ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยืด

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยืด-, *ยืด*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยืด(v) stretch, See also: expand, Syn. ยาน, Ant. หด, Example: อย่าดึงเสื้ออย่างนั้น เดี๋ยวยืดหมด, Thai Definition: ขยายตัวให้ยาวหรือกว้างออกไปได้
ยืด(v) extend, See also: lengthen, prolong, draw out, continue, spin out, expand, Example: หากเราใช้ของอย่างทะนุถนอมก็จะสามารถยืดอายุของมันไปได้อีก, Thai Definition: ทำให้นานออกไป
ยืดอายุ(v) extend, See also: prolong, Syn. ต่ออายุ, Example: การควบคุมเอทธิลีนให้ถูกวิธี จะช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผลสดได้อย่างมาก
ยืดเวลา(v) prolong, See also: lengthen, extend, continue, draw out, drag out, spin out, stretch, Syn. ขยายเวลา, Ant. ร่นเวลา, Example: การเปิดฉากบุกทางภาคพื้นดินควรจะยืดเวลาออกไปสัก 3-4 สัปดาห์, Thai Definition: ทำให้นานออกไป
ยืดหยุ่น(v) stretch, See also: expand, Ant. ตายตัว, Example: ลำตัวของไส้เดือนยืดหยุ่นได้, Thai Definition: ลักษณะที่วัตถุสามารถกลับคืนสู่รูปทรงเดิมได้หลังจากแรงที่มากระทำต่อวัตถุนั้นหยุดกระทำ
ยืดหยุ่น(v) be flexible, See also: be elastic, be adjustable, Syn. ผ่อน, Ant. ตายตัว, Example: อาจารย์ท่านนี้เคร่งระเบียบมาก ไม่รู้จักยืดหยุ่น, Thai Definition: รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว, ไม่ตายตัว
ยืดเยื้อ(v) be prolonged, See also: extend, drag on, last, go on, be protracted, Syn. กินเวลา, ไม่จบสิ้น, เรื้อรัง, Ant. จบสิ้น, Example: การชุมนุมยืดเยื้อกว่า 10 ชั่วโมง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยืดก. ขยายตัวให้ยาวออกไปได้ เช่น ยางยืด ผ้ายืดออกไป, ขยายเวลาให้นานออกไป เช่น ยืดเวลา.
ยืดว. เรียกสิ่งที่ขยายตัวให้ยาวหรือกว้างออกไปเช่นนั้น เช่น เสื้อยืด กางเกงยืด
ยืดยาว เช่น น้ำลายไหลยืด
ยืดนาน, ยืนนาน, เช่น อยู่กันยืด.
ยืดตัวก. เจริญเติบโต (ใช้แก่เด็กเล็ก ๆ ) เช่น เด็กกำลังยืดตัว.
ยืดยาดว. เสียเวลานาน, ชักช้า, เช่น ทำงานยืดยาด แต่งตัวยืดยาด.
ยืดยาวว. ยาวมาก เช่น พูดเสียยืดยาว พรรณนาสรรพคุณเสียยืดยาว.
ยืดหยุ่นว. ลักษณะที่วัตถุสามารถกลับคืนสู่รูปทรงเดิมได้หลังจากแรงที่มากระทำต่อวัตถุนั้นหยุดกระทำ
ยืดหยุ่นโดยปริยายหมายความว่า รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว, ไม่ตายตัว, อะลุ่มอล่วย, เปลี่ยนแปลงได้.
ยืดอกก. เบ่งอกแสดงให้เห็นความสง่าผ่าเผยเป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
elongateยืด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
resilientยืดหยุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contractileยืดหดได้ [การแพทย์]
Elasticยืดหยุ่นได้, ยืดหยุ่น [การแพทย์]
Extendยืด, เหยียดขยายออก, เหยียด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You couldn't have a problem because I personally have got them all. I cornered the whole market.นายยังคิดว่าชั้นทำเกินไปอีกมั้ยล่ะ ครับ ชั้นเริ่มรู้สึกเมื่อยเนื้อเมื่อตัวแระ ออกไปยืดเส้นยืดสายกันหน่อยมั้ย Hero (1992)
You can't keep a job. Lose me every job I get.นายทำงานที่ไหนก็ไม่ยืด ฉันเลยตกงานทุกที Of Mice and Men (1992)
She needs a cut and a perm, Trevor.เธอคงต้องตัดแล้วก็ยืดนะ เทรเวอร์ The Joy Luck Club (1993)
If I had one, I'd wear a T-shirt two sizes too small... to accentuate it.ถ้าฉันมีหนึ่งฉันสวมใส่เสื้อยืดสองขนาดเล็กเกินไป ... เพื่อเน้นมัน Pulp Fiction (1994)
The budget's stretched thin, as it is.งบประมาณที่ยืดบางอย่างที่มันเป็น The Shawshank Redemption (1994)
