Delfin {m}; Amazonas-Flussdelfin {m}; Boto; Inia; Bufeo; Tonina; Rosa-Delfin {m}; Rosa-Flussdelfin {m} [zool.]Amazon river dolphin; Boto; Bufeo; Tonina; pink river dolphin (Inia geoffrensis) [Add to Longdo]
Rosario (Stadt in Argentinien)Rosario (city in Argentina) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
そうは問屋が卸さない;そうは問屋がおろさない;然うは問屋が卸さない[そうはとんやがおろさない, souhatonyagaorosanai] (exp) things don't work that well in the real world; things seldom go as one wishes; that is expecting too much [Add to Longdo]
アストロサイト[, asutorosaito] (n) astrocyte [Add to Longdo]
アロサ[, arosa] (n) shad (Alosa spp.) (lat [Add to Longdo]
アロサウルス[, arosaurusu] (n) allosaurus (lat [Add to Longdo]
アングロサクソン;アングロ・サクソン[, angurosakuson ; anguro . sakuson] (n,adj-no) Anglo-Saxon [Add to Longdo]
カモハシ竜;鴨嘴竜[カモハシりゅう(カモハシ竜);かもはしりゅう(鴨嘴竜), kamohashi ryuu ( kamohashi ryuu ); kamohashiryuu ( kamo kuchibashi ryuu )] (n) duck-billed dinosaur; hadrosaur [Add to Longdo]
コロサイの信徒への手紙[コロサイのしんとへのてがみ, korosai noshintohenotegami] (n) Epistle to the Colossians (book of the Bible) [Add to Longdo]
ゴールデンライオンタマリン[, go-rudenraiontamarin] (n) golden lion tamarin (Leontopithecus rosalia) [Add to Longdo]
シンクロサイクロトロン[, shinkurosaikurotoron] (n) synchrocyclotron [Add to Longdo]
ゼロサプレス[, zerosapuresu] (n) {comp} zero suppression [Add to Longdo]
ゼロサプレス機能[ゼロサプレスきのう, zerosapuresu kinou] (n) {comp} zero suppression function [Add to Longdo]
ゼロサム[, zerosamu] (n) zerosum [Add to Longdo]
ゼロサムゲーム[, zerosamuge-mu] (n) zero-sum game [Add to Longdo]
ゼロサム社会[ゼロサムしゃかい, zerosamu shakai] (n) zero-sum society [Add to Longdo]
チューベローズ;チュベローズ[, chu-bero-zu ; chubero-zu] (n) tuberose (Polianthes tuberosa) [Add to Longdo]
ニトロソアミン[, nitorosoamin] (n) nitrosamine [Add to Longdo]
ハイドロサルファイト[, haidorosarufaito] (n) hydrosulfite [Add to Longdo]
バラ科[バラか, bara ka] (n) (See 薔薇) Rosaceae (plant family); rose [Add to Longdo]
バラ目[バラもく, bara moku] (n) Rosales (order of plants) [Add to Longdo]
パキケファロサウルス[, pakikefarosaurusu] (n) pachycephalosaurus [Add to Longdo]
プロサッカー[, purosakka-] (n) professional soccer [Add to Longdo]
ポンデローサ松[ポンデローサまつ;ポンデローサマツ, pondero-sa matsu ; pondero-samatsu] (n) (uk) ponderosa pine (Pinus ponderosa) [Add to Longdo]
マイクロサージェリー[, maikurosa-jieri-] (n) microsurgery [Add to Longdo]
マイクロサテライト[, maikurosateraito] (n) microsatellite [Add to Longdo]
メガロサウルス[, megarosaurusu] (n) megalosaurus (lat [Add to Longdo]
ラビットフィッシュ;カイブツギンザメ[, rabittofisshu ; kaibutsuginzame] (n) rabbit fish (Chimaera monstrosa) [Add to Longdo]
ローザニリン[, ro-zanirin] (n) rosanilin; rosaniline [Add to Longdo]
ローズアニリン[, ro-zuanirin] (n) rosaniline [Add to Longdo]
ロサンゼルス(P);ロサンジェルス[, rosanzerusu (P); rosanjierusu] (n) Los Angeles; (P) [Add to Longdo]
ロザリオ[, rozario] (n) rosary (por [Add to Longdo]
