Search result for

*rates*

(374 entries)
(0.0208 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rates, -rates-
English-Thai: Longdo Dictionary
united arab emirates(n) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Socrates[N] นักปราชญ์ชาวกรีก
Hippocrates[N] ชื่อแพทย์ชาวกรีกที่เป็นบิดาแห่งแพทย์ศาสตร์
United Arab Emirates[N] สหรัฐอาหรับอะมีเรส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hippocrates(ฮิพอค'ระทีซ) n. ชื่อแพทย์ชาวกรีกที่เป็นบิดาแห่งแพทยศาสตร์. -Hippocratic (al) adj.
socrates(ซอค'ระทีซ) n. (399-469 ปีมาก่อนคริสตกาล) นักปรัชญาชาวกรีก, See also: Socratic adj.
united arab emiratesn. ชื่อประเทศอาหรับประเทศหนึ่งบนฝั่งของอ่าวเปอร์เซีย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
age of marine invertebratesยุคสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gross ratesอัตราเบี้ยประกันภัยรวม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Carbohydratesคาร์โบไฮเดรต [TU Subject Heading]
Citratesซิเตรต [TU Subject Heading]
Foreign exchange ratesอัตราปริวรรตเงินตรา [TU Subject Heading]
Interest ratesอัตราดอกเบี้ย [TU Subject Heading]
Invertebratesสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง [TU Subject Heading]
Marine invertebratesสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลัง [TU Subject Heading]
Piratesโจรสลัด [TU Subject Heading]
Postal ratesอัตราค่าไปรษณีย์ [TU Subject Heading]
Ratesอัตราราคา [TU Subject Heading]
Socrates, 470-399 B.C.โซกราตีส, 470-399 ปีก่อน ค.ศ. [TU Subject Heading]
Tartratesทาร์เตรต [TU Subject Heading]
Vertebratesสัตว์มีกระดูกสันหลัง [TU Subject Heading]
Alumina Hydratesอะลูมินาไฮเดรท [การแพทย์]
Barbituratesบาร์บิตุเรต;ยานอนหลับ;ยาสลบ;บาร์บิจูเรท;บาบิทูเรต;บาร์บิทูเรท;สารพวกบาร์บิทูเรทส์;บาร์บิทูเรต;บาร์บิทูเรท;บาร์บิตุเรต,ยา [การแพทย์]
Barbiturates, Long-Actingยาบาร์บิทุเรตพวกออกฤทธิ์นาน,บาร์บิทูเรตที่ออกฤทธิ์ยาว [การแพทย์]
Barbiturates, Moderatelyบาร์บิทูเรตที่ออกฤทธิ์ปานกลาง [การแพทย์]
Barbiturates, Short-Actingบาร์บิทูเรตที่ออกฤทธิ์สั้น [การแพทย์]
Boratesบอเรต,สาร;บอเรตส์;โบเรท [การแพทย์]
Carbohydratesคาร์โบฮัยเดรท,คาร์โบไฮเดรต,คาร์โบไฮเดรท [การแพทย์]
Carbohydrates, Complexคาร์โบไฮเดรทสารประกอบเชิงซ้อน,แป้งชนิดไม่หวาน,คาร์โบฮัยเดรทซับซ้อน [การแพทย์]
Carbohydrates, Simpleน้ำตาล [การแพทย์]
Cellular Infiltrates, Polymorphousประกอบด้วยเซลล์หลายชนิด [การแพทย์]
Chloratesคลอเรทส์,คลอเรท [การแพทย์]
Choice for Standard Ratesการเลือกอัตรามาตรฐาน [การแพทย์]
Citratesซิเตรต,สาร;ซิเตรท [การแพทย์]
Clathratesคลาเทรต [การแพทย์]
Color Concentratesสีเข้มข้น [การแพทย์]
Demonstratesแสดงให้เห็น [การแพทย์]
Exaratesดักแด้แบบเอ๊กซาเรท [การแพทย์]
Fumaratesฟูมาเรท [การแพทย์]
Glutaratesกลูตาเรต, สาร; [การแพทย์]
Inflammatory Infiltrates, Chronicการอักเสบชนิดเรื้อรัง [การแพทย์]
Intratesticularเข้าอัณฑะ [การแพทย์]
Invertebratesสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง, สัตว์พวกไม่มีสันหลัง, พวกที่ไม่มีกระดูกสันหลัง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
united arab emirates[ยูไน้ถิด อาหรับ เอีมิเร็ทสฺ] สหอาหรับเอมิเรตส์ (ไม่มีคำว่า "รัฐ" เพราะไม่เน้นที่ States แต่เน้นที่ คนอาหรับ)
united arab emirates[ยูไน้ถิด อาหรับ เอมิเร็ทสฺ] สหอาหรับเอมิเรตส์ (ไม่มีคำว่า "รัฐ" เพราะไม่เน้นที่ States แต่เน้นที่ คนอาหรับ)
united arab emirates[ยูไน้ถิด อาหรับ เอมิเร็ทสฺ] สหอาหรับเอมิเรตส์ (ไม่มีคำว่า "รัฐ" เพราะไม่เน้นที่ States แต่เน้นที่ คนอาหรับ เขาก่อร่างสร้างประเทศเขาตั้งใจมองไปที่คนเล็กคนน้อย เขาเล็งไปที่ "ชาวอาหรับ" ที่เป็นประชาชนในอาณาบริเวณของเขา เขาจึงใช้ชื่อประเทศว่า United Arab Emirates: ภาษาอาหรับก็บอกชัดเจนอ่านจากคำขวาก่อนคือ อิมิเรต หากดูตรงกลางพบคำว่า "อาระบียะห์" ซึ่งหมายถึงคนอาหรับ และคำสุดท้ายแปลว่ามารวมกัน الإمارات العربيّة المتّحدة‎ )

