ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*generally*

JH EH1 N ER0 AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: generally, -generally-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
generally(adv) โดยทั่วไป, See also: โดยปกติ, ส่วนมาก, ส่วนใหญ่, โดยรวมๆ, Syn. mainly, in general, Ant. specifically

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
generallyadv. โดยทั่วไป,ส่วนมาก,ส่วนใหญ่,โดยปกติ,ซึ่งไม่ได้เจาะจง, Syn. usually, chiefly

English-Thai: Nontri Dictionary
generally(adv) ส่วนใหญ่,โดยทั่วไป,ส่วนมาก,โดยปกติ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Generally Accepted Accounting Principlesหลักการบัญชีที่ยอมรับทั่วไป [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Generally, they get a little more.สูงกว่าหน่อย Schindler's List (1993)
Generally thought of as the best analyst in the violent crime section...เขาเขียนบทความเรื่อง การฆาตรกรรมต่อเนื่อง กับเวทย์มนต์ ..ซึ่งช่วยให้เกิดการจับกุม คดี Monty Props ได้ในปี 1988. Deep Throat (1993)
"Mr Wickham's circumstances are not so hopeless as they are generally believed to be.""สภาพแวดล้อมของคุณวิคแฮม ไม่ใช่ไร้ความหวังเหมือนที่คนทั่วไปเชื่อกัน" Episode #1.5 (1995)
It means the simplest explanation generally tends to be the right one.มันหมายความว่าคำอธิบายที่ง่ายที่สุด โดยทั่วไปมีแนวโน้มที่จะถูกต้อง Contact (1997)
I don't know if they have live broadcasts from the Tonga Islands... but generally speaking, yeah.กระหม่อมไม่รู้ว่าเขาถ่ายทอดสด จากเกาะตองกาหรือเปล่า แต่ปกติแล้วก็ใช่ Seven Years in Tibet (1997)
Lots of assholes around here, but that's generally it.พวกงี่เง่าอยู่แถวนี้เยอะ แต่นั้นเป็นเรื่องธรรมดา eXistenZ (1999)
- Generally speaking, yes.-ถ้าโดยทั่วๆ ไปก็ ใช่นะ Hope Springs (2003)
Generally you sell computers and they are used in a variety of ways and you always hope they are using the more positive ways possible.โดยทั่วไป คุณขายคอมพิวเตอร์ มันถูกเอาไปใช้ต่าง ๆ นานา คุณก็หวังเสมอว่า The Corporation (2003)
As in... petite, but most definitely lethal and, you know, generally very scary.เล็กเผ็ดดุ เล็กพริกขี้หนู เล็กต้มยำไม่งอก Around the World in 80 Days (2004)
Darling, try a left up here. It's generally quicker.นี่ลูก ลองเลี้ยวข้างหน้าสิ น่าจะเร็วกว่า Imagine Me & You (2005)
That's generally how it works.ก็ง่ายๆอยู่แล้ว American Pie Presents: Band Camp (2005)
I don't know. I mean, the feelings I have generally lead toward kissing.ไม่รู้สิ ความรู้สึกมันอาจนำไปสู่การจูบเค้าก็ได้ Just My Luck (2006)
So there is a faster buildup of heat here, at the North pole, in the Arctic Ocean, and the Arctic generally than anywhere else on the planet.จึงมีการสะสมความร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วที่นี่ ขั้วโลกเหนือ มหาสมุทรอาร์คติก และเป็นที่อาร์คติกมากกว่าที่ใดๆในโลก An Inconvenient Truth (2006)
Generally speaking, women don't leave their husbands for guys who have girlfriends.พูดง่าย ๆ นะ ผู้หญิงจะไม่ทิ้งสามีของเธอ ไปหาคนใหม่ที่มีแฟนอยู่แล้วหรอก Smiles of a Summer Night (2007)
