Search result for

เป็นปกติ

(33 entries)
(0.1356 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป็นปกติ-, *เป็นปกติ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นปกติ[ADJ] normal, See also: natural, usual, common, regular, ordinary, general, Syn. ปกติ, Example: เด็กจะสร้างบุคลิกภาพที่เป็นปกติและถาวรขึ้นมา เมื่อเขาเริ่มเติบโตขึ้น, Thai definition: ที่เป็นนิสัยตามธรรมดา, ที่เป็นอย่างเคย
เป็นปกติ[ADV] normally, See also: ordinarily, commonly, usually, generally, typically, regularly, Syn. เป็นธรรมดา, เป็นประจำ, Example: ถ้าฝกตก รถก็ติดเป็นปกติอย่างนี้อยู่แล้ว, Thai definition: อย่างไม่แปลกไปจากธรรมดา, อย่างเป็นไปตามเคย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A.N.A. At autopsy of all four victims were normal.ผลการชันสูตรศพเหยื่อทั้งหมด เป็นปกติ Not Cancer (2008)
Antiphospholipid antibodies, normal.ผลตรวจหาAntiphospholipid antibodies เป็นปกติ Not Cancer (2008)
Steroids could cause an irregular heartbeat, making her current one irregular-er-er.เสตอร์ลอยย์สามารถทำให้ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ ให้เธอแค่ครั้งเดียว ไม่ปกติ.. ติ.. Emancipation (2008)
I get skin rashes, and heart palpitations,ผมมีผื่นที่ผิวหนัง และมีอาการหัวใจเต้นไม่เป็นปกติ Last Resort (2008)
Your heart's back to normal.หัวใจคุณเป็นปกติแล้ว Last Resort (2008)
She'll be fine.เธอจะเป็นปกติ Dying Changes Everything (2008)
- His skin's clear? Back to normal?- ผิวของเขากลับเป็นปกติ The Mark of Nimueh (2008)
He should be fine by morning.ถึงตอนเช้าเขาก็คงเป็นปกติ Lancelot (2008)
What is this?การผ่าตัดเนี่ย คาดว่าฉันจะเป็นปกติ The Eye (2008)
Dundee is perfectly, boringly small-town normal.ดันดีก็เพอเฟ็คท์ดี เมืองเล็กๆก็น่าเบื่อเป็นปกติ The Lazarus Project (2008)
I assumed it was your usual reason for socializing beyond myself and the scum of Gotham's underbelly:ผมเดาว่ามันเป็นปกติวิสัยที่คุณอยากพบคนอื่นบ้าง นอกจากผม และ อาชญากรเมืองกอทแธม The Dark Knight (2008)
- We will do whatever we can to keep everyone safe for you to live every day without being afraid.เราจะทำทุกอย่างให้ทุกคนปลอดภัย และสามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติ Body of Lies (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
out and about[IDM] หายดีพอที่จะออกไปข้างนอก, See also: เป็นปกติดีพอที่จะออกเดินทาง
natural[ADJ] ธรรมดา, See also: เป็นปกติ, Syn. normal, usual, customary, Ant. unusual, unexpected
quotidian[ADJ] เป็นประจำ, See also: เป็นปกติประจำ, Syn. as usual, regular
usual[ADJ] เป็นปกติ, See also: ธรรมดา, เป็นประจำ, สามัญ, Syn. normal, typical, common, ordinary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
normalise(นอร์'เมิลไลซ) vt. ทำให้ปกติ,ทำให้เป็นมาตรฐาน. vi. กลายเป็นปกติ,กลายเป็นธรรมดา., See also: normalisation n. normalization n.
normalize(นอร์'เมิลไลซ) vt. ทำให้ปกติ,ทำให้เป็นมาตรฐาน. vi. กลายเป็นปกติ,กลายเป็นธรรมดา., See also: normalisation n. normalization n.
rally(แรล'ลี) vt. ชุมนุม,รวบรวม,ระดมพล,รวมกำลัง,สำรวม,ปลุกระดม,ปลุกเร้าจิตใจ. vi. รวมกัน,มาช่วยเหลือ,หายเป็นปกติ,ตีโต้,ตีลูกกลับ,แลกหมัด. n. การชุมนุม,การรวบรวม,การระดมพล,การสำรวม,งานชุมนุม,การชุมนุมแข่งรถยนต์ทางไกล,การโต้กลับ,การตีลูกกลับ,การแลกหมัด,การสูงขึ้นอย่างรวดเร็วของราคา
recover(รีคัฟ'เวอะ) vt. เอากลับคืน,เอามาได้อีก,กู้,ค้นพบใหม่,พบอีก,คืนสภาพ,กลับอย่างเดิม,ทำให้คืนสภาพ,ทำให้กลับอย่างเดิม,ได้ค่าสินไหมทดเชย,ได้ค่าชดเชย,ไปถึง,แยกทองจากดิน,คลุมใหม่,ปกคลุมใหม่ vi. คืนสภาพเดิม,หายเป็นปกติ,ชนะคดี, See also: recoverable adj.
regularise(เรก'กิวละไลซ) vt. ทำให้เป็นปกติ, See also: regularisation n. regularization n., Syn. regulate
regularize(เรก'กิวละไลซ) vt. ทำให้เป็นปกติ, See also: regularisation n. regularization n., Syn. regulate
snatchy(สแนช'ชี) adj. เป็นพัก ๆ ,ขาดตอน,ไม่ต่อเนื่อง,ไม่เป็นปกติ,ไม่สม่ำเสมอ., See also: snatchily adv., Syn. spasmodic,irregular
usual(ยู'ชวล) adj.,n. (สิ่งที่) เป็นธรรมดา,เป็นปกติ,เป็นประจำ,ทุกวัน,as usual ตามปกติ,เหมือนที่เคยปฎิบัติ., See also: usually adv. usualness n., Syn. common,regular
wonted(โวน'ทิด) adj. คุ้ยเคย,เคย,เป็นนิสัย,เป็นปกติ,ตามปกติ, See also: wontedly adv. wontedness n., Syn. habituated,used

English-Thai: Nontri Dictionary
customary(adj) เป็นประจำ,เป็นกิจวัตร,เป็นนิสัย,เป็นปกติ,เกี่ยวกับประเพณี
sober(adj) เงียบขรึม,เป็นปกติ,มีสติ,สุขุม
spontaneity(n) ความคล่อง,ความเป็นปกติวิสัย,ความเป็นธรรมชาติ
spontaneous(adj) โดยตนเอง,เป็นปกติวิสัย,โดยธรรมชาติ,คล่อง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
直る[なおる, naoru] Thai: เป็นปกติดังเดิม English: to be fixed

German-Thai: Longdo Dictionary
profan(adj) ที่เป็นปกติประจำวัน, ที่เกี่ยวข้องกับชิวิตประจำวัน , See also: S. alltäglichA. ungewöhnlich

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top