ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ท่อยาง

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ท่อยาง-, *ท่อยาง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท่อยาง[N] rubber hose, See also: rubber tube, Example: ผู้ป่วยยอมให้แพทย์ใส่ท่อยางเข้าช่องหูชั้นนอก, Count unit: ท่อ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
April, a normal woman, a normal sane mother doesn't buy a piece of rubber tubing to give herself an abortion so she can live out some kind of a goddamn fantasy.เดือนเมษายนเป็นผู้หญิงปกติแม่มีสติปกติ ไม่ได้ซื้อชิ้นส่วนของท่อยางที่จะให้ตัวเองทำแท้ง เพื่อให้เธอสามารถมีชีวิตอยู่ออกชนิดของจินตนาการ goddamn บาง Revolutionary Road (2008)
Boy, that hose isn't long for this world, is it?หนุ่มเอ๊ย ท่อยางนี้ของอยู่อีกไม่นา่นหรอกใช่มั้ย Guts (2010)
I said I needed the one from the cube van.บอกแล้ว พวกเราไปไม่ได้ไกล เพราะท่อยางหม้อน้ำนั่น Wildfire (2010)
And I'm out of duct tape.มันกลายเป็นท่อเทป มากกกว่าท่อยางแล้ว Wildfire (2010)
I need a gram of ceftriaxone, uh, two liters of saline, and some tubing.ผมต้องการเซฟไทรแอกโซน น้ำเกลือ 2 ลิตร และก็ท่อยาง For the Good of Our Country (2010)
Anyway, I'm up there with my hose, and we're going as fast as we can.ยังไงก็เหอะ ผมขึ้นไปบนรถไฟพร้อมกับท่อยาง และพวกเราก็จัดการให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ Confessions (2013)
And so I fling the hose, I'm grabbing the cap,และผมก็เลยหาท่อยาง แล้วก็คว้าฝาครอบเอาไว้ Confessions (2013)
Trench, Yang, come on, clear the roofท่อยางมาล้างหลังคา The Expendables 3 (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ท่อยาง[n. exp.] (thø yāng) EN: garden hose ; ubber hose   FR: tuyau d'arrosage [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hose[N] ท่อยาง, See also: สายยาง, Syn. pipe, tube

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top