Search result for

*races*

(188 entries)
(2.237 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: races, -races-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
airs and graces[IDM] มีมาดดี
kick over the traces[IDM] ต้องการอิสรภาพ, See also: ทำตัวไม่เชื่อฟัง, ดื้อดึง

English-Thai: Nontri Dictionary
braces(n) สายโยงกางเกง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bracesวงเล็บปีกกา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
clear traces of guiltร่องรอยพิรุธเห็นประจักษ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bracesเบรส,อุปกรณ์สำหรับดาม;เบรศ;เครื่องพยุงหลัง;เครื่องพยุงขา;กายอุปกรณ์;เหล็กประกบ;กายอุปกรณ์เสริม [การแพทย์]
Braces, Backกายอุปกรณ์เสริมหลัง [การแพทย์]
Braces, Bowlegกายอุปกรณ์เสริมขาโก่ง [การแพทย์]
Braces, Campกายอุปกรณ์เสริมใช้บังคับข้อตะโพกให้กาง [การแพทย์]
Braces, Elbowกายอุปกรณ์เสริมข้อศอก [การแพทย์]
Braces, Elbow, Freeกายอุปกรณ์เสริมข้อศอกชนิดอิสระ [การแพทย์]
Braces, Four Poster, Cervicalกายอุปกรณ์เสริมคอมีเสาค้ำ4แท่ง [การแพทย์]
Braces, Functionalกายอุปกรณ์เสริมหน้าที่ [การแพทย์]
Braces, Ischial Weight-Bearingกายอุปกรณ์เสริมรับน้ำหนักที่กระดูกก้น [การแพทย์]
Braces, Jewettกายอุปกรณ์เสริมเพื่อพยุงและดัดหลังให้แอ่น [การแพทย์]
Braces, Kneeกายอุปกรณ์เสริมข้อเข่า [การแพทย์]
Braces, Knee Molded Leatherกายอุปกรณ์เสริมเข่าที่ทำด้วยหนัง [การแพทย์]
Braces, Knee, Freeกายอุปกรณ์เสริมข้อเข่าชนิดอิสระ [การแพทย์]
Braces, Knightกายอุปกรณ์เสริมพยุงหลังแบบไนท์ [การแพทย์]
Braces, Knight-Taylorกายอุปกรณ์พยุงหลังแบบไนท์-เทเลอร์ [การแพทย์]
Braces, Knock Kneeกายอุปกรณ์เสริมรักษาขาฉิ่ง [การแพทย์]
Braces, Leg, Shortเบรสขา [การแพทย์]
Braces, Long Legหลักประกันขาชนิดสูง [การแพทย์]
Braces, Milwaukeeกายอุปกรณ์ดัดสันหลังคด [การแพทย์]
Braces, Spinalเบรสของลำตัว [การแพทย์]
Minute Tracesเลือดที่เห็นทางกล้องจุลทรรศน์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And I need to get back in the good graces of the Dean.และฉันต้องการที่จะไปกับคณบดีที่ดี New Haven Can Wait (2008)
It seems all over but there're still traces left behind like this.มันดูเหมือนทั่วแล้วแต่ยังไม่เจออะไร ทิ้งไว้นั่นล่ะ Heartbreak Library (2008)
No matter how hard I tried, I found no traces of her.ข้าพยายามกันอย่างมากแต่ไม่มีอะไรเลย, ข้าไม่พบร่องรอยของเธอเลย The Kingdom of the Winds (2008)
Win five races, you go free.ชนะการแข่ง5ครั้ง แล้วก็เป็นอิสระ Death Race (2008)
No one's ever gonna win 5 races.ไม่เคยมีใครชนะถึง5ครั้งงั้นหรอ Death Race (2008)
I've already won 3 races. Two more, and I'm smoking cohebas in Miami.กูชนะไป3ครั้งแล้ว อีกแค่2 ก็ไปนั่งสูบกัญชาแถวไมอามี่แล้ว Death Race (2008)
Sir, the joker card had traces of your DNA on it.ท่านครับไพ่โจ๊กเกอร์มี DNA ของท่านติดอยู่ The Dark Knight (2008)
They test the stuff on bacteria, which makes it perfectly reasonable to expect traces at home.พวกเขาตรวจมันกับแบตทีเรีย ทำให้มีเหตุผลที่จะเจอมันในบ้าน WarGames: The Dead Code (2008)
There were more than traces.มีมากกว่าร่องรอยค่ะ WarGames: The Dead Code (2008)
As everyone knows by now, traces of the neurotoxin have been found in some plants and trees.ตามที่ทุกท่านทราบแล้ว ร่องรอยของสารพิษที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท ถูกพบในพืชและต้นไม้บางชนิด The Happening (2008)