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No masses, no infiltrates.ไม่มี masses ไม่มีสิ่งแปลกปลอม Lucky Thirteen (2008)
Where was the Republic when our supply ships were destroyed by pirates?สาธารณรัฐไปอยู่ไหน เมื่อยานเสบียงของเราถูกทำลายโดยฝีมือโจรสลัด? Bombad Jedi (2008)
Alcohol reduces the white blood cell count, which deteriorates the immune system and impairs judgment, and also...แอลกอฮอล์ทำให้จำนวนเม็ดเลือดขาวลดลง ระบบภูมิคุ้มกัันก็จะแย่ลง ความสามารถในการตัดสินใจน้อยลง แล้วก็.. Baby and I (2008)
Alcohol reduces the white blood cell count, which deteriorates the immune system... and impairers judgment, which can result in second and third Woo-Rahm!แอลกอฮอล์น่ะทำให้เม็ดเลือดขาวลดลง ทำลายเม็ดเลือดและระบบภูมิคุ้มกัน ระบบซ่อมแซ่ม การตัดสินใจ แล้ว... Baby and I (2008)
Burmese pirates.โจรสลัดพมา Rambo (2008)
Well, you know how she exaggerates.คุณก็รู้ว่าเธอชอบพูดเกินจริง Day of the Dead (2008)
Pirates run aground on an island.โจรสลัดที่เข้าเทียบฝั่ง, The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
That is not the way the organization operates.พวกมันยังไม่ยอมบอกเขาหรอก Body of Lies (2008)
I'm staying at the Jumeirah Emirates Towers, but I can meet you anywhere.ผมพักอยู่ที่ตึกจูไมร่าห์ เอมิเรตส์ แต่ให้ไปเจอที่ไหนก็ได้ Body of Lies (2008)
Once a player penetrates level 5, RIPLEY tags him as a security threat.เมื่อเล่นถึงระดับ 5 ริปลี่จะจัดเขาอยู่ในระดับ จับตามอง WarGames: The Dead Code (2008)
Yes, it dehydrates one terribly.ใช่ครับ ทำให้เสียเหงื่อได้ง่าย Frost/Nixon (2008)
I'm here to negotiate the rates.ฉันมาเพื่อต่อรองราคา Taken (2008)
This wall separates Middleton from Warren.กำแพงนี้กั้นระหว่างห้องทำงานของมิดเดิลตั้นกับวอเรน Safe and Sound (2008)
A liter of oil generates as much energy as 100 pairs of hands in 24 hours.น้ำมัน 1 ลิตร สร้างพลังงานได้เท่ากับ มือ 100 คู่ ทำงานใน 24 ชั่วโมง Home (2009)
Its water has flown to supermarkets all over the world in crates of fruit and vegetables.น้ำเหล่านี้ไหลไปสู่ ซุเปอร์มาเก็ตทั่วโลก ในรูปของผักและผลไม้สำเร็จรูป Home (2009)
You're one of my personally nominated magistrates.ส่วนเรื่องนี้ เจ้าจะขอรับผิดชอบแทนข้า Goemon (2009)
Forgiveness liberates the soul.การให้อภัยช่วยชำระล้างจิตใจของเรา.. Invictus (2009)
Josh was researching livestock mortality rates.จอชเคยทำวิจัยเกี่ยวกับอัตราการตายของสัตว์ Hey! Mr. Pibb! (2009)
Leukemia rates around here are 145% above the national average.อัตตราของโรคลูคีเมียที่นี่สูงถึง 145 % ของค่าเฉลี่ย Hey! Mr. Pibb! (2009)
Because I swore an oath to uncle Hippocrates, right?เพราะผมปฏิญาณไว้ว่า.. จะเป็นคนสับปรับ.. นกสองหัว ใช่มั้ย? The Breath (2009)
All right, look, I can't make any promises, but if he cooperates, I'll do what I can.โอเค ฟังนะ ผมไม่สามารถให้สัญญาได้ แต่ถ้าเราจะร่วมมือกัน ผมจะทำเท่าที่ทำได้ Ninja Assassin (2009)
It frustrates me when you say such reckless things.ฉันอึดอัดใจนะเวลานายพูดว่าจะทำอะไรบุ่มบ่าม The Monster at the End of This Book (2009)
Well, it frustrates me when you'd rather hide that fight.ฉันก็อึดอัดใจนะเวลานายเลือกจะหนีมากกว่าสู้ The Monster at the End of This Book (2009)
Uh, what are your rates?อืม คิดราคายังไงครับ? Lucifer Rising (2009)
It's the part which generates the electricity.ซึ่งมีส่วนที่จะสร้างกระแสไฟฟ้า โดยปกติแล้ว นี่จะช่วยให้ 4 Days Out (2009)
This demonstrates his appreciation of the blessings of his own lifeการแสดงนี้จะแสดงว่าเค้าไม่ได้ชื่นชมในชีวิตเค้าเลย Saw VI (2009)
THAT SEPARATES THE SIDEWALK FROM THE STREET. NOW, THAT TERM IS ONLY USED IN CENTRAL OHIO.วิลเลี่ยมอาศัยอยู่ในแอตแลนต้าตลอด 20 ปี แต่เค้าโตที่โคลัมบัส Soul Mates (2009)
he probably generates income from a related field.อาจหาเลี้ยงชีพด้วยอะไรคล้ายๆนั้น The Big Wheel (2009)
He's been sail master on The Pirates of the Caribbean.ในสถานการณ์นั้น เราทำอะไรไม่ได้เลย The Cove (2009)
