ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rosamund

R OW0 Z AH0 M UH1 N D   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rosamund-, *rosamund*, rosamun
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It might work better if instead of playing Geneva, you played Rosamund.มันคงจะดีกว่าถ้าเธอเล่นเป็นโรซามันด์ แทนที่เจนีวา Virtual Systems Analysis (2012)
Rosamund Mary.โรซามันด์ แมรี่ The Six Thatchers (2017)
Rosamund?โรซามันด์? The Six Thatchers (2017)
Rosamund?โรสซามุนด์? The Six Thatchers (2017)
Rosamund Mary.โรสซามุนด์ แมรี่ The Six Thatchers (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
ROSAMUND    R OW0 Z AH0 M UH1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Rosamund    (n) rˈɒzəmənd (r o1 z @ m @ n d)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top