And the Braces are the only really suitable people I've ever found for it.จัดฟันและเป็นคนเดียวที่เหมาะสมจริงๆคนที่ฉันเคยพบมัน Revolutionary Road (2008)
I have known that girl since she was barely out of braces.ผมรู้จักเด็กหญิงคนนี้มาตั้งแต่ ยังใส่เหล็กจัดฟันอยู่เลย Pathology (2008)
We should have the materials for the braces, but we'll need a a saw to cut them to size.เราต้องมีอุปกรณ์ เราต้องใช้เลื่อยเพื่อตัดให้มันเท่ากัน Dirt Nap (2008)
First,you need to keep building braces to support the tunnel as you go.อย่างแรกแกต้องสร้างคาน เพื่อรับน้ำหนักก่อน Dirt Nap (2008)
I'm gonna go back down and try to salvage some of those braces.ฉันจะลงไปข้างล่าง แล้วพยายามทำคานใหม่ Dirt Nap (2008)
Hey, now, don't skimp on the braces up there.เฮ้ อย่าให้ตัวค้ำมันน้อยเกินไปล่ะ Under & Out (2008)
Well, if those braces hold,ถ้าไม้ค้ำนี่เอาอยู่ Under & Out (2008)
But where those good old West Virginia boys could only see an emotional disconnect with traces of sociopathic tendencies,แต่สิ่งที่ รร.ตำรวจเห็น ก็แค่ความไร้อารมณ์ และบุคลิกตัดขาดจากสังคม Greatness Achieved (2008)
They already chosen three drives from previous racesในทีมสี่คนเค้าเลือกมาแล้วสาม จากการแข่งครั้งก่อน Fast & Furious (2009)
These are traces of our origins.นี่คือ ร่องรอยจุดกำเนิดของเรา Home (2009)
In Siberia, the frozen surfaces of the lakes in winter contain the traces of the forces that water deploys when it freezes.ในไซบีเรีย, พื้นผิวของทะเลสาบ เป็นน้ำแข็งในฤดูหนาว มีร่องรอยการบีบอัดขณะที่น้ำเป็นน้ำแข็ง Home (2009)
Our races united by a history long forgotten.สองเผ่าพันธุ์รวมเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ ที่ถูกลืมไปนาน Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
They expedited our charitable tax-exempt status based on sam arsenault's verbal commitment, so as soon as he makes it official, we're off to the races.พวกเขาเร่งรัดเรื่องการยกเว้นเก็บภาษีเงินบริจาค โดยอ้างอิงจากคำบอกของแซม อาร์เซนอลท์ ทันทีที่เค้าทำเรื่องเป็นทางการ เราจะหลุดจากการแข่งขัน I Lied, Too. (2009)
If parsons traces this back to either of us, there will be consequences.ถ้าพาร์สันตามมาถึงเรา จะต้องมีเรื่องแน่ London. Of Course (2009)
If this guy traces back to Frobisher in any way, we will find him.ถ้าชายคนนั้นนำไปหาโฟรบิเช่อร์ได้ เราจะหาเขา A Pretty Girl in a Leotard (2009)
If parsons traces this back to either of us, there will be consequences.ถ้าพาร์สันแกะรอยถึง1ในพวกเรา เรื่องจะยาว They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
This ever traces back to me, I will be disbarred.ถ้าเรื่องนี้มันย้อนกลับมาถึงฉัน ฉันจะถูกเพิกถอนสิทธิ You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
If you want to be in the boss's good graces, you should do something about the Ryuseikai boss.เป็น ยากูซ่าไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนสามารถจะทำได้. Crows Zero II (2009)
I would have found traces.ฉันน่าจะหาร่องรอยได้ Demonology (2009)
There were traces of prescription antipsychotics in his system.มีร่องรอยของยารักษาอาการทางจิต Demonology (2009)
I was actually falling into the huge hole created by my absence of basic human graces.อันที่จริงแล้วผมตกลงไป ในหลุมขนาดใหญ่ ที่สร้างขึ้นโดยไม่มีตัวตนของผม จากพื้นฐานความดีงามของมนุษย์ Smite (2009)
