ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บ่อย

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บ่อย-, *บ่อย*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
โหย๊ะบ่อยๆ เช่น เขาชอบไปทะเลโหย๊ะ = เขาชอบไปทะเลบ่อย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What would you wish of me, the ever impressive, the long contained, often imitated, but never duplicated--สิ่งที่น่าประทับใจ ถูกขังมาอย่างยาวนาน ถูกเลียนแบบบ่อยๆ แต่ไม่เคยเหมือน Aladdin (1992)
So you can guess how often that's happened.ท่านลองเดาดูสิ ว่าจะมีบ่อยแค่ไหนที่เรื่องแบบนั้นจะเกิดขึ้น Aladdin (1992)
Do you often have fantasies like that?คุณเห็นภาพพวกนี้บ่อยแค่ไหน? Basic Instinct (1992)
Okay, the hell with it.คนเค้าก้อพูดกันบ่อยๆน่ะค่ะ Hero (1992)
We take chances all the time, save people's lives.เด่วนี้เค้าออกจะแปลกๆไป ร้องไห้บ่อยขึ้นนะ Hero (1992)
I hear them all the time.นายเล่าบ่อยมาก The Lawnmower Man (1992)
Trust me. I'm very good at this.เชื่อฉัน ฉันทำมาบ่อย The Lawnmower Man (1992)
You've been asking me too often and I'm damn sick of it.คุณถามผมบ่อยเกินไปแล้ว และผมก็เบื่อเต็มที Of Mice and Men (1992)
Jack was in a horrible mood as usual.แจ็คอารมณ์เสียบ่อยเหมือนเดิม The Cement Garden (1993)
You should do it more often.เธอน่าจะทำผมแบบนี้บ่อย The Cement Garden (1993)
It rarely is, my boy. It rarely is.มันเกิดขึ้นไม่บ่อย พ่อหนุ่ม มันเกิดขึ้นไม่บ่อย Cool Runnings (1993)
Often they are combat veterans with experience of shooting at soldiers... and planting explosives.บ่อยครั้งที่พวกเขาต่อสู้อยู่กับทหารผ่านศึก ประสบกา? และการปลูกวัตถุระเบิด In the Name of the Father (1993)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What would you wish of me, the ever impressive, the long contained, often imitated, but never duplicated--สิ่งที่น่าประทับใจ ถูกขังมาอย่างยาวนาน ถูกเลียนแบบบ่อยๆ แต่ไม่เคยเหมือน Aladdin (1992)
So you can guess how often that's happened.ท่านลองเดาดูสิ ว่าจะมีบ่อยแค่ไหนที่เรื่องแบบนั้นจะเกิดขึ้น Aladdin (1992)
Do you often have fantasies like that?คุณเห็นภาพพวกนี้บ่อยแค่ไหน? Basic Instinct (1992)
Okay, the hell with it.คนเค้าก้อพูดกันบ่อยๆน่ะค่ะ Hero (1992)
We take chances all the time, save people's lives.เด่วนี้เค้าออกจะแปลกๆไป ร้องไห้บ่อยขึ้นนะ Hero (1992)
I hear them all the time.นายเล่าบ่อยมาก The Lawnmower Man (1992)
Trust me. I'm very good at this.เชื่อฉัน ฉันทำมาบ่อย The Lawnmower Man (1992)
You've been asking me too often and I'm damn sick of it.คุณถามผมบ่อยเกินไปแล้ว และผมก็เบื่อเต็มที Of Mice and Men (1992)
Jack was in a horrible mood as usual.แจ็คอารมณ์เสียบ่อยเหมือนเดิม The Cement Garden (1993)
You should do it more often.เธอน่าจะทำผมแบบนี้บ่อย The Cement Garden (1993)
It rarely is, my boy. It rarely is.มันเกิดขึ้นไม่บ่อย พ่อหนุ่ม มันเกิดขึ้นไม่บ่อย Cool Runnings (1993)
Often they are combat veterans with experience of shooting at soldiers... and planting explosives.บ่อยครั้งที่พวกเขาต่อสู้อยู่กับทหารผ่านศึก ประสบกา? และการปลูกวัตถุระเบิด In the Name of the Father (1993)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่อย[bǿi = bøi] (x) EN: often ; frequently  FR: souvent ; fréquemment
บ๋อย[bøi] (n) EN: boy  FR: serveur [ m ]
บ่อย[bǿi-bǿi] (x) EN: frequently ; very often ; often  FR: très souvent ; fréquemment