I'm aware of that because I'm generally not a me but I'm a person who just doesn't want to know you.ฉันตระหนักอย่างนั้น เพราะ ฉันไม่ได้เป็นแค่ตัวฉันอย่างทั่วๆไป แต่เป็นคนที่.. แค่ไม่ต้องการรู้จักเธอ Love/Addiction (2007)
I'm generally confused most of the time...ปกติผมก็สับสนอยู่เกือบตลอดเวลา แต่ไม่กับเรา There's Something About Harry (2007)
Huh, they're generally known for settling their arguments so peaceably.เป็นที่รู้กันดีว่าพวกเขาช่วยยุติข้อโต้แย้งได้อย่างสงบ See-Through (2007)
Just generally try to keep my clothes on, you know, it's....ไม่อยากเอาร่างกายแลกเงินน่ะครับ... Chuck Versus the Crown Vic (2007)
Now, you see, Dan... generally, pretty much everyone wants to live.ตอนนี้ เห็นหรือยัง แดน มันเรื่องธรรมดามาก ไม่มีใครอยากตายหรอก 3:10 to Yuma (2007)
Generally around dark. At dark.ปกติก็ราวพลบค่ำ หัวค่ำ No Country for Old Men (2007)
I generally make a fresh pot ever week even if there's some left over.ก็ต้มใหม่ทุกๆ สัปดาห์นั่นแหละ ถึงมันจะเหลืออยู่ก็ตามทีเถอะ No Country for Old Men (2007)
Generally, or to talk about Mr. El-Ibrahim?ไม่รับสายเฉยๆ หรือว่า_BAR_ ไม่รับสายเฉพาะเรื่องอิบราฮิมครับ Rendition (2007)
But then I wouldn't get to pass this shit off on you and generally make your existence a living hell.แต่ฉันคงช่วยคุณไม่ได้ตลอด คุณต้องใช้ชีวิตด้วยตัวเอง The Deaths of Ian Stone (2007)
That's because long shots generally go places you wouldn't wanna have to go afterwards to confirm them.นั่นเพราะว่าโดยทั่วไป การยิงไกลถูกวางตำแหน่งไว้แล้ว คุณจะไม่ต้องไปยืนยันทีหลัง Shooter (2007)
Generally speaking, men are scared to pain more than women.โดยทั่วไปเขามักจะพูดว่า ผู้ชายส่วนใหญ่จะกลัวเจ็บมากกว่าผู้หญิง Spider Lilies (2007)
I'm generally a much nicer person. I just...แค่กระเป๋านะ ไม่ใช่เด็ก Betty's Baby Bump (2008)
Except about women generally.ยกเว้นเรื่องผู้หญิง ส่วนใหญ่นะ Episode #2.4 (2008)
Jill, if it looks like a bomb and it ticks like a bomb, then generally it's a bomb.จิล, ถ้ามีอะไรที่มันดูเหมือนระเบิด และมีเสียงติ๊ก ๆ เหมือนระเบิด โดยทั่วๆไปแล้ว มันคือระเบิด Chuck Versus the Fat Lady (2008)
I need 32.The other 16 generally goes to you.ฉันต้องการ 32000 ส่วนอีก16000 จะว่าไปมันหายไปกับนาย Ghosts (2008)
GENERALLY, THEY FALL INTO TYPES. SOME ARE REFORMERS. THEY'RE ON A MISSION TO SAVE OR RESCUE THESE MURDERERS.และที่สำคัญถูกปลดปล่อยความคิดเก็บกด เรื่องเซ็กส์และการถูกกดขี่ของเพศหญิง The Angel Maker (2008)
I was using the term generally.ฉันกำลังพูดถึงกรณีทั่วๆไป Passengers (2008)
Mr. Mayer, generally, when kids exhibit this type of behavior, there's a problem.คุณเมเยอร์ครับ ปกติแล้ว ถ้าเด็กแสดงพฤติกรรมแบบนี้ แสดงว่ากำลังมีปัญหา A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
Here at Quarry Bank generally...ที่ควอรี่แบงค์นี่ ดูแล้ว.. Nowhere Boy (2009)
Dolphin meat is generally considered to be a less desirable commodity, and it would sell for far, far less if it was properly labeled.เพราะเนื้อโลมาเต็มไปด้วยสารปรอท สารปรอทเป็นสารที่ไม่ใช่กัมมันตรังสี ที่มีพิษมากที่สุด The Cove (2009)
Generally, we are the your team better!ท่านนายพล, เราคือทีมที่ดีที่สุดของคุณ! Chuck Versus the Dream Job (2009)
I mean, she's generally not a morning person,คือ ธรรมดาเธอไม่ใช่คนตื่นเช้า The Wrath of Con (2009)