And you'd be amazed how far Andy could stretch it.และคุณจะต้องประหลาดใจ วิธีการที่แอนดี้จะยืดมัน The Shawshank Redemption (1994)
Hey, you've done a stretch in Cashman, right?เดี๋ยวก่อนคุณได้ทำยืดใน Cashman ใช่มั้ย? The Shawshank Redemption (1994)
I was in Thomaston on a two-to-three stretch.ผมอยู่ในทอมัสในสองถึงสามยืด The Shawshank Redemption (1994)
It's the longest damn stretch I ever heard of.มันยืดยาวที่สุดยี้ผมเคยได้ยิน The Shawshank Redemption (1994)
This sound like a long term case to me, the way you described it.ดูท่าจะยืดยาวตามที่คุณอธิบาย Don Juan DeMarco (1994)
A good, steady, warm, glow... you know, that does the trick over the long run.แสงแห่งความอบอุ่น มั่นคง รู้ไหม มันเป็นกลวิธีให้อยู่กันได้ยืด Don Juan DeMarco (1994)
Us in our vest are exposed to all manner of nastiness.เราอยู่ในเสื้อยืดของเราที่นี่ครับ กำลังเผชิญกับลักษณะของ ความขุ่นเคือง How I Won the War (1967)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You couldn't have a problem because I personally have got them all. I cornered the whole market.นายยังคิดว่าชั้นทำเกินไปอีกมั้ยล่ะ ครับ ชั้นเริ่มรู้สึกเมื่อยเนื้อเมื่อตัวแระ ออกไปยืดเส้นยืดสายกันหน่อยมั้ย Hero (1992)
You can't keep a job. Lose me every job I get.นายทำงานที่ไหนก็ไม่ยืด ฉันเลยตกงานทุกที Of Mice and Men (1992)
She needs a cut and a perm, Trevor.เธอคงต้องตัดแล้วก็ยืดนะ เทรเวอร์ The Joy Luck Club (1993)
If I had one, I'd wear a T-shirt two sizes too small... to accentuate it.ถ้าฉันมีหนึ่งฉันสวมใส่เสื้อยืดสองขนาดเล็กเกินไป ... เพื่อเน้นมัน Pulp Fiction (1994)
The budget's stretched thin, as it is.งบประมาณที่ยืดบางอย่างที่มันเป็น The Shawshank Redemption (1994)
And you'd be amazed how far Andy could stretch it.และคุณจะต้องประหลาดใจ วิธีการที่แอนดี้จะยืดมัน The Shawshank Redemption (1994)
Hey, you've done a stretch in Cashman, right?เดี๋ยวก่อนคุณได้ทำยืดใน Cashman ใช่มั้ย? The Shawshank Redemption (1994)
I was in Thomaston on a two-to-three stretch.ผมอยู่ในทอมัสในสองถึงสามยืด The Shawshank Redemption (1994)
It's the longest damn stretch I ever heard of.มันยืดยาวที่สุดยี้ผมเคยได้ยิน The Shawshank Redemption (1994)
This sound like a long term case to me, the way you described it.ดูท่าจะยืดยาวตามที่คุณอธิบาย Don Juan DeMarco (1994)
A good, steady, warm, glow... you know, that does the trick over the long run.แสงแห่งความอบอุ่น มั่นคง รู้ไหม มันเป็นกลวิธีให้อยู่กันได้ยืด Don Juan DeMarco (1994)
Us in our vest are exposed to all manner of nastiness.เราอยู่ในเสื้อยืดของเราที่นี่ครับ กำลังเผชิญกับลักษณะของ ความขุ่นเคือง How I Won the War (1967)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยืด[yeūt] (v) EN: expand ; stretch ; prolong ; lenghten ; extend  FR: étirer ; étendre ; allonger ; prolonger
ยืด[yeūt] (adj) EN: elastic ; flexible  FR: élastique ; flexible
ยืดขยายทางรถไฟออก[yeūt khayāi thāng rotfai øk] (v, exp) EN: extend a railway  FR: prolonger une voie ferrée
ยืดขยายลานบินออกไป[yeūt khayāi lānbin øk pai] (v, exp) EN: prolong the runway of an airfield  FR: allonger la piste d'atterissage
ยืดขา[yeūt khā] (v, exp) EN: stretch one's legs  FR: allonger les jambes
ยืดยาด[yeūtyāt] (adv) EN: slowly
ยืดยาว[yeūtyāo] (v) EN: last long
ยืดยาว[yeūtyāo] (adj) FR: prolixe
ยืดหยุ่น[yeūtyun] (v) EN: stretch ; expand
ยืดหยุ่น[yeūtyun] (adj) EN: elastic ; flexible  FR: élastique ; flexible