Traces of blood and bone indicate that several others also perished in the fire.คราบเลือดและกระดูก บ่งชี้อีกด้วยว่า มีอีกหลายคนที่ตายในกองเพลิง Sigh (2009)
Something they teach soldiers to avoid leaving traces in the field.เป็นสิ่งที่เขาสอนให้พวกทหารทำเพื่อไม่ให้ทิ้งร่องรอยไว้ในสนามรบ Roadkill (2009)
Excelling at wheelchair races is about my only advantage.แข่งรถเข็น เป็นข้อได้เปรียบเดียวของฉัน Wheels (2009)
If they find traces of Kinoshita-san's blood in there, it's all over.ถ้าเราพบร่องรอยเลือดของคิโนชิตะซังในนั้นล่ะก็ ทุกอย่างก็จบ Episode #1.5 (2009)
The only information that we currently have at our disposal are the traces she left at the crime scene.มีเพียงข้อมูลปัจจุบันที่ใช้ในการจัดการเท่านั้น.. ...คือร่อยรอยที่เธอทิ้งเอาไว้ในสถานที่เกิดเหตุฆาตกรรม Episode #1.5 (2009)
And we found traces of Akiyoshi Kanako's bodily fluids on the victim's clothing.แล้วเรายังพบร่อยรองของเหลวจากร่างกายอาคิโยชิ คานาโกะบนเสื้อผ้าเหยื่อ Episode #1.5 (2009)
You see... The DNA and the other traces, they all match...DNA และร่อยรอยอื่นๆ ที่พบว่าเข้ากัน... Episode #1.5 (2009)
From around the X mark, we found traces of polyisoprene.เราตรวจโพลี่ไอโซพรีนบนผ้าเช็ดหน้า Episode #1.7 (2009)
From the packaging, we were able to detect very faint traces of amphibole.เส้นใยจากแอมฟิโบลพวกนี้ถูกพบในถุงๆนี้ Episode #1.7 (2009)
Just traces of mercury, which would suggest that, despite what we thought back then--แค่เกาะรอยเข้าไปที่สารปรอท ที่จะให้คำตอบอะไรกับเราบ้าง ถึงเป็นก้าวที่เราถอยกลับไป แล้วก็-- Momentum Deferred (2009)
The autopsy detected traces of illegal drugs on the victim's hair.การชันสูตรพบร่องรอยของยาเสพติดบนผมของเหยื่อ Orutorosu no inu (2009)
Found traces of bleach residue.พบคราบน้ำยาขัด Out of Time (2009)
Like invisible braces.เหมือนการจัดฟันแบบมองไม่เห็น Bolt Action (2009)
Yeah,but I am willing to bet that if we tested your braces against Troy's bruises,we'd get a match.ใช่ แต่ฉันพนันได้ ถ้าเราทำการตรวจ การจัดฟันของคุณ แล้วตรงกับรอยช้ำของทรอย Bolt Action (2009)
We have a partially- decomposed right leg that has traces of radioactive salt on it, and it's most likely from your area.เราพบชิ้นส่วนขาขวาของศพ ที่เน่าเปื่อย ซึ่งมีคราบเกลือ ที่มีสารกัมมันตรังสีอยู่ด้วย และเหมือนว่า มาจากพื้นที่ของคุณ Bone Voyage (2009)
You can see blood traces in the compaction and evidence of a blunt-edged instrument used to gouge out whatever was hidden in his chest.เห็นรอยคราบเลือด อยู่ในโพรงนั่น และมีหลักฐานของวัตถุปลายทื่อ ที่ทิ่มลงไป แซะอะไรก็ตามที่ซ่อนอยู่ ในทรวงอกของเอน็อค A Night at the Bones Museum (2009)
The tool used to stab Dr. Kaswell left traces of iron and carbon.เครื่องมือที่ใช้แทง ดร.คาสเวลทิ้งร่องรอย ของเหล็กและคาร์บอนไว้ A Night at the Bones Museum (2009)
Is he enough in your good gracesเขาคงมีมารยาทที่ดีพอ You're Undead to Me (2009)
If i do her a favor, will i get back in your good graces?ถ้าผมทำให้แล้ว จะได้รับ มารยาทที่ดีคืนมาด้วยมั้ยล่ะ? You're Undead to Me (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
racesEarn money on the races! Know-how collection on horse racing will have you raking it in!