There's a saying that people generally get as much as they strive for.พวกเขาบอกว่าทุกคนสามารถเอาทุกอย่างเท่าที่อยากได้ Episode #1.22 (2009)
To identify the volatility of various materials generally, we take a sample of the explosive itself other times we'll take those samples and break them down into smaller components to be analyzed...เอกลักษณ์ความไม่แน่นอนของวัตถุที่แตกต่างกัน... ...ส่วนใหญ่แล้ว เราจะยกตัวอย่างสิ่งที่ระเบิดได้ด้วยตัวมันเอง ...ในครั้งอื่น... Episode #1.5 (2009)
Not to mention my family is-- just generally in the middleอีกอย่างครอบครัวฉันก็แค่ชนชั้นกลาง Reversals of Fortune (2009)
Uh...generally, yeah.เอ่อ... ส่วนมาก ใช่ The End (2009)
No, sleepwalkers don't generally get violent.ไม่ การละเมอตื่นเดิน ไม่ทำให้เกิดความรุนแรงหรอก Dream Logic (2009)
That's generally where Bree is these days.ตอนนี้บรีเป็นแบบนี้ประจำ The Coffee Cup (2009)
They most generally always have some sort of relationshipโดยส่วนใหญ่แล้วพวกเขา มักจะต้องมีกลุ่มความสัมพันธ์ The Performer (2009)
The men generally leave.ผู้ชายโดยทั่วไป จะทอดทิ้ง และจากไป The Performer (2009)
We generally don't like to publicize thisโดยทั่วไป เราไม่ชอบ เผยแพร่เรื่องนี้ The Real Ghostbusters (2009)
Okay, generally, bones... are in the ground.โอเค โดยทั่วไป กระดูกอยู่ใต้ดิน The Real Ghostbusters (2009)
Men generally hang their head like this.ปกติผู้ชายจะก้มหัวแบบนี้ The Case of Itaewon Homicide (2009)
It's not that guys like me are generally attracted to Asian girls.ไม่ใช่ว่าพวกผู้ชายอย่างฉัน โดนใจพวกผู้หญิงเอเชียหรอก The Social Network (2010)
It's that Asian girls are generally attracted to guys like me.แต่ผู้หญิงเอเชียต่างหากที่ โดนใจพวกผู้ชายอย่างฉัน The Social Network (2010)
But generally, it heads in one direction.แต่ยังไงก็ตาม มันเดินไปในเส้นทางเดียว Lost (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
generallyAlthough most islands in the ocean have been mapped, the ocean floor is generally unknown.
generallyAnd unlike Oshin, they do complain although certainly not at work and generally not in public.
generallyBecause of this it will probably be generally cloudy and rainy weather over tonight and tomorrow.
generallyCitizens of the United States generally feel a responsibility for the democratic society supported by them.
generallyCriminals generally do not single out police officers.
generallyEvents of that type generally arouse suspicion.
generallyFat people generally sweat a lot.
generallyGenerally Japanese people are shy.
generallyGenerally once round this river side area is the basic morning course.
generallyGenerally saying weather was calm last year.
generallyGenerally speaking, Americans are very fond of coffee.
generallyGenerally speaking, Americans like coffee.
generallyGenerally speaking, a waiter in Japan gives good service.
generallyGenerally speaking, a woman will live longer than a man.
generallyGenerally speaking, boys can run faster than girls.
generallyGenerally speaking, boys like girls with long hair.
generallyGenerally speaking, children like to play outdoors.
