ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gaily

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gaily-, *gaily*, gay
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gaily(adv) อย่างร่าเริง, See also: อย่างเบิกบานใจ, อย่างสดใส, Syn. happily, Ant. unhappily

English-Thai: Nontri Dictionary
gaily(adv) ได้รับ, ขึ้นหน้า, เบิกบานใจ, ร่าเริง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And walk around on air a bit As gaily we growแล้วเดินไปด้วยกัน The Little Prince (1974)
As gaily we grow As night and daily we growเรามีความสุขกันขณะที่คืนวันผันผ่าน The Little Prince (1974)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
gaily

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gaily

Japanese-English: EDICT Dictionary
千代紙[ちよがみ, chiyogami] (n) gaily colored paper; gaily coloured paper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gaily \Gai"ly\, adv. [From {Gay}.]
   Merrily; showily. See {gaily}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gayly \Gay"ly\, adv. [Also spelled {gaily}.]
   1. With mirth and frolic; merrily; blithely; gleefully.
    [1913 Webster]
 
   2. Finely; splendidly; showily; as, ladies gayly dressed; a
    flower gayly blooming. --Pope.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gaily
   adv 1: in a gay manner; "the scandals were gaily diverting"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top