English-Thai: Longdo Dictionary
expansile(adj) มีความสามารถในการยืด ขยายขนาด โป่งพอง, Syn. expandable

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bend(vt) ยืดหยุ่น (ต่อกฎข้อบังคับ)
drag on(phrv) ยืดเวลาออกไปโดยไม่จำเป็น, Syn. drag out
drag out(phrv) ยืดเวลาออกไปโดยไม่จำเป็น, Syn. drag on
draw out(phrv) ยืดออกไป, Syn. pull out
defer(vt) ยืดเวลา, See also: เลื่อนออกไป, ถ่วงเวลา, เหนี่ยวรั้ง, Syn. delay, put off
deferred(adj) ยืดเวลา, See also: ยอมผ่อนผัน, ยอมอนุโลม, เลื่อนไปก่อน, Syn. ignore, postpone, waive
diffuse(adj) (พูดหรือเขียน) เยิ่นเย้อ, See also: ยืดยาว, อ้อมค้อม, พูดน้ำท่วมทุ่ง, Syn. discursive, prolix, wordy
elastic(adj) ซึ่งยืดหยุ่น, See also: ยืดหดได้, ซึ่งไม่ตายตัว, Syn. flexible, spring, stretchy
expand(vi) แผ่ขยาย, See also: ยืดออก, กว้างออก, มากขึ้น, Syn. enlarge, extend
extend(vt) ทำให้ยืดออกไป, See also: ยืดเวลาออกไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abide(อะไบดฺ') vi. รักษาหรือ ปฏิบัติตาม, อาศัยอยู่, ทน, ยืดถือ, รอคอย. -abidance n., Syn. stay, bear, live, Ant. evade
amianthus(แอมมีแอน' ธัส) n. asbestos ชนิดหนึ่งที่มีเส้นใยละเอียดและยืดหยุ่น. amianthine, amianthoid adj.
antinovel(แอน' ทีนอฟเวิล) n. นวนิยายหรือเรื่องเริงรมย์ที่ผู้เขียนไมใช้หลักการทั่วไปที่ยืดถือกัน. -antinovelist n.
aponeurosis(แอพพะนิวโร'ซิส) n. (Pl. -ses) แผ่นกล้ามเนื้อยืดต่อที่ยึดกล้ามเนื้อกับกระดูกหรือเนื้อเยื่ออื่น. -aponeurotic adj.
captor(แคพ'เทอะ) n. ผู้จับกุม, ผู้ยืดได้
capture(แคพ'เชอะ) n. การจับได้, การยืดได้, สิ่งที่ถูกยึด, คนที่ถูกจับ, เชลย vt. จับได้, ยืดได้, เข้ายึดได้, ตีได้, ทำให้สนใจ, ทำให้หลงไหล, See also: capturer n. ดูcapture, Syn. take เก็บภาพจับภาพ ข้อมูล หมายถึง การสั่งเก็บภาพที่แสดงอยู่บนจอภาพทั้งหมด หรือ เฉพาะบางส่วนเอาไว้เป็นแฟ้มข้อมูลแฟ้มหนึ่ง ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช ใช้วิธีกดแป้น Command + Shift + 3 ภาพที่เกิดจะถูกนำไปเก็บไว้เป็นแฟ้มข้อมูลชื่อ Picture 1, Picture 2.... เรียงไปตามลำดับ ส่วนพีซี ใช้วิธีกดแป้น Print Screen ภาพที่อยู่บนจอจะถูกนำไปเก็บไว้ในคลิปบอร์ด clipboard เราอาจสั่งเก็บเป็นแฟ้มข้อมูลได้โดยกำหนดชื่อให้เป็น ภาพ ๆ ไป แฟ้มเหล่านี้จะเรียกมาดูได้ในหลายโปรแกรม เป็นต้นว่า PageMaker, Microsoft Word อย่างไรก็ตาม หากจะเลือกเก็บเฉพาะบางส่วนของภาพที่ปรากฏบนจอ จะต้องใช้โปรแกรมพิเศษ
carry(แค'รี) { carries, carrying, carries } vt. ขนส่ง, แบก, ลำเลียง, หอบ, หาบ, อุ้ม, ยก, ถือติดตัว, นำติดตัว, นำไปสู่, สะพาย, บรรทุก, ส่ง, แพร่กระจาย, ออกข่าว, ประกอบด้วย, สนับสนุน, ค้ำจุน, ผลักดัน, ยืดได้, รับภาระ, วางตัว, ปฏิบัติ, ยกยอด, โอน, มีไว้ในร้าน. vi. ถือติดตัว, มีกำลังดัน, ดัน, ถู เลขทดตัวทดหมายถึง ค่าที่เกิดจากการบวกตัวเลขตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปในหลักเดียวกัน แล้วได้ผลมากกว่าหรือเท่ากับเลขฐาน ซึ่งจะนำไปบวกกับเลขในหลักถัดไป
copious(โค'เพียส) adj. มากมาย, จำนวนมาก, อุดมสมบูรณ์, ยืดยาว, น้ำท่วมทุ่ง (ลักษณะคำพูด), See also: copiousness n. ดูcopious copiosity n. ดูcopious
crane(เครน) { craned, craning, cranes } n. ปั้นจั่นยกของหนัก, นกกระ-เรียน vt. เอาปั้นจั่นยกของขึ้นลง, ยืดคอ vi. ยืดคอ, ชะงัก, See also: cranelike, cranely adj.
descant(เดส'เคินทฺ) n. เสียงสูง, ท่วงทำนองเพลง, ความผันแปร adj. มีเสียงสูง vi. (เดสแคนทฺ') ร้องเพลง, วิจารณ์หรือพูดเสียยืดยาว, Syn. discant

