ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ข่าวล่า

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข่าวล่า-, *ข่าวล่า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข่าวล่า[N] latest news, Syn. ข่าวสด, ข่าวด่วน, ข่าวล่ามาเร็ว, Example: มีข่าวล่าระบุว่าจะมีการยุบสภาเร็วๆ นี้, Count unit: ข่าว, เรื่อง, Thai definition: ข่าวที่ทราบมาสดๆ ร้อนๆ หรือที่ได้มาใหม่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข่าวล่าน. ข่าวที่ได้มาใหม่.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Here's an update.ข่าวล่าสุด Heat (1995)
... update on the events unfolding in Brantford, New Hampshire... where at least 98 people have been hospitalized with symptoms... ranging from fevers and rashes... to violent seizures.ข่าวล่ามาแรงจากแบรนฟอร์ด มีผู้บาดเจ็บเข้าโรงพยาบาล อย่างน้อย 98 ราย จากอาการผื่นคัน Jumanji (1995)
Thanks for the late-breakin´ news.ขอบใจที่บอกข่าวล่าสุด ขับหนีสิ Nothing to Lose (1997)
Our engineers are currently preparing for the first 20-megaton detonation... to create the subterranean living chambers for Lunar Leisure Living.ฟังข่าวล่ามาแรงของบ้านหรูคู่จันทรา วิศวกรของเรา กำลังเตรียมวางแผนการระเบิดพื้นที่ เพื่อสร้างบ้านใต้ดินที่สวยงาม ให้กับบ้านหรูคู่จันทรา The Time Machine (2002)
Would you believe, she's completely recoveredเพื่อส่งข่าวล่าสุดให้กับคุณ Crying Out Love in the Center of the World (2004)
Newsflash.ข่าวล่าสุด The Perfect Man (2005)
And now let's go to Washington for an update.พบกับข่าวล่าสุดจากวอชิงตัน Red Eye (2005)
Word travels fast.ข่าวล่ามาเร็ว Crank (2006)
but it's already a week by the lastest we were supposed to by this morning but they said to wait when the answer is postponed at about 62% rate the answer is no going from past experienceแต่มันอาทิตย์นึงแล้วนะ ข่าวล่าสุดคงมาเช้านี้ล่ะ แต่พวกเขาบอกให้รอ Sapuri (2006)
Breaking news now.มีข่าวด่วนค่ะ เราเพิ่งได้รับข่าวล่าสุดว่า Mayhem (2008)
- The newest members of your team...ข่าวล่าสุด ดัวเลขของทีมของคุณ... Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
So what's the latest?เอาละ ข่าวล่าสุดเป็นยังไง Prison Break: The Final Break (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข่าวล่า[n.] (khāolā) EN: latest news ; hot news   FR: dernières nouvelles [fpl]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fudge[N] ข่าวล่าสุดสั้นๆ ที่สอดเข้าในหนังสือพิมพ์, See also: ข่าวด่วนที่สอดเข้าในหนังสือพิมพ์ทีหลัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
latest(เล'ทิสทฺ) adj.ล่าสุด,ทันสมัยที่สุด,เกิดขึ้นหลังสุด. adv. -at the latest อย่างสายที่สุด,อย่างช้าที่สุด. n. -Phr. (the latest สิ่งล่าสุด,ข่าวล่าสุด,สิ่งที่ใหม่ที่สุด), Syn. most recent,current

German-Thai: Longdo Dictionary
aktuell(adj) ที่ทันสมัย, ล่าสุด, ที่ใช้กันในปัจจุบัน เช่น eine aktuelle Nachricht ข่าวล่า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top