We know very little about these pirates.เรารู้เรื่องเกี่ยวกับโจรสลัดนี่น้อยมาก Dooku Captured (2009)
No, I'm worried about these pirates.ไม่ ข้ากังวลพวกโจรสลัดนี่ต่างหาก Dooku Captured (2009)
To powerful pirates and new friends of the Republic.ดื่มให้กับโจรสลัดผู้ทรงอำนาจ สหายใหม่ของสาธารณรัฐ Dooku Captured (2009)
How a bunch of drunken pirates managed to catch Dooku when we couldn't.ทำไมพวกโจรสลัดขี้เหล้านี่ ถึงจับตัวดูกูได้ ทั้งๆ ที่เราไม่เคยทำได้เลย Dooku Captured (2009)
Weequayan pirates have captured Anakin and I and our cellmate is my least favorite Sith Lord, Count Dooku.โจรสลัดชาววีเควย์ได้จับตัวอนาคินและข้าไว้ และสหายร่วมคุกของเราก็คือ ซิธลอร์ดที่ข้าชอบน้อยที่สุด เคานท์ดูกู Dooku Captured (2009)
All those crates are filled with chips.ในหีบทั้งหมด คือชิปเอเลี่ยน Ben 10: Alien Swarm (2009)
After escaping capture by Jedi knights Anakin Skywalker and Obi-Wan Kenobi, the villainous count Dooku fell into the clutches of pirates led by the brigand Hondo Ohnaka.หลังจากหลบหนีการจับกุมของอัศวินเจได อนาคิน สกายวอล์คเกอร์ และโอบีวัน เคโนบี เคาท์ดูกูจอมโฉดได้ตกไปอยู่ ในกำมือของเหล่าโจรสลัด The Gungan General (2009)
I did warn you these pirates were devious.ข้าเตือนเจ้าแล้วว่าพวกโจรสลัดน่ะเล่นไม่ซื่อ The Gungan General (2009)
I am relieved you're about to arrive at the pirates' stronghold safely.ข้าโล่งอกที่ท่านกำลังจะไปถึง รังของพวกโจรสลัดอย่างปลอดภัย The Gungan General (2009)
Those pirates are on speeders. How are we gonna catch them?โจรสลัดบนสปีดเดอร์ เราจะไปตามจับมันได้ยังไง The Gungan General (2009)
We need you to go out there and negotiate with the pirates.เราต้องการให้ท่านออกไปเจรจากับพวกโจรสลัด The Gungan General (2009)
Excellent, Jar Jar, assuming he pirates still have count Dooku to trade.เยี่ยมมาก จาร์ จาร์ ข้าเดาว่าพวกโจรสลัดนี่ ยังคงมีเคาท์ดูกูให้แลกเปลี่ยนล่ะนะ The Gungan General (2009)
I know it sounds crazy, she said she's going to change the Company in the way it operates.ฉันรู้ว่ามันฟังดูบ้า เธอบอกว่าเธอกำลังจะเปลี่ยนแปลง เดอะ คอมพานี วิธีการบริหารงาน The Mother Lode (2009)
I know how the Company operates.ฉันรู้ว่าคอมปานีปฏิบัติการอย่างไร S.O.B. (2009)
She tolerates us,เธอยอมรับเรา Scratches (2009)
At our place it's 2,500 Won, but I calculated it according to Kang Nam's rates.ตามปกติมันแค่ 2,500 วอน แต่ฉันคิดตามอัตราคังนัม Episode #1.1 (2009)
How many egg crates is this?ใช้ไข่ไปทั้งหมดกี่ถาดล่ะ Episode #1.1 (2009)
Then be honest by saying that your dad runs a dry cleaner and your mom operates a public bath?งั้นก็บอกความจริงไปว่าพ่อของเธอเป็นคนซัก-รีด และแม่เป็นคนจัดการห้องน้ำสาธารณะ? Episode #1.3 (2009)
That droid exaggerates.ดรอยด์นั่นพูดเกินจริง Liberty on Ryloth (2009)
That's the way the National Security Agency operates.นั่นคือปฏิบัติการของหน่วยงาน การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ Chuck Versus the Broken Heart (2009)
What about all these ancient crates?อะไรอยู่ในลังของชาวโบราณนี่ Air: Part 1 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ratesAll families with children get special rates.
ratesAnd soon after I procured Xenophon's Memorable Things of Socrates, wherein there are many instances of the same method.
ratesAre there special evening rates?
ratesBob operates an elevator in the department store.
ratesBus rates have stayed the same for two years.
ratesDivorce rates might reach a plateau soon.
ratesDo you know anything about complex carbohydrates?
ratesFalling interest rates have stimulated the automobile market.
ratesFear often exaggerates danger.
ratesFrequently clear and balmy weather deteriorates and it soon rains cats and dogs.
ratesGood advice grates on the ear. [Proverb]
ratesHe exaggerates the harm done.