generallyGenerally speaking, college students have more free time than high school students.
generallyGenerally speaking girls are better linguists than boys.
generallyGenerally speaking, high school students study harder than college students.
generallyGenerally speaking, history repeats itself.
generallyGenerally speaking, Japanese are hard workers.
generallyGenerally speaking, Japanese cars are popular overseas.
generallyGenerally speaking, Japanese women are modest.
generallyGenerally speaking, little girls are fond of dolls.
generallyGenerally speaking men are physically stronger than women.
generallyGenerally speaking, men are stronger than woman.
generallyGenerally speaking, men are stronger than women.
generallyGenerally speaking, men are taller than women.
generallyGenerally speaking, men can run faster than women can.
generallyGenerally speaking, New Zealanders are taller than Japanese.
generallyGenerally speaking, orchestra conductors wear tailcoats at concerts.
generallyGenerally speaking, saving are increasing.
generallyGenerally speaking, the climate here is mild.
generallyGenerally speaking, the climate in England is mild.
generallyGenerally speaking, the climate of Japan is mild.
generallyGenerally speaking, the Englishman is not curious about others.
generallyGenerally speaking, the Japanese are hard workers.
generallyGenerally speaking, the Japanese people are diligent.
generallyGenerally speaking, there is little rain here in June.
generallyGenerally speaking, the students of this class are very good.
generallyGenerally speaking, we Japanese are a little too timid in speaking foreign languages.
generallyGenerally speaking, Westerners don't eat fish raw.
generallyGenerally speaking, what she says is right.
generallyGenerally speaking woman will live longer than a man.
generallyGenerally speaking, women are better linguists than men.
generallyGenerally speaking, women live longer than men.
generallyGenerally speaking, women live longer than men by almost ten years.
generallyGenerally speaking, young people of today are clever.
generallyGenerally the Americans are a kindly people.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่ำไป(adv) often, See also: frequently, repeatedly, generally, Syn. บ่อย, เรื่อยๆ, Example: ตาของฉันคอยแต่จะปิดลงอยู่ร่ำไป, Thai Definition: พร่ำเพรื่อไป
ส่วนมาก(adv) mostly, See also: chiefly, largely, mainly, generally, on the whole, Syn. ส่วนใหญ่, โดยมาก, Ant. ส่วนน้อย, Example: เนื้อหาที่อาจารย์บรรยายเป็นการแปลจากตำราฝรั่งเป็นส่วนมาก, Thai Definition: คำที่ใช้แสดงเหตุการณ์ข้างมาก
เป็นกิจวัตร(adv) often, See also: frequently, generally, repeatedly, time and again, Syn. เป็นประจำ, เสมอ, Example: สโมสรบรรดานายทหารและครอบครัวอาศัยสโมสรเป็นที่สังสรรค์กันแทบทุกเย็นเป็นกิจวัตร
เป็นปกติ(adv) normally, See also: ordinarily, commonly, usually, generally, typically, regularly, Syn. เป็นธรรมดา, เป็นประจำ, Example: ถ้าฝกตก รถก็ติดเป็นปกติอย่างนี้อยู่แล้ว, Thai Definition: อย่างไม่แปลกไปจากธรรมดา, อย่างเป็นไปตามเคย
เป็นธรรมดา(adv) normally, See also: ordinarily, commonly, usually, generally, typically, regularly, Syn. เป็นปกติ, Example: ใครๆ ก็ต้องเลือกงานสบายๆ เป็นธรรมดา
โดยกลางๆ(adv) generally, See also: ordinarily, Syn. โดยทั่วไป
โดยทั่วไป(adv) generally, See also: ordinarily, normally, commonly, in general, Syn. โดยปกติ, ธรรมดา, Example: โดยทั่วไปห้างสรรพสินค้านี้จะลดราคาสินค้าบ่อย