English-Thai: Longdo Dictionary
last-minute(adj, adv) เพียงช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนการเกิดเหตุการณ์ที่อ้างถึง ปัจจุบันพบคำนี้บ่อยในวงการการท่องเที่ยว เช่น last-minute trip หรือ last-minute flight, See also: last minute
heavy feeder(n) พืชที่กินปุ๋ยมากหรือบ่อย เช่น A basic rule is to remember NOT to plant a heavy feeder after a light feeder, plant a heavy feeder then a light feeder or a root crop.
last minute(n) ช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนการเกิดเหตุการณ์ที่อ้างถึง เช่น He always waits until the last minute, before he decides to buy a stock. ปัจจุบันพบคำนี้บ่อยในวงการการท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น last-minute trip หรือ last-minute flight, See also: last-minute
roger that(slang) รับทราบ, ทราบแล้วเปลี่ยน, เข้าใจแล้ว, ใช้บ่อยในกรณีที่สนทนากันทางโทรศัพท์หรือวิทยุสื่อสาร
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n, name) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100, 000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100, 000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)
propogate(misspelling) เป็นคำผิดที่พบบ่อยของคำที่ถูกต้องคือ propagate

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
every time one turns around(idm) บ่อย
frequently(adv) บ่อยๆ, See also: เนืองๆ, Syn. often, regularly, repeatedly, Ant. rarely, seldom
lot(adv) บ่อยครั้ง, See also: บ่อย, Syn. often
many a time(adv) บ่อย, See also: ถี่, หลายครั้ง, Syn. often
many times(adv) บ่อย, See also: ถี่, หลายครั้ง, Syn. frequently, mostly, often, time and again
much(adv) บ่อย, See also: ถี่, Syn. seldom
oft(adv) บ่อยๆ, Syn. frequently
often(adv) บ่อยๆ, See also: บ่อยครั้ง, Syn. frequently, oftentimes, Ant. seldom, rarely
oftentimes(adv) บ่อยๆ, See also: บ่อยครั้ง, Syn. frequently, often, Ant. seldom, rarely
er(suf) บ่อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
akathisiaภาวะที่ต้องเปลี่ยนท่าบ่อย
anon(อะนอน') adv. ไม่ช้า, เวลาอื่น, ทันที. -ever and anon เป็นประจำปี, บ่อย
bookmarkn. ที่คั่นหนังสือ, ริบบิ้นหรือกระดาษคั่นหนังสือ ที่คั่นหนังสือคั่นหน้า1. การใช้ที่คั่นหนังสือนั้นเพื่อประโยชน์ในการกลับมาหาที่เก่าได้ง่าย ไม่ต้องเสียเวลาค้นหา ในทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ทำไว้ให้ง่ายในการกลับมาค้นหา 2. เป็นคำสั่งในโปรแกรมบางโปรแกรมที่ช่วยให้กลับมาค้นหาง่าย กล่าวคือนำข้อความหรือคำสั่งมารวมไว้ หากต้องการสั่งก็จะหาพบได้ง่าย เช่น ในโปรแกรมเน็ตสเคป (ใช้อินเตอร์เน็ต) การเลือกคำสั่ง bookmark หมายถึงการนำชื่อโฮมเพจที่จะใช้บ่อย ๆ ไปเก็บรวมไว้ เมื่อต้องการกลับไปใช้อีก จะได้สั่งได้สะดวก