ratesHow should foreign exchange rates be shown? In the foreign exchange market they are displayed centered on the American dollar.
ratesI have to pay high rates to the boarding.
ratesI know that interest rates are fixed in accordance to the borrower's business risk.
ratesIn hot weather water evaporates quickly.
ratesIn North America, business operates on "the customer is always right" principle.
ratesInterest rates will move up due to monetary tightening.
ratesInternational postal rates differ according to destination.
ratesIn the OECD survey, northern European countries are keeping their high ranking in tax-rates.
ratesIt is better to be Socrates dissatisfied than a pig satisfied.
ratesIt was Socrates who laid the foundation of logic.
ratesI've heard that if you default on the water rates your water supply will be suspended, is that true?
ratesKate hardly ever celebrates her birthday.
ratesLarger pirates often preyed on unarmed merchant ships.
ratesLet's make believe that we are pirates.
ratesModerate exercise invigorates the blood circulation.
ratesNobody anticipated such a sharp decline in interest rates.
ratesOur rates increased in April.
ratesPlease find some hotel where the rates are moderate.
ratesPrice increases explain the difference between the real and nominal growth rates.
ratesShow me a list of your rates, please.
ratesSocrates said that recognising your own ignorance is the first step towards wisdom.
ratesSocrates was accused of atheism because he did not believe in Zeus.
ratesThe chart illustrates how the body works.
ratesThe English Channel separates England and France.
ratesThe exchange rates are posted daily outside the cashier's office.
ratesThe exchange rates for foreign currency change daily.
ratesThe Federal Reserve slashed interest rates.
ratesThe graph in Figure 1 illustrates the differences in the means of total scores for white and black subject in each grade.
ratesThe Japan Sea separates Japan from the Asian Continent.
ratesThe machine generates a lot of electricity.
ratesThe machine operates all day long.
ratesThe machine operates around the clock.
ratesThe oil in mayonnaise sometimes separates from the other ingredients.
ratesThe pirates buried their treasure in the ground.
ratesThe pirates had no choice but to surrender.
ratesThe pirates sailed the seven seas.
ratesThe rates cover all the meals at the hotel.
ratesThe troops fought with Grant against the Confederates.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้พิจารณา[N] one who consider carefully, See also: one who deliberates, Syn. คนพิจารณา, Example: การรับแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 จะมีคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจากข้อมูลในใบสมัคร, Count unit: คน, Thai definition: คนที่คิดในแง่มุมต่างๆ อย่างถี่ถ้วนเพื่อตัดสินใจ
ค่าภาษีอากร[N] tax and rates, See also: tax and duties, Example: ผู้กู้ยืมเงินจากทางรัฐมีพันธะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ของสัญญา รวมทั้งจะต้องชำระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวง และผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษแก่ฝ่ายรัฐด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของสัตว์มีกระดูกสันหลัง[n. exp.] (kāiyawiphāksāt prīepthīep khøng sat mī kradūk sanlang) EN: comparative anatomy of vertebrates.   
การปรับดอกเบี้ยขึ้น[n. exp.] (kān prap døkbīa kheun) EN: rise in interest rates ; interest rate increase   FR: hausse des taux d'intérêt [f]
พวกไม่มีกระดูกสันหลัง[n.] (phūak mai mī kradūk sanlang) EN: invertebrates   FR: invertébrés [mpl]
พวกมีกระดูกสันหลัง[n.] (phūak mī kradūk sanlang) EN: vertebrates   FR: vertébrés [mpl]
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์[n. prop.] (Prathēt Saharat Ārap Ēmirēt) EN: United Arab Emirates ; UAE   
สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ [n. prop.] (Saharat Ārap Ēmirēt) EN: United Arab Emirates (UAE)   FR: Émirats arabes unis (EAU)
สายการบินเอมิเรตส์[TM] (Sāikānbin Ēmirēts = sāikānbin Ēmirēt) EN: Emirates   FR: Emirates [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RATES    R EY1 T S
CRATES    K R EY1 T S
FRATES    F R EY1 T S
