ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การหด

   
66 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การหด-, *การหด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การหด[N] contraction, See also: shrinkage, retractation, Syn. การลด, การยุบ, การแฟบ, Thai definition: การสั้นเข้า, การย่นเข้า, โดยปริยายหมายถึงอาการคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น กลัวจนหัวหด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
retractionการหด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
retractionการหด, การดึงรั้ง, การร่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
contractureการหดค้าง (กล้ามเนื้อ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
contractionการหดตัว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
contraction, isotonicการหดตัวคงความตึง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
isotonic contractionการหดตัวคงความตึง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
contraction, isometricการหดตัวคงความยาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
isometric contractionการหดตัวคงความยาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spasm of accommodationการหดเกร็งกล้ามเนื้อปรับตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gastrospasmการหดเกร็งของกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Isometric contractionการหดตัวแบบไอโซเมตริก [TU Subject Heading]
Acini, Atrophy ofการหดเล็กของต่อมตับอ่อน [การแพทย์]
Angiospasmการหดตัวของหลอดเลือดแดง [การแพทย์]
Annularการหดตัวชนิดเป็นวงแหวน, แผ่นวงแหวน, วงแหวน [การแพทย์]
Atrial Contractionการหดตัวของเส้นโลหิตแดง [การแพทย์]
Atrial Extrasystolesการหดตัวพิเศษของหัวใจห้องบน [การแพทย์]
Clot Retractionการหดตัวของลิ่มเลือด [การแพทย์]
Coma, Convolutionการหดตัวของกล้ามเนื้อบางชนิดที่ควบคุมไม่ได้ [การแพทย์]
Contractการหดตัว [การแพทย์]
Contractilityการหดตัว,หดตัว,ความสามารถในการบีบตัว,การบีบรัด,ความแรงของการบีบตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
These are good for someone who's cooped up and depressedซื้อนี่ให้แม่สิ ช่วยแก้อาการหดหู่ Saving Face (2004)
Males in particular experience shrinking of muscle and dry skin, it seems as if they have a long mustache, so we shave them thoroughly.ผู้ชายมักจะประสบกับการหดตัวของกล้ามเนื้อและผิวหนังแห้ง คงเป็นเพราะเขามีหนวดที่ยาว เราจึงโกนมันอย่างละเอียด Departures (2008)
Intense physical activity rapidly depletes muscle fibers of ATP, which gives them the energy they need to contractการออกกำลังกายหักโหมอย่างรวดเร็ว\\\ จะไปลดสารเอทีพีในเส้นใยกล้ามเนื้อ ซึ่งให้พลังงานที่จำเป็นในการหดตัวของกล้ามเนื้อ Art Imitates Life (2008)
Given the stress of the past five months, his spine may have actually shrunk;ความเครียดที่เด็กได้รับตลอดห้าเดือนที่ผ่านมา อาจมีผลให้กระดูกสันหลังของเขาเกิดการหดตัว Changeling (2008)
April, if you need a shrink, it will be paid for.เมษายนหากคุณต้องการหดตัวก็จะได้รับเงินสำหรับ Revolutionary Road (2008)
Did you realize our Ms. Bloomwood here is in the hospital with depression?คุณรู้มั้ยว่าคุณบลูมวูด กำลังนอนป่วยในโรงพยาบาลจากอาการหดหู่ Confessions of a Shopaholic (2009)
I'm worried about Clara.แต่เหมือน การหดหู่แบบใหม่ ฉัน... Good Mourning (2009)
The large skull and torso, combined with short limbs and evidence of hypotonia points to achondroplasia.กะโหลกศรีษะมีขนาดใหญ่ กว่าขนาดลำตัว และยังมีแขน-ขาสั้น และจากหลักฐานการหดตัวของกระดูก บอกได้ว่าถึงภาวะกระดูกที่ไม่เจริญเติบโต The Dwarf in the Dirt (2009)
