ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crest

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crest-, *crest*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crest(vi) ขึ้นสู่ระดับสูงสุด
crest(vt) บรรลุถึงจุดยอด
crest(n) ยอด, See also: จุดบนสุด เช่น ยอดเขา, ยอดคลื่น เป็นต้น, Syn. peak, tip, top
crest(n) หงอน
crestfallen(adj) ที่ก้มหัวลง
crestfallen(adj) เศร้าซึม, See also: สลด, คอตก, Syn. disheartened, dejected
crestfallenly(adv) อย่างซึมเศร้า, Syn. dejectedly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crest(เครสทฺ) { crested, cresting, crests } n. หงอน, หงอนไก่, ยอด, สิ่งประดับบนยอด, ยอดเขา, ยอดคลื่น, ยอดหมวก, ขนแผงคอม้าหรือสิงโต, โหนก, ส้น, ลายประดับ, ตราประจำตระกูล vi. เกิดเป็นยอด, บรรลุถึงจุดสุดยอด. -Phr. (on the crest of the wave ในสมัยรุ่งเรืองที่สุด) คำศัพท์ย่อย:
crestfallen(เครสทฺ'ฟอเลิน) adj. ซึมเศร้า, คอตก, สลด, Syn. dejected
cresting(-ทิง) n. ลายประดับบนเครื่องเรือน

English-Thai: Nontri Dictionary
crest(n) ยอด, ปลาย, หงอน, โหนก, ตราประจำตระกูล
crest(vi) บรรลุถึงยอด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
crestสัน, ยอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
crestสัน, ยอดสัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
crest lineเส้นยอด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crest of foldยอดรอยคดโค้งของหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crest, alveolarสันกระดูกเบ้าฟัน, ยอดกระดูกเบ้าฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
crest, anterior lacrimalสันแอ่งถุงน้ำตาหน้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
crest, gingivalยอดเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
crest, posterior lacrimalสันแอ่งถุงน้ำตาหลัง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crestลักษณะเป็นสันนูน, ยอดคลื่น, บริเวณสัน [การแพทย์]
crestcrest, สัน, ยอด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
crestสันคลื่น, ตำแหน่งสูงสุดของคลื่นน้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Crest cloudเมฆยอดเขา [อุตุนิยมวิทยา]
crest lengthcrest length, ความยาวสัน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Crest, Anteriorสันกระดูกด้านหน้า [การแพทย์]
Crest, Interroseousจุดตำแหน่งที่มีลักษณะเป็นสันนูน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
crested serpent eagle(n) เหยี่ยวรุ้ง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A family crest of some kind.น่าจะเป็นตราประจำตระกูลอะไรสักอย่าง Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
It is the crest of takezo kensei, a famous hero in japan.ตราประจำตระกูลของ ทาเคโซะ เคนเสะ, วีระบุรุษผู้โด่งดังของญี่ปุ่น Chapter Two 'Lizards' (2007)
His last known address is at the crest cottages.ที่อยู่ล่าสุดคือ เครส คอทเทจ Paradise (2008)
Employee records say wayne dryden was fired from the crest cottages six months ago.ทะเบียนลูกจ้างบอกว่า เวย์ เดรเด้น ถูกไล่ออก จาก เครส คอทเทจ เมื่อหกเดือนก่อน Paradise (2008)
Floyd inherited the crest cottages from--ฟลอยด์ รับช่วงเครส คอทเทจ จาก.. Paradise (2008)
It is the crest of Tristan de Bois.มันคือตราประจำตระกูลของทริสตัน เดอ บัวส์ Excalibur (2008)
He bears the crest of Tristan de Bois.เขาถือตราประจำตระกูลของทริสตัน เดอ บัวส์ Excalibur (2008)
Witnesses are reporting gun fire just minutes ago, at Crest View High School in Red Valley.พยานเล่าว่ามีการยิงปืน เมื่อไม่กี่นาทีก่อน ที่โรงเรียนมัธยม เครสทวิว ใน เรดแฝลลี่ ตำรวจ... Pilot (2008)
The nature of events like the one in Australia is that they crest and then stop.เหตุการณ์ตามธรรมชาติ เหมือนกับที่เกิดในออสเตรเลีย คือพวกมันขึ้นสู่ระดับสูงสุดแล้วก็หยุด The Happening (2008)
I've seen these family crests somewhere before...เจ้าตามเรามาตั้งแต่ที่โรงเตี้ยมแล้วใช่ไหม Goemon (2009)
Just where have I seen those family crests before...?เอ๊ะ Goemon (2009)
Those were... the family crests of the Akechi and Hashiba families!ทั้งสองตระกูลร่วมลงนามกัน อาเคชิ? ฮาชิ? Goemon (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crestThe chicks hatched in April have also become 5 months old. Their bodies are about the same size as their parents, about the only difference is that the roosters have smaller crests than their father.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอตก(adv) crestfallenly, See also: downcastly, dejectedly, dispiritedly, discouragingly, Example: บรรณาธิการบริหารนั่งคอตกเหมือนคนหมดอาลัยตายอยาก, Thai Definition: อาการที่หัวงุบลงมาแสดงอาการผิดหวัง
หงอน(n) crest, See also: comb, Example: บนหัวของนกมีขนคล้ายหงอนขึ้นเป็นกระจุก ปีกเป็นสีเขียวแกมน้ำตาล, Count Unit: หงอน, Thai Definition: ขนหรือเนื้อที่งอกขึ้นบนหัวไก่และนกบางชนิด, โดยปริยายใช้เรียกของที่มีลักษณะเช่นนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บนยอดเขา[bon yøtkhao] (n, exp) EN: on the peak ; on the summit ; on the crest  FR: au sommet (de la montagne)
ไก่ฟ้าหน้าเขียว[kaifā nā khīo] (n, exp) EN: Crested Fireback  FR: Faisan noble [ m ] ; Faisan de Vieillot [ m ]
ไก่จุก[kai juk] (n, exp) EN: Crested Wood-Partridge ; Crested Partridge  FR: Rouloul couronné [ m ] ; Roulroul [ m ]
คอตก[khøtok] (adv) EN: crestfallenly
หงอน[ngøn] (n) EN: crest ; comb  FR: crête [ f ]
หงอนไก่[ngøn kai] (n, exp) EN: Common cockscomb ; Crested celosin
นกแอ่นฟ้าหงอน[nok aen fā ngøn] (n, exp) EN: Crested Treeswift  FR: Hémiprocné couronné [ m ] ; Hémiprocné huppé [ m ]
นกเอี้ยงหัวสีทอง[nok īeng hūa sī thøng] (n, exp) EN: Golden-crested Myna  FR: Martin couronné [ m ] ; Mainate couronné [ m ] ; Mainate à couronne [ m ]
นกเอี้ยงก้นลาย[nok īeng kon lāi] (n, exp) EN: Crested Myna  FR: Martin huppé [ m ] ; Étourneau huppé [ m ] ; Mainate huppé [ m ]
นกจาบปีกอ่อนหงอน[nok jāp pīk øn ngøn] (n, exp) EN: Crested Bunting  FR: Bruant huppé [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
crest
crests
crestar
crested
cresting
crestmont
crestfallen