GRATES    G R EY1 T S
PIRATES    P AY1 R AH0 T S
DEFRATES    D EH1 F ER0 EY0 T S
OPERATES    AA1 P ER0 EY2 T S
NARRATES    N EH1 R EY0 T S
NARRATES    N EH0 R EY1 T S
NITRATES    N AY1 T R EY2 T S
VIBRATES    V AY1 B R EY0 T S
EMIRATES    EH1 M ER0 AH0 T S
EMIRATES    EH1 M ER0 EY2 T S
SOCRATES    S AA1 K R AH0 T IY2 Z
MODERATES    M AA1 D ER0 AH0 T S
EMIGRATES    EH1 M AH0 G R EY2 T S
EMIRATES'    EH1 M ER0 AH0 T S
EMIRATES'    EH1 M ER0 EY2 T S
TOLERATES    T AO1 L ER0 EY2 T S
SEPARATES    S EH1 P ER0 AH0 T S
ASPIRATES    AE1 S P AH0 R EY2 T S
CASTRATES    K AE1 S T R EY2 T S
GENERATES    JH EH1 N ER0 EY2 T S
EUPHRATES    Y UW0 F R EY1 T IY0 Z
SEPARATES    S EH1 P ER0 EY2 T S
MODERATES    M AA1 D ER0 EY2 T S
EVAPORATES    IH0 V AE1 P ER0 EY2 T S
INTEGRATES    IH1 N AH0 G R EY2 T S
INTEGRATES    IH1 N T AH0 G R EY2 T S
FRUSTRATES    F R AH1 S T R EY2 T S
EVAPORATES    IY0 V AE1 P ER0 EY2 T S
SUBSTRATES    S AH1 B S T R EY2 T S
EXONERATES    IH0 G Z AA1 N ER0 EY2 T S
PENETRATES    P EH1 N AH0 T R EY2 T S
COOPERATES    K OW0 AA1 P ER0 EY2 T S
CELEBRATES    S EH1 L AH0 B R EY2 T S
BIRTHRATES    B ER1 TH R EY2 T S
ARBITRATES    AA1 R B AH0 T R EY2 T S
CORPORATES    K AO1 R P ER0 AH0 T S
DOCTORATES    D AA1 K T ER0 AH0 T S
ELABORATES    AH0 L AE1 B ER0 EY2 T S
ENUMERATES    AH0 N UW1 M ER0 EY2 T S
REITERATES    R IY0 IH1 T ER0 EY2 S
ELECTORATES    AH0 L EH1 K T ER0 AH0 T S
INAUGURATES    IH2 N AO1 G Y ER0 EY2 T S
INAUGURATES    IH2 N AO1 G Y ER0 AH0 T S
MAGISTRATES    M AE1 JH AH0 S T R EY2 T S
ILLITERATES    IH2 L IH1 T ER0 AH0 T S
HIPPOCRATES    HH AH0 P AO1 K R AH0 T IY0 Z
ACCELERATES    AE0 K S EH1 L ER0 EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rates    (v) (r ei1 t s)
crates    (v) (k r ei1 t s)
grates    (v) (g r ei1 t s)
orates    (v) (oo1 r ei1 t s)
prates    (v) (p r ei1 t s)
aerates    (v) (e@1 r ei t s)
berates    (v) (b i1 r ei1 t s)
curates    (n) (k y u@1 r @ t s)
derates    (v) (d ii2 r ei1 t s)
gyrates    (v) (jh ai2 r ei1 t s)
pirates    (v) (p ai1 r @ t s)
emirates    (n) (e1 m i@1 r ei t s)
hydrates    (v) (h ai1 d r ei t s)
iterates    (v) (i1 t @ r ei t s)
migrates    (v) (m ai1 g r ei1 t s)
narrates    (v) (n @1 r ei1 t s)
nitrates    (n) (n ai1 t r ei t s)
operates    (v) (o1 p @ r ei t s)
vibrates    (v) (v ai1 b r ei1 t s)
Euphrates    (n) (y uu f r ei1 t ii z)
aspirates    (n) (a1 s p i r @ t s)
aspirates    (v) (a1 s p i r ei t s)
castrates    (v) (k a1 s t r ei1 t s)
decorates    (v) (d e1 k @ r ei t s)
emigrates    (v) (e1 m i g r ei t s)
execrates    (v) (e1 k s i k r ei t s)
federates    (v) (f e1 d @ r ei t s)
filtrates    (n) (f i1 l t r ei t s)
filtrates    (v) (f i1 l t r ei1 t s)
generates    (v) (jh e1 n @ r ei t s)
lacerates    (v) (l a1 s @ r ei t s)
liberates    (v) (l i1 b @ r ei t s)
literates    (n) (l i1 t @ r @ t s)
macerates    (v) (m a1 s @ r ei t s)
maturates    (v) (m a1 t y u r ei t s)
moderates    (n) (m o1 d @ r @ t s)
moderates    (v) (m o1 d @ r ei t s)
overrates    (v) (ou2 v @ r ei1 t s)
saturates    (v) (s a1 ch @ r ei t s)
separates    (v) (s e1 p @ r ei t s)
separates    (n) (s e1 p r @ t s)
tolerates    (v) (t o1 l @ r ei t s)
ulcerates    (v) (uh1 l s @ r ei t s)
venerates    (v) (v e1 n @ r ei t s)
adumbrates    (v) (a1 d uh m b r ei t s)
arbitrates    (v) (aa1 b i t r ei t s)
bank-rates    (n) - (b a1 ng k - r ei t s)
birthrates    (n) (b @@1 th r ei t s)
calibrates    (v) (k a1 l i b r ei t s)
celebrates    (v) (s e1 l i b r ei t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Analphabet {m} | Analphabeten {pl}illiterate | illiterates [Add to Longdo]
Angleichung {f} | Angleichung von Zollsätzenadjustment | adjustment of tariff rates [Add to Longdo]
Bahntarife {pl}rates for rail travel [Add to Longdo]
Barbitursäurepräparat {n} | Barbitursäurepräparate {pl}barbiturate | barbiturates [Add to Longdo]
Bundesgenosse {n} | Bundesgenossen {pl}confederate | confederates [Add to Longdo]
Diskontsatz {m} [fin.] | Diskontsätze {pl}bank rate | bank rates [Add to Longdo]
Dreigestirn {n} | Dreigestirne {pl}triumvirate | triumvirates [Add to Longdo]
