ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

authorization

AO2 TH ER0 AH0 Z EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -authorization-, *authorization*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
authorization(n) การอนุญาต, Syn. authority, sanction
authorization(n) เอกสารอนุญาต, See also: เอกสารมอบอำนาจ, Syn. mandate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
authorization(ออเธอริเ''เชิน) n. การประพันธ์, การอนุญาตหรืออำนาจที่ได้มอบหมาย (sanction, approval)

English-Thai: Nontri Dictionary
authorization(n) การให้อำนาจ, การอนุญาต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
authorizationการอนุญาต, การให้อำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
authorizationการให้อำนาจ, การอนุญาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My authorization number is: 223578k.- ใบอนุญาตของผมเบอร์ 223578 เค - บ้าเอ๊ย The Jackal (1997)
This is the authorization for transplant signed by his wife, Cristina Williams Peck.นี่คือคำอนุญาต สำหรับการผ่าตัดอวัยวะ ภรรยาเค้าคริสติน่า วิลเลียม เป็ก 21 Grams (2003)
I have a signed copy of your authorization to use your semen.ฉันมีสำเนาคำอนุญาตให้ใช้อสุจิคุณ.. 21 Grams (2003)
Agent Michaels, get FAA flight plans and authorization records on that craft.เจ้าหน้าที่ ไมเคิล, ดูแผนการบินของ FAA และแผนการบินของเครื่องบินนั่น. National Treasure (2004)
And also, Officer Hong doesn't have the authorization to transfer you.และก็, คุณฮองยังไม่ได้รับอนุมัติให้โอนย้ายคุณได้ Sweet Spy (2005)
That's why he hesitated with official authorizations on behalf of our mission.ซึ่งนั่นทำให้ทำไมเขาถึงไม่อยาก ที่จะให้เรา ปฏิบัติการอย่างเป็นทางการ Deal or No Deal (2008)
Use my authorization code to make it happen.ใช้รหัสผ่านฉันทำ I Had a Dream (2008)
Authorization code requested.ถามหารหัสผ่าน I Had a Dream (2008)
i'll get dhs authorization to bring john here.ฉันจะขออนุญาตเอาตัวจอห์นมาที่นี่ Pilot (2008)
You're gonna enter it into the keyboard; when you do, it's going to ask you for a password and an authorization key.นายก็กดจากฝั่งนายไปเลยสิ. มันต้องรู้เลขรหัสเพื่อความปลอดภัยจากคุณอีก. Last Man Standing (2008)
Authorization key is Foxtrot, Oscar, Charlie, Bravo.รหัสเพื่อความปลอดภัยคือฟอกซ์ทรอธ, ออสการ์, ชาล์ลี, ไชโย. Last Man Standing (2008)
Agent Moss, you have my direct authorization to move on Starkwood.จนท.มอสส์ คุณได้รับ อนุญาตโดยตรงจากฉัน ในการเคลื่อนที่ไปยังสตาร์ควูด Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
authorizationFor that reason the outcome of the primary nursing care requirement authorization has to relate to the amount of nursing care required.
authorizationTo make use of the nursing service provided by nurse-care insurance the necessity of nursing has to be recognized (nurse-care requirement authorization).

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุญาต[anuyāt] (n) EN: permission ; permit ; authorization  FR: autorisation [ f ] ; permis [ m ] ; droit [ m ]
ใบอนุญาต[bai anuyāt] (n) EN: permit ; licence ; licence (Am.) ; authorization  FR: permis [ m ] ; autorisation [ f ] ; licence [ f ]
ห้ามเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต[hām khao dōi mai dāirap anuyāt] (xp) EN: unauthorized entry forbidden ; no entry without authorization  FR: entrée interdite sans autorisation
การอนุมัติ[kān anumat] (n) EN: approval ; permission ; authorization  FR: accord [ m ] ; autorisation [ f ] ; permission [ f ]
พลการ[phalakān] (adv) EN: arbitrarily ; without authorization ; without right ; without asking ; by force  FR: arbitrairement ; par la force

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AUTHORIZATION AO2 TH ER0 AH0 Z EY1 SH AH0 N
AUTHORIZATIONS AO2 TH ER0 AH0 Z EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
authorization (n) ˌɔːθəraɪzˈɛɪʃən (oo2 th @ r ai z ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bauvorlageberechtigung { f }authorization to present building documents [Add to Longdo]
Berechtigungsgruppe { f }authorization group [Add to Longdo]
Berechtigungskennzeichen { n }authorization identification [Add to Longdo]
Berechtigungsklasse { f }authorization category [Add to Longdo]
Berechtigungsmarkierung { f }authorization flag [Add to Longdo]
Berechtigungsmaske { f }authorization mask [Add to Longdo]
Berechtigungsprüfung { f }authorization check [Add to Longdo]
Ermächtigung { f }; Bevollmächtigung { f } | Ermächtigungen { pl }authorization | authorizations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
認定[にんてい, nintei] (n, vs) authorization; authorisation; acknowledgment; acknowledgement; certification; recognition; (P) #1,708 [Add to Longdo]
許可[きょか, kyoka] (n) (1) permission; approval; authorization; license; (vs) (2) to permit; to authorize; (P) #1,928 [Add to Longdo]
公認[こうにん, kounin] (n, vs, adj-no) official recognition; authorization; authorisation; licence; license; accreditation; (P) #3,944 [Add to Longdo]
協賛[きょうさん, kyousan] (n, vs) support; mutual aid; cooperation; approval; authorization; authorisation; (P) #10,714 [Add to Longdo]
お墨付き;御墨付き[おすみつき, osumitsuki] (n) (1) (See 墨付き) handwriting; autograph; authorization; authorisation; (2) certificate; certified document; paper with signature of the shogun or lord [Add to Longdo]
アクセス権限[アクセスけんげん, akusesu kengen] (n) { comp } access authorizations [Add to Longdo]
オーソライズ[o-soraizu] (n, vs) authorize; authorise; authorization; authorisation [Add to Longdo]
クレジットカード与信照会用端末[クレジットカードよしんしょうかいようたんまつ, kurejittoka-do yoshinshoukaiyoutanmatsu] (n) { comp } CAT; Credit Authorization Terminal [Add to Longdo]
委任状[いにんじょう, ininjou] (n) commission; proxy; power of attorney; authorization [Add to Longdo]
介護認定[かいごにんてい, kaigonintei] (n) (See 要介護認定) nursing care authorization [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス権限[アクセスけんげん, akusesu kengen] access authorizations [Add to Longdo]
クレジットカード与信照会用端末[クレジットカードよしんしょうかいようたんまつ, kurejittoka-do yoshinshoukaiyoutanmatsu] CAT, Credit Authorization Terminal [Add to Longdo]
許可[きょか, kyoka] authorization (vs), permission, approval [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top