ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*cheerfully*

CH IH1 R F AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cheerfully, -cheerfully-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cheerfully(adv) อย่างที่ทำให้รู้สึกสดชื่น
cheerfully(adv) อย่างร่าเริง, See also: อย่างมีความสุขและมองโลกในแง่ดี, Syn. cheerily, happily, Ant. sadly, morosely

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He'd cheerfully say... - I beg your pardon.เขาจะพูดอย่างสดใสว่า ผมขอโทษครับ Crime Doesn't Pay (2009)
You're gonna have to dress more cheerfully.ถ้าคุณอยากไปบ้านฉัน คุณต้องแต่งตัวให้ดูสดชื่นกว่านี้หน่อย You Don't Know Jack (2010)
I guess when he said, [ in a gravely voice ] I'm gonna git you, [ cheerfully ] uh, he meant chocolates.ฉันเดาว่าตอนที่เขาพูด ผมจะงาบคุณ เขาคงหมายถึงให้งาบช็อกโกแลต Communication Studies (2010)
I will cheerfully accept the latter.ฉันจะทำ Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
My Lord God, even now I accept at thy hands cheerfully and willingly, with all its anxieties, pains and sufferings, whatever death it shall please thee to be mine.เลือดการฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยม ผมมักจะใช่วิธีนั้นเพราะ คุณช่วยผมไม่ได้ ความเจ็บปวด และความทุกข์ทั้งหมด Home Invasion (2011)
My Lord God, even now I accept at thy hands cheerfully and willingly, with all of its anxieties, pains and sufferings, whatever death it shall please thee to be mine.กับผู้หญิงที่บอสตัน เธอบอกว่าคุณแก่กว่าเธอ ไม่เท่าไหร่ - หมดเวลาแล้ว Home Invasion (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cheerfullyChris followed the two and cheerfully greeted Kate.
cheerfullyHe grinned cheerfully at Tom.
cheerfullyHe talks very cheerfully.
cheerfullyHe tried to act cheerfully, but we all knew how sad he felt.
cheerfullyHe walked down the street whistling cheerfully.
cheerfullyHe walked in the forest, with birds singing cheerfully above his head.
cheerfullySmiling cheerfully, the two began to walk off into their brilliant future.
cheerfullyThey knew that doing their work cheerfully is the only way to make routine work bearable.
cheerfullyWe cheerfully discussed the matter over a drink.
cheerfullyWe talked cheerfully over a cup of coffee.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างสนุก(adv) joyfully, See also: merrily, cheerfully, Syn. อย่างเบิกบาน, อย่างสนุกสนาน, Ant. อย่างเบื่อหน่าย, Example: พวกเราขอขอบคุณน้องเจนี่ ที่วันนี้พาเราไปเดินซื้อของกันอย่างสนุก
อย่างสนุกสนาน(adv) merrily, See also: cheerfully, joyfully, Syn. อย่างสนุก, Ant. อย่างเบื่อหน่าย, Example: เด็กๆ ทำพิธีอำลาโดยการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และเล่นรดน้ำสงกรานต์กันเองอย่างสนุกสนาน
สำราญ(adv) happily, See also: merrily, joyfully, cheerfully, gaily, gleefully, Syn. สุขสบาย, สุขสำราญ, เกษม, เกษมสำราญ, Ant. ทุกข์โศก, Example: หมูแม่ลูกอ่อนล้มตัวนอนให้ลูกกินนมอย่างสำราญ, Thai Definition: อย่างมีความสุขเพราะได้ปล่อยอารมณ์, Notes: (เขมร)
สุขสันต์(adv) happily, See also: blissfully, cheerfully, joyfully, ecstatically, merrily, jubilantly, Ant. เศร้าโศก, Example: ละครเรื่องนี้จบอย่างสุขสันต์, Thai Definition: ที่มีความสุขสนุกสนาน
พูดหัว(v) talk cheerfully and humorously, Example: ยายชอบพูดหัวกับเด็กๆ ที่บ้านทุกคน จนหลานๆ ติดกันแจ, Thai Definition: พูดหัวเราะต่อกระซิก
เริงร่า(adv) joyfully, See also: jovially, cheerfully, playfully, Example: เธอเต้นเริงร่าด้วยความปีติยินดีเข้าไปกลางวง
แต้(adv) broadly, See also: cheerfully, happily, joyfully, Syn. แป้น, Example: พอรู้ว่าสอบผ่านเขาก็นั่งยิ้มแต้ทั้งวัน
ร่า(adv) cheerfully, See also: happily, joyfully, Syn. เบิกบาน, เริงร่า
แฉ่ง(adv) broadly, See also: cheerfully, pleasantly, Syn. เบิกบาน, Example: แม่ยิ้มแฉ่งหลังจากทราบข่าวดีว่าพ่อจะกลับมาในไม่ช้า
ชื่น(adv) joyfully, See also: happily, pleasantly, cheerfully, delightfully, Syn. เบิกบาน, ยินดี, Example: พี่ยังยิ้มชื่นต้อนรับการกลับมาของเธอ
ครื้นเครง(adv) joyfully, See also: happily, merry, delightfully, cheerfully, Syn. สนุกสนาน, ครึกครื้น, รื่นรมย์, สำราญใจ, Ant. เศร้าโศก, สลดใจ, Example: พวกเราคุยกันอย่างครื้นเครงยิ่งดึกยิ่งสนุกสนาน
แจ่มใส(adv) cheerfully, See also: fine, freshly, Example: ทุกคนอาบน้ำอย่างสดชื่นแจ่มใสที่ลำน้ำชี
ร่าเริง(adv) cheerfully, See also: delightfully, happily, joyfully, Syn. เบิกบาน, Example: เด็กๆ กำลังเคลื่อนไหวกันอย่างร่าเริง, Thai Definition: ลักษณะที่เกี่ยวกับการดีใจเต็มที่, อิ่มใจเต็มที่, เบิกบานใจเต็มที่
รื่นเริง(adv) merrily, See also: joyfully, cheerfully, jovially, hilariously, happily, enjoyably, Syn. ครึกครื้น, สนุกสนาน, ครื้นเครง, Example: หญิงสาวนั่งหัวเราะอย่างรื่นเริงกับบรรดาชายหนุ่มที่มารุมล้อมเธออยู่, Thai Definition: อย่างสนุกสนานเบิกบานใจ, อย่างเพลิดเพลิน
สนุกสนาน(adv) cheerfully, See also: joyfully, hilariously, happily, merrily, Syn. ร่าเริง, Example: พระองค์หญิงทรงเล่าเรื่องประวัติศาสตร์อังกฤษอย่างสนุกสนาน, Thai Definition: เกี่ยวกับอาการอารมณ์ดีมีความสุขอยู่กับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
เบิกบาน(adj) happily, See also: joyfully, delighted, cheerfully, hilariously, merrily, Syn. แช่มชื่น, สดใส, Example: เด็กๆ ยิ้มหัวเราะกันอย่างเบิกบาน
เบิกบานใจ(adv) be in high spirits, See also: happily, cheerfully, merrily, joyfully, Syn. แช่มชื่น, สดใส, สบายใจ, แจ่มใส, Ant. ห่อเหี่ยวใจ, Example: ผมเห็นเธอยิ้มอย่างเบิกบานใจแล้วก็พลอยมีความสุขไปด้วย, Thai Definition: อย่างรู้สึกสุขสดชื่นแจ่มใส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบิกบาน[boēkbān] (adv) EN: happily ; joyfully ; delighted ; cheerfully ; hilariously ; merrily  FR: joyeusement
แฉ่ง[chaeng] (adv) EN: broadly ; cheerfully ; pleasantly
แจ่มใส[jaemsai] (adv) EN: cheerfully ; freshly
รื่นเริง[reūnroēng] (adv) EN: merrily ; joyfully ; cheerfully ; jovially ; hilariously ; happily ; enjoyably
สนุกสนาน[sanuksanān] (adv) EN: cheerfully
แต้[tāe] (adv) EN: broadly ; cheerfully ; all over

