Search result for

เป็นกิจวัตร

(23 entries)
(0.6187 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป็นกิจวัตร-, *เป็นกิจวัตร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นกิจวัตร[ADV] often, See also: frequently, generally, repeatedly, time and again, Syn. เป็นประจำ, เสมอ, Example: สโมสรบรรดานายทหารและครอบครัวอาศัยสโมสรเป็นที่สังสรรค์กันแทบทุกเย็นเป็นกิจวัตร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's the habit. It catches us up more often than not.มันเป็นกิจวัตร เรื่องคอยจับผิดพวกเราเป็นประจำอยู่แล้ว Doubt (2008)
Manufacturing meat faster than the animal has become a daily routine.การผลิตเนื้อที่เร็วกว่าสัตว์จะโตทัน กลายเป็นกิจวัตรประจำวันของที่นี่ Home (2009)
It's a cliche for a reason,and it's marvin's routine.มันเป็นเหตุผลไงล่ะ มันเป็นกิจวัตรประจำวันของมาร์ติน Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
Treat it as routine.ทำเหมือนเป็นกิจวัตร Faceless, Nameless (2009)
I'll call garcia. Then he's probably got the same routine every day.แล้วเป็นไปได้ว่าเขาทำมันเหมือน เป็นกิจวัตรทุกวัน Haunted (2009)
What your habits were.คุณทำอะไรเป็นกิจวัตร Compromising Positions (2010)
I think he's a common poacher.ผมคิดว่าเขาบุกรุกป่าจนเป็นกิจวัตร Trollhunter (2010)
This shall be the norm.วนเวียนเป็นกิจวัตร Shrek Forever After (2010)
Seemed routine.ดูเหมือนเป็นกิจวัตรประจำวัน Face Off (2011)
But Coach Sylvester, this is the most elaborate routine the Cheerios!แต่โค้ชซิลเวสเตอร์คะ นี่มันเป็นกิจวัตรที่ซับซ้อนที่สุด เท่าที่ทีมเชียร์เคยทำแล้วนะคะ The Sue Sylvester Shuffle (2011)
Not just a flip book. His routine.ไม่ใช่แค่สมุดคำ เป็นกิจวัตรของเขา Coda (2011)
Sammy's never late because Sammy sticks to a schedule, a routine.เมื่อแซมมี่มาถึง แซมมี่ไม่เคยสาย เพราะแซมมี่ ยึดตารางเวลา ทำเป็นกิจวัตร Coda (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นกิจวัตร[adv.] (pen kitjawat) EN: often ; frequently ; generally ; repeatedly ; time and again   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
customary(คัส'เทิมมะรี) adj. เกี่ยวกับประเพณี,เป็นขนบธรรมเนียม,ตามปกติ,เคยชิน,เป็นกิจวัตร, Syn. normal
mechanical(มะแคน'นิเคิล) adj. (เกี่ยวกับ) เครื่องจักรเครื่องกล,เกิดจากการเสียดสี,ไม่มีจิตใจ,ไม่เป็นตัวของตัวเอง,อัตโนมัติ,เป็นนิสัย,เป็นกิจวัตร,ซึ่งยึดถือวัตถุนิยม. n. แผ่นกระดาษแข็ง สำหรับปิดงานศิลป์ต่าง ๆ
regular(เรก'กิวละ) adj. ปกติ,ธรรมดา,สามัญ,เป็นประจำ,สม่ำเสมอ,เป็นกิจวัตร,ตามกฎ,มีกฎเกณฑ์,มีระเบียบ,ตามระเบียบ,ตามแบบแผน,ถูกต้องตามกฎเกณฑ์,เกี่ยวกับทหารประจำการ, (กาแฟ) มีปริมาณปกติของนมหรือครีม n. ลูกค้าประจำ,ทหารอาชีพ,ทหารประจำการ,สมาชิกพรรคที่ยึดถือนโยบายของพรรค
regulation(เรกกิวเล'เชิน) n. กฎ,กฎข้อบังคับ,กฎเกณฑ์,ระเบียบ,ระบบ,การควบคุม,การดูแล,การปรับ,การทำให้เป็นระเบียบ adj. ปกติ,ธรรมดา,เป็นประจำ,เป็นกิจวัตร
round(เราดฺ) adj.,vt.,vi. (ทำให้,กลายเป็น) กลม,เป็นกิจวัตร,อ้อมกลับมา,มาก,เต็มที่,กลมกล่อม,อวบ,คล่องแคล่ว,ชัดเจน,ดังกังวาน,มีชีวิตชีวา,รุนแรง n. สิ่งที่เป็นวงกลม,สิ่งที่เป็นรูปวงแหวน,สิ่งที่เป็นรูปทรงกลม,รอบ,การหมุนรอบ,การตรวจ,การลาดตระเวณ, (การชกมวย) ยก,เกม, (กระสุน) นัด,ชุด,พัก,ครั้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
customary(adj) เป็นประจำ,เป็นกิจวัตร,เป็นนิสัย,เป็นปกติ,เกี่ยวกับประเพณี
daily(adj,adv) เป็นกิจวัตร,ประจำวัน,ทุกวัน,รายวัน,แต่ละวัน
round(adj) เต็ม,กลม,หมุนรอบ,ดังกังวาน,เป็นกิจวัตร,รุนแรง
routine(adj) ประจำวัน,เป็นกิจวัตร,เกี่ยวกับงานประจำ,ตามปกติ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top