ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เป็นปกติ

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป็นปกติ-, *เป็นปกติ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นปกติ[ADJ] normal, See also: natural, usual, common, regular, ordinary, general, Syn. ปกติ, Example: เด็กจะสร้างบุคลิกภาพที่เป็นปกติและถาวรขึ้นมา เมื่อเขาเริ่มเติบโตขึ้น, Thai definition: ที่เป็นนิสัยตามธรรมดา, ที่เป็นอย่างเคย
เป็นปกติ[ADV] normally, See also: ordinarily, commonly, usually, generally, typically, regularly, Syn. เป็นธรรมดา, เป็นประจำ, Example: ถ้าฝกตก รถก็ติดเป็นปกติอย่างนี้อยู่แล้ว, Thai definition: อย่างไม่แปลกไปจากธรรมดา, อย่างเป็นไปตามเคย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's usual for ladies in your position to have a personal maid.เป็นปกติที่สุภาพสตรีอย่างคุณ จะมีคนรับใช้ส่วนตัว Rebecca (1940)
Don't worry about that. It's perfectly normal.ไม่ต้องห่วงเรื่องนั้น มันเป็นปกติ Airplane! (1980)
Naturally. And as usual, I gotta take an IOU.ตามธรรมชาติ และสิ่งที่เป็นปกติผมต้องใช้ไอโอยู The Blues Brothers (1980)
Is he normal?เขาเป็นปกติGreystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
He seems so normal since he has lost his wife.เขาดูเป็นปกติ ตั้งแต่เขาเสียภรรยาไป Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
Which is about the time your visits to the Soviet Union became pretty regular.ซึ่งเป็นเกี่ยวกับเวลาการเข้าชมของคุณไปยังสหภาพโซเวียตกลายเป็นปกติสวย The Russia House (1990)
No outsiders ever. It got to be normal.ไม่มีคนแปลกหน้า,ทุกอย่างเป็นปกติ Goodfellas (1990)
Her teeth are tolerable, I suppose, but nothing out of the common way.ฉันคิดว่าฟันของหล่อนก็พอดูได้ แต่ไม่มีอะไรที่จะดูเป็นปกติเลย Episode #1.5 (1995)
You make me want to be a better man.คุณทำผมอยากเป็นปกติ As Good as It Gets (1997)
Not to worry. Quite normal for this time of year.อย่าตกใจ เป็นปกติช่วงนี้ของปี Titanic (1997)
Dad was gone, but things were almost normal again.พ่อจากไปแล้ว แต่หลายๆ อย่าง/ ก็เกือบๆ จะกลับไปเป็นปกติอีกครั้ง American History X (1998)
I'm back again...ฉันเป็นปกติแล้ว... Spirited Away (2001)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
out and about[IDM] หายดีพอที่จะออกไปข้างนอก, See also: เป็นปกติดีพอที่จะออกเดินทาง
natural[ADJ] ธรรมดา, See also: เป็นปกติ, Syn. normal, usual, customary, Ant. unusual, unexpected
quotidian[ADJ] เป็นประจำ, See also: เป็นปกติประจำ, Syn. as usual, regular
usual[ADJ] เป็นปกติ, See also: ธรรมดา, เป็นประจำ, สามัญ, Syn. normal, typical, common, ordinary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
normalise(นอร์'เมิลไลซ) vt. ทำให้ปกติ,ทำให้เป็นมาตรฐาน. vi. กลายเป็นปกติ,กลายเป็นธรรมดา., See also: normalisation n. normalization n.
normalize(นอร์'เมิลไลซ) vt. ทำให้ปกติ,ทำให้เป็นมาตรฐาน. vi. กลายเป็นปกติ,กลายเป็นธรรมดา., See also: normalisation n. normalization n.
rally(แรล'ลี) vt. ชุมนุม,รวบรวม,ระดมพล,รวมกำลัง,สำรวม,ปลุกระดม,ปลุกเร้าจิตใจ. vi. รวมกัน,มาช่วยเหลือ,หายเป็นปกติ,ตีโต้,ตีลูกกลับ,แลกหมัด. n. การชุมนุม,การรวบรวม,การระดมพล,การสำรวม,งานชุมนุม,การชุมนุมแข่งรถยนต์ทางไกล,การโต้กลับ,การตีลูกกลับ,การแลกหมัด,การสูงขึ้นอย่างรวดเร็วของราคา
recover(รีคัฟ'เวอะ) vt. เอากลับคืน,เอามาได้อีก,กู้,ค้นพบใหม่,พบอีก,คืนสภาพ,กลับอย่างเดิม,ทำให้คืนสภาพ,ทำให้กลับอย่างเดิม,ได้ค่าสินไหมทดเชย,ได้ค่าชดเชย,ไปถึง,แยกทองจากดิน,คลุมใหม่,ปกคลุมใหม่ vi. คืนสภาพเดิม,หายเป็นปกติ,ชนะคดี, See also: recoverable adj.
regularise(เรก'กิวละไลซ) vt. ทำให้เป็นปกติ, See also: regularisation n. regularization n., Syn. regulate
regularize(เรก'กิวละไลซ) vt. ทำให้เป็นปกติ, See also: regularisation n. regularization n., Syn. regulate
snatchy(สแนช'ชี) adj. เป็นพัก ๆ ,ขาดตอน,ไม่ต่อเนื่อง,ไม่เป็นปกติ,ไม่สม่ำเสมอ., See also: snatchily adv., Syn. spasmodic,irregular
usual(ยู'ชวล) adj.,n. (สิ่งที่) เป็นธรรมดา,เป็นปกติ,เป็นประจำ,ทุกวัน,as usual ตามปกติ,เหมือนที่เคยปฎิบัติ., See also: usually adv. usualness n., Syn. common,regular
wonted(โวน'ทิด) adj. คุ้ยเคย,เคย,เป็นนิสัย,เป็นปกติ,ตามปกติ, See also: wontedly adv. wontedness n., Syn. habituated,used

English-Thai: Nontri Dictionary
customary(adj) เป็นประจำ,เป็นกิจวัตร,เป็นนิสัย,เป็นปกติ,เกี่ยวกับประเพณี
sober(adj) เงียบขรึม,เป็นปกติ,มีสติ,สุขุม
spontaneity(n) ความคล่อง,ความเป็นปกติวิสัย,ความเป็นธรรมชาติ
spontaneous(adj) โดยตนเอง,เป็นปกติวิสัย,โดยธรรมชาติ,คล่อง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
直る[なおる, naoru] Thai: เป็นปกติดังเดิม English: to be fixed

German-Thai: Longdo Dictionary
profan(adj) ที่เป็นปกติประจำวัน, ที่เกี่ยวข้องกับชิวิตประจำวัน , See also: S. alltäglichA. ungewöhnlich

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top