ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mainly

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mainly-, *mainly*, main
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mainly(adv) โดยส่วนใหญ่, See also: ส่วนมาก, Syn. chiefly, in the main, largely

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mainly(เมน'ลี) adv. ส่วนใหญ่, โดยทั่วไป, Syn. mostly

English-Thai: Nontri Dictionary
mainly(adv) ส่วนมาก, ส่วนใหญ่, โดยทั่วไป

WordNet (3.0)
chiefly(adv) for the most part, Syn. mainly, in the main, principally, primarily

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Mainlyadv. [ From main strong. See Main strength. ] Very strongly; mightily; to a great degree. [ Obs. ] Bacon. Shak. [ 1913 Webster ]

Mainlyadv. [ From main principal, chief. ] Principally; chiefly. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mainly French cuisine.โดยส่วนใหญ่เป็นอาหารฝรั่งเศส The Blues Brothers (1980)
I do, but I do mainly field consultations, which is cool 'cause I get to travel.ใช่ แต่ฉันเน้นเรื่องการให้ คำปรึกษา ซึ่งดี... เพราะฉันได้เดินทาง ฉันจะไปฮาวายในวันศุกร์ Punch-Drunk Love (2002)
Mainly scary how bad the writing is.บางทีก็ไม่ ส่วนใหญ่สยองเพราะสำนวนเขียนน่ะ Love Actually (2003)
Mainly milling and receiving logs... and stripping the bark.ส่วนมากจะทีงานสีไม้ กับลงบันทึกการรับไม้ / แล้วก็ลอกไม้ให้เป็นชิ้นยาวๆ The Notebook (2004)
I have a company that provides banking-support services mainly in the South, but, really, I'm an old-fashioned entrepreneur.ผมมีบริษัทที่ให้บริการ เกี่ยวกับกิจการของธนาคาร... ...รายใหญ่ทางใต้, แต่, จริงๆ, ผมเป็นนักลงทุนการเงินรุ่นเก่า Firewall (2006)
You will mainly be cold-calling potential clients.หน้าที่คุณคือโทรหาลูกค้าที่มีแวว The Pursuit of Happyness (2006)
And to think just five minutes ago you were telling us how you were living mainly on synthetic blood.เมื่อกี๊เหมือนแกบอกว่า แกดื่มเลือดสังเคราะห์แทนแล้วไม่ใช่เหรอวะ Mine (2008)
But mainly for the simple reason that the Spear of Osiris is only effective against Egyptian monsters.แต่เหตุผลสำคัญ คือ หอกแห่งโอซิริส มีผลต่อ สัตว์ร้ายของอียิปต์เท่านั้น The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
Mainly "aaargh!"น่าจะ "อ๊ากกก!" Episode #2.4 (2008)
It's used mainly by emergency personnel.ส่วนใหญ่แล้ว พวกเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินจะใช้มัน Resurrection (2008)
Mainly in the...ความสำคัญใน... . New Haven Can Wait (2008)
Stays mainly in the plain.ส่วนใหญ่อยู่ในทุ่งกว้าง New Haven Can Wait (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mainlyCentral Bank is a bank that deals mainly with other banks and the government and assumes broad responsibilities in the interests of the national economy apart from the earning of profits.
mainlyFork-users are mainly in Europe, North America, and Latin America; chopstick-users in eastern Asia and finger-users in Africa, the Middle East, Indonesia, and India.
mainlyHe was mainly interested in the origin and development of the universe.
mainlyHis failure was mainly due to carelessness.
mainlyI got together with her mainly because we seemed to share the same feelings about things.
mainlyMainly, what he said is right.
mainlyMost college students use computers mainly for writing papers.
mainlyMy success was mainly due to your help.
mainlyPollutants like this derive mainly from the combustion of fuel in car engines.
mainlyScientists deal mainly with physical matters.
mainlyThat company deals mainly in imported goods.
mainlyThe audience consisted mainly of students.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยส่วนใหญ่(adv) mainly, See also: greatly, mostly, Syn. โดยส่วนมาก, Example: เขาทำงานผิดพลาดไปโดยส่วนใหญ่ จึงไม่อยากกลับมาแก้ไขอีก
เป็นสำคัญ(adv) mainly, See also: at most, importantly, chiefly, largely, Syn. เป็นหลัก, Example: ส่วนผสมของขนมพวกนี้มีไข่น้ำตาลเป็นสำคัญ, Thai Definition: อย่างมากกว่าหรือพิเศษกว่าธรรมดา
เป็นหลัก(adv) mainly, See also: essentially, importantly, principally, Example: ผู้ร่วมโครงการนี้ต้องมีความรู้เรื่องการคำนวณเป็นหลัก, Thai Definition: อย่างสำคัญในการดำเนินการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยส่วนมาก[dōi suanmāk = dōi sūanmāk] (adv) EN: mainly
โดยส่วนใหญ่[dōi suanyai = dōi sūanyai] (adv) EN: mainly

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
mainly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mainly

Japanese-English: EDICT Dictionary
[sa] (suf) (1) -ness (nominalizing suffix indicating degree or condition); (prt) (2) (sentence end, mainly masc.) indicates assertion; (int) (3) (See さあ) come; come now; (P) #15 [Add to Longdo]
[na] (prt) (1) (sentence end, mainly masc.) indicates emotion or emphasis; (2) (abbr) (from なさい) (used with masu stem verb) command; (3) (used with dictionary form verb) prohibition; (P) #24 [Add to Longdo]
[わたし(P);わたくし(P), watashi (P); watakushi (P)] (pn, adj-no) I (mainly used by working men); myself #215 [Add to Longdo]
幸福[こうふく, koufuku] (adj-na, n) (mainly literary) happiness; blessedness; joy; well-being; (P) #6,516 [Add to Longdo]
概ね;大旨[おおむね, oomune] (adv) (1) (uk) in general; generally; mostly; roughly; largely; mainly; on the whole; by and large; (n) (2) gist; point; main idea #7,637 [Add to Longdo]
主として[しゅとして, shutoshite] (adv) mainly; (P) #9,730 [Add to Longdo]
わい;わえ[wai ; wae] (prt) (See わ) (sentence end, mainly male) indicates emotion #10,794 [Add to Longdo]
きゃぴきゃぴ[kyapikyapi] (n, vs) (col) (See 浮き浮き) acting all cute and charged up; brimming with youthful enthusiasm; in high spirits; raring to go; overflowing with youthful energy (used mainly of girls) [Add to Longdo]
蛙股;蟇股;蛙又(iK)[かえるまた, kaerumata] (n) curved wooden support on top of the main beam of a house, now mainly decorative (shape evocates an open-legged frog) [Add to Longdo]
観光バー[かんこうバー, kankou ba-] (n) tourist bar; gay bar catering mainly to straight people [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top