ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สายยาง

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สายยาง-, *สายยาง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สายยาง[N] rubber tube, Syn. ท่อยาง, Example: คนสวนบีบสายยางให้พ่นน้ำเป็นฝอยๆ ไปทั่วบริเวณสวน, Count unit: เส้น, สาย, Thai definition: ยางที่กลวงใน เป็นทางเดินของของเหลว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สายยางน. ยางหรือวัสดุอื่นที่ทำเป็นเส้นยาว กลวง ใช้เป็นอุปกรณ์ฉีดน้ำรดน้ำต้นไม้เป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cathetersสายยาง,ท่อสวน,สายสวนยาง,หลอดสวน,สายสวน,หลอดสวนปัสสาวะ,ท่อ,สาย,สายท่อที่จะใส่ลงในช่องท้อง [การแพทย์]
Catheters, Softสายยางอ่อนๆ [การแพทย์]
Elasticสายยางยืด,ผ้ายางยืด,ยางยืด [การแพทย์]
Gavageสายยาง [การแพทย์]
Manifoldสายยาง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But, thankfully, that same day... she entered the Beta Delta Pi wet t-shirt contest... where she was completely hosed down from head to toe.แต่โชคดี ที่ในวันนั้น เธอเข้าแข่งขันสาวเสื้อเีปียกของเบต้า เดลต้า ไพ ซึ่งเธอถูกสายยางฉีดน้ำตั้งแต่หัวจรดเท้า Legally Blonde (2001)
These ridiculous tubes.นี่สายยางบ้าอะไรกัน 21 Grams (2003)
Charge a line!บรรจุสายยางLadder 49 (2004)
I actually hold the nausle and put the fire out.ฉันจะต้องจำสายยางนั้น แล้วก็ไล่ไฟออกไป Ladder 49 (2004)
Hey Jack, you can't have a baby... without a shower.ถ้าไม่เคยใช้สายยางนี่ Ladder 49 (2004)
What I'm talking about is Kyle lying on a bed with a ventilator down his throat being fed through one tube and pissing out another.ฉันกำลังพูดว่า ไคล์ นอนอยู่บนเตียง มีเครื่องช่วยหายใจ แย่อยู่ในลำคอ มีสายยางสำหรับให้อาหารสายหนึ่ง แล้วฉี่ออกอีกสายหนึ่ง Pilot (2004)
This is basically hose central, so if you got a hose, this is where it goes.นี่คือสายยางฉีดน้ำที่ใช้งานโดยทั่วๆไป งั้นถ้านายมีสายยางฉีดน้ำ ก็จะรู้ว่ามันใช้งานยังไง Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
Transmission. That round, black hose thing.สายพาน ไอ้สายยางสีดำ รอบๆ นั่น Left Turn Ahead (2007)
You bring me a hose stretcher.นายไปเอาที่กางสายยางมานะ Fireproof (2008)
Wayne told me to grab a hose stretcher.เวนย์ บอกฉัน ให้เอาที่กางสายยางไปให้ Fireproof (2008)
-A hose stretcher? -Yes, sir.ที่กางสายยางนะเหรอ นายนั้นแหละ Fireproof (2008)
Eric, you are the hose stretcher.อีริค ที่กางสายยางนะ Fireproof (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สายยาง[n.] (sāiyāng) EN: hose ; rubber tube   FR: tuyau (d'arrosage) [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
rinse spray hose(n) สายชำระ สายยางที่เป็นสเปรย์พ่นน้ำ เช่น Buy pre rinse spray hose Plumbing Supplies from Home & Garden stores.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hose[N] ท่อยาง, See also: สายยาง, Syn. pipe, tube

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top