ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

assuages

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assuages-, *assuages*, assuage
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา assuages มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *assuages*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assuage[VT] ทำให้สงบลง, Syn. calm
assuage[VT] ระงับ, See also: ขจัด, กำจัด, ทำให้เบาลง, Syn. lessen, allay, relieve

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assuage(อะสเวจฺ') vt. ทำให้บรรเทา,ทำให้สงบ,ผ่อนคลาย, ทำให้พอใจ,แก้หิว,แก้กระหายน้ำ. -assuagement n., Syn. allay, ease,moderate ###A. irritate,aggravate)

English-Thai: Nontri Dictionary
assuage(vt) ทำให้บรรเทา,ทำให้ผ่อนคลาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nor a hundread can assuage me...หรือร้อยคน ก็ไม่สาสมใจฉัน... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Nor in assuaging your guilt over my father's death.และไม่สนใจกับการลบล้างความผิดของคุณที่ทำให้พ่อผมตาย You've Got Yale! (2009)
The American Vampire League will let them put you in prison make an example of you assuage the right wing's fears about vampires running Wall Street.สหพันธ์แวมไพร์อเมริกา คงให้เขาจับคุณเข้าคุกแน่ เพื่อให้คุณเป็นตัวอย่าง เพื่อระงับความหวาดกลัว I Got a Right to Sing the Blues (2010)
Different from the past 90 years where bread was eaten to assuage hunger, consumers are looking for a variety of breads that satisfy their tastes.ซึ่งมีความแตกต่างจากเมื่อ 90 ปีก่อน ที่ขนมปังมีไว้แค่บรรเทาความหิว ลูกค้ามองหาขนมปังที่มีความหลากหลายและรสชาดที่พึงพอใจของพวกเขา Bread, Love and Dreams (2010)
Better assuaged by the capture of Spartacus.ประคบที่ดีขึ้น โดยการจับตัวของคัส Chosen Path (2012)
Assuage his guilt?ขอโทษกับความผิดของเขาล่ะ Thanksgiving (2012)
I wish there was some way to assuage my guilt.โอ้ ฉันหวังว่าจะมีทางใด ช่วยระงับความรู้สึกผิดของฉัน Swan Song (2012)
Yet if a small force advanced upon above Sinuessa would assuage fear...ถ้าหากกองกำลังย่อมๆเดินทัพไปอยู่เหนือไซนูเอสซา นั่นจะบรรเทาความกลัว... . Blood Brothers (2013)
Help assuage his guilt about putting me between him and the Initiative.ช่วยปลอบที่เขารู้สึกผิดที่จับผม กั้นกลางระหว่างเขากับ Initiative Illumination (2013)
Enough to assuage any fears they may have about repercussions.เพียงพอที่จะกำจัดหวาดกลัวใดๆของพวกเขา ที่อาจส่งผลกระทบ IV. (2014)
Are you sure you're not just trying to assuageเราได้ยินคำให้การของคุณ แน่ใจนะว่านี่ไม่ใช่ Hassun (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
assuagThe teacher assuaged some work to every child.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าพึงพอใจ[V] satisfy, See also: content, please, assuage, gratify, indulge, sate, slake, Syn. น่าพอใจ, Example: การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ค่อยยังชั่ว[V] improve, See also: abate, remit, let up, ease, alleviate, mitigate, assuage, Syn. ดีขึ้น, ทุเลา, บรรเทา, Ant. เลวลง, Example: ผมตะโกนอยู่ในใจ ได้กระตุ้นความรู้สึกอย่างนี้แล้วค่อยยังชั่วหน่อย
สำรวมใจ[V] calm, See also: still, quiet, appease, allay, pacify, tranquilize, soothe, compose, assuage, Syn. สงบใจ, สงบจิตสงบใจ, Example: เราต้องสำรวมใจแน่วแน่อยู่ในสมาธินั้นจึงจะได้ผลจริง, Thai definition: ทำใจให้แน่วแน่
บำบัด[V] assuage, See also: treat, cure, heal, remedy, Syn. รักษา, เยียวยา, แก้โรค, บรรเทา, Example: คณะแพทย์นำวิธีใหม่มาบำบัดคนไข้โรคจิตที่โรงพยาบาล, Thai definition: ทำให้เสื่อมคลาย, ทำให้ทุเลาลง
คลาย[V] relieve, See also: alleviate, lighten, assuage, Syn. ลดลง, ทุเลา, บรรเทา, เบาบางลง, Ant. รุนแรง, Example: ความตึงเครียดของบรรยากาศทางการเมืองได้คลายลงแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำบัด[v.] (bambat) EN: treat ; cure ; heal ; remedy ; prevent ; relieve ; assuage ; mollify ; ameliorate   FR: traiter ; guérir ; remédier ; prévenir
คลาย[v.] (khlāi) EN: relieve ; alleviate ; lighten ; assuage ; ease ; lessen ; relax   FR: détendre ; se détendre ; soulager
ค่อยยังชั่ว[v.] (khǿiyangchūa) EN: improve ; abate ; remit ; let up ; ease ; alleviate ; mitigate ; assuage   FR: aller mieux ; se remettre
สำรวมใจ[v.] (samrūamjai) EN: calm ; still ; quiet ; appease ; allay ; pacify ; tranquilize ; soothe ; compose ; assuage   

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSUAGE    AH0 S W EY1 JH
ASSUAGED    AH0 S W EY1 JH D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assuage    (v) ˈəswˈɛɪʤ (@1 s w ei1 jh)
assuaged    (v) ˈəswˈɛɪʤd (@1 s w ei1 jh d)
assuages    (v) ˈəswˈɛɪʤɪz (@1 s w ei1 jh i z)
assuaging    (v) ˈəswˈɛɪʤɪŋ (@1 s w ei1 jh i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Linderung {f} | Linderungen {pl}assuagement | assuagements [Add to Longdo]
beschwichtigento assuage [Add to Longdo]
erleichterndassuaging [Add to Longdo]
erleichtertassuages [Add to Longdo]
erleichterteassuaged [Add to Longdo]
lindern; erleichtern; vermindern | Schmerzen lindernto assuage | to assuage pain [Add to Longdo]
stillen; befriedigento assuage [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top