bottle(บอท'เทิล) { bottled, bottling, bottles } n. ขวด, ถุงหนัง, (ที่ใส่น้ำใส่เหล้า) ปริมาณหนึ่งขวด, การดื่มเหล้า, น้ำนมในขวดนม vi. ใส่ขวด, บรรจุขวดติดอยู่, ข่ม, ทำให้ติดอยู่, เก็บสุรา -Phr. (hit the bottle ดื่มเกินบ่อยและเป็นนิสัย), Syn. receptacle
buffer(บัฟ'เฟอะ) { buffered, buffering, buffers } n. ตัวกันชน, สารที่สามารถทำให้ทั้งกรดและด่างเป็นกลาง, เครื่องขัดเงา, คนงานขัดเงา vt. ใส่ตัวทำให้กรดหรือด่างเป็นกลาง, ผ่อนคลาย, ปกป้อง, กันชน, Syn. cushion ที่พัก ข้อมูล กันชนบัฟเฟอร์ในกรณีที่อัตราความเร็วในการทำงานของอุปกรณ์บางอย่างมีความเร็วไม่เท่ากัน เป็นต้นว่า เครื่องพิมพ์และหน่วยประมวลผลซึ่งทำงานด้วยความเร็วที่แตกต่างกันมาก คอมพิวเตอร์ประมวลผลเสร็จแล้วจึงต้องส่งผลมารออยู่ที่บัฟเฟอร์ก่อน เพราะเครื่องพิมพ์จะใช้เวลามากกว่าในการพิมพ์ พิมพ์ตามไม่ทัน เราจะพบบ่อย ๆ ว่า แม้ว่าจะสั่งให้หยุดพิมพ์ แต่เครื่องพิมพ์จะไม่หยุดทันที ทั้งนี้เป็นเพราะมีข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ส่งไปรออยู่ที่บัฟเฟอร์แล้ว เครื่องพิมพ์จะต้องพิมพ์จนหมดข้อมูลในบัฟเฟอร์นี้ จึงจะหยุด คอมพิวเตอร์นั้นจะมีที่พักข้อมูลทั้งเมื่อรับข้อมูลเข้าและเมื่อส่งข้อมูลออก อันที่จริง บัฟเฟอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยความจำนั่นเอง
bywordn. สุภาษิต, ภาษิต, คำพูดที่พูดกันบ่อย, คำขวัญ -Conf. password
carouse(คะเราซ') { caroused, carousing, carouses } vi. ดื่มฉลองกันอย่างอึกทึกและเมาเหล้า, ดื่มเหล้าจัดและบ่อย, See also: carousal n. ดูcarouse carouser n. ดูcarouse, Syn. make merry
continual(คันทิน'นิวเอิล) adj. ต่อเนื่อง, ไม่ขาดสาย, สืบเนื่อง, เป็นประจำ, บ่อยมาก., See also: continuality n., Syn. continuous -Conf. continous
disk cacheหน่วยความจำแคชบนจานหมายถึง ส่วนหนึ่งของหน่วยความจำที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะกันไว้เก็บข้อมูลที่ใช้บ่อย ๆ โดยคัดออกจากจานบันทึกไปเก็บไว้ โปรแกรมบางโปรแกรมจะจัดแบ่งเนื้อที่ในหน่วยความจำไปให้ บางโปรแกรมจะแบ่งเนื้อที่ในฮาร์ดิสก์ให้ เช่น เมื่อเราทำสำเนาจากแผ่นจานบันทึก
extension(อิคซฺเทน'เชิน) n. การขยายออก, การยืดออก, การแผ่ออก, สิ่งที่ขยายออก, โทรศัพท์พ่วง นามสกุลในระบบดอส หมายถึง ตัวอักษรสามตัวที่อยู่หลังชื่อแฟ้มข้อมูล เนื่องจากอยู่ในตอนท้ายของชื่อ จึงนิยมเรียกกันว่า"นามสกุล" โดยปกติ คอมพิวเตอร์จะใช้นามสกุลนี้เป็นตัวบอกประเภทของแฟ้มข้อมูล จะมีจุดคั่นระหว่างชื่อและนามสกุล เช่น ถ้าแฟ้มข้อมูลที่เป็นภาษาปาสกาล (Pascal) ก็จะมีนามสกุล .PAS ถ้าเป็นแฟ้มภาษาเบสิก ก็จะมีนามสกุล .BAS อย่างนี้เป็นต้น หรือถ้าเป็นแฟ้มข้อมูลสำรอง ก็มักจะใช้นามสกุลว่า .BAK ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ควรต้องรู้ว่า นามสกุลอะไร บอกว่าเป็นแฟ้มข้อมูลประเภทไหน โดยเฉพาะนามสกุล .exe, .com, .bin, .doc, .bat ซึ่งจะต้องพบ บ่อย ๆ มีความหมายเหมือน file type

