ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-cheerfully-

CH IH1 R F AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cheerfully, *cheerfully*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cheerfully(adv) อย่างที่ทำให้รู้สึกสดชื่น
cheerfully(adv) อย่างร่าเริง, See also: อย่างมีความสุขและมองโลกในแง่ดี, Syn. cheerily, happily, Ant. sadly, morosely

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cheerfullyChris followed the two and cheerfully greeted Kate.
cheerfullyHe grinned cheerfully at Tom.
cheerfullyHe talks very cheerfully.
cheerfullyHe tried to act cheerfully, but we all knew how sad he felt.
cheerfullyHe walked down the street whistling cheerfully.
cheerfullyHe walked in the forest, with birds singing cheerfully above his head.
cheerfullySmiling cheerfully, the two began to walk off into their brilliant future.
cheerfullyThey knew that doing their work cheerfully is the only way to make routine work bearable.
cheerfullyWe cheerfully discussed the matter over a drink.
cheerfullyWe talked cheerfully over a cup of coffee.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่า(adv) cheerfully, See also: happily, joyfully, Syn. เบิกบาน, เริงร่า
แจ่มใส(adv) cheerfully, See also: fine, freshly, Example: ทุกคนอาบน้ำอย่างสดชื่นแจ่มใสที่ลำน้ำชี
ร่าเริง(adv) cheerfully, See also: delightfully, happily, joyfully, Syn. เบิกบาน, Example: เด็กๆ กำลังเคลื่อนไหวกันอย่างร่าเริง, Thai Definition: ลักษณะที่เกี่ยวกับการดีใจเต็มที่, อิ่มใจเต็มที่, เบิกบานใจเต็มที่
สนุกสนาน(adv) cheerfully, See also: joyfully, hilariously, happily, merrily, Syn. ร่าเริง, Example: พระองค์หญิงทรงเล่าเรื่องประวัติศาสตร์อังกฤษอย่างสนุกสนาน, Thai Definition: เกี่ยวกับอาการอารมณ์ดีมีความสุขอยู่กับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สนุกสนาน[sanuksanān] (adv) EN: cheerfully

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CHEERFULLY CH IH1 R F AH0 L IY0
CHEERFULLY CH IH1 R F L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cheerfully (a) tʃˈɪəʳfəliː (ch i@1 f @ l ii)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cheerfully \Cheer"ful*ly\, adv.
   In a cheerful manner, gladly.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cheerfully
   adv 1: in a cheerful manner; "he cheerfully agreed to do it"
       [ant: {cheerlessly}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 cheerfully
  adv.
 
   See {happily}.
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top