ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鹅-, *鹅*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鹅, é, ㄜˊ] goose
Radical: Decomposition: 我 (wǒ ㄨㄛˇ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 2,172

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[é, ㄜˊ, / ] goose, #9,001 [Add to Longdo]
[tiān é, ㄊㄧㄢ ㄜˊ, / ] swan, #9,098 [Add to Longdo]
[qǐ é, ㄑㄧˇ ㄜˊ, / ] penguin, #13,120 [Add to Longdo]
卵石[é luǎn shí, ㄜˊ ㄌㄨㄢˇ ㄕˊ, / ] pebble; cobblestone, #37,470 [Add to Longdo]
毛大雪[é máo dà xuě, ㄜˊ ㄇㄠˊ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˇ, / ] snow like goose feathers (成语 saw), #61,974 [Add to Longdo]
千里送[qiān lǐ sòng é máo, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄙㄨㄥˋ ㄜˊ ㄇㄠˊ, / ] goose feather sent from afar (成语 saw); a trifling present with a weighty thought behind it, #161,374 [Add to Longdo]
喉羚[é hóu líng, ㄜˊ ㄏㄡˊ ㄌㄧㄥˊ, / ] goitered gazelle (Gazella subgutturosa) of Xinjiang, #175,407 [Add to Longdo]
[tiān é zuò, ㄊㄧㄢ ㄜˊ ㄗㄨㄛˋ, / ] Cygnus (constellation), #187,388 [Add to Longdo]
[Tiān é Hú, ㄊㄧㄢ ㄜˊ ㄏㄨˊ, / ] Swan Lake, #656,085 [Add to Longdo]
千里寄[qiān lǐ jì é máo, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄐㄧˋ ㄜˊ ㄇㄠˊ, / ] goose feather sent from afar (成语 saw); a trifling present with a weighty thought behind it; also written 千里送鵝毛|千里送[Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- But on plush cushions.[CN] - But on plush cushions. - 四处漂泊流浪 - 但是会坐着绒垫子 Strange Cargo (1940)
And some of those pâté de foie gras sandwiches that Pierre makes so well.[CN] 还有一点肝酱三明治... Dead Reckoning (1947)
You'll have a red velvet coat with silver buckles on your shoes.[CN] 你将会有一件红色的天绒的外套 还有有银扣子的鞋 Wuthering Heights (1939)
And there are the most wonderful shells and pebbles... all sizes and colors.[CN] 还有美丽的贝壳和卵石 各种尺寸和颜色 Leave Her to Heaven (1945)
Swan ...[CN] 天... Detective Conan: Quarter of Silence (2011)
It's not marabou, it's swan.[CN] 它不是鹳毛 是天 Dédée d'Anvers (1948)
Yes, sir. Here it is. The pâté de foie gras, sir.[CN] 拿来了,在这里,肝酱 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
We haven't been to the movies since we saw Dream Girl.[CN] 自从《炫舞天》之后我们再也没有去过电影院了 Summer with Monika (1953)
Real pâté from Paris. Prewar.[CN] 皮埃尔很会做这个 来自战前巴黎的真正肝酱 Dead Reckoning (1947)
Mother Goose slipped a package check into my locker.[CN] 妈妈在我的柜子里塞了一张行李票 T-Men (1947)
We're going to Jackie's Hot Spot.[CN] 玉米奶油汤, 土豆沙拉,香肠和肝酱。 The Best Years of Our Lives (1946)
You wouldn't think that once I had skin like velvet.[CN] 你不会想到我曾经 也有像天绒一样的皮肤 The Scarlet Empress (1934)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top