racesExisting legislation does not take diversity of races into account.
racesHe wasted his time on gambling at the horse races.
racesI'd like to have a consultation about getting braces.
racesI doubt whether he will win both races?
racesI just lost at the races so I'm flat broke.
racesI'm tickled pink about winning 10000 at the races!
racesIn daredevil car races, there are moments when the drivers place themselves between the devil and the deep blue sea, trying to take the lead.
racesI think I need braces.
racesLet's suppose you happen to strike it rich at the races.
racesMany races live together in the United States.
racesMy daughter has braces.
racesNew York is sometimes referred to as the melting pot of races.
racesNobody knows exactly how many races make up the population of the United States.
racesOur feud traces back to our childhood.
racesSeveral races live together in America.
racesThat sports are gaining in popularity all over the world is evidenced by the sports news in the papers by the many sports equipment stores, and by the numbers of runners who participate in marathons or other races.
racesThat there are various conflicts, frictions, within the races of man is a point made clear within this book as well.
racesThere are many different races in the world.
racesThere are many races in the United States.
racesThe thief fled without leaving any traces.
racesWe saw the traces of a bear in the snow.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วงเล็บปีกกา[N] braces, Thai definition: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ { }
ผิวขาว[N] white races, See also: white man/woman, Example: พวกผิวขาวมีจำนวนมากเป็นสามเท่าของพวกนิโกร, Thai definition: ผิวกายสีขาว
วงเล็บ[N] parentheses, See also: braces, Syn. นขลิขิต, เครื่องหมายวงเล็บ, เครื่องหมายนขลิขิต, Example: ข้อความที่มีตัวพิมพ์เอนๆ อยู่ในวงเล็บจะบอกถึงที่มาของคำ, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องหมายกันข้อความไว้เป็นพิเศษส่วนหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจริญรอยตาม[v. exp.] (jaroēnrøi tām) EN: follow in the footsteps of   FR: marcher sur les traces (de)
เหล็กดัด[n. exp.] (lek dat) EN: curved steel ; wrought-iron ; braces   
นมัสการ[X] (namasakān) EN: pray ; pay respects ; salute   FR: prier ; rendre hommage ; rendre grâces
ทิ้งร่องรอย[v. exp.] (thing rǿngrøi) EN: leave tracks ; leave traces ; leave a clue   
วงเล็บ[n.] (wonglep) EN: “( )” ; parentheses ; round brackets ; braces   FR: “( )” ; parenthèse [f]
วงเล็บปีกกา[n. exp.] (wonglep pīkkā) EN: braces ; { }   FR: accolade [f] ; { }
ย้อนรอย[v. exp.] (yøn røi) EN: retrace ; reverse one's steps ; retrace one's step   FR: revenir sur ses traces

CMU English Pronouncing Dictionary
RACES    R EY1 S AH0 Z
BRACES    B R EY1 S AH0 Z
GRACES    G R EY1 S AH0 Z
TRACES    T R EY1 S AH0 Z
EMBRACES    EH0 M B R EY1 S AH0 Z
TERRACES    T EH1 R AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
races    (v) (r ei1 s i z)
braces    (v) (b r ei1 s i z)
graces    (v) (g r ei1 s i z)