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crest
crests
crested
cresting
crestfallen

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
八哥[bā gē, ㄅㄚ ㄍㄜ,  ] crested mynah bird (Acridotheres cristatellus) #38,342 [Add to Longdo]
鸡冠[jī guān, ㄐㄧ ㄍㄨㄢ,   /  ] crest; cockscomb #55,991 [Add to Longdo]
徽记[huī jì, ㄏㄨㄟ ㄐㄧˋ,   /  ] crest; insignia #82,420 [Add to Longdo]
八哥儿[bā gē r, ㄅㄚ ㄍㄜ ㄦ˙,    /   ] crested mynah bird (Acridotheres cristatellus) [Add to Longdo]
冠子[guān zi, ㄍㄨㄢ ㄗ˙,  ] crest; crown [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gipfelpunkt { m }; Scheitelpunkt { m }; Scheitel { m } | auf dem Gipfel seines Ruhmscrest | at the crest of his fame [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
印(P);標;証;証し(io)[しるし, shirushi] (n) (1) (esp. 印, 標) mark; sign; (2) (also written as 徴) symbol; emblem; (3) (esp. 印, 標) badge; crest; flag; (4) (esp. 証, 証し) evidence; proof; (5) (uk) (esp. 証, 証し) token (of gratitude, affection, etc.); (P) #3,689 [Add to Longdo]
紋章[もんしょう, monshou] (n) crest; coat of arms; (P) #3,798 [Add to Longdo]
[もん, mon] (n) (family) crest; coat of arms; (P) #7,009 [Add to Longdo]
家紋[かもん, kamon] (n) family crest #13,999 [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
がっくり[gakkuri] (adv, n, vs, adv-to) (on-mim) heartbroken; crestfallen; (P) [Add to Longdo]
クレステッドホーンシャーク[kuresuteddoho-nsha-ku] (n) crested bullhead shark (Heterodontus galeatus, found in eastern Australia) [Add to Longdo]
ワッペン[wappen] (n) crest (ger [Add to Longdo]
萎れる(P);凋れる;悄れる[しおれる, shioreru] (v1, vi) (1) (esp. 萎れる, 凋れる) to wither; to wilt; to droop; to fade; (2) (esp. 萎れる, 悄れる) to be dejected; to be disheartened; to be depressed; to be crestfallen; (P) [Add to Longdo]
引き波;引波[ひきなみ, hikinami] (n) (1) (See 寄せ波) backwash; rip current; undertow; (2) stern wave; (3) (See 押し波) drawback (of a tsunami, i.e. when a wave trough reaches land before a crest) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crest \Crest\ (kr[e^]st), n. [OF. creste, F. cr[^e]te, L.
   crista.]
   1. A tuft, or other excrescence or natural ornament, growing
    on an animal's head; the comb of a cock; the swelling on
    the head of a serpent; the lengthened feathers of the
    crown or nape of bird, etc. --Darwin.
    [1913 Webster]
 