โดยทั่วไปแล้ว(adv) generally, See also: ordinarily, normally, commonly, in general, Syn. ปกติ, ธรรมดา, Example: โดยทั่วไปแล้วในเดือนเมษายนอากาศจะร้อนมาก
โดยทั่วๆ ไป(adv) generally, See also: ordinarily, normally, commonly, in general, Syn. ปกติ, ธรรมดา, Example: โดยทั่วๆ ไปมนุษย์มักจะทำอะไรเพื่อตัวเองก่อนเสมอ
โดยปกติ(adv) usually, See also: normally, ordinarily, commonly, generally, in general, Syn. ปกติ, ธรรมดา, โดยทั่วไป, เป็นประจำ, Example: โดยปกติทุกคนจะตื่นสายในวันหยุด
โดยรวม(adv) generally, See also: totally, entirely, Syn. โดยทั่วไป, Example: นักการเมืองเป็นอาชีพที่มีภาพพจน์โดยรวมเป็นลบมากที่สุดอาชีพหนึ่ง
ตามธรรมดา(adv) usually, See also: ordinarily, ad a rule, generally, Syn. ตามปกติ, Example: ตามธรรมดา จะมีการเลือกตั้งอธิการบดีทุกๆ 4 ปี, Thai Definition: ตามปกติที่เคยเป็นมา, ไม่แปลกไปจากที่เคยเป็น
ตามปกติ(adv) normally, See also: usually, generally, ordinarily, Syn. ตามธรรมดา, ตามเดิม, Example: ตามปกติเธอจะพูดคุยและทักทายคนอื่นเสมอ แต่วันนี้เธอเงียบไป, Thai Definition: ธรรมดา, เป็นไปตามเคย, ไม่แปลกไปจากธรรมดา
ทั่วๆ(adv) thoroughly, See also: generally, all over, Syn. ตลอด, ทั้งหมด, ทั้งปวง, Example: เดินดูทั่วๆ เสียก่อน แล้วค่อยตัดสินใจซื้อ
ทั่วไป(adv) in general, See also: all over, generally, Syn. ทั่วๆ ไป, Example: วิธีการทางวิทยาศาสตร์นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป, Thai Definition: ธรรมดาๆ, ไม่จำกัด, ส่วนใหญ่, ส่วนมาก
ดาย(adv) easily, See also: plainly, generally, Syn. ง่าย, Example: หากว่าจะเดินทางโดยทางรถโดยสารไปเชียงใหม่ก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายเช่น ทางรถไฟ รถทัวร์ หรือเครื่องบิน
ร่ำไป(adv) often, See also: frequently, repeatedly, generally, Syn. บ่อย, เรื่อยๆ, Example: ตาของฉันคอยแต่จะปิดลงอยู่ร่ำไป, Thai Definition: พร่ำเพรื่อไป
ร่ำไป(adv) often, See also: frequently, repeatedly, generally, Syn. บ่อย, เรื่อยๆ, Example: ตาของฉันคอยแต่จะปิดลงอยู่ร่ำไป, Thai Definition: พร่ำเพรื่อไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาย[dāi] (adv) EN: without discrimination ; with indifference ; without company ; extremely ; easily ; plainly ; generally
โดยกลางๆ[dōi klāng-klāng] (adv) EN: generally ; fairly
โดยปกติ[dōi pakati = dōi pokkati] (adv) EN: usually ; normally ; ordinarily ; commonly ; generally ; in general  FR: habituellement ; normalement ; ordinairement ; en général
โดยรวม[dōi rūam] (adv) EN: generally ; totally ; entirely  FR: généralement
โดยรวม ๆ[dōi rūam-rūam] (adv) EN: generally ; totally ; entirely  FR: généralement
โดยทั่วไป[dōi thūapai] (adv) EN: generally ; ordinarily ; normally ; commonly ; in general  FR: généralement ; en général ; normalement ; en règle générale
โดยทั่วไปแล้ว[dōi thūapai laēo] (adv) EN: generally
โดยทั่ว ๆ[dōi thūa-thūa] (adv) EN: generally
กล่าวโดยทั่วไป[klāo dōi thūapai] (adv) EN: generally speaking  FR: généralement parlant
เป็นกิจวัตร[pen kitjawat] (adv) EN: often ; frequently ; generally ; repeatedly ; time and again
เป็นธรรมดา[pen thammadā] (adv) EN: normally ; ordinarily ; commonly ; usually ; generally ; typically ; regularly ; naturally ; in the nature of things  FR: normalement ; naturellement ; habituellement
เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า...[pen thī yømrap kan thūapai wā ...] (xp) EN: it is generally accepted that ...