窮鳥懐に入れば猟師もこれを殺さず[きゅうちょうふところにいればりょうしもこれをころさず, kyuuchoufutokoroniirebaryoushimokorewokorosazu] (exp) (obs) Even the hunter will refrain from killing the bird that has flown to him for shelter [Add to Longdo]
窮鳥懐に入れば猟師も殺さず[きゅうちょうふところにいればりょうしもころさず, kyuuchoufutokoroniirebaryoushimokorosazu] (exp) (obs) Even the hunter will refrain from killing the bird that has flown to him for shelter [Add to Longdo]
月下香[げっかこう, gekkakou] (n) tuberose (Polianthes tuberosa) [Add to Longdo]
犬薺[いぬなずな;イヌナズナ, inunazuna ; inunazuna] (n) (uk) woodland draba (Draba nemorosa); woodland whitlow-grass [Add to Longdo]
広さ[ひろさ, hirosa] (n) extent; (P) [Add to Longdo]
黒犀[くろさい;クロサイ, kurosai ; kurosai] (n) (uk) black rhinoceros (Diceros bicornis) [Add to Longdo]
黒鷺[くろさぎ, kurosagi] (n) eastern reef heron [Add to Longdo]
黒慈姑[くろぐわい;クログワイ, kuroguwai ; kuroguwai] (n) (1) (uk) Eleocharis kuroguwai (species of spikerush); (2) (uk) (See 大黒慈姑) Chinese water chestnut (Eleocharis dulcis var. tuberosa) [Add to Longdo]
黒銹病[くろさびびょう, kurosabibyou] (n) black rust [Add to Longdo]
散文的[さんぶんてき, sanbunteki] (adj-na) prosaic [Add to Longdo]
珠数[ずず, zuzu] (n) {Buddh} (See 数珠) rosary [Add to Longdo]
酒さ[しゅさ, shusa] (n) rosacea [Add to Longdo]
色再現[いろさいげん, irosaigen] (n) color reproduction [Add to Longdo]
心寂しい[こころさびしい, kokorosabishii] (adj-i) lonely; lonesome [Add to Longdo]
数珠[じゅず(P);ずず;じゅじゅ, juzu (P); zuzu ; juju] (n) {Buddh} rosary; string of prayer beads; (P) [Add to Longdo]
数珠一連[じゅずいちれん, juzuichiren] (n) a rosary; a string of beads [Add to Longdo]
赤鷽[あかうそ;アカウソ, akauso ; akauso] (n) (uk) bullfinch (Pyrrhula pyrrhula rosacea) [Add to Longdo]
大黒慈姑[おおくろぐわい;オオクログワイ, ookuroguwai ; ookuroguwai] (n) (uk) Chinese water chestnut (Eleocharis dulcis var. tuberosa) [Add to Longdo]
虫も殺さぬ[むしもころさぬ, mushimokorosanu] (exp) innocent-looking; looking as though butter would not melt in the mouth [Add to Longdo]
度量の広さ[どりょうのひろさ, doryounohirosa] (n) broad-mindedness [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ゼロサプレス機能[ぜろさぷれすきのう, zerosapuresukinou] zero suppression function [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
散文[さんぶん, sanbun] Prosa [Add to Longdo]
桃色[ももいろ, momoiro] -rosa [Add to Longdo]
無味乾燥[むみかんそう, mumikansou] -trocken, prosaisch [Add to Longdo]
[ふ, fu] TRIBUT, ZAHLUNG, PROSA-GEDICHT [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 rosa
  rose

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 rosa
  rose

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 rosa
  1. pink
  2. pink

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 rosa /roːzaː/
  pink

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Rosa /roːzaː/ 
  pinko

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 rosa
  rose(rozo)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top