English-Thai: Nontri Dictionary
byword(n) ภาษิต, สุภาษิต, คำขวัญ, คำพูดกันบ่อย
continual(adj) บ่อยๆ, ไม่ขาดสาย, ตลอดไป, เรื่อยไป, ต่อเนื่อง, เป็นประจำ
drifter(n) คนพเนจร, คนเร่ร่อน, คนเปลี่ยนงานบ่อย
frequency(n) ความถี่, นิจสิน, ความบ่อย
frequent(adj) เสมอ, บ่อย, ถี่, ชุก, เป็นประจำ, เป็นนิจสิน
frequent(vt) ไปเสมอ, ไปบ่อยๆ, ไปถี่, เป็นขาประจำ
frequently(adv) เสมอๆ, บ่อยๆ, ถี่, เป็นประจำ, เป็นนิจสิน, หลายครั้ง
hackney(vt) ใช้เสมอ, ใช้กันบ่อย
haunt(n) สถานที่ที่ไปบ่อย, ผี
haunt(vt) ติดหูติดตา, สิงสู่, หลอกหลอน, ไปบ่อย, รบกวน

German-Thai: Longdo Dictionary
reichen(vi) |reichte, hat gereicht| เพียงพอ เช่น so lange die Vorräte reichen ตราบเท่าที่ยังมีของ (วลีนี้พบบ่อยในเยอรมนีเวลาที่มีการโฆษณาลดราคาสินค้า), Syn. langen
häufig(adv) บ่อย (เป็นคำที่ไพเราะกว่า oft), See also: oftmals, Syn. oft
oftบ่อย
befehlen(vt) |befahl, hat befohlen| สั่ง เช่น Mein Papa hat mir oft befohlen, 'Fenster zumachen!'. พ่อของฉันสั่งฉันบ่อยๆ ว่า ปิดหน้าต่างซะ, See also: Related: Befehl, Syn. beordern
Auf Wiedersehen!(phrase) ลาก่อน, แล้วพบกันใหม่ (โดยมาก ใช้กล่าวลากับคนที่ไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยหรือตามร้านค้า), Syn. Tschüß!
häufig gestellte Fragen(n) คำถามที่ถูกถามบ่อยๆ (ย่อด้วย FAQ:frequently asked questions)

French-Thai: Longdo Dictionary
rare(adj) ซึ่งหายาก, ไม่ค่อยมี, ไม่บ่อย เช่น un nom rare, See also: rarement
rarement(adv) ซึ่งหายาก, ไม่ค่อยมี, ไม่บ่อย เช่น un nom qu'on entend rarement, See also: rare
en(prep) ที่ (บุพบทระบุสถานที่ ส่วนใหญ่ตามด้วยชื่อประเทศ) เช่น Je viens assez souvent en France. ผมไปฝรั่งเศสค่อนข้างบ่อย

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top