ร่ำไป[rampai] (adv) EN: often ; frequently ; repeatedly ; generally  FR: continuellement
ส่วนมาก[suanmāk = sūanmāk] (adv) EN: mostly ; for the most ; mainly ; usually ; generally ; as a rule  FR: essentiellement ; pour l'essentiel ; principalement
ตามปกติ[tām pakati = tām pokkati] (adv) EN: normally ; usually ; generally ; ordinarily ; as en rule ; as usual  FR: normalement ; habituellement ; d'habitude ; d'ordinaire ; généralement ; en principe ; en règle générale
ตามธรรมดา[tām thammadā] (adv) EN: usually ; ordinarily ; as a rule ; generally ; commonly  FR: généralement ; d'habitude ; d'ordinaire ; habituellement ; en principe ; en règle générale
ทั่วไป[thūapai] (adv) EN: in general ; generally  FR: en général ; généralement

CMU English Pronouncing Dictionary
GENERALLY JH EH1 N ER0 AH0 L IY0
GENERALLY JH EH1 N R AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
generally (a) ʤˈɛnrəliː (jh e1 n r @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一般[yī bān, ㄧ ㄅㄢ, ] same; ordinary; common; general; generally; in general, #466 [Add to Longdo]
[shuài, ㄕㄨㄞˋ, ] to lead; to command; rash; hasty; frank; straightforward; generally; usually, #2,170 [Add to Longdo]
一般来说[yī bān lái shuō, ㄧ ㄅㄢ ㄌㄞˊ ㄕㄨㄛ, / ] generally speaking, #10,367 [Add to Longdo]
收工[shōu gōng, ㄕㄡ ㄍㄨㄥ, ] to stop work for the day (generally of laborers); to knock off, #19,491 [Add to Longdo]
一般而言[yī bān ér yán, ㄧ ㄅㄢ ㄦˊ ㄧㄢˊ, ] generally speaking, #22,996 [Add to Longdo]
一般说来[yì bān shuō lái, ㄧˋ ㄅㄢ ㄕㄨㄛ ㄌㄞˊ, / ] generally speaking; in general, #27,726 [Add to Longdo]
一般来讲[yī bān lái jiǎng, ㄧ ㄅㄢ ㄌㄞˊ ㄐㄧㄤˇ, / ] generally speaking, #32,631 [Add to Longdo]
略略[lu:èlu:e4, lu:ㄜˋlu:<span class='pronunc-pinyin'>è</span>, <span class="pronunc-zhuyin" style="font-size:smaller">ㄜˋ</span>, ] slightly; roughly; briefly; very generally, #36,024 [Add to Longdo]
支那[Zhī nà, ㄓ ㄋㄚˋ, ] phonetic transcription of China (Japanese: Shina), colonial term, generally considered discriminatory, #39,197 [Add to Longdo]
[shuài, ㄕㄨㄞˋ, ] variant of 率, to lead; to command; rash; hasty; frank; straightforward; generally; usually [Add to Longdo]
吴越曲[Wú Yuè qū, ㄨˊ ㄩㄝˋ ㄑㄩ, / ] folk song from Wu or from south China more generally [Add to Longdo]
纵言[zòng yán, ㄗㄨㄥˋ ㄧㄢˊ, / ] to theorize generally [Add to Longdo]
总的来说[zǒng de lái shuō, ㄗㄨㄥˇ ㄉㄜ˙ ㄌㄞˊ ㄕㄨㄛ, / ] generally speaking; to sum up; in summary; in short [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aromastoff {m} | Aromastoff, der zur Verwendung in Nahrungsmitteln als sicher anerkannt istflavouring agent | GRAS flavouring agent (generally recognised as safe in food) [Add to Longdo]
im Großen und Ganzengenerally speaking [Add to Longdo]
Rufname {m}first name; forename (by which a person is generally known) [Add to Longdo]
allgemein; überhaupt {adv}generally [Add to Longdo]
bekanntlichas is generally known [Add to Longdo]
generell {adv}generally [Add to Longdo]
gewöhnlich {adv}generally [Add to Longdo]
gewöhnlichgenerally (speaking) [Add to Longdo]
hauptsächlich {adv}generally [Add to Longdo]