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CHEERFULLY CH IH1 R F AH0 L IY0
CHEERFULLY CH IH1 R F L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cheerfully (a) tʃˈɪəʳfəliː (ch i@1 f @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谈笑风生[tán xiào fēng shēng, ㄊㄢˊ ㄒㄧㄠˋ ㄈㄥ ㄕㄥ, / ] to talk cheerfully and wittily; to joke together, #34,945 [Add to Longdo]
指挥有方,人人乐从[zhǐ huī yǒu fāng, ren2 ren2 le4 cong2, ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄧㄡˇ ㄈㄤ, <span class='pronunc-pinyin'>rén rén lè cóng</span>, <span class="pronunc-zhuyin" style="font-size:smaller">ㄖㄣˊ ㄖㄣˊ ㄌㄜˋ ㄘㄨㄥˊ</span>, / ] command right and you will be obeyed cheerfully (谚语 proverb) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fröhlich; stillvergnügt { adv }cheerfully [Add to Longdo]
heiter { adv }cheerfully [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いそいそ[isoiso] (adv, n, vs, adv-to) (on-mim) cheerfully; excitedly; (P) [Add to Longdo]
にっこり笑う[にっこりわらう, nikkoriwarau] (exp, v5u) to smile cheerfully; to crack a smile [Add to Longdo]
威勢よく;威勢良く[いせいよく, iseiyoku] (adv) with energy; vigorously; cheerfully; assertively; lustily [Add to Longdo]
快く[こころよく, kokoroyoku] (adv) comfortably; cheerfully; willingly; gladly [Add to Longdo]
元気よく;元気良く[げんきよく, genkiyoku] (adv) cheerfully; vigorously [Add to Longdo]
腰の軽い[こしのかるい, koshinokarui] (adj-i) (See 腰が軽い) cheerfully working [Add to Longdo]
晴れがましく[はれがましく, haregamashiku] (adv) cheerfully; ceremoniously [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cheerfully \Cheer"ful*ly\, adv.
   In a cheerful manner, gladly.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cheerfully
   adv 1: in a cheerful manner; "he cheerfully agreed to do it"
       [ant: {cheerlessly}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 cheerfully
  adv.
 
   See {happily}.
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top