Durchschnittsverzinsung {f}average interest rates [Add to Longdo]
Emirat {n} | Emirate {pl}emirate | emirates [Add to Longdo]
Frachtsätze {pl}freight rates [Add to Longdo]
Friedensrichter {m}magistrates [Add to Longdo]
Karateschlag {m}karate chop [Add to Longdo]
Kohlenhydrat {n} | Kohlenhydrate {pl}carbohydrate | carbohydrates [Add to Longdo]
mit Kohlensäure sättigen | mit Kohlensäure sättigend | mit Kohlensäure gesättigt | sättigt mit Kohlensäure | sättigte mit Kohlensäureto aerate | aerating | aerated | aerates | aerated [Add to Longdo]
Konzentrat {n} | Konzentrate {pl}concentrate | concentrates [Add to Longdo]
Kursanstieg {m}rise (in rates) [Add to Longdo]
Lattenkiste {f} | Lattenkisten {pl}crate | crates [Add to Longdo]
Lohntarif {m} | Lohntarife {pl}wage rate | wage rates [Add to Longdo]
Pauschalgebühr {f}; Pauschale {f}; Einheitspreis {m}; Flatrate {f} | Pauschalgebühren {pl}flat rate | flat rates [Add to Longdo]
Pillenknick {m}sudden drop in birthrates [Add to Longdo]
Rate {f} (Zuwachs-) | Raten {pl}rate | rates [Add to Longdo]
Ratespiel {n}panel game [Add to Longdo]
Sorgfalt {f}; Akkuratesse {f}accurateness [Add to Longdo]
Substrat {n}; Trägermaterial {n} | Substrate {pl}substrate | substrates [Add to Longdo]
Tageskurs {m} | Tageskurse {pl}current rate; today's rate | current rates [Add to Longdo]
Umrechnungskurs {m} | Umrechnungskurse {pl}rate of exchange; conversion rate | rates of exchange [Add to Longdo]
Verlatungsrat {m} (einer US-Universität) | Mitglied des Verwaltungsrates (einer US-Universität)the Regents | regent [Am.] [Add to Longdo]
Wählerschaft {f} [pol.] | Wählerschaften {pl}electorate; the voters; constituency; constituent body | electorates [Add to Longdo]
Wirbellose {m,f}; Wirbelloser | die Wirbelloseninvertebrate | invertebrates; inverts [Add to Longdo]
Zinsfuß {m} | Zinsfüße {pl}rate of interest | rates of interest [Add to Longdo]
Zinspolitik {f} [fin.]policy on interest rates [Add to Longdo]
Zuwachsrate {f} | Zuwachsraten {pl}rate of growth | rates of growth [Add to Longdo]
arbeitetoperates [Add to Longdo]
aspirieren | aspirierend | aspiriert | aspirierteto aspirate | aspirating | aspirates | aspirated [Add to Longdo]
aufhäufen | aufhäufend | aufgehäuft | häuft auf | häufte aufto agglomerate | agglomerating | agglomerated | agglomerates | agglomerated [Add to Longdo]
aufweichen; aufquellen | aufweichend; aufquellend | aufgeweicht; aufgequollen | weicht auf | weichte aufto macerate | macerating | macerated | macerates | macerated [Add to Longdo]
(weiter) ausarbeiten; weiter ausführen | ausarbeitend | ausgearbeitet | arbeitet austo elaborate | elaborating | elaborated | elaborates [Add to Longdo]
ausschmücken; schmücken; dekorieren | ausschmückend; schmückend; dekorierend | ausgeschmückt; geschmückt; dekoriert | schmückt aus; schmückt; dekoriert | schmückte aus; schmückte; dekorierteto decorate | decorating | decorated | decorates | decorated [Add to Longdo]
auswandern; emigrieren (nach; in) | auswandernd; emigrierend | ausgewandert; emigriert | er/sie wandert aus | ich/er/sie wanderte aus | er/sie ist/war ausgewandertto emigrate (to) | emigrating | emigrated | he/she emigrates | I/he/she emigrated | he/she has/had emigrated [Add to Longdo]
ballt sich zusammenagglomerates [Add to Longdo]
bekräftigen | bekräftigend | bekräftigt | bekräftigt | bekräftigteto corroborate | corroborating | corroborated | corroborates | corroborated [Add to Longdo]
belohnen | belohnend | belohnt | belohnt | belohnteto remunerate | remunerating | remunerated | remunerates | remunerated [Add to Longdo]
bemisstrates [Add to Longdo]
bemitleiden | bemitleidend | bemitleidet | bemitleidet | bemitleidetecommiserate | commiserating | commiserated | commiserates | commiserated [Add to Longdo]
beschlagnahmen | beschlagnahmend | beschlagnahmt | beschlagnahmt | beschlagnahmteto sequestrate | sequestrating | sequestrated | sequestrates | sequestrated [Add to Longdo]