       [Attack] his rising crest, and drive the serpent
       back.                 --C. Pitt.
    [1913 Webster]
 
   2. The plume of feathers, or other decoration, worn on a
    helmet; the distinctive ornament of a helmet, indicating
    the rank of the wearer; hence, also, the helmet.
    [1913 Webster]
 
       Stooping low his lofty crest.     --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
       And on his head there stood upright
       A crest, in token of a knight.    --Gower.
    [1913 Webster]
 
   3. (Her.) A bearing worn, not upon the shield, but usually
    above it, or separately as an ornament for plate,
    liveries, and the like. It is a relic of the ancient
    cognizance. See {Cognizance}, 4.
    [1913 Webster]
 
   4. The upper curve of a horse's neck.
    [1913 Webster]
 
       Throwing the base thong from his bending crest.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. The ridge or top of a wave.
    [1913 Webster]
 
       Like wave with crest of sparkling foam. --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   6. The summit of a hill or mountain ridge.
    [1913 Webster]
 
   7. The helm or head, as typical of a high spirit; pride;
    courage.
    [1913 Webster]
 
       Now the time is come
       That France must vail her lofty plumed crest.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. (Arch.) The ornamental finishing which surmounts the ridge
    of a roof, canopy, etc.
    [1913 Webster]
 
       The finials of gables and pinnacles are sometimes
       called crests.            --Parker.
    [1913 Webster]
 
   9. (Engin.) The top line of a slope or embankment.
    [1913 Webster]
 
   {Crest tile}, a tile made to cover the ridge of a roof,
    fitting upon it like a saddle.
 
   {Interior crest} (Fort.), the highest line of the parapet.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crest \Crest\, v. t. [imp. & p. p. {Crested}; p. pr. & vb. n.
   {Cresting}.]
   1. To furnish with, or surmount as, a crest; to serve as a
    crest for.
    [1913 Webster]
 
       His legs bestrid the ocean, his reared arm
       Crested the world.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Mid groves of clouds that crest the mountain's brow.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   2. To mark with lines or streaks, like, or regarded as like,
    waving plumes.
    [1913 Webster]
 
       Like as the shining sky in summer's night, . . .
       Is crested with lines of fiery light. --Spenser.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crest \Crest\ (kr[e^]st), v. i.
   To form a crest.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crest
   n 1: the top line of a hill, mountain, or wave
   2: the top or extreme point of something (usually a mountain or
     hill); "the view from the peak was magnificent"; "they
     clambered to the tip of Monadnock"; "the region is a few
     molecules wide at the summit" [syn: {peak}, {crown}, {crest},
     {top}, {tip}, {summit}]
   3: the center of a cambered road [syn: {crown}, {crest}]
   4: (heraldry) in medieval times, an emblem used to decorate a
     helmet
   5: a showy growth of e.g. feathers or skin on the head of a bird
     or other animal
   v 1: lie at the top of; "Snow capped the mountains" [syn: {cap},
      {crest}]
   2: reach a high point; "The river crested last night"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top