traces    (v) (t r ei1 s i z)
embraces    (v) (i1 m b r ei1 s i z)
retraces    (v) (r ii1 t r ei1 s i z)
terraces    (v) (t e1 r @ s i z)
disgraces    (v) (d i1 s g r ei1 s i z)
millraces    (n) (m i1 l r ei s i z)
boat-races    (n) - (b ou1 t - r ei s i z)
foot-races    (n) - (f u1 t - r ei s i z)
horseraces    (n) (h oo1 s r ei s i z)
sack-races    (n) - (s a1 k - r ei s i z)
scapegraces    (n) (s k ei1 p g r ei s i z)
torch-races    (n) - (t oo1 ch - r ei s i z)
scratch-races    (n) - (s k r a1 ch - r ei s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anmut {f}graces [Add to Longdo]
Hosenträger {m}(a pair of) braces [Br.]; suspenders [Am.] [Add to Longdo]
Hosenträgerklipp {m}braces clip [Add to Longdo]
mit Jubel und Trubelwith rejoicings and embraces [Add to Longdo]
(geschweifte) Klammer {f} | Klammern {pl}brace | braces [Add to Longdo]
Rasse {f}; Menschenschlag {m} | Rassen {pl}; Menschenschläge {pl}race | races [Add to Longdo]
Spur {f} | Spuren {pl}trace | traces [Add to Longdo]
Starallüren {pl}airs and graces [Add to Longdo]
über die Stränge schlagento kick over the traces [Add to Longdo]
Taugenichts {m} | Taugenichtse {pl}scapegrace | scapegraces [Add to Longdo]
Terrasse {f} | Terrassen {pl}terrace | terraces [Add to Longdo]
Tischgebet {n} | Tischgebete {pl} | Tischgebet sprechengrace | graces | to say grace [Add to Longdo]
Wettlauf {m} | Wettläufe {pl}foot race; footrace | foot races [Add to Longdo]
trassieren | trassierend | trassiert | trassiert | trassierteto trace out | tracing out | traced out | traces out | traced out [Add to Longdo]
(sich) umarmen; umfassen; umschlingen | umarmend | umarmt | umarmt | umarmteto embrace | embracing | embraced | embraces | embraced [Add to Longdo]
umrennen | umrennend | umrenntto race round | racing round | races round [Add to Longdo]
verfolgt zurückretraces [Add to Longdo]
Das Buch umfasst (behandelt) die Gebiete Jagd und Fischfang.The book embraces the fields of hunting and fishing. [Add to Longdo]
Die Kinder schlugen über die Stränge.The children kicked over the traces. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クラシックレース[, kurashikkure-su] (n) classic races [Add to Longdo]
ラテン民族[ラテンみんぞく, raten minzoku] (n) Latin peoples; Latin races [Add to Longdo]
愛想[あいそ(P);あいそう(P), aiso (P); aisou (P)] (n) (See 愛想を尽かす) civility; courtesy; compliments; sociability; graces; (P) [Add to Longdo]
軌跡[きせき, kiseki] (n) (1) tire track; (2) traces of a person or thing; path one has taken; (3) {math} locus; (P) [Add to Longdo]
響銅;胡銅器;砂張;佐波理[さはり, sahari] (n) copper alloy with traces of silver, lead, or tin [Add to Longdo]
形跡[けいせき, keiseki] (n) traces; evidence; (P) [Add to Longdo]
痕跡[こんせき, konseki] (n,adj-no) trace; traces; vestige; vestiges; (P) [Add to Longdo]
三冠馬[さんかんば, sankanba] (n) winner of Japan's three main horse races; (P) [Add to Longdo]
残影[ざんえい, zan'ei] (n) traces; remnants [Add to Longdo]
歯列矯正器[しれつきょうせいき, shiretsukyouseiki] (n) (orthodontic) braces [Add to Longdo]
