Search result for

ข้าง ๆ

(25 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข้าง ๆ-, *ข้าง ๆ*.
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้าง ๆว. ใกล้ด้านข้าง เช่น ยืนอยู่ข้าง ๆ.
ข้าง ๆ คู ๆว. ออกนอกแนวนอกเรื่องอย่างไม่สมเหตุสมผล เช่น เถียงไปข้าง ๆ คู ๆ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
para-ข้าง ๆ, ข้างเคียง, เข้าถึง, ต่าง, ยกเว้น, พิการ, ล้ำหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
As much as I want to, he made it very clear that he does not want me around to watch him die.เท่่าที่ฉันต้องการ เขาบอกชัดเลยว่า เขาไม่ต้องการให้ฉันอยู่ข้าง ๆ คอยดูเขาตาย Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
You were there for me. And I will be there for you.คุณเคยอยู่ข้าง ๆฉัน ฉันจะอยู่เคียงข้างคุณ Prison Break: The Final Break (2009)
I didn't kill those people!- ไม่! - ฉันจะอยู่ข้าง ๆ คุณนะ Conflicted (2009)
Dan,baby,um,come sit down right here next to me,please.แดน มานั่งตรงนี้ข้าง ๆ ฉันหน่อย Seder Anything (2009)
I wanted to talk to Junpyo before going on with my life.ฉันก็แค่อยากอยู่ข้าง ๆ เค้าบ้างฉันจะได้มีกำลังใจเดินหน้าต่อไป Episode #1.15 (2009)
And it fell down by the door, and I thought I could reach.แล้วก็หล่นลงข้าง ๆ ประตูฝั่งนั้น ผมคิดว่าผมจะเอื้อมถึง Roadkill (2009)
- All right, all right, move aside.- เอาล่ะๆ ขยับไปข้าง ๆ No More Good Days (2009)
- Move aside.ขยับไปข้าง ๆ No More Good Days (2009)
It might be exciting for it to go someplace besides the supermarket.มันน่าจะตื่นเต้น สำหรับใส่ไปบางที่ ข้าง ๆ ซูเปอร์มาร์เก็ต Nice Is Different Than Good (2009)
I think, fornce, it would be beneficial if you were the stent.ผมคิดว่า มันได้ประโยชน์ ถ้าคุณคอยอยู่ข้าง ๆ The Bond in the Boot (2009)
The shooter wrote I.c. in white chalk next to the body.มือปืนเขียน LC. ด้วยชอล์คสีขาว ข้าง ๆ ศพ Faceless, Nameless (2009)
Great. I got the crazy one next to me.เยี่ยม ดันได้ยัยบ้ามาอยู่ข้าง ๆ Invasion (2009)
I'm here to stand by you.แม่มาเพื่อที่จะอยู่ข้าง ๆ ลูก The Lost Boy (2009)
You know, I thought that, uh, whatever happened between us I could still count on you,เธอรู้มั้ย ฉันคิดว่า เอ่อ ไม่ว่าอะไร จะเกิดขึ้นระหว่างพวกเรา ฉันจะยังมีเธออยู่ข้าง ๆเสมอ The Last Days of Disco Stick (2009)
[Blaster] Look, he landed next to his cake.เดี่ยว เขาตกลงไปข้าง ๆ เค็ก G-Force (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้าง ๆ[prep.] (khāng-khāng) EN: by ; at the side of ; near ; next to ; beside   FR: à côté (de) ; aux côtés (de) ; de côté
ข้าง ๆ คู ๆ[xp] (khāng-khāng khū-khū) EN: obstinately ; unreasonably ; beside the issue   FR: obstinément ; avec obstination

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
about(อะเบาทฺ') adj. รอบ ๆ , อ้อม, เวียนรอบ, ราว, ประมาณ, ติดตัว, ข้าง ๆ ตัว,ในที่ต่าง ๆ , เกี่ยวกับ, แพร่หลาย, ทั่ว, ใกล้, ในราว, หันกลับ, หมุนกลับ, หมุนเวียน, เคลื่อนไหว, Syn. regarding, concerning, around
finder(ไฟ'เดอะ) n. ผู้ค้นหา,สิ่งที่ใช้ค้นหา,กล้องโทรทรรศน์,กล้องส่องทางไกล,กล้องดูภาพ,เครื่องวัด,เครื่องตรวจสอบ ตัวหาเป็นชื่อโปรแกรมที่อยู่ในระบบปฏิบัติการของเครื่องแมคอินทอช (ดูใน System Folder) ที่ทำหน้าที่จัดการ ในเรื่องสัญรูป (icon) การแสดงรายการต่าง ๆ ตลอดถึงการแสดงวินโดว์ การคัดลอก การย้าย และการลบแฟ้มข้อมูล หากไม่มี โปรแกรมนี้ การทำงานจะช้ากว่านี้ มาก เครื่องแมคอินทอช รุ่นใหม่ ๆ จะแสดงเป็นเมนูดัง ที่เห็นในภาพข้าง ๆ
johnny-on-the-spotn. ผู้ที่ตามได้ทุกเวลา,ผู้ที่อยู่ข้าง ๆ ,ผู้ที่คอยฉวยโอกาส
juxtapose(จัคซฺ'ทะโพซ) vt. วางข้าง ๆ ,วางแนบ,เรียงชิดกัน
timber(ทิม'เบอะ) n. ไม้,ท่อนไม้,ต้นไม้ (ขนาดใหญ่) ,ป่าไม้,โครงไม้,โครงเรือ,ไม้ขื่อ,ลักษณะหรือคุณสมบัต'ของบุคคล. vt. ใสไม้มค้ำด้วยไม้. interj. คำตะโกนของผู้ตัดไม้เพื่อเตือนให้ผู้อยู่ข้าง ๆ ให้ระวังไม้ที่กำลังจะล้มลง

Are you satisfied with the result?

Go to Top