beschleunigen; zunehmen | beschleunigend | beschleunigt | beschleunigt | beschleunigte | den Vorgang beschleunigen | den Fortschritt beschleunigen | den Prozess beschleunigen | die Bewegung beschleunigen | das Wachstum einer Pflanze beschleunigen | die Abfahrt beschleunigento accelerate | accelerating | accelerated | accelerates | accelerated | to accelerate the process | to accelerate the progress | to accelerate proceedings | to accelerate the motion | to accelerate the growth of a plant | to accelerate one's departure [Add to Longdo]
betätigt; funktioniertoperates [Add to Longdo]
beteuern | beteuernd | beteuert | beteuert | beteuerteto asseverate; to assert | asseverating | asseverated | asseverates | asseverated [Add to Longdo]
degeneriert; entartetdegenerates [Add to Longdo]
demonstrieren | demonstrierend | demonstriert | demonstriert | demonstrierteto demonstrate | demonstrating | demonstrated | demonstrates | demonstrated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アラブ首長国連邦[アラブしゅちょうこくれんぽう, arabu shuchoukokurenpou] (n) United Arab Emirates [Add to Longdo]
ガスハイドレート[, gasuhaidore-to] (n) gas hydrates [Add to Longdo]
セパレーツ[, separe-tsu] (n) separates [Add to Longdo]
チグリスユーフラテス[, chigurisuyu-furatesu] (n) Tigris-Euphrates (river system) [Add to Longdo]
ドル相場[ドルそうば, doru souba] (n) exchange rates of the dollar [Add to Longdo]
パイレーツ[, paire-tsu] (n) pirate; pirates [Add to Longdo]
ヒポクラテスの誓い[ヒポクラテスのちかい, hipokuratesu nochikai] (n) Hippocratic oath [Add to Longdo]
為替相場[かわせそうば, kawasesouba] (n) exchange rates; (P) [Add to Longdo]
運送費[うんそうひ, unsouhi] (n) transportation rates or expenses [Add to Longdo]
運賃[うんちん, unchin] (n) (1) fare; (2) freight rates; shipping expenses; (P) [Add to Longdo]
穏健派[おんけんは, onkenha] (n) moderate faction; moderates [Add to Longdo]
絵暦[えごよみ, egoyomi] (n) (See 盲暦) traditional Japanese calendar with pictures; traditional Japanese calendar expressed with pictures for use by illiterates [Add to Longdo]
金利[きんり, kinri] (n) interest rates; (P) [Add to Longdo]
建値;建て値[たてね, tatene] (n) official market quotations; exchange rates [Add to Longdo]
固定資産税[こていしさんぜい, koteishisanzei] (n) real estate tax; fixed assets tax; property tax; rates [Add to Longdo]
広告料[こうこくりょう, koukokuryou] (n) advertising rates [Add to Longdo]
降河魚[こうかぎょ, koukagyo] (n) (See 遡河魚) catadromous fish (fish that migrates downstream, e.g. eel) [Add to Longdo]
降流魚[こうりゅうぎょ, kouryuugyo] (n) (obsc) catadromous fish (fish that migrates downstream, e.g. eel) [Add to Longdo]
桜桃忌[おうとうき, outouki] (n) (太宰治) anniversary that celebrates author Dazai Osamu's birthday, and incidentally, the day his body was found after he was involved in a double suicide [Add to Longdo]
四聖[しせい, shisei] (n) the four great sages (Buddha, Christ, Confucius, Socrates) [Add to Longdo]
酒虫[さかむし;さけむし;しゅちゅう, sakamushi ; sakemushi ; shuchuu] (n) (from 'Strange Stories from a Chinese Studio', 1740) mythical spirit residing in a person's body that generates a desire to drink (also said to turn water into alcohol) [Add to Longdo]
小ソクラテス学派[しょうソクラテスがくは, shou sokuratesu gakuha] (n) minor Socratic schools (of philosophy) [Add to Longdo]
小判鮫[こばんざめ, kobanzame] (n) (1) (uk) remora; suckerfish; sharksucker (any fish of family Echeneidae); (2) live sharksucker (Echeneis naucrates) [Add to Longdo]
少子化[しょうしか, shoushika] (n,vs) declining birth rates; decrease in the number of children [Add to Longdo]
昇流魚[しょうりゅうぎょ, shouryuugyo] (n) (obsc) (See 遡河魚) anadromous fish (fish that migrates upstream, e.g. salmon) [Add to Longdo]
水道料[すいどうりょう, suidouryou] (n) water rates [Add to Longdo]
水道料金[すいどうりょうきん, suidouryoukin] (n) water rates (charges) [Add to Longdo]
遡河魚;溯河魚[そかぎょ;さっかぎょ, sokagyo ; sakkagyo] (n) (See 降河魚) anadromous fish (fish that migrates upstream, e.g. salmon) [Add to Longdo]
総合芸術[そうごうげいじゅつ, sougougeijutsu] (n) total work of art; complete work of art; Gesamtkunstwerk; artwork that integrates music, poetry, and acting; composite art [Add to Longdo]
低料金[ていりょうきん, teiryoukin] (n) (See 料金) low rates; (P) [Add to Longdo]
電気料金[でんきりょうきん, denkiryoukin] (n) electricity charges; power rates [Add to Longdo]
発音器[はつおんき, hatsuonki] (n) sound-producing organ (esp. of land-dwelling vertebrates and insects) [Add to Longdo]
盲暦[めくらごよみ, mekuragoyomi] (n) (sens) picture calendar for illiterates [Add to Longdo]