English-Thai: Nontri Dictionary
continue(vi) ยืดเยื้อ, สืบเนื่อง, ต่อไป, ติดต่อ
continue(vt) ทำเรื่อยไป, ทำต่อไป, ทำให้ยืดออกไป
continuity(n) ความสืบเนื่อง, ความยืดเยื้อ, ความต่อเนื่อง
delay(vi, vt) ช้าไป, เลื่อน, รีรอ, ชักช้า, ถ่วงเวลา, ยืดเวลา, ผัดผ่อน
descant(vi) พูดยืดยาว, ร้องเพลง
dilate(vt) พอง, ขยาย, ทำให้กว้างออก, ทำให้ยืดออก
distend(vi) โตขึ้น, บาน, พอง, ขยายออก, แผ่กระจาย, ยืดออก
drag(vi) ยืดเยื้อ, เชื่องช้า, ไปช้าๆ, เรื่อยเฉื่อย
eke(vt) เพิ่ม, ขยาย, ยืด
elastic(adj) ยืดหดได้, ไม่ตายตัว, ยืดหยุ่นได้, เด้งได้, ขยายได้

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
伸ばす[のばす, nobasu] TH: ยืดเส้นยืดสาย  EN: to stretch (vt)
延びる[のびる, nobiru] TH: ยืดออกไป
延ばす[のばす, nobasu] TH: ยืดเวลาออกไป
長々[ながなが, naganaga] TH: ยืดยาว  EN: long

German-Thai: Longdo Dictionary
verlängern(vt) |verlängerte, hat verlängert| ทำให้ยาวขึ้น, ยืดเวลา เช่น den Aufenthalt verlängern, das Visum verlängern ต่ออายุวีซ่า, See also: Ant: verkürzen

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top