It means the depression that arises from comparing the world as it is to a hypothetical, idealized world.แปลว่า อาการหดหู่เกิดจาก เปรียบเทียบโลกที่เป็นอยู่ กับโลกสมมุติในอุดมคติ The Maternal Congruence (2009)
Gail Langston was treated there for depression.เกล แลงตันเข้ารับการรักษาที่นั่น จากอาการหดหู่ Today I Do (2011)
Vasospasm in the ulnar artery would explain the hand.การหดเกร็งของเส้นเลือดแดงอัลน่า จะอธิบายเรื่องมือ Last Temptation (2011)
Our Universe itself, once assumed to be infinite, might have to shrink down and take its rightful place as a humble member of a truly giant multiverse, a multiverse filled with Universes beyond our wildest imaginations.จักรวาลของเราเองเมื่อถือว่าเป็นที่ สิ้นสุด อาจจะมีการหดตัวลงและใช้สถานที่ ที่ถูกต้อง ในฐานะสมาชิกคนอ่อนน้อมถ่อมตน ของลิขสิทธิ์อย่างแท้จริงยักษ์ Is There an Edge to the Universe? (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
constriction[N] การหดตัว, Syn. contraction, restriction
contraction[N] การหดตัว, Syn. compression, condensation
contracture[N] การหดตัวของกล้ามเนื้อ
deflation[N] การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ, See also: การหดตัวทางเศรษฐกิจ, Syn. anticlimax, contraction
shrink[N] การหดตัว
shrinkage[N] การหด, See also: การย่น, การลดลง
spasm[N] การชักกระตุกของกล้ามเนื้อ, See also: การหดเกร็งของกล้ามเนื้อ, อาการกล้ามเนื้อ, Syn. contraction, convulsion, seizure
striction[N] การหด, See also: การจำกัด
tetanus[N] การหดตัวของกล้ามเนื้อ
wince[N] การสะดุ้งหนี (เพราะกลัวหรือเจ็บปวด), See also: การหดตัวหนี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abducent nerveควบคุมการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อภายนอกลูกตา
actin(แอค' ทิน) globulin ที่เกี่ยวกับการหดตัวของกล้ามเนื้อ
chalasian. การยับยั้งหรือผ่อนคลายการหดตัวของกล้ามเนื้อ
chalasisn. การยับยั้งหรือผ่อนคลายการหดตัวของกล้ามเนื้อ
contraction(คันแทรค'เชิน) n. การหดตัว,การหดเกร็ง,การหดสั้น,คำย่อ,ศัพท์ย่อ,การติดต่อ
contracturen. การหดตัวของกล้ามเนื้อเนื่องจากอาการเกร็งตัว แผลเป็นหรืออัมพาต
convulsion(คันวัล'เชิน) n.อาการชักกระตุก,การหดเกร็งของกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง,การสั่นอย่างรุนแรง,การหัวเราะท้องแข็ง, Syn. fit,spasm,tremor
convulsive(คันวัล'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับมีลักษณะอาการหดเกร็งของกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง,เกี่ยวกับอาการชักกระตุก., See also: convulsiveness n. ดูconvulsive, Syn. fifful,jerky
croup(ครูพ) n. อาการหดเกร็งของกล่องเสียง (larynx) ทำให้หายใจลำบาก,ส่วนสูงสุดของตะโพกสัตว์ (โดยเฉพาะของม้า), See also: croupous adj. ดูcroup
facial nerveเส้นประสาทของcranial nerves คู่ที่ 7 ที่ไปเลี้ยงลิ้นส่วนหน้าทำให้รู้รส ควบคุมการหดตัวและคลายตัวกล้มเนื้อบริเวณหน้า ทำให้มีการแสดงสีหน้า

English-Thai: Nontri Dictionary
constriction(n) การบีบรัด,การหด,การอัด
contraction(n) การหดตัว,การเกร็ง,การจำกัดให้แคบ,คำย่อ,ศัพท์ย่อ
convulsion(n) อาการชัก,อาการสั่น,อาการหดเกร็ง,อาการบิดเบี้ยว
convulsive(adj) เกี่ยวกับการหดเกร็ง,เกี่ยวกับการชักกระตุก
flinch(n) การถอยหนี,การผงะ,การสะดุ้ง,การหด
retraction(n) การถอนคืน,การถอยกลับ,การถอยร่น,การหดตัว
shrinkage(n) การหดตัว,การลดค่า,ความไม่กล้า,ความห่อเหี่ยว
stricture(n) การหดตัว,ข้อวิจารณ์,การควบคุม,การกล่าวหา
wince(n) อาการเสียว,อาการสะดุ้ง,การหดตัว
withdrawal(n) การถอนตัว,การถอย,การชัก,การหด,การเลิก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
contraction (n) การหดรัดตัวของมดลูก
shrinkage (n ) การหดตัว ย่น
Systolicการหดตัวของหัวใจที่เลือดถูกบังคับให้ออกจากห้องและเข้าไปในหลอดเลือดแดงหลอดเลือดแดงและปอด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top