利下げ[りさげ, risage] (n,vs) decrease in interest rates; (P) [Add to Longdo]
利上げ[りあげ, riage] (n,vs) increase in interest rates; (P) [Add to Longdo]
料率[りょうりつ, ryouritsu] (n) tariff; rates [Add to Longdo]
倭寇;倭冦;和冦[わこう, wakou] (n) Japanese pirates (of the Middle Ages) [Add to Longdo]
簀の子;簀子[すのこ, sunoko] (n) drainboard; floor grates; duckboard; slatted wood (e.g. used as a base for storing futons inside a cupboard) [Add to Longdo]
鋏角類[きょうかくるい, kyoukakurui] (n) Chelicerata; chelicerates [Add to Longdo]
鰤擬[ぶりもどき;ブリモドキ, burimodoki ; burimodoki] (n) (uk) pilot fish (Naucrates ductor) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倭寇[Wō kòu, ㄨㄛ ㄎㄡˋ, ] Japanese pirates (in 16th and 17th century) [Add to Longdo]
利率[lì lǜ, ㄌㄧˋ ㄌㄩˋ, ] interest rates [Add to Longdo]
升息[shēng xī, ㄕㄥ ㄒㄧ, ] to raise interest rates [Add to Longdo]
口齿生香[kǒu chǐ shēng xiāng, ㄎㄡˇ ㄔˇ ㄕㄥ ㄒㄧㄤ, 齿 / ] eloquence that generates perfume (成语 saw); profound and significant text [Add to Longdo]
地税[dì shuì, ㄉㄧˋ ㄕㄨㄟˋ, / ] rates (tax) [Add to Longdo]
封顶[fēng dǐng, ㄈㄥ ㄉㄧㄥˇ, / ] to put a roof (on a building); to cap the roof (finishing a building project); fig. to put a ceiling (on spending, prize, ambition etc); to top off; fig. to reach the highest point (of growth, profit, interest rates); to stop growing (of plant bud or bran [Add to Longdo]
幼发拉底[Yòu fā lā dǐ, ㄧㄡˋ ㄈㄚ ㄌㄚ ㄉㄧˇ, / ] Euphrates (river in Iraq) [Add to Longdo]
幼发拉底河[Yòu fā lā dǐ hé, ㄧㄡˋ ㄈㄚ ㄌㄚ ㄉㄧˇ ㄏㄜˊ, / ] Euphrates river [Add to Longdo]
幼发拉底河谷[yòu fā lā dǐ hé gǔ, ㄧㄡˋ ㄈㄚ ㄌㄚ ㄉㄧˇ ㄏㄜˊ ㄍㄨˇ, / ] Euphrates river valley [Add to Longdo]
水滴石穿[shuǐ dī shí chuān, ㄕㄨㄟˇ ㄉㄧ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty. [Add to Longdo]
沦肌浃髓[lún jī jiā suǐ, ㄌㄨㄣˊ ㄐㄧ ㄐㄧㄚ ㄙㄨㄟˇ, / ] lit. penetrates to the marrow; deeply affected; moved to the core [Add to Longdo]
滴水石穿[dī shuǐ shí chuān, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty. [Add to Longdo]
滴水穿石[dī shuǐ chuān shí, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄔㄨㄢ ㄕˊ, 穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty. [Add to Longdo]
索戈拉特斯[Suǒ gē lā tè sī, ㄙㄨㄛˇ ㄍㄜ ㄌㄚ ㄊㄜˋ ㄙ, ] Socrates (name); Jose Socrates, prime minister of Portugal from 2005 [Add to Longdo]
脊椎动物门[jǐ zhuī dòng wù mén, ㄐㄧˇ ㄓㄨㄟ ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄇㄣˊ, / ] Vertebrata, the phylum of vertebrates [Add to Longdo]
脊索动物门[jǐ suǒ dòng wù mén, ㄐㄧˇ ㄙㄨㄛˇ ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄇㄣˊ, / ] Chordata, phylum containing vertebrates [Add to Longdo]
苏格拉底[Sū gé lā dǐ, ㄙㄨ ㄍㄜˊ ㄌㄚ ㄉㄧˇ, / ] Socrates (469-399 BC), Greek philosopher [Add to Longdo]
费卢杰[Fèi lú jié, ㄈㄟˋ ㄌㄨˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] Fallujah, Iraqi city on Euphrates [Add to Longdo]
逆耳[nì ěr, ㄋㄧˋ ㄦˇ, ] unpleasant to hear; grates on the ear (of home truths) [Add to Longdo]
逆耳之言[nì ěr zhī yán, ㄋㄧˋ ㄦˇ ㄓ ㄧㄢˊ, ] speech that grates on the ear (成语); bitter truths; home truths (that one does not want to hear) [Add to Longdo]
阿布扎比[Ā bù Zā bǐ, ㄚ ㄅㄨˋ ㄗㄚ ㄅㄧˇ, ] Abu Dhabi, capital of United Arab Emirates (UAE) [Add to Longdo]
阿布扎比市[Ā bù zhā bǐ shì, ㄚ ㄅㄨˋ ㄓㄚ ㄅㄧˇ ㄕˋ, ] Abu Dhabi, capital of United Arab Emirates (UAE) [Add to Longdo]
阿拉伯联合酋长国[Ā lā bó Lián hé Qiú cháng guó, ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄑㄧㄡˊ ㄔㄤˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] United Arab Emirates (UAE) [Add to Longdo]
阿联酋[Ā lián qiú, ㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, / ] United Arab Emirates; abbr. for 阿拉伯联合酋长国 [Add to Longdo]
阿联酋航空[Ā lián qiú Háng kōng, ㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ, / ] Emirates airline [Add to Longdo]
阿联酋长国[ā lián qiú zhǎng guó, ㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄓㄤˇ ㄍㄨㄛˊ, / ] United Arab Emirates; abbr. for 阿拉伯联合酋长国 [Add to Longdo]
降息[jiàng xī, ㄐㄧㄤˋ ㄒㄧ, ] to lower interest rates [Add to Longdo]
鳃弓[sāi gōng, ㄙㄞ ㄍㄨㄥ, / ] visceral arch (gill-bearing arch or its vestigial crease on sides of neck of vertebrates) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  rates
      n 1: a local tax on property (usually used in the plural)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top