成長小説[せいちょうしょうせつ, seichoushousetsu] (n) novel of formation (education); novel of character development; novel which traces the intellectual, moral, spiritual or social development of a young person; Bildungsroman (German) [Add to Longdo]
単勝[たんしょう, tanshou] (n) winning at the races [Add to Longdo]
中かっこ[ちゅうかっこ, chuukakko] (n) {comp} (curly) braces [Add to Longdo]
中括弧[ちゅうかっこ, chuukakko] (n) {comp} braces [Add to Longdo]
中距離[ちゅうきょり, chuukyori] (n) middle-distance (races) [Add to Longdo]
尾を引く[おをひく, owohiku] (exp,v5k) to leave a trail; to leave traces; to have a lasting effect [Add to Longdo]
名残(P);名残り(io)[なごり, nagori] (n) (1) remains; traces; vestiges; relics; (2) (the sorrow of) parting; (3) end; (P) [Add to Longdo]
名表[なおもて, naomote] (n) (See 名残) remains; traces; vestiges; memory [Add to Longdo]
憂色[ゆうしょく, yuushoku] (n) melancholy air; anxious look; traces of sorrow; gloom [Add to Longdo]
有色人種[ゆうしょくじんしゅ, yuushokujinshu] (n,adj-no) people of color (colour); non-white races [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
八荣八耻[bā róng bā chǐ, ㄅㄚ ㄖㄨㄥˊ ㄅㄚ ㄔˇ, / ] honors and disgraces [Add to Longdo]
回采[huí cǎi, ㄏㄨㄟˊ ㄘㄞˇ, / ] stoping (excavating ore using stepped terraces); to extract ore; extraction; to pull back [Add to Longdo]
大括号[dà kuò hào, ㄉㄚˋ ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, / ] braces; curly brackets { } [Add to Longdo]
察微知著[chá wēi zhī zhù, ㄔㄚˊ ㄨㄟ ㄓ ㄓㄨˋ, ] examine tiny clues to know general trend (成语 saw); deduce the whole story from small traces [Add to Longdo]
抹杀[mǒ shā, ㄇㄛˇ ㄕㄚ, / ] to erase; to cover traces; to obliterate evidence; to expunge; to blot out; to suppress [Add to Longdo]
敛迹[liǎn jì, ㄌㄧㄢˇ ㄐㄧˋ, / ] to refrain; to give up evil (temporarily); to cover one's traces; to lie low; to retire (from view) [Add to Longdo]
有色人种[yǒu sè rén zhǒng, ㄧㄡˇ ㄙㄜˋ ㄖㄣˊ ㄓㄨㄥˇ, / ] colored races [Add to Longdo]
[gù, ㄍㄨˋ, ] braces (med.); fetters; manacles [Add to Longdo]
玩索[wán suǒ, ㄨㄢˊ ㄙㄨㄛˇ, ] to search for subtle traces; to ponder [Add to Longdo]
[hén, ㄏㄣˊ, ] scar; traces [Add to Longdo]
背带[bēi dài, ㄅㄟ ㄉㄞˋ, / ] braces; suspenders; sling (for a rifle); straps (for a knapsack) [Add to Longdo]
花括号[huā kuò hào, ㄏㄨㄚ ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, / ] braces; curly brackets { } [Add to Longdo]
蛛丝马迹[zhū sī mǎ jì, ㄓㄨ ㄙ ㄇㄚˇ ㄐㄧˋ, / ] lit. spider's thread and horse track; tiny hints (of a secret); traces; clue [Add to Longdo]
杂居[zá jū, ㄗㄚˊ ㄐㄩ, / ] cohabitation (of different populations or races); to coexist [Add to Longdo]
青眼[qīng yǎn, ㄑㄧㄥ ㄧㄢˇ, ] to make firm eye contact with sb; fig. to favor; to respect; good graces; to think highly of sb [Add to Longdo]
青睐[qīng lài, ㄑㄧㄥ ㄌㄞˋ, / ] to look at sb with firm eye contact; fig. to favor; good graces; think highly of sb [Add to Longdo]
[yǐn, ˇ, ] traces (of a carriage) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
中かっこ[ちゅうかっこ, chuukakko] (curly) braces ({}) [Add to Longdo]
中括弧[ちゅうかっこ, chuukakko] braces [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top