ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rosalind

R AA1 Z AH0 L AH0 N D   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rosalind-, *rosalind*, rosalin
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's that git, upsetting my lovely Rosalind.แกนี่เองที่ทำให้โรซาลีนที่น่ารักของฉันโกรธ Goal II: Living the Dream (2007)
Her Royal Highness... Rosalinda Marie Montoya Fiore.เจ้าฟ้าโรซาลินดา แมรรี่ มอนโตย่า ฟลีออร์ ทรงเสด็จมาแล้ว Princess Protection Program (2009)
Thank you for coming to help Rosalinda.โซเฟีย: ขอบคุณที่มา ช่วยโรซาลินดานะคะ. Princess Protection Program (2009)
Turn to face your subjects, Rosalinda.หันหน้าไปเลย,โรซาลินดา. Princess Protection Program (2009)
I present to you Princesa Rosalinda Marie Montoya Fiore, heir to the throne of Costa Luna.ข้าขอแนะนำองค์หญิง โรซาลินดา แมรรี่ มอนโตยา ฟลอ, รัชทยาทแห่งบัลลังค์ คอสตา ลูน่า Princess Protection Program (2009)
Princess Rosalinda Marie Montoya Fiore, you are now in the safe custody of the International Princess Protection Program, the PPP.เจ้าหญิง โรซาลินดา แมรรี่ มอนโตยา ฟลอ คุณอยู้ในที่ศูนย์รักษาความปลอดภัย แห่งชาติของเจ้าหญิง โปรแกรมรักษาความปลอดภัย,เรียกว่า ปปจ. Princess Protection Program (2009)
Welcome, Rosalinda, to the operational heart of the Princess Protection Program, a top- secret agency funded by the world's royal families.ยินดีต้อนรับ โรซาลินดา, สู่หัวใจการดำเนินงาน ของ โปรแกรมปกป้องเจ้าหญิง หน่วยความลับสุดยอด โดยครอบครัวของชาวโลก Princess Protection Program (2009)
Thank you for joining me. Any news from Rosalinda?ขอบคุณที่มา มีข่าวใหม่ของโรซาลินดาไหม Princess Protection Program (2009)
I think you need to know that my name is Rosalinda Marie Montoya Fiore,ชั้นคิดว่าเธอควรที่จะรู้ชื่อของชั้น ชื่อชั้นคือ โรซาลินดา แมรรี่ มอนโตยา ฟลอร์ Princess Protection Program (2009)
But Rosalinda will not know this.แต่โรซาลินดาจะไม่รู้เรื่องนี้ Princess Protection Program (2009)
"Princess Rosalinda"?"เจ้าหญิงโรซาลินดา"? Princess Protection Program (2009)
General Kane's doing this to draw Rosalinda out.กบฎทำมัน เพื่อที่จะให่โรซาลินด่ากลับไป Princess Protection Program (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
ROSALIND    R AA1 Z AH0 L AH0 N D
ROSALINDA    R OW0 S AA0 L IY1 N D AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Rosalind    (n) rˈɒzəlɪnd (r o1 z @ l i n d)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top