i.allg. : im allgemeinengen. : generally [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おばたりあん[obatarian] (n) (col) generally obnoxious middle-aged woman (from aunt and battalion) [Add to Longdo]
しゃがみ込む;蹲み込む[しゃがみこむ, shagamikomu] (v5m,vi) (uk) to squat; to crouch down (completely, generally with face looking through knees) [Add to Longdo]
そうか(P);そっか[souka (P); sokka] (exp) is that so? (generally rhetorical); (P) [Add to Longdo]
アイザメ科[アイザメか, aizame ka] (n) Centrophoridae (family of generally deepwater gulper sharks) [Add to Longdo]
グラスリスト[gurasurisuto] (n) Generally Recognized as Safe list (Recognised); GRAS list [Add to Longdo]
スピーキング[supi-kingu] (n) speaking (generally related to learning English) [Add to Longdo]
ユーザーニーズ[yu-za-ni-zu] (n) user needs (generally in market research and IT) [Add to Longdo]
一体[いったい, ittai] (adv) (1) (before an interrogative, forms an emphatic question) ...the heck (e.g. "what the heck?"); ...in the world (e.g. "why in the world?"); ...on earth (e.g. "who on earth?"); (n) (2) one object; one body; unity; (3) one form; one style; (4) one Buddhist image (or carving, etc.); (n-adv) (5) (See 一体に) generally; in general; (P) [Add to Longdo]
一体に[いったいに, ittaini] (adv) (See 一体・5) generally; in general [Add to Longdo]
一般に[いっぱんに, ippanni] (adv) (See 一般) in general; generally; (P) [Add to Longdo]
概して[がいして, gaishite] (adv) generally; as a rule [Add to Longdo]
概して言えば[がいしていえば, gaishiteieba] (exp) generally speaking; all in all; in general [Add to Longdo]
概ね;大旨[おおむね, oomune] (adv) (1) (uk) in general; generally; mostly; roughly; largely; mainly; on the whole; by and large; (n) (2) gist; point; main idea [Add to Longdo]
糸瓜;糸爪(iK);天糸瓜[へちま(gikun), hechima (gikun)] (n) (1) sponge gourd; dishcloth gourd; loofah; (2) sponge cucumber; (3) (metaphorically, generally in negative sentences) something useless [Add to Longdo]
自他共に許す[じたともにゆるす, jitatomoniyurusu] (exp,v5s) to be generally accepted; to be acknowledged by oneself and others [Add to Longdo]
社会通念[しゃかいつうねん, shakaitsuunen] (n) idea commonly (generally) accepted in the world [Add to Longdo]
小食[しょうしょく, shoushoku] (n) one who generally eats little [Add to Longdo]
全体に[ぜんたいに, zentaini] (adv) generally [Add to Longdo]
全般的に[ぜんぱんてきに, zenpantekini] (adv) (See 全般的) generally; universally; wholly [Add to Longdo]
総じて[そうじて, soujite] (adv) in general; generally [Add to Longdo]
総別[そうべつ, soubetsu] (adv) generally [Add to Longdo]
多食[たしょく, tashoku] (n,vs) one who generally eats a lot [Add to Longdo]
大まかに言えば[おおまかにいえば, oomakaniieba] (n) generally speaking [Add to Longdo]
大掴み[おおづかみ, oodukami] (adj-na,n) rough (estimate); generally [Add to Longdo]
大抵[たいてい, taitei] (adj-na,adv,n) (1) (uk) mostly; ordinarily; usually; generally; (2) probably; (adj-no,n) (3) most; almost all; (4) (before a neg. form) ordinary; (adj-na) (5) (usu. as 〜にする) proper; appropriate; moderate; (P) [Add to Longdo]
大半[たいはん, taihan] (n) majority; mostly; generally; (P) [Add to Longdo]
地震雷火事親父[じしんかみなりかじおやじ, jishinkaminarikajioyaji] (n) earthquakes, thunder, fires, fathers (this proverb compares the traditional Japanese father with other things which are generally feared) [Add to Longdo]
