ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鵝-, *鵝*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[é, ㄜˊ, / ] goose, #9,001 [Add to Longdo]
天鹅[tiān é, ㄊㄧㄢ ㄜˊ, / ] swan, #9,098 [Add to Longdo]
企鹅[qǐ é, ㄑㄧˇ ㄜˊ, / ] penguin, #13,120 [Add to Longdo]
鹅卵石[é luǎn shí, ㄜˊ ㄌㄨㄢˇ ㄕˊ, / ] pebble; cobblestone, #37,470 [Add to Longdo]
鹅毛大雪[é máo dà xuě, ㄜˊ ㄇㄠˊ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˇ, / ] snow like goose feathers (成语 saw), #61,974 [Add to Longdo]
千里送鹅毛[qiān lǐ sòng é máo, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄙㄨㄥˋ ㄜˊ ㄇㄠˊ, / ] goose feather sent from afar (成语 saw); a trifling present with a weighty thought behind it, #161,374 [Add to Longdo]
鹅喉羚[é hóu líng, ㄜˊ ㄏㄡˊ ㄌㄧㄥˊ, / ] goitered gazelle (Gazella subgutturosa) of Xinjiang, #175,407 [Add to Longdo]
天鹅座[tiān é zuò, ㄊㄧㄢ ㄜˊ ㄗㄨㄛˋ, / ] Cygnus (constellation), #187,388 [Add to Longdo]
天鹅湖[Tiān é Hú, ㄊㄧㄢ ㄜˊ ㄏㄨˊ, / ] Swan Lake, #656,085 [Add to Longdo]
千里寄鹅毛[qiān lǐ jì é máo, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄐㄧˋ ㄜˊ ㄇㄠˊ, / ] goose feather sent from afar (成语 saw); a trifling present with a weighty thought behind it; also written 千里送毛|千里送鹅毛 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
毛;鵞毛[がもう, gamou] (n) goose down; goose feather [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Operation Shingle.[CN] 卵石行動 Red Tails (2012)
To keep funding and sanctuary status, you need at least 10 penguins to call this place home.[CN] 想要得到資金和避難所 To keep funding and sanctuary status, 你需要至少10只企,才能叫這裏是企之家 you need at least 10 penguins to call this place home. Oddball (2015)
Goose?[CN] ? Queen for a Day (2011)
Yup, fish, birds, penguins and even drosophilae...[CN] 嗯 魚兒 鳥兒 企都是 就連蒼蠅也會跳舞 Episode #1.1 (2010)
Because they depend on each other to march back to bed every night in a penguin parade.[CN] 因為他們互相依靠 Because they depend on each other 每天晚上回到企的天堂 to march back to bed every night in a penguin parade. Oddball (2015)
With the fairy penguins almost gone, it seems the magic of Warrnambool will soon be gone too.[CN] 隨著美麗的企越來越少 With the fairy penguins almost gone, 瓦南布爾的魔力 it seems the magic of Warrnambool 很快就逝去了 will soon be gone too. Oddball (2015)
Eating the goose is just a physical act.[CN] 我心中沒有腿 吃了也無所謂 Journey to the West (2013)
But if council sees less than 10 penguins next month, the place won't be a sanctuary, it'll just be a rock.[CN] 但是,如果委員會下月看到企少於10只 But if council sees less than 10 penguins next month, 這地方就不在是避難所了,會重新成為荒島 the place won't be a sanctuary, it'll just be a rock. Oddball (2015)
It's just a swan.[CN] 不就是天 Simon Roberts Was Here (2014)
Talk to me, Goose.[CN] 說吧 野 Queen for a Day (2011)
There was another penguin killed at the reserve last night.[CN] 昨晚又有一隻企 There was another penguin 在自然保護區被殺了 killed at the reserve last night. Oddball (2015)
How dare you eat my goose leg! Have you paid? ![CN] 你幹什麽吃我的腿 錢付了嗎 Journey to the West (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top