懲りない奴[こりないやつ, korinaiyatsu] (exp) person (generally male) who won't learn their lesson; persistant jerk [Add to Longdo]
通念[つうねん, tsuunen] (n) common idea; common wisdom; generally accepted idea; (P) [Add to Longdo]
兎にも角にも[とにもかくにも, tonimokakunimo] (adv) (uk) anyhow; anyway; somehow or other; generally speaking; in any case [Add to Longdo]
兎に角(ateji)[とにかく, tonikaku] (adv) (uk) anyhow; at any rate; anyway; somehow or other; generally speaking; in any case; (P) [Add to Longdo]
兎も角[ともかく, tomokaku] (adv) (uk) anyhow; anyway; somehow or other; generally speaking; in any case; be that as it may; (P) [Add to Longdo]
兎も角も[ともかくも, tomokakumo] (adv) (uk) anyhow; anyway; somehow or other; generally speaking; in any case; be that as it may [Add to Longdo]
兎や角[とやかく, toyakaku] (adv) (uk) anyhow; anyway; somehow or other; generally speaking; in any case; all kinds of this; this and that [Add to Longdo]
八専[はっせん, hassen] (n) one indication given on the koyomi; generally inauspicious day, high probability of rain [Add to Longdo]
普く;遍く;周く[あまねく, amaneku] (adv) widely; generally; universally; far and wide [Add to Longdo]
普通[ふつう, futsuu] (adj-no) (1) general; ordinary; usual; (adv) (2) normally; generally; usually; (3) (abbr) (See 普通列車) train that stops at every station; (P) [Add to Longdo]
並べて;並て(io)[なべて, nabete] (adv) (uk) in general; generally; usually [Add to Longdo]
明太子[めんたいこ, mentaiko] (n) (See 明太) walleye pollack roe (generally served salted and spiced with red pepper) [Add to Longdo]
裏話[うらばなし;ウラバナ, urabanashi ; urabana] (n) story not generally known; inside story; the real story (behind something) [Add to Longdo]
抉る;抉じる[こじる, kojiru] (v5r,v1,vt) (uk) (抉る is generally v5r, while 抉じる is v1) to pry; to prize; to prise [Add to Longdo]
[ふご;もっこ;もっこう;いしみ, fugo ; mokko ; mokkou ; ishimi] (n) implement for carrying heavy loads, generally made of bamboo and woven grass or rope [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Generally \Gen"er*al*ly\, adv.
   1. In general; commonly; extensively, though not universally;
    most frequently.
    [1913 Webster]
 
   2. In a general way, or in general relation; in the main;
    upon the whole; comprehensively.
    [1913 Webster]
 
       Generally speaking, they live very quietly.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. Collectively; as a whole; without omissions. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I counsel that all Israel be generally gathered unto
       thee.                 --2 Sam. xvii.
                          ll.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 generally
   adv 1: usually; as a rule; "by and large it doesn't rain much
       here" [syn: {by and large}, {generally}, {more often than
       not}, {mostly}]
   2: without distinction of one from others; "he is interested in
     snakes in general" [syn: {generally}, {in general}, {in the
     main}] [ant: {specifically}]
   3: without regard to specific details or exceptions; "he
     interprets the law broadly" [syn: {broadly}, {loosely},
     {broadly speaking}, {generally}] [ant: {narrowly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top